Hur bokar man en jurist hos Lawline?

2019-08-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Vill ha tag på en advokat som kan göra sitt jobb , istället för att tänka på pengar hela tiden ! Jag har flera problem som jag behöver hjälp med och behöver en advokat som kan hjälpa mig , men alla advokater vill bara ha pengar och kan inte ens sköta sitt jobb när de får betalt i förskott , och så är det feg ! Jag vill ha tag på en riktig advokat som kan hjälpa med vissa problem som jag har med myndigheter , som de har gjort mot mig utan anledning !! Kan ni hjälpa mig
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är givetvis välkommen att ta hjälp av en av våra kompetenta jurister på byrån. Skicka ett mail till info@lawline.se med dina kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende så hjälper vi dig att lägga in en bokning. Du är även välkommen att maila ovan nämnda mail om du har fler frågor kring hur våra tjänster fungerar.Vi ser framemot att höra från dig!

Gåvor vid köp

2019-07-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |För en tid sedan köpte jag en stor förpackning med industrismörjmedel till min verkstad. På köpet fick jag en flaska parfym värd ca 400 kr. Indirekt tvingas jag ju på så sätt att betala för en vara som jag inte vill ha.Är det tillåtet att tvinga på mig en extra vara?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Så länge du inte har betalat för varan så är det okej eftersom det ses som en gåva. Även om parfymen är värd 400 kronor så tolkar jag det som att du endast har betalat för industrismörjmedlet som du ville köpa. Att butiker använder sig av gåvor inom detaljhandeln är vanligt förekommande. Ofta är det ett säljknep för att försöka få kunden att köpa mer än vad denne tänkt från början. Ofta är erbjudandet formulerat som så att kunden ska handla för ett visst belopp för att få en gåva på köpet. Har kunden hamnat precis under det beloppet så blir säljnknepet att kunden då lägger till ytterligare en vara som inte var planerad att köpa från första början, men som gör att kunden får med sig gåvan "på köpet". Kunden betalar mer pengar för sitt köp, men kunden behöver aldrig betala för själva gåvan utan gåvan får kunden alltså på köpet för att den handlat för en viss summa pengar. Det finns mycket forsking kring kunders konsumentbeteende! Rent juridiskt regleras köp i köplagen och konsumentköplagen beroende på vem det är som handlar. Det finns ingen specifik lagregel kring just dessa typer av erbjudanden, men det är ingenting som är förbjudet enligt lag utan butikerna är ganska fria att sätta ihop erbjudanden så länge inte kunden tvingas köpa något (och då också betala) som den inte gått med på. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Har vi rätt till öppet köp som företag?

2019-07-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi köpte ett kassasystem av ett företag för några veckor sedan och vill lämna tillbaka detta. Det är 30 dagar idag sedan Vi betalade detta men dom hävdar att det inte hinns med under öppet köp tiden som dom har som är 30 dagar. Vad gäller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Öppet köp är inget som finns lagreglerat, likväl som att det i regel inte finns någon lagstadgad ångerrätt för företag. Min utgångspunkt är att ni är ett företag då ni inhandlat ett kassasystem.Möjligheten till öppet köp eller någon form av ångerrätt är helt utifrån vad som avtalats mellan er och företaget. Min rekommendation är därför att ni tittar på vad som står i ert avtal. Står det exempelvis att utrustningen ska vara tillhanda företaget innan det gått trettio dagar, då är det i princip inte möjligt (om ni inte på dagen kan köra och lämna det). Står det däremot att ni har rätt till öppet köp om ni avbryter avtalet innan det gått trettio dagar, då kan ni ha rätt till det.Tyvärr går det inte att ge ett klarare svar då jag inte har tillgång till avtalet er emellan.Vänligen,

Vad har man för rättigheter när en tjänst utförts felaktigt?

2019-06-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |hej, jag driver enskild firma och har en webbyrå som sköter min e-handel. beställde ett jobb av dem som fortfarande inte fungerar, tog detta på avbetalning hos dem, i avtalet står det att man ska reklamera/påpeka fel inom 3 månader, påpekade fel redan samma dag som leverans. på detta har detta arbete gjort så jag tappat en försäljning på ca 20 000 kr statistiskt sett. arbetet kostade 13600 kr ex moms. ska jag då behöva betala för detta jobb som inte fungerar? vad har jag för rättigheter? man borde völ inte betala en tjänst/vara som är trasig? mvh
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att det inte finns någon uttrycklig lag som reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, blir avtalet mellan er avgörande. I det fall avtalet inte reglerar en viss situation får köplagen användas som vägledning med stor försiktighet, då lagen egentligen bara är tillämplig vid köp av lös egendom.När är det fel i tjänsten?Som nämnt är avtalet mellan dig och webbyrån avgörande, och om avtalet reglerar när fel i tjänst föreligger så gäller det. Om avtalet inte reglerar vad ett fel i tjänsten egentligen innebär, får vi ta vägledning från köplagen. Jag utgår från att ert avtal inte reglerar när det föreligger ett fel i tjänsten.En vara ska i fråga om bland annat art, mängd, kvalitet och förpackning, överensstämma med det som följer av avtalet (17 § köplagen). Överensstämmer inte varan med avtalet, föreligger ett fel i varan. I ditt fall skulle alltså samma grundprincip vara aktuell, trots att det rör sig om tjänst. Antagligen följer det av ditt avtal att tjänsten ska fungera, alltså hålla en viss kvalitet. Eftersom att tjänsten inte fungerar alls, håller den inte den kvalitet som följer enligt avtalet. Med hjälp av köplagen kan vi alltså konstatera att det föreligger ett fel i tjänsten du har köpt.Vilka rättigheter har du?Du verkar inledningsvis ha gjort helt rätt enligt avtalet när du påpekade felet inom tre månaders-fristen. Om avtalet reglerar vilka rättigheter du har som köpare när fel föreligger, ska det som står i avtalet gälla. Jag tänker utgå från att ert avtal inte reglerar dina rättigheter. Även här ska då köplagen användas som vägledning. Påföljderna som då kan bli aktuella är avhjälpande eller omleverans, eller om dessa inte kommer i fråga av någon anledning, prisavdrag eller hävning (34–39 §§ köplagen).Rätt till skadestånd?Även avseende skadestånd gäller avtalet om den innehåller skadeståndsvillkor. Om någon reglering av skadestånd inte finns, bör köplagen kunna användas som vägledning. Enligt 30 § köplagen föreligger en rätt till skadestånd för dig som köpare vid fel i vara. Detta skadestånd kan avse bland annat utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust (67 § köplagen). I ditt fall skulle alltså detta kunna innebära en skadeståndsrätt för dig som avser den tappade försäljningen på tjugotusen kronor.SammanfattningVid köp av tjänst mellan två näringsidkare råder avtalsfrihet, och endast i fall då avtalet inte täcker vissa delar får annan lag tjäna till vägledning. Om avtalet i ditt fall inte täcker när fel i tjänst föreligger samt vad dina rättigheter är, kan köplagens regler användas som vägledning. I ditt fall verkar det föreligga fel i tjänst, och du har därför rätt till bland annat avhjälpande m.m.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Gäller ångerfristen vid köp via telefon?

2019-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har ett grossistföretag och en kund (företag) beställde varor från oss via telefon. Kunden beställde beställningsvaror, alltså varor som vi bara beställde in för kundens skull.Nu har kunden ångrat sig.Gäller ångerrätt?
Daniela Karlsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I detta fall verkar det vara fråga om ett köp som har skett utanför dina affärslokaler och jag kommer därför besvara frågan utifrån det. Jag utgår även ifrån att det inte är specialtillverkad produkt.Om kunden har köpt varorna via telefon, dvs. utanför dina affärslokaler gäller 14 dagars ångerrätt för konsumenten. se lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det spelar ingen roll att det är en beställningsvara, utan ångerfristen på 14 dagar gäller alltid när det är ett ett näringsidkare och konsument förhållande. Hälsningar

Kan man bli skyldig att betala för en tjänst för tid efter att den har gått ut?

2019-07-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har använt mig utav en tjänst där avtalet löpt på ett år. 2017-03-29 till 2018-03-29 med 3 månaders uppsägningstid.Jag säger upp tjänsten 2017-08-14 och får skriftlig notering av uppsägningen.Nu påstår bolaget att jag måste betala för de 3 månaderna efter avtalet löpt ut, dvs April, Maj och Juni.Stämmer detta?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan att veta vad för typ av tjänst det är frågan om så kan det sägas att en iakttagen uppsägningstid gör att avtalet är slut vid datumet som anges som slutdatum.I ditt fall betyder detta att du är bunden av avtalet tills 2018-03-29 och måste säga upp det minst tre månader innan detta för att avtalet ska upphöra. Om man inte skulle iaktta uppsägningstiden och säga upp avtalet för sent så finns det en chans att avtalet förlängs och då kan du vara skyldig att betala för april, maj och juni.Eftersom du har sagt upp tjänsten redan i augusti 2017 så har du iakttagit uppsägningstiden, vilket gör att avtalet upphör 2018-03-29. Eftersom det inte finns något avtal för tiden efter detta är du inte skyldig att betala för april, maj och juni.Vänligen,

Betalningspåminnelser trots att jag betalat?

2019-07-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej jag har beställt från Zalando och fått en betalningspåminnelse har betalat den och igår fick jag en 2:a påminnelse så nu har jag betalat den 2 ggr. Har försökt ringa man kommer inte fram och maila går inte heller. Hur ska jag göra om de skickar ytterligare betalningspåminnelse för något jag nu betalat 2 ggr?MVH
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du betalat varan har du gjort vad du är skyldig att göra. Att företaget fortsätter skicka betalningspåminnelser är därmed inget du behöver bry dig om, förutsatt då att du är säker på att din betalning kommit fram. Min rekommendation är att du dubbelkollar att din betalning kommit fram till företaget. Du bör även fortsätta försöka komma i kontakt med företaget för att kräva tillbaka din andra betalning, då du inte är skyldig att betala för din vara två gånger bara för att de skickat två betalningspåminnelser. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Ingen laglig skyldighet att tillhandahålla reservdelar

2019-06-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Hur länge måste en tillverkare som producerar varor till konsument och företag tillhandahålla reservdelar för sina kunder? Finns det någon lag som reglerar det, sett utifrån en tillverkares synvinkel?Jag har hört 7 år, men ingen kan verifiera det.
Fredrik Lindén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En tillverkare som producerar varor är inte enligt svensk lag skyldig att tillhandahålla reservdelar åt sina kunder, oavsett om kunden är konsument eller ett företag.Hoppas att du fick svar på din fråga.