Otydlig information vid avtal i konsumentförhållanden

2019-02-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Min internetleverantör drog för mycket pengar en månad (via autogiro) och jag kontaktade dem via deras kundservice chat. fick till svar: " Ser nu att dethar blivit ett fel på denna månads faktura så att den kommer inte dras som den ska, har bett vår ekonomiavdelning ordna detta men om du märker att den inte dras så är det ingen fara. den kan också flyttas till nästa månad i värsta fall, vi ber om ursäkt för denna miss" inga pengar drogs och då trodde jag att det kommer dra denna månaden men förra veckan fick jag en betalningspåminnelse. jag ringde företaget den 14/2 och dom skrev bort påminnelseavgiften men den 26/2 fick jag ett inkassokrav. Jag har betalat fakturan men de fick inte pengarna förrän den 25/2. Jag hade inte fått info om att det var så bråttom och trodde att det skulle vara betalt innan månadskiftet då det var de som gjort fel och dessutom hade stoppat autogirobetalning jag hade. Har vart kontakt med företaget idag och de säger att jag måste betala inkassokravet för jag borde veta och att det är mitt ansvar även om jag har fått otydlig information. Så jag undrar om det finns möjlighet att få bort detta eller måste jag betala. Tycker det är en onödig utgift när jag handlat i god tro och utgått från det kundservice har sagt till mig och att januaris belopp skulle flyttas till nästa månad. Har hela mailkonversationen kvar så det finns ju bevis för informationen dem gett mig
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Oklara avtalsvillkor/otydlig informationJag tolkar vad företaget menar med otydlig information som att de anser att du inte följt information som de gett dig när extradragningen uppdagades, men de kan också ha avsett villkor om betalning som finns i avtalet. Vid ett konsumentköp gäller lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Där finns den sk. oklarhetsregeln formulerad i 10 §. Det innebär att om avtalsvillkor som inte är individuellt formulerade tillsammans med konsumenten, ska dessa vid en tvist tolkas till konsumentens fördel. Alltså ligger det näringsidkaren i fatet om avtalsvillkoret vid en prövning skulle anses som oklart.Mitt rådBörja med att kontakta inkassobolaget och förklara läget, låt de även ta del av de bevis i form av mejl som du har och meddela att du har bestridit betalningsskyldighet hos företaget. Kontakta också företaget i fråga och presentera mailkonversationen (din bevisning) så att det går att överblicka. Det är möjligt att du har varit i kontakt med olika människor som inte har förståelse för hela situationen och det framgår inte heller av din fråga vilket datum fakturan skulle ha förfallit till betalning, men onekligen har de gett dig motstridig information som gjort att du trott att påminnelseavgiften var avskriven och inte behövde betalas medan de inte vidtagit åtgärder för att inkassobolaget inte skulle skicka ut ett krav. Rör det sig om otydliga villkor som reglerar denna betalningsskyldighet i ert ursprungliga avtal ska dessa alltså som utgångspunkt tolkas till din fördel.Återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

När tillämpas distansavtalslagen?

2019-02-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejKöpa bil från netauktion, gäller distansavtal?I dag alla bilfirmor säljer sina fordon via auktioner och ingen tar ansvar.Hur går det till?
Oscar Lado |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Distansavtalslagen tillämpas när konsument och näringsidkare ingår distansavtal och avtal utanför näringsidkarens affärslokaler (1§ distansavtalslagen). Avtal genom internetauktioner är ett distansavtal eftersom konsumenten och näringsidkaren inte befinner sig på samma plats när avtalet ingås (se 2§ distansavtalslagen), alltså tillämpas distansavtalslagen på internetauktioner. Detta innebär att avtalsvillkor som avviker från lagen till nackdel för konsumenten som huvudregel är ogiltiga (4§ distansavtalslagen). Ett exempel på en rättighet som konsumenten har vid distansavtal är 14 dagars ångerrätt (10§ distansavtalslagen).

Vad betyder skäligt prisavdrag vid köp av hund?

