Vad händer när det saknas en produkt i ett paket?

Hej! Jag beställde ett par hörlurar från Apple och jag fick mitt paket. När jag öppnade paketet så saknades hörlurarna. Har jag rätt att få nya hörlurar?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att utgå från att du vänder dig till Lawline i egenskap av privatperson och kommer därför därför att besvara din fråga utifrån konsumentköplagen. Om detta inte är fallet är du självklart välkommen att återkomma till oss.


Vad gäller när en vara saknas?

Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet (4 kap. 1 § KköpL) och ha de egenskaper som är normalt förekommande för varor av samma slag och som konsumenten med fog kan förutsätta med hänsyn till varans art (4 kap. 2 § KköpL). Du ska självklart kunna förvänta dig att få hörlurarna du beställer, varför varan får anses avvika från vad du med fog kunnat förutsätta. Varan är således felaktig (4 kap. 5 § KköpL). Näringsidkaren svarar för fel på varan som har funnits vid avlämnandet och som visar sig inom tre år från denna tidpunkt (4 kap. 14 § KköpL). Eftersom hörlurarna saknades vid avlämnandet bör alltså Apple svara för felet.


Har du rätt att få nya hörlurar?

Eftersom varan är felaktig får du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (5 kap. 1 § KköpL). Dessutom får du kräva skadestånd samt hålla inne betalningen. Eftersom du önskar få nya hörlurar utgör omleverans det aktuella alternativet. Vid omleverans ska näringsidkaren på egen bekostnad ta tillbaka den felaktiga varan (5 kap. 6 § Kköp). Om omleverans inte kommer i fråga eller inte kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan väsentlig olägenhet för dig har du rätt att häva köpet (5 kap. 8 § KköpL).


Jag skulle slutligen råda dig att kontakta Apple och reklamera köpet omgående, och inte vänta längre än två månader med att göra detta (5 kap. 2 § KköpL).


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Stort lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo