FrågaKÖPRÄTTÖvrigt29/04/2024

Den som köpt och betalt för hunden äger den

Vi var gifta… Vi köpte en hund Jag, matte, betalade hunden,8000 kronor,år 2016. Underlag finns Husse har betalt försäkring emedan jag betalt annat under dessa åtta år Omgivningen kan intyga att jag haft största ansvaret gällande skötsel, kurser mm under åtta år Nu vill husse göra gällande att hunden är hans… Jag har försökt framställa hunden som vårt gemensamma ”barn” under dessa åtta år - och föreslår gemensam vårdnad Husse förstår inte detta… Hjälp, please… 😒

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar vem av dig och husse som kan sägas vara ägare till hunden. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån bestämmelser i lagen om tillsyn över hundar och katter samt lagen om samäganderätt.


Den som köpt, betalat och står som ägare hos Jordbruksverket äger hunden

Huvudregeln är att den som köpt och betalat för hunden är den som är ägare till hunden. Den som är ägare till en hund ska registrera ägarskapet i ett register som Jordbruksverket för över hundägare (3 § lag om tillsyn över hundar och katter). Jordbruksverket meddelar också att detta register får användas för att fastställa vem som är ägare av en hund (5 § lag om tillsyn över hundar och katter). Om det är så att du som står som registrerad ägare till hunden hos Jordbruksverket är detta något som styrker ditt ägarskap.


Har du vidare, som du beskriver, köpt och betalat för hunden är du att se som hundens ägare. Många gånger är det dock inte så lätt att avgöra då det finns fler parametrar att ta hänsyn till. Du berättar att du stått för många kostnader och tagit det största ansvaret, vilket även styrker ditt ägandeskap. Dock har husse betalat för försäkringen vilket talar till hans fördel. Det blir däremot svårt för honom att göra gällande att hunden är hans eftersom mycket talar till din fördel som ägare till hunden. En hund ses i lagens mening som en lös sak och husse skulle kunna hävda att ni äger hunden gemensamt eftersom han också bidragit ekonomiskt. Om två, eller fler, personer bidragit ekonomiskt presumeras en samäganderätt. Det finns dock undantag där man kan bryta presumtionen. Detta kan ske om man kan visa att den ena personen bidragit avsevärt mer än den andra när det gäller hundens kostnader (1 § lag om samäganderätt). Att man betalat för försäkringen för hunden gör med andra ord inte att man är att anse som ensam ägare till en hund.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo