Är rättsfallet NJA 2021 s 597 baserat på den gamla konsumentköplagen eller är det fortfarande relevant?

Hej! NJA 2021 s 597 säger att "En näringsidkares återköp från en konsument kan inte generellt uppfattas som en slutlig reglering av parternas mellanhavanden med innebörden att konsumentens rättigheter enligt konsumentlagstiftning har avtalats bort". Detta rättsfall är baserat på den gamla konsumentköpslagen, gäller detta prejudikat fortfarande? Eller finns det nya regler i den nya konsumentköplagen som gäller kring återköp?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så att du undrar om rättsfallet NJA 2021 s 597 fortfarande är aktuellt trots att en ny konsumentköplag trädde i kraft året efter det att Högsta domstolen meddelade den domen som kommer till uttryck i 2021 års rättsfall. 


Det problem som Högsta domstolen tog ställning till i 2021 års rättsfall var huruvida det faktum att en näringsidkare återköpt en vara kunde tolkas så att konsumenten frånsagt sig sina rättigheter att göra gällande påföljder enligt konsumentköplagen (exempelvis skadestånd och prisavdrag). Högsta domstolen kom fram till att näringsidkarens återköp inte generellt kunde uppfattas så. Denna typ av tolkningsfråga är inte något som uttryckligen reglerats varken i den tidigare eller nuvarande konsumentköplagen vilket tyder på att rättsfallet är aktuellt  även efter det att den nya konsumentköplagen trädde i kraft år 2022.  I rättsfallets referatrubrik (som du citerat i din fråga) finner man även att Högsta domstolen använt ordet ”konsumentlagstiftning” i generell bemärkelse och således inte syftat på 1990 års konsumentköplag specifikt. Utöver detta har rättsfallet även refererats i en lagkommentar till 2022 års konsumentköplag vilket ger ytterligare stöd för denna ståndpunkt.


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp. Om det kvarstår några frågor är du välkommen att antingen åter höra av dig till oss på Lawline eller rikta din fråga till mig personligen, om du väljer det senare kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@Lawline.se.

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo