Hur länge gäller garantin på en produkt?

Jag har köpt ett par hörlurar från Elon och behöver reklamera de pga fel på hårdvaran, jag kontaktade dem de sa att garantin hade upphört. Hon skrev: " De är köpta 29 september 2022. Detta innebär att tiden för garanti dessvärre har löpt ut för denna produkt". Eu säger att man som privatperson har en två års reklamationsrätt, innebär det här att jag kan reklamera hörlurarna men eftersom det inte finns någon garanti så kommer jag inte få några pengar tillbaka eller ett nytt funktionellt par?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Du nämner att du köpte dina hörlurar från Elon. Detta innebär att ett konsumentköp har skett, därmed är det reglerna i Konsumentköplagen (KkL) som aktualiseras här. 

Legal garanti

Med tanke på att du redan har reklamerat felet och tagit kontakt med säljaren behöver jag inte redogöra för vad som anses vara fel på varan i lagens mening. Det blir därmed mer effektivt att diskutera huruvida garanti fortfarande gäller för hörlurarna.

Som du säger är konsumenträtten ett EU-reglerat rättsområde. Som konsument har du alltid en legal garanti enligt lag om två år, oavsett vad säljaren påstår, se 4 kap. 17 § KkL. Detta innebär alltså att dina hörlurar fortfarande omfattas av garantin eftersom det enbart gått drygt ett år sedan inköp. I andra fall ska säljaren svara för fel som fanns vid tidpunkten för köpet och som visas inom tre år från köpet, se 4 kap. 14 § första stycket KkL

Det är även viktigt att särskilja på den legala garantin och en särskild garanti (utfästelse) som en säljare lämnar vid tidpunkten för köpet. En säljare som ger en garanti som sträcker sig längre än två år svarar för alla fel som uppkommer under tiden för garantin, se 4 kap. 21 § KkL. Dock gäller alltid den legala garantin om två år som minimum, oavsett om felet fanns vid tidpunkten för köpet eller uppkom senare. 

Sammanfattningsvis

Dina hörlurar omfattas alltså fortfarande av garantin i åtminstone ett år till. Skulle säljaren vägra hjälpa dig rekommenderar jag att du vänder dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan hjälpa dig vidare! 

Hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Vänliga hälsningar, 

Erik OteleaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”