Har man rätt till en likande vara när den köpta varan är felaktig.

Hej! Jag har reklamerat en trasig datorskärm som det säljande företaget försökt reparera utan framgång. Företaget har nu givit mig valet att få en föreslagen likvärdig vara eller att häva köpet med nyttoavdrag. Jag anser dock inte att den "likvärdiga" varan är likvärdig då den saknar vissa funktioner som den tidigare varan hade och som är avgörande för mig. Det ska sägas att likvärdiga varor har gått upp i pris sedan det ursprungliga köpet. Kan jag kräva att en likvärdig vara ska ha de specifikationer/funktioner som den tidigare varan hade? Om ja, kan jag göra ett täckningsköp på en sådan vara och kräva ersättning om företaget inte vill ge mig en likvärdig ny vara? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag förutsätter att du handlar i egenskap av en konsument samtidigt som du handlat varan från en näringsidkare. Lagen som kommer bli tillämplig i detta fall är konsumentköplagen (KköpL). 


Fel vara 

Du har som ovan nämnt handlat en vara som varit felaktig. Du har, precis som du nämner, rätt att åtgärda köpet, 22 § KköpL. Blir avhjälpandet allt för oskäligt kan man få prisavdrag, 28 § KköpL. I ditt fall fick du möjligheten att få en ny vara som du vidare inte vill ha. Vill du inte ha den erbjudna varan har du rätt att häva köpet. 


Likande vara 

Du har rätt till omleverans av en vara, eller en likande vara, detta förutsatt att säljaren har möjlighet att erbjuda dig det, detta ställs i relation till hur skäligt det är för säljaren. Blir det för påtagligt o ogynsamt för säljaren är han eller hon inte tvungen att ge dig en likande vara. Då får då häva köpet eller begära prisavdrag, 28- 29 §§ KköpL. 


Skadestånd 

Rätt till ersättning får du om du kan visa att du lidit skada av att du fått felaktig vara, detta förutsatt att säljaren inte kan visa att felet och avlämnadet av en felfri vara varit utanför dennes kontroll. I ditt fall finns det lite som talar för att du kommer att få ersättning til följd av att de inte kan erbjuda dig en likande vara med samma egenskap som den du köpte. Detta för att du har rätt att häva köpet. Hoppas du fick svar på din fråga, skulle du ha fler fråga är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline! MVH 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo