Går det att reklamera en dammsugare med dålig uppsugningsförmåga?

Jag har köpt en ny dammsugare som jag inte alls är nöjd med pga urusel uppsugningsförmåga. Köpt av ELON för tre veckor sedan (2/11-23). Jag vil lämna tillbaka den och få pengarna tillbaka. Är det möjligt att kräva det? 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar kommer jag att utgå från att du vänder dig till Lawline i egenskap av privatperson och att du köpt dammsugaren av en näringsidkare, och kommer därför därför att besvara din fråga utifrån konsumentköplagen. Om detta inte är fallet är du självklart välkommen att återkomma till oss.


Föreligger fel i varan?

Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet (4 kap. 1 § KköpL) och ha de egenskaper som är normalt förekommande för varor av samma slag och som konsumenten med fog kan förutsätta med hänsyn till varans art (4 kap. 2 § KköpL). Utan mer information om uppsugningsförmågan och den specifika dammsugaren är det svårt att uttala sig om huruvida dammsugarens prestanda är sämre än vad du med fog kunde förvänta dig. Om den som du beskriver har urusel uppsugningsförmåga är det mycket möjligt att det föreligger ett fel i varan (4 kap 5 § KKöpL).


Kan du kräva pengarna tillbaka?

I det fall dammsugaren kan anses felaktig får du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (5 kap. 1 § KköpL). Om du önskar få tillbaka pengarna är det hävning av köpet som aktualiseras. Om dammsugarens fel med hänsyn till varans karaktär och omständigheterna i övrigt är allvarligt har du rätt till hävning utan föregående försök till avhjälpande eller omleverans (5 kap. 8 § KköpL). Hävning ska fungera som det sista alternativet, varför det krävs ett allvarligt fel för att aktualisera denna påföljd. Mitt råd är att kontakta ELON omgående och reklamera felet, då reklamation ska ske inom skälig tid efter det att konsumenten borde ha märkt felet (5 kap. 2 § KKöpL).


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Stort lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo