Kan en säljare kräva mig på betalning 4 månader senare pga misslyckad betalning vid köptillfället?

2021-10-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag (privatperson) beställde en vara online från ett stort klädföretag i juni 2021. Varan anlände i tid och jag betalade med mitt kort och fyllde i mina uppgifter och BankID som vanligt. Jag fick ingen information från företaget om att något skulle ha blivit fel.Idag (22 oktober 2021) fick jag ett mail från företaget som påstår att de "på grund av tekniska problem aldrig tog betalat för mitt köp" och istället kommer dra mina pengar nu. När jag nu går tillbaka i mina kontohändelser ser det inte ut som jag har betalt, men det tänkte jag inte på då eftersom jag hade fått orderbekräftelse, genomfört kortbetalning och varan kom och jag inte fick någon vidare information.Får företaget verkligen helt plötsligt ta betalt nu (4 månader senare) utan att ens ha upplyst mig i juni om att betalningen inte gick igenom på grund av deras tekniska problem? Tack på förhand!
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I och med ditt köp av den här varan så har du ingått ett avtal med klädföretaget som du dessutom fått en bekräftelse på. Avtalet innebär att du ska få varan av säljaren om du betalar för den. Det är oklart varför säljaren inte tagit kontakt med dig förrän nu. Det kan vara för att företaget inte har upptäckt det förrän nu. Men oavsett så har ett avtal har ingåtts och du är därmed skyldig att betala för varan.(2 kap 9 § distansavtalslagen). Det är tråkigt att det har gått så lång tid innan detta upptäcktes men om du vill behålla varan bör du betala för den. För att undvika begå avtalsbrott. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Fel på bilen. Ska konsumenten eller säljaren stå för renoveringen?

2021-10-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Gäller köp av begagnad bil för 125kkr. Första veckorna märktes inga fel. Lite senare dyker ett varningsmeddelande upp som säger att jag ska avbryta min körning och ta mig till verkstad. Jag kontaktar bilförsäljaren som säger - Det är inget fel, du kan fortsätta köra, det gör jag. Idag 9 månader senare lämnade jag in bilen på BMW-verkstad för att ta reda på vad detta felmeddelande betyder som dagligen syns i displayen. Tydligen har bilfirman jag köpt bilen från släckt alla typer av felmeddelanden precis innan försäljning (detta kan BMW-verkstad se i bilens historik). Bilen går att köra med, men man har fuskat vid en renovering av luftbälgarna som gör att bilen tiltar och sensorerna går igång. Kostnad för renovering är drygt 8500kr - fick offert idag. Kan jag göra något här eller är det bara att bita i det sura äpplet och bekosta verkstad? Bilfirman vägrar svara på mina samtal, sms, facebookmeddelanden och mail. De var däremot väldigt snabba att svara på min låga betygsättning på google och hänvisade till något helt annat orelevant.
Viktor Vårlid |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag förstår ditt dilemma som att det är den faktiska bilförsäljaren som har släckt diverse varningslampor samt fuskat med renoveringen. Jag antar att du är konsument, dvs att du har köpt bilen som privatperson, inte via ditt företag eller dylikt. Vidare förutsätter jag att säljaren inte upplyst dig om varningslamporna och felet på luftbälgarna vid försäljningstillfället.FeletDin situation regleras i konsumentköplagen (KKöpL). Där stadgas att du kan förvänta dig att bilen ska vara av sådan kvalitet som avtalats mellan er (16 § KKöpL). Generellt sett kan man säga att du ska få vad som normalt sett förväntas från en fungerande bil. Min uppfattning är att bilen du köpt inte ska ha lysande varningslampor. Det faktum att du betalat 125 000 kr styrker den tesen. Vidare, om din säljare skulle hävda att bilen är såld "i befintligt skick", så spelar inte det någon roll i detta fall (17 § KKöpL).Vem bär ansvaret?Anmärkningsvärt är att du har ägt bilen i nio månader. Jag antar att detta är anledningen till att du funderar på att "bita i det sura äpplet". I min mening bör du inte bita i ett surt äpple. Säljaren ansvarar nämligen för fel som redan funnits vid försäljningstidpunkten (20 § första stycket andra meningen KKöpL). Säljaren ansvarar också för fel som uppstår senare, förutsatt att detta fel är en följd av säljarens avtalsbrott (20 § tredje stycket KKöpL). Det är min uppfattning att så varit fallet. Det är ju säljaren som har släckt lamporna!ReklamationFör att du ska kunna kräva något av säljaren krävs att du reklamerar. En korrekt reklamation ska ske "inom skälig tid" från att du upptäckt felet. En reklamation som sker inom två månader från att du upptäckt felet anses alltid varit inom skälig tid. Reklamationen ska framföras i form av ett meddelande till säljaren (23 § första stycket KKöpL). Du påpekade felet tidigare, men fick då förklaringen att "det är inget fel". I praktiken har du alltså inte kommit till insikt om felet förens du kört den till verkstaden nio månader senare, där felen förklarades. Här vill jag dock lämna förbehåll för att säljaren kan invända.ÅtgärdNästa fråga blir naturligtvis vad du kan kräva av säljaren. Jag förstår det som att du vill behålla bilen, dvs renovera den. Antingen ska säljaren då ge dig ett prisavdrag, vilket ska motsvara renoveringskostnaden, eller så kan säljaren kräva att företaget på egen hand ska avhjälpa felet (26-27 §§ KKöpL).Slutsatsen är således att du inte på egen hand ska behöva bekosta felet på bilen. Min rekommendation är att du en sista gång kontaktar säljaren med uppmaning att betala för renoveringen. Upplys då också om att du kan kontakta allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få saken prövad av jurister. Om säljaren ändå inte samarbetar rekommenderar jag att du gör just detta; kontaktar ARN och upplyser om ditt ärende. ARN har förvisso ingen handlingskraft, dvs att de inte kan tvinga säljaren, men företag tenderar att följa deras utlåtanden. Sista utvägen, ifall säljaren ändå inte inrättar sig, blir att stämma hos domstol.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?

