Vem är ansvarig för paket utanför dörren?

Ibland skriver nätsäljarna att man som kund (privatperson)kan ”godkänna att produkten lämnas utanför dörren” Betyder det i så fall att jag som kund drabbas om varan blir stulen? Är man då inte skyddad av Konsumentköplagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som om att du vill veta mer om vilket ansvar man har som konsument i samband med varans övergång från näringsidkare till konsument. Samt generellt vilket skydd man har som konsument i samband med varans överlämnande.


Jag kommer använda mig av konsumentköplagen (KKL) för att besvara din fråga. Jag kommer även använda mig av förarbetet till KKL, Prop 1989/90:89.


Avlämnande och riskens övergång.

Den som ansvarar för en vara om den exempelvis försvinner, förstörs eller försämras är den som bär risken för varan. Detta innebär om risken för varan är hos konsumenten och varan försvinner, så är konsumenten skyldig att betala för varan ändå (2:6 § KKL).


Risken för varan går över till konsumenten när varan har avlämnats (2:6 § KKL.). Avlämnandet har skett när näringsidkaren eller en transportör som näringsidkaren har erbjudit eller anlitat har överlämnat varan till konsumenten. Konsumenten ska ha varan i sin besittning för att ett avlämnande ska ha skett.


Förtydligande exempel om vad besittning innebär.

Besittningsbegreppet kan vara svårt att förstå så ett förtydligande exempel av begreppet kan exempelvis vara om man har sin mobiltelefon i fickan. Då är mobiltelefonen i din besittning. Men det kan även vara om man exempelvis har parkerat sin bil utanför en resturang och har nyckeln i fickan. Även i detta fallet är bilen i din besittning. Begreppet handlar kortfattat om kontrollen över ett föremål.


Vad händer om paketet utanför dörren blir stulet?

Som ovan nämnt så går risken för varan över på konsumenten när varan avlämnats och är i konsumentens besittning. Ett paket som har lämnats utanför dörren i ett lägenhetshus har inte kommit i lägenhetsinnehavarens besittning. Det är först när lägenhetsinnehavaren faktiskt har tagit hand om varan som det har kommit i dennes besittning. (Prop 1989/90:89 s.70).


Att varan inte har kommit i konsumentens besittning medför att risken för varan inte har gått över till konsumenten. Näringsidkaren är fortfarande ansvarig för varan om den kommer bort, skadas, förstörs eller av någon anledning försämras av en anledning som inte beror på konsumenten (2:6 § KKL).


Sammanfattning och avslutande ord.

Sammanfattningsvis så skyddas man som konsument fortfarande av konsumentlagen trots att man har godkänt att leverantören ska lämna varan utanför dörren. När varan lämnas utanför dörren så har inte varan kommit i konsumentens besittning. Risken för varan har således inte gått över på konsumenten och näringsidkaren är fortfarande ansvarig.  


Skulle det vara så att du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!


Vänligen, 


Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo