När har man som konsument rätt att häva ett köp enligt konsumentköplagen?

Hej! Jag köpte en drönare i butik som inte fungerar. Det har varit problem med produkten ifrån första början och jag har därför aldrig kunnat börja använda den ordentligt utan bara testkört. Jag gick till butiken samma dag för att göra ett återköp och de säger att den måste skickas in på service innan för att undersökas. Men jag vill bara häva köpet. Har inte jättebra koll på konsumentköplagen, men allt känns lite krångligt? Har jag rätt att häva köpet eller är det butiken som har gett mig fel information?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.


Som jag tolkar din fråga har du köpt en drönare som det har varit fel på. Butiken menar att den ska skickas på service för att undersökas, men du vill häva köpet. Du undrar nu om du har rätt att få köpet hävt. För att ta reda på det vänder vi oss till konsumentköplagen.


Vad säger konsumentköplagen om fel i vara?

Om en vara avviker från vad som har avtalats om bland annat i fråga om mängd, kvalitet eller funktionalitet anses varan enligt 4 kap. 1 & 5 §§ konsumentköplagen vara felaktig. Om denna felaktighet fanns vid överlämnandet av varan ansvarar näringsidkaren för felet enligt 4 kap. 14 §. Lite enkelt sammanfattat kan sägas att om varan är trasig när den överlämnas i samband med köpet ansvarar säljaren för felet.

Konsumentköplagens 5 kap. behandlar påföljder då fel i en vara föreligger. Enligt 5 kap. 4 § har konsumenten då rätt att kräva avhjälpande eller omleverans. Det är konsumenten som väljer vilken. Du får alltså själv välja om du vill ha en ny likadan vara eller om du vill att den ursprungliga ska repareras. Enligt 5 kap. 4 § st. 3 måste dessa åtgärder ske inom rimlig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten.

Enligt 5 kap. 8 § kan konsumenten även kräva prisavdrag eller att få häva köpet. Konsumenten får dock endast kräva detta om avhjälpande eller omleverans inte kan ske inom rimlig tid eller utan väsentlig olägenhet. Att prisavdrag och hävning är ett andra steg stärks av 5 kap. 5 § som stadgar att näringsidkaren har rätt att göra en omleverans eller avhjälpa felet även om konsumenten kräver prisavdrag eller hävning, givet att detta kan ske inom rimlig tid.


Vad gäller då i din situation?

Som framgår av konsumentköplagen kan du som konsument alltså inte kräva att få häva köpet direkt. Näringsidkaren har rätt att istället ge dig en ny vara eller avhjälpa felet. Säljaren har i ditt fall därmed rätt att ta in drönaren på service och försöka åtgärda felet.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo