Kan köp av husbil hävas trots att säljaren vill avhjälpa felet?

2020-01-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Jag köpte en husbil för 569 000kr den 27/8 av en husbilsfirma. I fukttestet var alla värden under 14procent och nu i mellandagarna visade det sig att den är alldeles rutten i främre delen av bilen. Firman säger att de vill laga den men jag önskar häva köpet för jag skulle aldrig köpa en husbil med fukt. De har dessutom lagat bla en bodelsdörren två gånger som inte är tät och inte går att låsa. Har jag någon som helst rätt att häva köpet eller måste jag låta de laga felen?Tacksam för snabbt svarMed vänlig hälsning
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör ett köp mellan näringsidkare och konsument vilket aktualiserar konsumentköplagens regler.Föreligger rätt att häva köpet?Det är inledningsvis klart att ett fel i din husbil förelegat, vilket säljaren vill avhjälpa. Som jag tolkar din fråga är du dock enbart intresserad av att häva köpet. Säljaren har dock rätt att på egen hand avhjälpa felet utan att köparen begärt det, om säljaren utan uppskov efter reklamation erbjuder sig att avhjälpa felet samt att avhjälpandet kan ske inom skälig tid, utan väsentlig olägenhet och utan kostnad för köparen (27 § konsumentköplagen). I ditt fall är den största frågan antagligen huruvida säljarens avhjälpande av bilens främre del kan anses utgöra en väsentlig olägenhet för dig, samt huruvida avhjälpandet kan ske inom skälig tid. I bedömningen av vad som utgör en väsentlig olägenhet ska alla omständigheter i fallet tas i beaktande. Till exempel kan det faktum att din husbil inte kan nyttjas av dig under en lång period på grund av avhjälpandet vara en faktor som utgör en väsentlig olägenhet. Om husbilsfirmans avhjälpande utgör en väsentlig olägenhet för dig som köpare har du rätt att begära prisavdrag eller hävning av köpet enligt 29 § konsumentköplagen. För att köpet ska kunna hävas krävs att felet innebär ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för dig som köpare. För att avgöra huruvida felet är av väsentlig betydelse för dig ska en bedömning av alla omständigheter i ditt fall göras. Eftersom att det rör sig om en relativt dyr bil, köpt från en bilfirma, vars främre del i stora delar är ruttet, är det troligt att felet är av väsentlig betydelse för dig i juridisk mening. Om så är fallet har du rätt att häva köpet.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag reklamera en vara när företaget har gått i konkurs?

2020-01-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag hade beställt en produkt from teknikmagasinet och dom har nu försatt i konkurs och kan inte hantera följande, Återköp, Reklamationer, Utbyten, Försäljning och inlösen av presentkort & tillgodokvittonDen produkten som jag beställde var en defekt och vill lämna tillbaka den och få mina pengar tillbaka vad ska jag göra för att få mina pengar tillbaka?
Maya Waldenström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du som köpare har rätt att reklamera en vara som är defekt i upp till 3 år efter köpet. Du måste dock meddela säljaren inom skälig tid efter att felet har upptäckts. Skälig tid har ansetts vara ungefär 2 månader. Det vill säga att du ska få reklamera, men du måste meddela säljaren inom 2 månader efter du insåg att din produkt var defekt. Svårigheten i ditt fall ligger i att säljaren har gått i konkurs. Precis som du skriver slutar rätten till återköp och reklamationer med mera i regel gälla då en butik inte längre är i drift, även om tiden för reklamationsrätt inte har gått ut än. Vad du kan göra är att vända dig till varans tillverkare eller butikens leverantör och be dem ta emot varan. Reglerna kring detta finns i konsumentköplagen (KKöpL). Se 23 § och 46 § KKöpL.Jag hoppas att det löser sig för dig! Vänligen

Dog collar business

2020-01-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |I make handmade dog collars and leashes in my spare time. I am thinking of turning this hobby into an Enskild Firma or AB. AB seems interesting so that the liability falls on the company and not on me personally. Do I have the right to mention in my term & conditions that I cannot be held liable for nor accountable for any damage or loss caused (in)directly by use of its products? It's explicitly written as: "All materials eventually wear down. To ensure the safety of your dog(s), please always check for signs of wear & tear or defects before each use. By purchasing a product from X you as customer are responsible for determining the suitability of these products for your individual situation. X products are not suitable for dogs who pull heavily on the leash. This could potentially result in the leash or collar breaking. You as the customer are responsible for the safety of yourself and your dog(s). X can not be held liable nor accountable for any damage or loss caused (in)directly by use of its products."- Can I make this statement?- Does this cover everything?- Do you have any further advice regarding this matter?- Would you advise getting liability insurance for an enskild firma?Thank you so much for the help!
Adam Novak |Dear prospective businessowner!Thank you for choosing to turn to us at Lawline for help with these questions. I will go through them one by one.- Can I make this statement?This text contains a few statements that will likely be rendered invalid by the Consumer Purchase Act (CPA) or the Product Liability Act (PLA). Any agreement clauses that repeal rights given to consumers in these laws are invalidated by these laws (3 § CPA and 5 § PLA). I will list the ones I suspect are not in line with the law.1. "By purchasing a product from X you as customer are responsible for determining the suitability of these products for your individual situation"Erronous professional advice is grounds for liability. If the customer asks for your advice and you give them advice, after which following the advice results in damages, you are liable for said damages (19 § 1, 2 section CPA). Also, any factual statement made regarding the product is an implicit guarantee that the fact is true (NJA 2001 s. 309). 2. "X products are not suitable for dogs who pull heavily on the leash"This statement contradicts the purpose of the product. The product must be able to withstand the purpose intended for it by the buyer, if the seller must be expected to be aware of said purpose(16 § 2 section 2 point CPA). You could go around this by making the leashes small, so that they cannot be used for larger dogs. The leash must be capable of holding any dog it is put on, because that is its purpose.If a leash breaks as a result of a dog pulling on it, you will be liable for any damages resulting from the dog not being on a leash (3 § PLA).3. " X can not be held liable nor accountable for any damage or loss caused (in)directly by use of its products."This statement cannot be made. The law is not optional here. Both of the laws in this context are mandatory for the seller. You can offer better terms than they set out as minimum, but never worse terms.- Does this cover everything?It is impossible to know these things beforehand. I advise you to contact the Consumer Agency if you have questions that arise while conducting you business. Their purpose is to help educate the public on consumer law, and will help you for free with most questions. With more advanced questions I advise you consult a legal professional.Most questions that arise in commercial situations have already been addressed in law, so there is little you need to deal with them yourself. There is an info page in english on the Consumer Agency homesite that lists most of the consumers rights. You can use this as a guide for most matters.- Do you have any further advice regarding this matter?Consumer protection laws in Sweden are strong compared to other countries. Freeing yourself from liability is not an easy task here. The Consumer Agency is able and willing to help, so consulting with them is any easy way to navigate consumer rights in particular and sales law in general.You should take advantage of the AB company form, as it keep you personally free from debt in case your business fails. Enskild firma has a smaller administrative burden, but is not suitable for larger enterprises, as you will be personally liable for any debt incurred by the company.If you wish to keep your enterprise small, Enskild firma is better, because it is easier to manage. If you wish to expand and start a significant business, AB is better, because you will not have to worry about personal exposure to debt.Also, if you make unique designs, you could trademark your products at Patent-och-registreringsverket. The Swedish Patent and Registration Office is the centre for intellectual properties of all types.- Would you advise getting liability insurance for an enskild firma?I advise you to get liability insurance for both AB and Enskild firma. From what I can tell you have a solid business idea, and it would be a shame if a legal conflict prevented you from realising it. While AB does let you "off the hook" by declaring the company bankrupt and liquidating it, being the owner of a bankrupt company is never an appealing prospect.With Enskild firma, common sense demands you have legal insurance, as a major legal conflict could send you into personal bankruptcy. That should be avoided at all costs.Note: The translation for the names of the laws my be incorrect. You can always use the law's swedish names for clarification. You will find them by clicking the links.I hope this answears you questions.Good luck with your business,

Säljaren vägrar att företa omleverans, vad kan du som köpare göra?

2020-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag beställde en bildskärm från ett företag på kampanj. När jag fick varan visade sig att det skickat en annan billigare variant. Jag kontaktade dem om att jag fått felaktig vara och de skickade retursedel. Men jag vill ju ha rätt vara levererad (den som jag också har kvitto på). Denna vill de ej skicka och nu har de även höjt priset. Har jag rätt att få den vara jag ursprungligen beställde?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Beroende på om du agerade som konsument eller näringsidkare (företagare) vid köpet med företaget kan svaret på din fråga variera. Jag kommer härmed att utgå ifrån att du köpte bildskärmen som en konsument från en näringsidkare. Således blir Konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig i ditt fall.Fel i varanEftersom det föreligger ett fel på bildskärmen får du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du får dessutom kräva skadestånd enligt bestämmelserna 30-32 §§ samt hålla inne betalningen (16 § andra stycket tredje punkten jämte 22 § KKöpL). För att kunna kräva dessa påföljder förutsätter det dock att du har reklamerat inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande om reklamation som lämnas inom två månader efter det att du märkt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid (23 § första stycket KKöpL). Om du har reklamerat inom skälig tid har du således helt rätt till att kräva säljaren att företa omleverans, d.v.s kräva denne att leverera den rätta varan, eftersom det föreligger ett fel på din beställning. Vidare ska omleveransen ske inom skälig tid samt utan kostnad för dig (26 § KKöpL). Avtalet gällerGällande höjningen av priset står detta klart i strid med avtalet er emellan om ni redan har bestämt om ett lägre pris för bildskärmen. Huvudregeln är att ett avtal ska hållas, därmed får säljaren inte ändra avtalsvillkor i efterhand och i strid med det ni tidigare kommit överens om (1 § Avtalslagen). SammanfattningEnligt lagen har du rätt att få den vara som du ursprungligen beställde eftersom det förelåg ett fel på den första varan. Om säljaren fortsätter att vägra att företa omleverans kan du få saken prövad hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det kostar ingenting och de flesta företag följer nämndens beslut. För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt nej till ditt krav eller inte svarat alls och det måste ha gått 30 dagar utan svar från företaget innan du kan anmäla. Du kan anmäla till ARN genom deras hemsida, tryck HÄR!Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan en enskild näringsidkare betraktas som en konsument?

2020-01-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Gäller konsumentköplagen om man f.ex tecknat ett mobilt abonnemang som Enskild firma? Räknas Enskild firma som konsument när det gäller riksdagens lag angående abonnemangs bindningstid?Med vänlig hälsning,
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar att din fråga handlar om vem som är konsument i konsumentköplagen (KKL) och i lag (2003:389) om elektrisk kommunikation. I lag om elektrisk kommunikation finns det bland annat bestämmelser om bindningstid för abonnemang.Betraktas en enskild firma som konsument enligt konsumentköplagen?En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet (1 § KKL). När en fysisk person ingår ett avtal i privat syfte är personen en konsument i lagens mening och konsumentköplagen är därför tillämplig. Om den fysiska personen däremot ingår ett avtal för sin näringsverksamhet, är den inte att betrakta som konsument utan som en näringsidkare och därför är konsumentköplagen inte tillämplig.Det betyder att det är syftet med avtalet som styr om en fysisk person som har en enskild firma agerar i egenskap som konsument eller som näringsidkare.Betraktas en enskild firma som konsument enligt lag om elektrisk kommunikation?I lag om elektrisk kommunikation definieras en konsument på samma sätt som i konsumentköplagen. En konsument är därför en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet.Det är inte ett konsumentavtal om en person med en enskild firma exempelvis tecknar ett telefonabonnemang för näringsverksamhetens räkning.Däremot föreligger ett konsumentförhållande om en person, som visserligen har en enskild firma, ingår ett telefonabonnemang för privat bruk och huvudsakligen använder det i egenskap som privatperson.SammanfattningFör att man ska räknas som konsument enligt lagens mening ska man ingå ett avtal i privat syfte. När man handlar i egenskap som enskild näringsidkare är man inte att betrakta som konsument. När en enskild näringsidkare ingår ett avtal med ett annat företag är konsumentköplagen inte tillämplig, inte heller räknas en enskild näringsidkare som konsument enligt lag om elektrisk kommunikation.Avslutningsvis När två näringsidkare ingår ett avtal om en lös sak är köplagen tillämplig. Abonnemang är dock inte en "lös sak" i lagens mening och det råder därför avtalsfrihet mellan parterna. Lag om elektrisk kommunikation är också tillämplig, men skillnaden att en enskild näringsidkare inte skyddas av de bestämmelser som enbart finns för konsumenter. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att vissa företag som säljer abonnemang är medlemmar i Telekområdgivarna. De företag som är medlemmar i Telekområdgivarna har en skyldighet att rätta sig efter organisationens uppförandekod. Denna uppförandekod har regler som även skyddar enskilda näringsidkare! Uppförandekoden är dock inte lag, men koden är bindande för de företag som är med i organisationen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hävning av vara enligt konsumentköplagen

2020-01-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Fråga om att reklamera en bil.Jag köpte 2018 en ny bil från Affär X. (En ford mustang vilket anses mer som en prestandabil om det gör någon skillnad i fallet)Redan efter 9 dagar fick jag lämna in bilen för reparation då kopplingen inte fungerade som den skulle. Samma sak i augusti 2019. Sen när jag hämtade ut bilen efteråt den andra reparationen så misstände motorn. Bilen går inte att köra eller användas på ett sådant sätt som den är avsedd för, eller ej som den marknadsför för att vara kapabel till. Det sistnämnde problemet är fortfarande ej löst. De har inte listat ut problemet än vilket är nästan 100 dagar sedan. (Bilen lämnades in i Kungsbacka då det var där jag bodde vid denna tidpunkten).Min fråga är här om detta ger mig rätt till att reklamera bilen. Då jag anser att det är tredje gången att det är fel på drivlinan. (återkommande fel) Samt att jag anser att skälig tid för att identifiera ett fel eller komma till en slutsats om korrekt åtgärd inte borde ta 100 dagar. Bilen lades ut till försäljning innan jag var fullt medveten om hur allvarligt felet med misständningarna var och har därmed förlorat flertal säljmöjligheter. (Spekulanter som jag avvisat pga att felet ej lösts).Hur bör jag ta ställning i detta ärendet i nästa steg mot Ford? Hänvisa till vilka delar inom KKL?Stort tack!Mvh Adam
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar frågan har du i form av konsument köpt bilen från en näringsidkare. Därmed är konsumentköplagen (KKL) tillämplig. Jag tolkar det också som att du vill häva köpet, alltså lämna tillbaka bilen och få betalningen tillbaka.Om konsumentköplagenKonsumentköplagen är "tvingande till konsumentens fördel" (3 § KKL). Detta betyder att om ni vid köpet avtalat om villkor som är sämre för dig som konsument än de som lagen föreskriver är dessa utan verkan. Har ni däremot avtalat om villkor som är bättre för dig som konsument än de som lagen föreskriver är dessa giltiga. ReklamationFör att man som köpare ska ha rätt att åberopa fel i vara krävs det att man reklamerar (meddelar) felet till säljaren inom en skälig tid från det att man upptäckte eller borde upptäckt felet (23 § KKL). Reklamerar man inom två månader anses det alltid vara inom skälig tid. Eftersom felet upptäcktes redan nio dagar efter köpet och bilen skickades till reparation efter tolkar jag det som att reklamation har skett i tid. När har man rätt att häva ett köp?En köpare har rätt att häva ett köp om felet utgör ett väsentligt fel för köparen (29 § KKL). För att bedöma om väsentligt fel föreligger måste vi först konstatera om det föreligger fel i varan.När anses en vara felaktig?Till att börja med kan konstateras att det krävs att felet ska ha funnits redan hos säljaren, även om felet visar sig först senare (20 § KKL). Visar sig felet inom sex månader från köpet är det upp till säljaren att bevisa att felet inte fanns vid försäljningstidpunkten (20 a §). En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 stycket KKL). Om inget annat är avtalat ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § 2 stycket KKL). I frågan framgår att bilen dels hade ett problem med kopplingen vid två tillfällen samt ett odefinierat problem med motorn som gör bilen obrukbar. När man köper en ny bil är det underförstått att den ska hålla ett visst mått av kvalité och ska kunna användas som förväntat, om inte säljaren har meddelat något annat. Vi kan alltså med säkerhet konstatera att bilen är behäftad med fel, frågan är då om felet är av sådan väsentlig art att det ger rätt till hävning. Vad som anses vara väsentligtBedömningen om huruvida en vara är behäftad med väsentligt fel görs ur köparens perspektiv (29 § KKL). Man kollar alltså på om felet kan anses var väsentligt för köparen. I detta fallet har bilen, som dessutom köptes ny, under en lång tid varit helt obrukbar. Därmed bör felet anses vara väsentligt vilket ger rätt till hävning.Säljarens rätt till omleverans eller avhjälpandeOm du begär att få häva bilen har säljaren i första hand rätt att avhjälpa (reparera) felet eller leverera en ny bil utan kostnad för dig som köpare. I frågan framkommer att säljaren vid ett flertal tillfällen försökt att reparera bilen. Säljaren har enligt praxis från allmänna reklamationsnämnden rätt att göra två försök för avhjälpande. Det är inte helt klart om det odefinierade felet är relaterat till samma fel som orsakade problemet med kopplingen. Anses det vara två olika fel är det möjligt att säljaren fortfarande har rätt att i första hand försöka avhjälpa de olika felen innan hävning av köpet kan krävas. Enligt min personliga bedömning har dock avhjälpande av det sista felet varat under en så pass lång tid att säljaren inte längre har rätt att kräva fler avhjälpandeförsök. Du har således enligt men personliga åsikt rätt att häva köpet.SammanfattningBilen är behäftad med fel och det är upp till försäljaren att bevisa att felet inte fanns när bilen överlämnades till dig. Reklamation har skett inom skälig tid. Felet är dessutom av sådan väsentlig art att det ger rätt till hävning. Troligtvis har säljaren förbrukat rätten att avhjälpa felet genom flera misslyckade försök till detta. Sammantaget har du troligtvis rätt att häva köpet av bilen. Hur du kan gå vidare med problemetI första hand bör du ta upp detta med försäljaren och försöka komma på en lösning som båda godtar. I andra hand kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden för ett utlåtande från dem. Deras utlåtande är inte rättsligt bindande men många näringsidkare väljer att följa deras råd. Du kan även vända dig till Lawlines juristbyrå härHoppas detta gav svar på din frågaMed vänlig hälsning

Fel vid köp av bil från bilverkstad

2020-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte igår en bil av ett företag, en bilverkstad, d.v.s. inte privat och inte av en bilhandlare. Jag gick igenom bilen så noggrant jag kunde och provkörde utan anmärkningar. Efter köp körde jag hem bilen, helt problemfritt. Idag skulle jag köra tillbaka till verkstaden där jag köpt bilen för att de skulle koppla upp bilens dator och återställa serviceintervallet vilket de glömt när de gjorde service på den. På vägen dit började motorn att krångla. Detta är något jag misstänker var ett befintligt fel redan innan jag köpte bilen. Kan jag begära att verkstaden åtgärdar felet eller rent av häver köpet? Är oklar på vad som gäller eftersom det är ett företag, men inte en bilhandlare.Mvh Sebastian
Karl Montalvo |Hej Sebastian! Jag hoppas jag kan hjälpa dig besvara din fråga. Jag tolkar den som att du vill veta om du kan kräva att verkstaden lagar bilen eller om du kan häva köpet. Jag kommer nedan redogöra för vad lagen säger gällande fel i varor efter köp. Vilken lag gäller? Den lagen som gäller på ditt köp är konsumentköplagen (KKL). Detta eftersom du har köpt en bil vilket i juridiska termer är en lös sak. Eftersom du inte nämner något om att du ska använda bilen som en företagsbil så utgår jag från att du köpt den privat. Du är därmed en konsument, 1 § KKL. Om en konsument köper något av en näringsidkare så gäller konsumentköplagen, 1 § KKL. Du verkar undra om bilverkstaden ska räknas som en näringsidkare. En näringsidkare enligt lagen är: "en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten." Bilverkstaden är ett företag och därmed en juridisk person. Eftersom verkstaden sysslar med bilar så har de stark koppling till bilmarknaden. Jag finner det vidare troligt att de inte är första gången de säljer en bil till en privatperson. Att sälja bilar får därmed anses vara ett ändamål som har samband med deras näringsverksamhet. De är därmed att betrakta som näringsidkare. Denna tolkningen vinner stöd i Högsta domstolens dom NJA 2018 s.866 där domstolen uttalar att utgångspunkten ska vara att konsumentköplagen är till för att skydda konsumenter. Bl.a om de finner sig i underläge i förhållande till köparen på ett informationsplan. I ditt fall får bilverkstaden anses ha ett sådant informationsövertag vad det gäller bilar att de inte skiljer sig från en renodlad bilhandel. I samma fall säger även domstolen att företag ses som näringsidkare när de säljer "anläggningstillgångar". Då verkstaden troligtvis fått bilen via sin reparationsverksamhet så så har de fått den inom verksamheten och även detta talar således för att de ska ses som näringsidkare. Bilverkstaden var således näringsidkare när det sålde bilen därmed gäller konsumentköplagen, 1 § KKL. Frågan blir då vad du kan kräva av verkstaden. Finns det ett fel i varan och kan du kräva att de lagar felet? Eftersom bilens motor krånglar så är det ett fel på bilen, d.v.s varan i köpet, 16 § KKL. En fungerande motor får anses vara en förutsättning för att att bilen ska kunna användas till sitt ändamål, 16 § första punkten KKL. När du kontrollerade bilen så upptäckte du inte felet, detta innebär inte att verkstaden inte ansvarar för felet. Säljaren ansvarar för fel som fanns vid köpet även om de visar sig först senare, 20 § KKL. Eftersom du nämner att du märkte felet när du skulle fixa något som glömdes vid köpet så utgår jag från att de var inom 6 månader från köpet. Ifall man upptäcker ett fel inom 6 månader ska felet anses funnits vid köpet om de inte är ett fel som är oförenligt med varans art, 20a § KKL. Detta innebär i princip att felet ska anses funnits vid köpet om det inte är tydligt att du har orsakat det. En krånglande motor är inte ett fel som alltid orsakats av föraren, inget i den information du givit tyder på att du har orsakat felet. Därmed fanns felet enligt konsumentköplagen vid köpet.Är det istället så att de gått mer än 6 månader så är du du som måste vissa att felet fanns vid köpet. Eftersom jag uppfattar situationen som att de är inom 6 månader så går jag inte in mer noggrant på detta. Jag nämner det enbart för att informera att verkstaden fortfarande kan vara ansvariga efter 6 månader har passerat. Eftersom du finner problemet med motorn på väg till verkstaden så utgår jag från att du påpekade felet till verkstaden snart efter du fann felet. Du har därmed påpekat felet inom en två månader från att du faktiskt upptäckte felet, 23§ KKL. Man anses ha reklamerat ett fel i tid om man gör det inom 2 månader från att man upptäckte felet eller borde upptäckt ett fel. Då du har använt bilen kontinuerligt och undersökte den vid köpet finns inget stöd för att du borde funnit de tidigare än du gjorde. Du har därmed reklamerat felet i tid, 23 § KKL. Detta medför att du kan kräva att företaget avhjälper, d.v.s lagar, felet, 26 § KKL. Eftersom det rör sig om en bilverkstad så ser jag det som troligt att de kan avhjälpa felet inom en skälig tid och du kan därmed inte kräva att få häva köpet, 27§ KKL. Detta eftersom säljaren alltid först har en rätt att få försöka avhjälpa felet innan man häver köpet, 27 § KKL. Först om detta inte kan ske inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet för köparen så har man rätt att häva, 27, 30 § KKL. Då du har möjlighet att hyra in en bil under perioden och de borde kunna laga den inom en rimlig tid så kan de inte anses medföra en väsentlig olägenhet för dig. Här kan nämnas att ifall detta medför extra kostnader som du inte kan undvika, t.ex att du behöver hyra en annan bil under tiden så är verkstaden skyldig att ersätta dig för denna kostnaden. Detta eftersom kostnaden är en följd av felet på varan, 30 § KKL. Du är dock skyldig att försöka minimera skadan, t.ex genom att åka kollektivt om möjligt eller acceptera en lånebil, 42 § KKL. Svar: Du har rätt att kräva att företaget avhjälper felet, först ifall de inte kan göra det i tid får du häva köpet. Du har även rätt till att få ersättning för eventuella merkostnader som felet orsakar. Jag hoppas jag hjälpt dig besvara din frågaMed vänliga hälsningar

Ångerrätt vid konsumentköp

2019-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har beställt en tröja från en svensk internethandel och fick hem varan efter 5 dagar men de vägrade låta mig ångra köpet, får dom göra så??????????
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag utgår från att tröjan är inhandlad i egenskap av konsument och av ett företag. Frågan kan besvaras enkelt. Av 2 kap. 10 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler framgår att du har rätt att ångra ditt köp 14 inom 14 dagar. Det räcker med att du lämnar meddelande till internethandeln för att du ska ha rätt att ångra köpet, vilket du också har gjort. Hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänlig hälsning,