2019-02-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej !Jag har köpt en brukshund där fel fader på hunden angetts vid köptillfället. Jag köpte min hund för 14500kr.Vi har gjort en anmälan och svaret vi fick ifrån Ssk löd såhär: Enligt SSKs köpeavtal säljs alla hundar som sällskapshundar och att fel fader angetts vid försäljningstillfället påverkar inte hundens funktion eller hälsa.Vår bedömning är således att ett prisavdrag om 10% utgör ett skäligt prisavdrag Vad betyder detta ?Hur mycket pengar har jag rätt enligt SKKS att jag ska få tillbaka ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att SSK menar att det inte spelar någon roll att fel fader angetts när ni köpte hunden, utan det är bara sådant som kan påverka hundens funktion eller hälsa som sällskapshund som spelar roll. SSK menar därför att det faktum att säljaren angav fel fader inte påverkar hundens funktion eller hälsa som sällskapshund. Däremot säger SSK att ni ändå har rätt till prisavdrag för att säljaren angett fel fader. Prisavdraget ska vara skäligt, dvs. rimligt, och SSK tycker att prisavdrag om 10 % är rimligt. Ni har därför rätt till prisavdrag om 10 % på det ni betalade för hunden, dvs. 14500 kr. Ni kan alltså kräva tillbaka 1450 kr från säljaren enligt SSK. Vänligen,

Ansvar för hund

2019-02-09 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag gick med på att skaffa hund, men har inte betalt den och är inte intresserad av att ha någon slags delad vårdnad då ja sitter i rullstol och inte kan ta den på promenader. Kan jag vägra att hjälpa till rent lagligt?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som har ansvar för en hund är den som är ägare till den. Den som äger hunden är den person som köpt den vilket framgår av den allmänna äganderättsliga principen. I och med att du inte har köpt/betalt för hunden så har du inget juridiskt ansvar eftersom det kräver att du är ägare. Du kan alltså helt lagligt vägra att ta hand om en hund du inte äger. Det framgår heller inte av din fråga om ni kommit överens att båda ska ta hand om hunden genom ett avtal eller liknande. Kan nämnas att när man köper hund så skrivs det in i ett ägarregister vem som är ägare till hunden. Ägarregistret har dock ingen juridisk relevans beträffande äganderätten utan fungerar endast som ett hjälpmedel för att snabbt kunna återföra upphittade hundar till rätt ägare och hem.Vänligen

Får butiker sälja livsmedel som har passerat bäst före-datum?

2019-02-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,undrar bara om vilken rätt har jag som konsument om jag finner tex en vara i en butik som har ett bäst före datum som gått ut? I vilken fall kan jag stämma butiken i överhuvudtaget?Tack på förhand!
Julia Kwapisz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns på Livsmedelsverkets hemsida och här står det att det är tillåtet att sälja livsmedel som har passerat sitt bäst före-datum om de inte är dåliga eller hälsofarliga. Detta beror på att bäste före-datummärkningen är en kvalitetsmärkning och att maten oftast går att äta även efter att bäste före-datumet gått ut. Det är varje butik för sig som själva ansvarar för att livsmedlen de säljer fortfarande är säkra efter att bäst före-datumet passerat. Till skillnad från livsmedel som har passerat bäst-före datum är det däremot inte tillåtet att sälja produkter som har passerat sista förbrukningsdag. Denna märkning används för livsmedel som snabbt kan bli dåligt och som kan göra dig sjuk om du äter efter sista förbrukningsdag.Alltså, om bäst före-datumet passerat behöver det inte betyda att affären gjort något fel. Butiken ansvarar själva för att livsmedlet är säkert och eftersom att det enbart är en kvalitetsmärkning betyder det inte att det är något fel på varan. Om förbrukningsdagen däremot passerats så har butiken gjort något otillåtet och jag skulle i så fall rekommendera dig att hör av dig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun så att de kanske kan göra ett besök i butiken och undersöka om detta var en engångsföreteelse eller något återkommande. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ska skuld räknas bort från köpesumman?

2019-02-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |hej vi ska köpa ut en delägare från en sommarstuga men vi har kvar en del av bolåneskuld.Ska deras del räknas av från köpesumman?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är helt fritt att avtala mellan er då avtalsfrihet gäller vid köp. Det finns för och motargument för båda förslagen. Jag skulle säga att den inte ska räknas av utan det är ni kvarvarande delägare som får dela på deras skuld då det enligt mig kommer skapa minst problem i framtiden om någon känner att det gått fel till ex om ni ska sälja stugan. Ta och prata ihop er med de andra delägarna om hur de vill göra så löser det sig. Det finns som sagt inga regler kring hur detta ska lösas i och med avtalsfriheten.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur utläser man om en lag är tvingande eller dispositiv?

2019-02-09 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejHur kan man utläsa om en lag är tvingande eller dispositiv?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagar kan vara dispositiva eller indispositiva, det vill säga tvingande. Dispositiva lagar kan man avtala bort och alltså inte följas, medan indispositiva lagar inte kan avtalas bort, utan måste följas. Ett bra exempel på ett rättsområde som innehåller både dispositiva och indispositiva lagar är köprätten. I Köplagen, där det rör sig om två jämbördiga parter, har lagstiftaren valt att göra lagen dispositiv. Att Köplagen är dispositiv framgår av 3§ Köplagen. Jag kopierar in 3§ Köplagen så att du kan se hur det ser ut när en lag är dispositiv.3§ Köplagen: Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.I Konsumentköplagen, däremot, är parterna inte jämbördiga och lagstiftaren har därför valt att göra lagen tvingande, indispositiv, till konsumentens fördel. Det innebär att man inte får avtala om villkor som är sämre för konsumenten än de villkor som finns i Konsumentköplagen. Att Konsumentköplagen är indispositiv framgår av 3§ Konsumentköplagen. Jag kopierar in 3§ Konsumentköplagen, så att du kan se hur det ser ut när en lag är indispositiv.3§ Konsumentköplagen: Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.Som svar på din fråga, gäller alltså att man måste gå in i varje lagstiftning för att undersöka om den är tvingande eller dispositiv. Ett tips är att titta i de första paragraferna - det brukar ofta stå där. Framgår det att man får avtala bort villkoren i lagstiftningen är den dispositiv, står det att man inte får avtala bort villkoren i lagstiftningen är den tvingande.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Diskriminerad av näringsidkare?

2019-02-06 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Ett vandrarhem har bestämt sig för att vägra mig logi. Anledningen påstås vara klagomål från andra gäster. Däremot redogör inte företaget för vad som klagades över och när klagomålen kom in. Jag har frågat flera gånger skriftligen, inte fått svar på min fråga. Har även skrivit till huvudkontoret, men fått samma oklara svar. Jag känner mig diskriminerad och orättvist behandlad. Vad kan jag göra åt saken? För mig ser det ut som företaget vägrar mig sin service för all framtid utan anledning. Finns det underlag att stämma företaget?
Oscar Lado |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En näringsidkare kan i princip välja vem den vill tillhandahålla sina tjänster så länge det inte är diskriminerande. Förbudet mot diskriminering vid tillhandahållande av tjänster finns i 2 kap. 12§ diskrimineringslagen, kraven för att paragrafen ska tillämpas är uppfyllda eftersom det verkar som vandrarhemmet hyr ut rum till en obestämd krets personer (till allmänheten). För att det ska vara fråga om diskriminering krävs det emellertid att någon av diskrimineringsgrunderna är uppfyllda. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (1 kapitlet 1§ diskrimineringslagen). Det krävs alltså att du är diskriminerad på någon av dessa grunder.Att vandrarhemmet vägrar hyra ut till dig av någon annan än av dessa anledningar, exv. att du har varit högljudd eller liknande, är inte att anse som diskriminering. Mitt råd till dig är att fundera över om det finns något som tyder på att det var på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna som du inte fick hyra rum hos vandrarhemmet, annars finns det inte något du kan göra åt saken juridiskt. Hoppas du fick svar på din fråga!