Vad är mina rättigheter när det är fel på en bil som jag köpt av en bilfirma?

Köpt en bil från en bilfirma. Efter nästan fyra månader startade inte bilen. Lämnade in den på verkstad och dom hittade alla fyra spridarna var igensatta och byttes. Ca en vecka senare uppkom samma fel igen, bilen startade inte åter till verkstaden. Nu sökte dom igenom noga. Någon slags signalfel i motorn. Nu menar bilfirman att jag kört så många mil på dessa fyra månader så dom nekar till ersättning. Kan jag göra nått. Har jag rätt till kompensation. 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du har för rättigheter när din bil som är köpt från en bilfirma gått sönder efter ca 4 månader. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av konsumentköplagen (KköpL).

Fel på varan

Det framgår i frågan att det har upptäckts fel i bilen. Huruvida bilen är att anse som felaktig ska bedömas med hänsyn till skicket på bilen då den köptes. En vara är att anse som felaktig om den i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller vad konsumenten med fog kunnat förutsätta (4 kap. 1 § KköpL). Fel kan även anses föreligga om varan inte stämmer överens med uppgifter om egenskaper som säljaren lämnat före köpet (4 kap. 2 § KköpL). Näringsidkaren ska även upplysa konsumenten om förhållanden som rör varans egenskaper eller användning som näringsidkare känner eller bör känna till, om uppgifterna är sådana att de kan antas inverka på köpet (4 kap. 3 § KköpL).

Det är bilfirman som ansvarar för fel som funnits vid köptillfället trots att felen visar sig vid ett senare tillfälle. Fel som visar sig inom 3 år är att anse som fel som fanns vid tiden för köpet, om inte annat kan visas. Det finns då möjlighet att reklamera köpet (4 kap. 14 § KköpL). Det är då viktigt att du som kund reklamerar inom skälig tid. Enligt huvudregeln anses 2 månader vara skälig tid (5 kap. 2 § KköpL). Det finns även enligt konsumentköplagen möjlighet till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller helt och hållet häva köpet. (5 kap. 1 § KköpL). Det ställs dock krav på att felet ska vara av väsentlig betydelse för konsumenten för att köpet ska få hävas. Även omleverans av varan kan bli relevant, det vill säga att få en helt ny vara (5 kap. 4 § KköpL)

Sammanfattningsvis kan näringsidkaren behöva stå för ett fel som upptäcks inom 4 månader, beroende på felets art och omständigheter i fallet. Det finns då möjlighet till lösningarna som jag räknat upp ovan. 

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo