FrågaKÖPRÄTTÖvrigt28/11/2023

Försäljning av en häst – kan säljarens ex kräva tillbaka hästen trots att det finns ett skriftligt kontrakt?

Hej, min stallkompis köpte en häst av ett företag i april 2023, de fick hem hästen på prov i tre månader efter erlagd handpenning, och bestämde sig för att köpa hästen i slutet av prövoperioden. Kvarstående köpesumma sattes in på företagets konto och kontrakt skrevs mellan köpare och företagets administratör. Nu i november har köparen fått ett "hotbrev" att företaget kräver tillbaka hästen då att dom anser att den såldes för billigt. Annars ska dom betala en summa 6 gånger så stor som beloppet den köpes för. Kan dom ens kräva detta? Hästen är köpt med kontrakt och pengar insatta på företagets konto för alla som har tillgång att se. (Det är ej samma person som kräver tillbaka hästen som den som står på kontraktet. Personen som kräver hästen tillbaka och administratören var ett par under försäljningen och hade varit i ca20 men har gått isär under hösten.) Hon som står som säljare stod som ägare till hästen på div websidor samt på försäkringen. Det är en mycket längre historia bakom detta men tar den "korta" versionen här.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Min tolkning av ditt ärende är följande: A och B är inledningsvis ett par och har sålt en häst till person C. Hästen i fråga ägdes, såvitt vi vet, enbart av den ena personen i paret (låt oss säga A) och det råder inga tvivel om att det föreligger ett skriftligt och bindande avtal mellan A och C. Såhär långt är frågan inte särskilt komplicerad; avtal är nämligen bindande och förutsatt att det inte funnits något förbehåll i avtalet kan A eller B inte göra något anspråk på hästen. Dessutom är B (under denna premiss) inte heller en part i avtalet och kan då inte göra gällande några rättigheter från avtalet, detta följer av vad man brukar kalla avtalets subjektiva begränsning. Om vi emellertid utgår från att B, trots vad som framgått på diverse hemsidor, varit en delägare i hästen och B inte givit något samtycke till att A säljer hästen kan frågan bli mer komplicerad. Utan B:s samtycke har A nämligen inte haft någon rätt att sälja hästen (jfr 2 § lag [1904:48 s.1] om samäganderätt). För att C då gentemot B ska kunna göra gällande avtalet med A som en grund för en äganderätt till hästen krävs då att C gjort ett godtrosförvärv i enlighet med lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (hädanefter "GvfL").


Förutsättningarna för att göra ett godtrosförvärv regleras närmare i 2 § GvfL. Denna bestämmelse bygger bl.a. på att C, för att ha gjort ett godtrosförvärv, ska ha varit i god tro, vilket då bygger på att han inte borde ha misstänkt att att C saknade rätt att förfoga över egendomen. Utifrån din ärendebeskrivning verkar det dock inte som att det förelåg några omständigheter som skulle indikera att C hade någon anledning att missänkta att hästen varit samägd / att B isåfall inte lämnat samtycke till försäljningen. Med allra största sannolikhet har C då gjort ett godtrosförvärv och B har då inte någon rätt att kräva pengar för att få tillbaka hästen. 


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har vairt till hjälp. Om det kvarstår några frågor är du välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo