FrågaKÖPRÄTTÖvrigt14/02/2024

Vad är skillnaden mellan fullmakt, handelsagent och kommission?

Vad är skillnaden på fullmakt, handelsagent och kommission? Hur skiljer sig dessa från varandra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad som är skillnaden mellan fullmakt, handelsagent och kommission. Nedan kommer jag gå igenom de olika begreppen var för sig för att försöka besvara din fråga så tydligt som möjligt. Tillämpliga lagar för frågan är avtalslagen (AvtL), lagen om handelsagentur (HaL) och kommissionslagen (KommL). 

Fullmakt

Em fullmakt är en förbindelse mellan en fullmaktsgivare/huvudman och tredje man om att en särskilt utsedd person (fullmäktigen) har rätt att företa rättshandlingar i fullmaktsgivarens namn (däribland sluta avtal) (10 § första stycket och 25 § AvtL). Det finns olika typer av fullmakter, och man kan säga att en handelsagent som beskriven nedan brukar ha en så kallad ställningsfullmakt (10 § andra stycket AvtL). En fullmakts gränser utgörs av fullmäktigens befogenhet (vad han har rätt att/får göra enligt fullmaktsgivaren) och fullmäktigens behörighet (vad han har rätt att/kan göra enligt fullmakten). En fullmakt är ofta skriftlig, men måste inte vara det (för vissa typer av avtal är det dock obligatoriskt). 

Handelsagent

En handelsagent är en person som i näringsverksamhet har avtalat med huvudmannen om att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn (1 § HaL).  Handelsagenten agerar således som en mellanhand mellan kunderna och huvudmannen (principalen). 

Kommission

Kommission innebär att en mellanman (kommissionären) säljer eller köper lös egendom i sitt eget namn men för en annan persons (kommittentens) räkning (1 § KommL). Den största skillnaden mellan handelsagent och kommissionär är således att en handelsagent inte genomför försäljning eller köp i sitt eget namn, men det gör kommissionären. 

Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga! Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen, antingen genom gratisrådgivningen, expresstjänsten eller byråverksamheten.

Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo