FrågaKÖPRÄTTÖvrigt26/01/2024

Kan jag ångra ett distansköp?

Hej! Har fått fönster levererat med kulturglas men ser inte ut som förra gången för 10 år sedan. Ser nu att de har beskrivit glaset som väldigt diskret och varierande look på deras hemsida. Mina tidigare glas var mer uttrycksfulla. Vill inte betala.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

UTREDNING

Jag uppfattar det som att du beställt dina fönster på distans, via t.ex. en hemsida och inte i en affärslokal. Det medför att den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är distansavtalslagen och konsumentköplagen. I mitt svar utgår jag från att du är en konsument som köpt fönster av en näringsidkare. En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

Värt att notera är att det som utgångspunkt inte är tillåtet för en näringsidkare att sätta upp villkor som är till nackdel för dig som konsument jämfört med bestämmelserna i distansavtalslagen (1 kap. 4 § distansavtalslagen). Det som beskrivs nedan är således en slags minimistandard.

Vid distansköp gäller som utgångspunkt en ångerrätt på 14 dagar

Av 2 kap. 10 § distansavtalslagen följer en 14 dagars ångerrätt från den dag du fick varan i din besittning (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Avsåg beställningen flera fönster börjar ångerfristen löpa från den dag då du fick den sista varan (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Rätten utnyttjas genom att du skickar ett tydligt meddelande om att du ångrat dig till den du köpt fönstren av. Du kan således inte förhålla dig passiv om du vill ångra köpet.

2 kap. 11 § distansavtalslagen innehåller vissa situationer då ångerrätt inte gäller. Utifrån den information jag får av din fråga är det svårt att bedöma om något av undantagen blir tillämpliga. I mitt svar utgår jag dock från att så inte är fallet.

Efter utnyttjad ångerrätt är det som utgångspunkt ditt ansvar att utan onödigt dröjsmål, och senast inom 14 dagar, sända tillbaks fönstren till återförsäljaren. Det här sker på din bekostnad (2 kap. 13 § distansavtalslagen). Har du däremot inte informerats om att du skulle behöva bekosta och återsända varan vid utövande av ångerrätten ska näringsidkaren stå för kostnaden. Det gäller även om avtalet innehåller ett sådant åtagande (2 kap. 13 § distansavtalslagen).

Vid utnyttjande av ångerrätt får du tillbaks de pengar du betalt för fönstren. Du kan dock bli tvungen att ersätta försäljaren för förhöjda leveranskostnader som beror på ett val av leveransmetod du gjort samt om fönstren minskat i värde till följd av onödig hantering (2 kap. 15 § distansavtalslagen).

Har det skett ett avtalsbrott?

Ifall att fönstren anses felaktiga kan du under vissa förutsättningar kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (5 kap. 1 § konsumentköplagen). Min bedömning är dock att varan inte varit felaktig. Vid bedömning av om en vara är felaktig beaktas om varan avviker från det avtalade skicket, t.ex. avseende beskrivning och kvalitet (Jfr. 4 kap. 1-5 §§ konsumentköplagen). I ditt fall förstår jag det som att du önskat att glasen varit mer uttrycksfulla men att det i avtalet framkommit att glasen skulle vara diskreta och kunde variera i “look”. Det utgör enligt mig inte ett fel. Det är således inte möjligt att utnyttja ovan nämnda påföljder.

Köp i butik

Slutligen ska jag kort nämna vad som gäller om jag missförstått frågan och du köpt fönstren i en affärslokal. Vid köp i butik finns ingen legal ångerrätt. Möjligheten att ångra ditt köp blir då beroende av om butiken erbjuder en ångerrätt. Det är dock relativt vanligt.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Tolkar jag frågan rätt har du en ångerrätt i 14 dagar från det att du mottog det sista fönstret. Det är viktigt att du inom den här tiden på ett tydligt sätt meddelar säljaren om att du ångrat dig. Notera även att du måste återlämna fönstren inom en 14 dagars period.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan genom någon av våra betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Jag finns tillgänglig på klara.lindblom@lawline.se. Där får du mer än gärna kontakta mig.

Avslutningsvis hoppas jag att du känner dig tillfredsställd med min förklaring av situationen.

Mvh,

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo