Offentlig upphandling

2020-01-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vi är en ideell förening (idrottsförening) som ska bygga ut vår klubblokal . Vi äger vår lokal själva på arrenderad mark. Vi har fått bidrag ifrån allmänna arvsfonden och några andra . Alla bygglov och allt sånt är klart. Alla hantverkare och entreprenader som är anlitade är lokala mindre företag. Nu var det en person som sa att det måste ut på en offentlig upphandling. Kostnaden är strax under 7 miljoner.Vill bara stämma så allt är korrekt handlat av oss.
Carl Trolle Olson |Hej Nicklas! Det låter som ett märkligt påstående att ni skulle behöva genomföra en offentlig upphandling. En idrottsföreningen omfattas inte av reglerna om offentlig upphandling, eftersom en ideell idrottsförening inte är en offentlig aktör. Att ni har fått statliga bidrag för utbyggnaden spelar inte någon roll. Alla idrottsföreningar får ju statliga bidrag för att bedriva sin verksamhet (t.ex. LOK-stöd). Det betyder inte att man är tvungen att göra offentliga upphandlingar. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Får man beställa receptbelagd medicin från utlandet?

2020-01-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Är det olagligt att i Sverige köpa flera olika receptbelagda antibiotika från utlandet från olika hemsidor via internet?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!På Tullverkets hemsida finns det information om hur du får beställa medicin från utlandet. Enligt Tullverket är det olagligt att köpa läkemedel från ett annat land som inte tillhör det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), oavsett vad det är för typ av läkemedel. För att du ska kunna beställa läkemedel från ett annat land inom EES finns det ett antal förutsättningar som behöver vara uppfyllda. Det är om läkemedlet är: - För ditt personliga bruk. - Godkänt i det andra ESS-landet och har införskaffats på ett apotek eller motsvarande i det landet. - Godkänt och receptfritt i Sverige, eller i fråga om receptbelagda läkemedel, har förskrivit av en behörig förskrivare inom EES. (En förskrivare är en person inom en legitimerad yrkeskategori som har rätt att prova ut och föreskriva hjälpmedel, alltså en person som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel). Dock får du bara beställa en mängd läkemedel som motsvarar högst ett års förbrukning och det är du som ska styrka att förutsättningarna ovan är uppfyllda. SammanfattningOm det är olagligt för dig att köpa receptbelagd antibiotika kan jag tyvärr inte svara på, utan det är en bedömning du själv kan göra utifrån de förutsättningar som finns ovan. Hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Ångerrätt och säljarens informationsskyldighet vid distansköp

2019-12-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Under black friday passade jag på att köpa ett par trådlösa hörlurar. Var lite orolig att de skulle vara för stora men i och med att de på deras sida skrev "If you're not satisfied with your product you can off course return it! You have 14 days right under Swedish distance selling law to return your item. You must contact customer service before returning your item. You have the right to examine the goods you have purchased. But to cancel the purchase your item must be in the so-called essentially unchanged condition. Due to hygienic reasons your item cannot be used or tested.".Jag får hem hörlurarna, öppnat paketet (dvs tar bort tre tejpbitar på locket, ingen skada på paketet) och lyfter upp en hörlur men kan konstatera att hörlurarna är VÄLDIGT stora och väljer att kontakta företaget för att utnyttja min ångerrätt. De vägrar. De säger att produkten inte har något värde längre i och med att jag öppnat paketet och därför kan de inte ta tillbaka produkten. Detta gjorde mig väldigt förvånad i och med att de på sin hemsida skrev att man får "examine the goods" och att de ska vara i "unchanged condition", vilket de är. De är oanvända och inga tillbehör är uppackade. Har skickat texten till dem och de enda de säger att de förstår att det blev otydligt och att de tar åt sig min feedback, så de erkänner själva att de skriver dåligt men lägger ändå skulden på mig.Har de verkligen rätt att nu i efterhand efter att jag köpt produkten ångra sig?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpte hörlurarna via internet är lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) tillämplig.Ångerrätt för konsumenter:Som konsument har du som huvudregel rätt att ångra köp som skett på distans. Du ångrar ett köp genom att kontakta företaget och meddela att du vill utnyttja ångerrätten. Från den dagen då du mottagit varan har du 14 dagar på dig att meddela säljaren om att du vill ångra köpet (2 kap. 10 och 12 § Distansavtalslagen).Undantag från ångerrätten:I 2 kap. 11 § distansavtalslagen finns vissa undantag från ångerrätten. I ditt fall är det enda tillämpliga undantaget punkt 5 som anger att ångerrätt inte gäller för en vara med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl. In-ear hörlurar kan klassas som sådana kroppsnära produkter att förseglingen inte får brytas.Information om avvikelse från ångerrätten:Observera dock att säljaren måste informera dig om att ångerrätten inte gäller, och sådan information ska ges innan avtalet ingås enligt 2 kap. 2 § p. 9 distansavtalslagen. Informationen ska ges klart och begripligt enligt 2 kap. 3 § distansavtalslagen och i ditt fall har företaget till och med erkänt att informationen varit otydlig.Har ingen information om att ångerrätten inte gäller för just den varan du köpt givits ska marknadsföringslagen tillämpas (2 kap. 6 § distansavtalslagen). Enligt 12 § p. 5 i marknadsföringslagen är marknadsföringen vilseledande om säljaren inte lämnat den informationen som distansavtalslagen anger. Vid vilseledande marknadsföring har du som konsument rätt till skadestånd för den skada som uppkommit (37 § marknadsföringslagen).Vad kan du göra?Jag rekommenderar att du kollar igenom all information du fått i relation till köpet för att se om det står klart att du inte fått information om att ångerrätten inte gäller på hörlurarna. Om ingen information givits bör du kontakta företaget igen och meddela att de har stridit mot informationsskyldigheten i 2 kap. 2 § 9 p. distansavtalslagen och 12 § 5 p. marknadsföringslagen samt att du kommer göra en anmälan till konsumentverket och kräva skadestånd enligt 37 § marknadsföringslagen om du inte får returnera varan. Vägrar företaget fortfarande att returnera rekommenderar jag att du tar ärendet till konsumentverket så att de får utreda ärendet.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Får jag beställa medicin från utlandet?

2019-12-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag undrar om detta är lagligt, får jag beställa receptbelagd medicin från utländska hemsidor där en utländsk läkare skriver ut receptet? Jag har hört att man får göra det om medicinen inte överstiger 3 månaders bruk, är det sant?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns information på Tullverkets hemsida, om hur du får beställa medicin från utlandet.Enligt Tullverket är det olagligt att köpa läkemedel från ett annat land som inte tillhör det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), oavsett vad det är för läkemedel. Däremot kan du beställa läkemedel från ett annat land inom EES om läkemedlet1. är för ditt personliga bruk,2. godkänt i det andra EES-landet och har införskaffats på ett apotek eller motsvarande i det landet,3. godkänt och receptfritt i Sverige eller, i fråga om receptbelagda läkemedel, har förskrivits av en behörig föreskrivare inom EES.Varje sådan försändelse får innehålla en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det lagligt att beställa receptbelagd medicin från utlandet?

2020-01-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag beställde tramadol från nätet som är från utomland. Är det lagligt? Kommer polisen ta mig?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!På Tullverkets hemsida finns det information om hur du får beställa medicin från utlandet. Enligt Tullverket är det olagligt att köpa läkemedel från ett annat land som inte tillhör det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), oavsett vad det är för typ av läkemedel. För att du ska kunna beställa läkemedel från ett annat land inom EES finns det ett antal förutsättningar som behöver vara uppfyllda. Det är om läkemedlet är: - För ditt personliga bruk. - Godkänt i det andra ESS-landet och har införskaffats på ett apotek eller motsvarande i det landet. - Godkänt och receptfritt i Sverige, eller i fråga om receptbelagda läkemedel, har förskrivit av en behörig förskrivare inom EES. (En förskrivare är en person inom en legitimerad yrkeskategori som har rätt att prova ut och föreskriva hjälpmedel, alltså en person som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel). Dock får du bara beställa en mängd läkemedel som motsvarar högst ett års förbrukning och det är du som ska styrka att förutsättningarna ovan är uppfyllda. SammanfattningOm det är lagligt för dig att köpa tramadol från nätet kan jag tyvärr inte svara på, utan det är en bedömning du själv kan göra utifrån de förutsättningar som finns ovan. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Får ett företag vägra att sälja till en kund?

2019-12-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Undrar om ett företag med onlineförsäljning får lov att vägra sälja till en kund? Har läst att en fysisk butik får detta, men är det någon skillnad när det gäller onlineförsäljning alltså? Företaget i fråga har både och, men det är alltså onlinedelen som skrivit detta. Fysiska butiker är ej alls inblandade.Skälet är kortfattat att kunden kan sägas ha varit lite besvärlig, då ett reklamationsärende hanterades dåligt, och kommunikationen med deras kundservice vid flera tillfällen fallerat (de har bl a lagt på luren i örat -- utan att kunden vare sig skrikit eller svurit eller liknande).Tack för snabbt svar.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, Jag har lite svårt att med säkerhet tyda huruvida du i det här fallet företräder näringsidkaren (alltså butiken) eller kunden. Jag misstänker dock att frågan är ställd för kundens räkning. Oaktat det nyss anförda kommer jag nedan att behandla ditt ärende neutralt. Med andra ord kommer det alltså att följa ett svar i mer generella termer. Och det korta svaret lyder enligt följande: Ja, oavsett om försäljningen sker fysiskt i butik eller digitalt över internet är näringsidkaren fri att godtyckligt välja till vilka denne vill sälja sina varor och/eller tjänster. En säljvägran är således en görbar företeelse. Det förutsätter dock att näringsidkarens agerande inte går att härleda till någon av de diskrimineringsgrunder som framgår av diskrimineringslagen (DiskrL). Allmänt Stundtals föreligger så kallad kontraheringsplikt (tvång att avtala), men i stort råder avtalsfrihet i Sverige. Det innebär i korta drag att det står envar fritt att bestämma när, var och hur avtal ska ingås. Det gäller även den tilltänkta motparten. Annorlunda uttryckt: Vem ett avtal ska ingås med är alltså något varje person själv har att bestämma. Åter till din frågaJag tolkar din fråga som att någon form av dispyt har uppstått mellan företaget och den aktuella kunden i samband med en reklamation. Vad som har föranlett meningsskiljaktigheterna blir dock, mot bakgrund av den relativt knapphändiga informationen som ges i frågan, ganska svårt för mig att närmare utreda. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder utgör de sju diskrimineringsgrunder som återfinns i svensk rätt (1 kap. 1 § DiskrL). Listan är uttömmande och åtgärder som inte är hänförliga till någon av de nyss nämnda diskrimineringsgrunderna betraktas således inte av lagstiftaren som diskriminering. Jag utgår ifrån att den uppkomna situationen inte inkluderar något giltigt avtal i fråga om köp. Skulle det ändå vara så kan kunden kräva fullgörelse (alltså kräva att butiken säljer det avtalade objektet och/eller den avtalade tjänsten), dock under förutsättning att denne inte är i dröjsmål med betalningen. I annat fall blir företaget skyldigt att ersätta den ekonomiska skada kunden lider på grund av avtalsbrottet. För närmare vägledning hänvisas till köplagen, konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen (allt beroende på vad avtalet avser och om köparen är konsument/privatperson eller näringsidkare). Finns det däremot inget avtal som i dagsläget kan göras gällande utan kunden istället avser att köpa ytterligare varor eller tjänster av det ifrågavarande bolaget finns det inget denne kan göra ifall en säljvägran åberopas av näringsidkaren. Återigen, det förutsätter dock att beslutet inte har skett på basis av någon av de sju diskrimineringsgrunder som framgår av diskrimineringslagen. SammanfattningMin bedömning är att den säljvägran som nu ligger blir svår för köparen att komma runt givet förutsättningarna i din fråga. Ingenting tyder på att någon diskriminering har skett. Anledningen till det inträffade tycks istället ha att göra med de samtal som har förts telefonledes. Avsaknaden av diskriminerande åtgärder från bolagets sida jämte den avtalsfrihet som råder i Sverige (se ovan under allmänt) menar jag gör att den aktuella säljvägran är att betrakta som giltig. Olämpliga beteenden som att lägga på luren är givetvis beklagliga, men föga olagliga, varför dessa inte påverkar bedömningen av ditt ärende. Jag hoppas innerligt att du har fått ett någorlunda matnyttigt svar. Jag får även passa på att önska god jul.Vänligen,

Ångerrätt vid köp av presentkort

2019-12-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett presentkort på en salong där man gör kosmetiska saker - i detta fall ögonbryn. Jag har inte utfört det, utan vill ångra köpet mina nära och kära ha gjort, eftersom jag inte vill utföra detta. Men personen som detta kort är köpt hos hävdar att man inte har ångerrätt? Det hade denne persons revisor sagt.Kvitto finns och även presentkortet. Gäller ångerrätten? Hur gör man om denne vägrar att betala tillbaka?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte om presentkortet är köpt i butik eller via internet (distansköp) så jag kommer förklara vad som gäller i båda situationerna.Distansköp:När du ingår ett avtal på en hemsida har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit varan, dvs. presentkortet. I lagen stadgas vissa undantag som faller utanför denna ångerrätt, (2 kap. 11 § distansavtalslagen) men presentkort/värdehandlingar faller inte in under något av dessa undantag. Lagen är tvingande till fördel för dig som konsument vilket innebär att det inte går att avtala bort ångerrätten. Det saknar alltså betydelse att det på hemsidan eller någon annanstans står att ångerrätten inte gäller.Köp i butik:Huvudregeln när man handlar i butik är att ingen ångerrätt finns. Däremot är det vanligt att butiker erbjuder öppet köp vilket i princip kan likställas med ångerrätt (vissa regler om risken för varan skiljer sig). Det är dock inte obligatoriskt för butiker att ha öppet köp utan butikerna bestämmer själva sina regler så öppet köp är frivilligt att erbjuda. Det innebär att en del butiker kan erbjuda 30 dagars öppet köp medan andra inte erbjuder öppet köp alls. Borde säljaren informerat om att ångerrätt inte förelåg?Vid distansavtal finns ett lagstadgat informationskrav som innebär att säljaren ska informera om ångerrätten för att ångerfristen ska påbörjas. Det finns dock inget informationskrav för köp i butik. Butiken är alltså inte skyldig meddela att de inte tillämpar öppet köp utan du som köpare är skyldig att fråga säljaren om möjligheten att återlämna varan innan köpet. Sammanfattning:Detta innebär alltså att du har ångerrätt om presentkortet var köpt via internet men inte om det var köpt i butik. Om presentkortet var köpt i butik kan du tyvärr inte tvinga butiken att återta varan och få pengarna tillbaka, men det går säkert att sälja vidare till en vän eller via blocket!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Har man rätt att ångra ett köp på internet?

2019-12-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har köpt nya kompletta vinterdäck med fälg. Köpet gjordes från en internetbutik. Firman monterar däcken på fälgarna och balanserar dom. Däcken ligger just nu på posten men jag har ångrat mitt köp. Har meddelat butiken att jag ångrat mig. Svaret från dom är att jag inte har ångerrätt på kompletta däck och fälg.Kan det verkligen stämma?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Köp som har gjorts på internet regleras av distansavtalslagen (DAL). Huvudregeln vid köp på internet är att konsumenten har 14 dagars ångerrätt (2 kap 10 § DAL). Dock finns det några undantag från detta, vilket framgår i 2 kap 11 § DAL. Jag tolkar din fråga som att företaget ska montera däcken, men att de inte har gjort det ännu och inte heller påbörjat det, och då gäller inte undantaget i 2 kap 11 § 1 p. DAL. Enligt min tolkning är inte heller någon av de andra undantagen aktuella i ditt fall. Med andra ord har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Ångerfristen börjar gälla från den dagen du mottar däcken med fälgarna (2 kap 12 § DAL). Jag rekommenderar dig att returnera varan så fort du har fått den. När du har returnerat däcken och fälgarna har du även rätt till återbetalning av företaget (2 kap 14 § DAL). Hoppas du fick svar på din fråga!