Kan jag som näringsidkare ångra ingånget avtal med telefonförsäljare?

2019-05-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag bedriver ett byggföretag. Jag blev uppringd av en säljare som säljer reklamplatser på stora skärmar längs med vägar och torg osv. Vi hade ett ganska långt samtal där jag tyckte det lät väldigt intressant. Han pratar dock hela tiden som att jag redan bestämt mig för att köpa deras produkt och skapar en press på mig. Jag säger i all hast ja till detta och vill nu i efterhand inte ha detta. Det är för dyrt och jag har inget behov av detta. Jag fick kort därefter hem en faktura.Min fråga är om dom verkligen får göra så? Jag har inte fått hem och skrivit under några papper. Jag fick inte reda på det under samtalet men finns tydligen inspelat och jag har fått tillgång till dessa ljudfiler.Hur går jag tillväga nu?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEnligt svensk rätt kan ett avtal ingås muntligt, skriftligt eller genom konkludent handlande, om det inte finns speciallag som stadgar annat. Vid telefonförsäljning till konsumenter finns det en speciallag som stadgar att om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren därefter skriftligen bekräfta ett erbjudande och konsumenten måste skriftligen tacka ja. I annat fall är avtalet ogiltigt (jfr 2 kap. 3 a § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Konsumenter har även en lagstadgad ångerrätt enligt samma lag. När det gäller försäljning av abonnemang för TV, telefon och bredband finns det uppförandekoder som ger enskilda näringsidkare en liknande ångerrätt; dock endast när det gäller abonnemang för TV, telefoni och bredband.Vid telefonförsäljning till företag finns det ingen direkt lag som är tillämplig och avtalsrättsliga regler gäller. Det innebär i ditt fall att ett avtal kan ingås muntligen, det finns inget krav om bekräftelse per post eller liknande. Det är den som påstår att ett avtal finns (säljföretaget i ditt fall) som har bevisbördan, vilket de kan göra genom att de spelat in samtalet. Beroende på hur inspelningen är innebär en sådan oftast ett tillräckligt bevis för att du tackat ja till att ingå ett avtal. Som näringsidkare har du heller ingen ångerrätt.I ditt fall innebär det att du ingått ett muntligt avtal med säljföretaget, vilket kan bevisas genom telefoninspelningen. Utgångspunkten är att avtal ska följas och att du begår ett kontraktsbrott om du inte uppfyller din del (dvs. att betala för tjänsten).Råd i ditt fallI ditt fall finns det en stor risk att du ingått ett bindande avtal som innebär att du är betalningsskyldig. Skyddet för näringsidkare är betydligt mindre än skyddet för konsumenter. Om inspelningen tydligt visar att du tackar ja till erbjudandet har du ingått ett avtal du inte kan ångra.Vad du kan göra är att du kontaktar säljföretaget och informerar om att du ångrat dig och vill dra dig ur avtalet. Antagligen kommer företaget inte att gå med på det, däremot kan det finnas en möjlighet ibland att förhandla. Det är tänkbart att företaget vill ha ersättning för att du drar dig ur, vilket är upp till er att komma överens om.Vi kan prata vidare om ditt ärende per telefon då du beställt telefonuppföljning av svaret. Jag kommer att ringa dig imorgon, tisdagen den 21 maj klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se dessförinnan så bokar vi en annan tid.Med vänliga hälsningar,

Jag vill säga upp en tjänst men kan inte språket - vem kan hjälpa mig?

2019-05-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om ett virusskydd . Jag tog det 21/2 2019 för 1 år 349 kr använde det i ca 14 dagar , min dator funkade mycket dåligt o jag fick bekymmer så jag gick in på deras sida o sa upp skyddet.Nu den 22/4 har dom dragit 549 kr från mitt Volvokort o 2 dagar efter Reserverat ytterligare 929 kr o jag kan inte få rätsida på detta för dom vill bara prata på Engelska o jag kan inte detta språk tillräckligt för att göra mig förstådd av dom ,Är detta en gratis fråga är nämnligen pensionär o klarar inte av detta själv ekonomiskt .Jag gjorde beställningen över nätet o då stod det på svenska.Tänk om detta kunde lösas med er hjälp eller om ni vet vart jag kan vända mig annars Mvh
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I det här fallet bör du först och främst försöka få hjälp med att kunna förstå och göra dig förstådd mot bolaget. Det finns ett ett antal aktörer som ägnar sig åt att just hjälpa konsumenter på olika sätt, men jag kan inte garantera att var och en av dem kan ge dig just den hjälp du behöver. Du bör i alla fall vända dig till dem och förklara situationen. Kommunal konsumentvägledning Kommunerna erbjuder många gånger konsumentvägledning till sina invånare. Googla på "[namnet på din kommun] + konsumentvägledning" och se om det kommer upp något. Konsument EuropaNär man handlar från andra länder i EU kan man vända sig till Konsument Europa för att få hjälp med eventuella problem som uppstått. Eftersom virusskyddsbolaget har sitt säte i Tjeckien har du alltså handlat från EU. Konsument Europas hemsida hittar du på den här länken.KonsumentverketKonsumentverket erbjuder vägledning och råd till konsumenter genom sin tjänst "Hallå konsument". Deras hemsida hittar du på den här länken. De kan antingen hjälpa dig med råd eller också slussa dig vidare till andra myndigheter eller tjänster som kan ge dig bättre hjälp. Skulle du alltså ha problem med att hitta Konsument Europa eller din kommunala konsumentvägledare ska du vända dig till Hallå konsument först. Att ringa Hallå konsument är dessutom gratis.SammanfattningFör att spara tid kan du vända dig till Hallå konsument först. De kan antingen ge dig den hjälp du behöver eller skicka dig vidare till andra aktörer eller tjänster.Du har skickat in en gratisfråga, så du behöver inte oroa dig för att det här svaret kommer kosta dig något! Vänligen

Köpa bil utomlands

2019-04-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag tänker köpa en ny bil utomlands, men vill först veta vilka rättigheter som konsument jag har..Vad har jag rätt att kräva om det är något fel på bilen? Var ska jag vända mig till om jag har en tvist med säljaren/importören? Tacksam för svar!
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på dina frågor beror på flera olika faktorer. Till en början har det betydelse i vilket land du tänker köpa bilen. Olika länder har olika lagstiftning. Det kan också ha betydelse om du ska köpa bilen från en privatperson eller från ett företag. På grund av detta kan jag tyvärr inte ge dig något tydligt svar. Jag kommer därför att länka två hemsidor till dig nedan där du kan läsa mer om att köpa bil utomlands. Konsumentverket, Köpa bil utomlands. Konsument Europa, Köpa bil i ett annat EU-land. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Du kan också ställa en ny fråga till Lawline med mer information gällande din situation. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Förtida upphörande av leasingavtal för företagsbil

2019-04-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag leasat en ny bil för min företag maj 17, försök till fixering av en teknisk fel varit misslyckande efter 8 ggr. Lämnade bilen till försäljaren i nov 18 och skulle häva köpet och reklamera bilen . Efter flera månader nu försäljaren löst restvärde på bilen till baken utan min medgivande och vill bara betala kontant insatsen 140000 trotts att jag har betalat 8000 kr per månad för leasinghyran ca 180000 kr också . Jag undrar om ni kan hjälpa mig ? Jag har också fått nyttoavdrag kalkylen som dragits 0,5 % av köpet per månad och 0,5% per 100 körda mil.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningLeasing är en form av långtidshyra; ett alternativ till traditionella banklån och avbetalningsköp. Ett leasingavtal är därför inte att jämställa med ett "vanligt" köpavtal, för vilket det finns speciallag genom köplagen som reglerar vad som gäller om det är något fel på varan.Eftersom det inte finns någon lag som reglerar vad som gäller vid t.ex. hävning styrs det helt och håller genom vad ni avtalat när du ingick leasingavtalet. Ofta finns det vid ingående av leasing ett ganska omfattande standardavtal som du undertecknat, i vilket det regleras vad som gäller vid garantier, underhåll och förtida upphörande av leasingavtalet. Ett leasingavtal löper normalt sett över en förutbestämd period och för att det ska vara möjligt att frånträda avtalet i förtid måste ni avtalat om hur kostnaderna fördelas om avtalet avbryts. Många gånger kan en förtida uppsägning av ett leasingavtal vara förenat med höga viten. Det kan således vara så att ni avtalat om att leasingkostnaden inte återbetalas vid förtida uppsägning och att det ska göras avdrag för nyttoavdrag som det har gjorts.Om du skrivit under ett leasingavtal i vilket det är avtalat om att sådana avdrag får göras vid en förtida uppsägning är utgångspunkten att avtalet är giltigt, då avtal ska hållas. Om ett avtalsvillkor däremot är oskäligt går det att begära av domstol att villkoret jämkas eller helt åsidosätts med stöd av den s.k. generalklausulen i avtalslagen (jfr 36 § avtalslagen). Domstolarna är restriktiva att jämka avtal mellan företag, men det kan eventuellt argumenteras för att avtalsvillkoren är oskäliga mot bakgrund av det stora antalet fel det varit på bilen.Eftersom det inte finns någon lag som reglerar vad som gäller mellan er går det tyvärr inte att ge ett klarare svar än så. För att gå vidare krävs det i princip att en jurist går igenom avtalet, dels för att se om leasinggivaren har rätt att göra de avdrag som gjorts, dels för att se om det kan argumenteras för att eventuella villkor i avtalet är oskäliga. Givetvis kan en av våra jurister hjälpa dig med detta och även företräda dig i domstol för det fall att du och leasinggivaren inte kan komma överens. Vi kan prata mer om detta när jag ringer dig för en telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig imorgon, torsdagen den 25 april klockan 11.00 för en uppföljning av svaret. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om du inte har möjlighet den angivna tiden är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se dessförinnan så bokar vi till en annan tid.Med vänliga hälsningar,

Vad ska man göra när man beställt en tjänst av en privatperson som blivit fyra månader försenad?

2019-05-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, vi beställde ett arbete på att specialbygga en bil till a-traktor för vår sons sparade pengar. Bilen köptes och står på mig som förälder som ägare. Bilen levererades ca 30 mil till mannen som skulle göra ombyggnationen i december 2018 med leveransdatum av färdig a-traktor i januari 2019. Förskotts betalning för växellåda och andra kostnader har gjorts på ca 20 000:-. Nu har det gått över 4 mån och ännu finns inget bekräftat leveransdatum. Bilen befinner sig nu 120 mil bort pga ändrade förhållanden hos bilbyggaren. Vi har vid upprepade tillfällen ställt krav på leverans men får hela tiden ursäkter. Det sista gjordes krav på att de ska köpa ut bilen från oss och ta över ägandet till självkostnadspris alt att vi begär rättslig prövning för utebliven leverans. När vi kollat upp mannen verkar det inte vara ett företag som utför ombyggnationen utan en privatperson. Vår son är förtvivlad både för att hans sparade pengar totalt nästan 60 000:- är borta samt att hela våren varit utan a-traktor. Vad kan vi göra för att komma ur denna mardröm?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om det är en privatperson som utför ombyggnationen blir det istället för konsumenttjänstlagen de allmänna reglerna i avtalslagen som blir tillämpliga. Detta medför vissa negativa konsekvenser i form av att man inte får en mer fördelaktig position i egenskap av konsument. Men det innebär samtidigt inte att man står helt utan rättigheter. I det här fallet har ni två alternativ. Det ena är att försöka sätta press på honom så att han går med på att antingen leverera bilen eller köpa ut den, och det andra är att helt enkelt väcka talan i domstol. Ansök om vanlig handräckning Eftersom ni uppger att ni redan har hotat med att ta saken till domstol men ändå inte fått gehör är ett alternativ att vända er till Kronofogden och ansöka om vanlig handräckning. Ett brev från Kronofogden kan möjligtvis få honom att förstå att ni menar allvar, men det är ingen garanti. En ansökan kostar 300 kr att göra och hur man går till väga går att läsa på Kronofogdens hemsida. Vanlig handräckning innebär bland annat att Kronofogden uppmanar personen att fullgöra exempelvis en leveransskyldighet (3 § andra punkten lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogden kan dock inte göra något om personen bestrider er ansökan, utan då måste man överlämna målet till en tingsrätt för att kunna gå vidare (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Väck talan i domstolI det här fallet har personen som ska utföra tjänsten inte hållit sin del av avtalet när det gäller leveransdatumet. Han har alltså helt klart gjort sig skyldig till avtalsbrott (1 kap. 1 § avtalslagen). För att få tillbaka era pengar samt eventuellt skadestånd måste ni väcka talan i domstol. Talan ska väckas i den ort där personen har sin hemvist, dvs är folkbokförd (10 kap. 1 § rättegångsbalken). Hur du ska lämna in en stämningsansökan till tingsrätten går att läsa på Sveriges domstolars hemsida. Vid talan i tingsrätt är det dock viktigt att komma ihåg att rättegångskostnader kan uppkomma. Om beloppet som dessutom är aktuellt för målet understiger 23 700 kr (hälften av prisbasbeloppet) utgör det ett så kallat småmål enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Detta kan påverka möjligheterna att få rättegångskostnader ersatta (18 kap. 8 a § rättegångsbalken). Vänligen

Kreditköp med återtagandeförbehåll

2019-04-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en begagnad bil på avbetalning av Alfons Bilhandel. Alfons Bilhandel är också kreditgivare. Bilens pris var 150 000 kr. Nu har jag kommit på obestånd och ligger efter med avbetalningarna på bilen. Och nu vill företaget återta bilen, i vilka fall har företaget rätt att återta bilen?
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Om du som köparen vid ett kreditköp av en bil inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp föreligger betalningsdröjsmål. Vid väsentligt betalningsdröjsmål har säljare rätt att häva köpet. Vad som utgör väsentligt betalningsdröjsmål beror dels på köpets karaktär, dels på om betalningsdröjsmålet avser hela eller en del av betalningen.Eftersom du har fått bilen i din besittning får säljaren dock endast häva köpet om han förbehållit sig rätten till detta genom ett återtagandeförbehåll.För ett giltigt återtagandeförbehåll i din situation krävs samtliga omständigheter:– Förbehållet ska ha avtalats senast i samband med köpet.– Förbehållet ska ha inneburit ett förfogandeförbud enligt vilket du inte får sälja bilen vidare etc.– Förfogandeförbudet ska ha varit allvarligt menat.Sammantaget har säljaren rätt att återta bilen vid väsentlig betalningsdröjsmål, förutsatt att han har gjort ett giltigt återtagandeförbehåll. Om så inte är fallet kan säljaren enbart kräva dröjsmålsränta.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Med vänlig hälsning,

Prenumeration som inte beställts - vad gör man?

2019-04-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Min mamma har fått ett paket från ett företag. Min mamma har inte varit i kontakt med dom eller signerad nåt därefter kontaktade jag dom och frågade varför har hon fått paketet när hon har inte beställt. De säger vi din mamma har signerad ett avtal och avtalet har 24 mån bindningstid. Jag frågade hur har hon signerad avtalet och fick inget svar av de. Jag är 100% säkert att min mamma har inte signerad något avtal. hur ska jag göra? Kan någon hjälpa mig?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om din mamma inte har ingått något avtal så har hon inga skyldigheter gentemot företaget. Hon behöver inte betala det som skickats till henne och hon är inte heller skyldig att stå för några returkostnader. En huvudregel när det gäller avtal är att det är den som påstår att ett avtal finns som ska bevisa det. Det är alltså företaget som behöver bevisa att det finns ett avtal föra att kunna hävda att din mamma har en prenumeration. Om företaget kräver din mamma på betalning skulle jag därför råda henne att bestrida kravet genom att meddela företaget att hon inte tänker betala på grund av att det inte finns ett avtal. Det kan vara lämpligt att sköta den kontakten skriftligt så att det finns bevis för att kraven har bestridits.Skulle företaget därefter visa upp något de påstår är ett avtal mellan dem och din mamma så kan det antingen röra sig om ren bluff eller att din mamma har övertalats att teckna ett avtal som inte framstod som en prenumeration. Om det senare visar sig vara fallet vill jag uppmärksamma er på att det inte är säkert att din mamma är betalningsskyldig även om hon skulle ha undertecknat ett sådant avtal. Har avtalet tecknats på distans, exempelvis över internet eller telefon, gäller också en ångerrätt på 14 dagar enligt 2 kap 10 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Tidsfristen löper enligt 2 kap 12 § distansavtalslagen från det att varan kommit fram till köparen. Om företaget inte har informerat om ångerrätten börjar tiden dock inte löpa förrän de har gjort det. Så länge ingen sådan information har lämnats gäller ångerrätten i upp till ett år.Beroende på om företaget har ett påstått avtal att visa upp, och hur det i så fall ser ut, kan ni förstås komma att behöva ytterligare hjälp. Ett tips är att ni vänder er till Konsumentverket med ärendet. Ni är också varmt välkomna att höra av er till oss igen med ytterligare frågor, antingen genom att ringa vår telefonrådgivning (Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00) eller boka tid med en av Lawlines jurister via denna länk: https://lawline.se/boka.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Får man köpa något och sälja det vidare?

2019-04-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag jobbar i ett liten större varuhuskedja. Nu är det så att en "kiosk" i närheten av varuhuset säljer varor vi har i butiken. Personal från kiosken har alltså varit i vår butik, köpt våra "egna varor" alltså inga produkter vi har köpt in av andra märken, det är alltså varor endast vår kedja säljer. Tex. ett par hörlurar för 99kr hos oss, säljer dom för 299kr i kiosken. Bland annat! Köps bland annat också godis, presentpapper osv hos oss och säljs sen dyrare hos dom. Finns det några juridiska åtgärder man kan ta vid? Är det en idé att höra av sig till vårat huvudkontor för att detta ska tas vidare?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I samband med att ni säljer en vara till en kund övergår ägandet till kunden, varvid kunden har rätt att göra vad hen vill med varan. Det innefattar att t.ex. bruka varan, kasta varan eller sälja den vidare. Kioskinnehavaren har således rätt att sälja vidare det som hen köpt av er.Däremot finns det inom svensk rätt en avtalsfrihet, innebärande att ni själva väljer vem ni vill ingå avtal med. Det är således ingen rättighet för kioskägaren att handla hos er, och ni får lov att besluta att inte sälja till hen (under förutsättning att det inte föreligger någon diskriminering till grund för säljvägran).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,