2021-10-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag beställde en baby monitor från ett svenskt företag.Den fanns i lager och hade en leverans tid på 3-5 dagar enligt deras sida och skulle skickas ifrån Oslo.Istället skickas den från Kina och har en leverans tid på närmare 20 dagar.När jag ifråga sätter detta erbjuder dom mig 10% rabatt vilket jag motsvarar med att jag vill ha 40% rabatt annars vill jag avbryta köpet pga jag vill inte behöva vänta då min bebis redan anlänt.Det ville dom inte och sa att 15% är det bästa vi kan göra annars får du skicka tillbaka den mot att du står för leverans kostnaden. Varför skall jag behöva betala returkostnad för något som dom lovat inte hålls? Och dessutom skicka den till Oslo Istället för sin utgående adress i Kina.
Ludwig Karlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ser att du som privatperson har köpt av en vara av en näringsidkare, vilket gör att konsumentköplagen (KKL) blir tillämplig (1 § första stycket KKL). Din fråga gäller vidare vad du som köpare, respektive säljaren, har för skyldigheter när säljaren inte levererar i tid. Av din fråga framgår det att företaget har utlovat en leverans inom 3-5 dagar, men att det efter köpet har blivit klart för dig att leveransen kommer ta uppemot 20 dagar. Inom denna tid väntas din bebis redan ha fötts, och ditt behov av babymonitorn alltså redan ha inträtt. Säljaren har begått ett avtalsbrott"Säljarens dröjsmål" är ett avtalsbrott på säljarens sida som ger dig rätt att hålla inne betalningen, kräva fullgörelse, och/eller häva köpet (10 § KKL). En säljare befinner sig i dröjsmål om den köpta varan antingen inte avlämnas till köparen alls, eller om den avlämnas för sent. Detta under förutsättning att fördröjningen av leveransen inte beror på dig som köpare, vilket det ju inte gör (9 § KKL). I ditt fall har säljaren gjort det klart för dig att företaget inte kommer leverera i tid, redan innan den sista dagen för leverans är kommen. I dessa fall brukar säljaren bedömas vara i dröjsmål redan innan de 3-5 leveransdagarna har passerat, då det ju är uppenbart att ett avtalsbrott är för handen. I vilket fall som helst befinner sig företaget i dröjsmål så fort den femte leveransdagen har löpt ut. Vad innebär avtalsbrottet för dig?Dröjsmål på säljarens sida medför ingen laglig rätt till prisavdrag för en försenad leverans, även om man kan komma överens om en sådan lösning i ett enskilt fall. I ditt fall verkar dessvärre inte säljaren gå med på dina villkor, varför du i stället får försöka häva köpet. Att häva ett köp innebär att både köparen och säljaren befrias från sina skyldigheter att prestera. Säljaren behöver då inte leverera varan, och köparen behöver å sin sida inte betala. Ifall någon redan har presterat sin del, ska denna prestation återgå (43 § KKL). Om du alltså redan har betalt, och du sedan har rätt till hävning av köpet, blir säljaren återbetalningsskyldig. Eftersom avtalsbrottet är på säljarens sida, är du heller inte skyldig att ersätta säljarens leveranskostnader. Hävning av ett köp betraktas hur som helst som en ganska ingripande åtgärd, och det ställs därför vissa krav för att hävningsrätten ska inträda.Hävning i detta fallEftersom du inte har meddelat säljaren innan köpet att leverans inom just 3-5 dagar var avgörande för att du skulle genomföra köpet, måste förseningen (dröjsmålet) vara av väsentlig betydelse för att du ska ha rätt att häva köpet (13 § KKL). Denna bedömning (om dröjsmålet är av väsentlig betydelse) utgår från ditt perspektiv, och det krävs inte att säljaren har insett väsentligheten. Bedömningen görs från fall till fall med hänsyn till samtliga omständigheter, och det är upp till dig att bevisa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Den omständigheten att du nu måste stå utan en babymonitor under bebisens första veckor, alternativt behöva köpa en till, talar ganska starkt för att dröjsmålet faktiskt är av väsentlig betydelse för dig. Du bör därför vända dig till säljaren med en hävningsförklaring, där du kan förklara för denne hur viktigt det är för dig att få babymonitorn innan bebisen föds. Din hävningsrätt består under hela den tid som säljaren är i dröjsmål, och inom en skälig tid därefter (alltså inom en rimlig tid efter leveransen har ägt rum) (15 § första stycket KKL). SammanfattningSäljaren befinner sig i dröjsmål med leveransen av den köpa babymonitorn. Om detta dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att häva köpet. En hävning av köpet innebär att du inte behöver betala, och om du redan har betalat blir säljaren återbetalningsskyldig. Säljaren kan inte kräva att du ersätter kostnader som uppstår i samband med hävning på grund av säljarens avtalsbrott. Vad du kan göra nuOm du vill häva köpet ska du framföra detta på ett lämpligt sätt till säljaren så snart du kan, men senast inom skälig tid efter leveransen. Jag rekommenderar att du skickar hävningsförklaringen via mejl eller på motsvarande sätt till säljaren. Skulle säljaren inte acceptera hävningen rekommenderar jag dig att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hoppas du har fått klarhet i din fråga.Allt gott,

Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?

2021-10-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har fått en bröllopsklänning skräddarsydd som inte alls nådde upp till mina förväntningar. Jag visade bilder på hur jag önskade att den skulle se ut och har fått någon helt annan klänning. Jag är så besviken då det bara är 2 veckor kvar till mitt bröllop. Jag har under de senaste 7 månaderna inte ens fått vara med i tillverkningsprocessen eller varit involverad i val av tyg etc. Och har fått prova min klänning endast 1 gång, vilket är nu precis innan bröllopet. Varje gång jag skrivit/kontaktat designern om när jag ska gå prova klänningen vid flertal tillfällen så har han sagt "snart ska du få prova" men det hände aldrig. Jag är chockad och besviken men framförallt stressad då jag betalat för en klänning som inte alls är som vi kom överens om och som jag betalat en handpenning för. Har jag rätt att reklamera klänningen?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du beställt din klänning från en person som arbetar professionellt som designer och som därmed är att betrakta som näringsidkare, dvs att den arbetar för ett företag eller har ett eget företag. Reglerna kring köp som gjorts mellan en näringsidkare och en konsument återfinns i Konsumentköplagen (KköpL). Där framgår det att att en vara är att betrakta som felaktig om den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat eller visat exempel på, eller om varan i övrigt inte överensstämmer med vad köparen har kunnat förutsätta. Detta framgår av 16 § KköpL. Du skriver att du har visat bilder på hur du vill att klänningen ska se ut, och att den färdiga klänningen inte alls överensstämmer med dessa bilder. Därmed är klänningen att betrakta som felaktig, antingen baserat på att säljaren har utlovat att klänningen ska överensstämma med dina bilder eller på det faktum att du som kund har kunnat förutsätta att klänningen ska efterlikna de bilder du visat. Om en vara är felaktig, så som din klänning är, har konsumenten rätt att kräva att felet antingen avhjälps (dvs rättas till på något sätt), att konsumenten får en helt ny vara, att konsumenten får ett prisavdrag eller att köpet hävs höet och konsumenten får pengarna tillbaka. Detta framgår av 22 § KköpL. Du har alltså rätt att kräva någon av dessa åtgärder, beroende på vilken som bäst passar. Viktigt är att du, för att du ska ha rätt att kräva dessa åtgärder, hHar reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att du upptäckt felet, 23 § KköpL. Det innebär att du påtalar felet för säljaren. All reklamation som sker inom två månader är att betrakta som skälig tid. Jag tolkar det som att du nyligen fått din klänning och att du därmed har möjlighet att reklamera felet inom två månader. Du bör alltså reklamera klänningen till säljaren och meddela vilken åtgärd du kräver. Eftersom det troligen är för kort tid för säljaren att sy en helt ny klänning (omleverans) så kanske ett alternativ kan vara att säljaren försöker ändra på klänningen så att den motsvarar vad du beställt (avhjälpande) eller att du väljer att behålla klänningen men kräver ett lägre pris (prisavdrag). Ett sista alternativ är att du häver köpet och kräver pengarna tillbaka och försöker hitta en ny klänning. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig på bästa sätt!

Fel i konsumenttjänst som visar sig efter garantitiden

2021-10-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller en trasig generator som jag bytte ut till helt ny för 2.5 år sen. Verkstaden säger att garantin på den har utgått (garantin gäller i 2 år) och därför måste jag betala fullpris. Jag undrar vad konsumentjänslagen säger om detta?
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reklamationstiden har inte löpt utPrecis som du är inne på regleras din fråga i konsumenttjänstlagen. Den garantin som verkstaden har lämnat har inneburit att denne har svarat för resultatet av tjänsten i två års tid, och försämringar under den tiden ansvarade därför verkstaden för, med följden att tjänsten skulle ha ansetts felaktig om generatorn hade gått sönder under denna tid (14 § första stycket konsumenttjänstlagen). Man kan säga att eventuella fel som uppkommer antas/presumeras ligga verkstaden till last under denna tid. I ditt fall har ju visserligen garantin dock löpt ut. Men felet är ändå inte preskriberad, reklamation av tjänsten får nämligen ske inom tre år från då verkstaden avslutade arbetet för två och ett halvt år sedan (17 § första stycket konsumenttjänstlagen). Du får alltså fortfarande hävda fel gentemot verkstaden, det förutsätter att du underrättar (reklamerar) verkstaden inom skälig tid efter att du märkte felet, vilket du har gjort som jag förstår det. Konsumenttjänstlagen är en tvingande skyddslagstiftning till förmån för konsumenter, vilket betyder att det inte går att "komma runt" den treåriga reklamationstiden med en kortare garantitid (3 § konsumenttjänstlagen).Vad säger konsumenttjänstlagen om fel?Felet är alltså inte preskriberat, men frågan som kvarstår är om det rör sig om ett fel över huvud taget i lagens mening. Tidpunkten för felbedömningen är då tjänsten avslutades för två och ett halvt år sedan (12 § första stycket konsumenttjänstlagen). Detta gäller även om felet visar sig först senare som i ditt fall. Bevisbördan ligger på dig att visa att felet förelåg vid när du hämtade bilen efter tjänstens avslutande. Eftersom det finns svårigheter att säkra bevisning för dig här, borde det räcka med att du visar att det "framstår som klart mer sannolikt" att felet beror på tjänsten än att felet beror på något annat som inte verkstaden ansvarar för (NJA 2015 s. 233 punkterna 17–18 & 27 i Högsta domstolens domskäl). Trots detta ganska låga beviskrav har nästan den treåriga reklamationstiden löpt ut här, vilket gör att det blir svårare för dig att bevisa ursprungligt fel vid tjänstens avslutande jämfört med om det hade rört sig om en kortare tid (prop. 2004/05:13 s. 106). Felbedömningen som görs i dessa fall tar främst sikte på vad du som konsument har rätt att kräva med hänsyn till kravet på att tjänsten ska utföras fackmässigt, med omsorg för dina intressen och verkstadens skyldighet samråda med dig i den utsträckning som behövs och är möjligt (9 § första stycket punkt ett konsumenttjänstlagen och 4 § första stycket konsumenttjänstlagen). Det kanske säger sig självt, men du får inte göra gällande felpåföljder om generatorn har gått sönder på grund av något förhållande på din sida, t.ex. vanvård eller försummelse (16 § första stycket konsumenttjänstlagen). Föreligger det ett fel i ditt fall?Utan att vara expert på generatorers medellivslängd har jag försökt läsa på och frågat personer som är mer insatta än mig i ämnet. Det är onekligen så att den förväntade livslängden för en generator under normala förutsättningar är längre än två och ett halvt år. Det följer inte med nödvändighet att felet beror på bristande omsorg/fackmässighet m.m. Vi vet inte orsaken till felet. Men att ett fel uppkommer relativt kort efter bytet av generatorn, vars livslängd bör klart överstiga två och ett halvt år i normalfallen, ger åtminstone stöd åt att tjänsten inte utfördes med tillräcklig omsorg/fackmässighet (NJA 1991 s. 481). Verkstaden kan såklart efter en undersökning av generatorn göra gällande motsatsen genom att försöka visa på eventuella skador som har uppkommit genom onormalt bruk, vanvård, onormalt stort antal miltal sedan tjänstens avslutande eller försummelse.Jag skulle rekommendera att du kräver ett avhjälpande (16 § och 20 § konsumenttjänstlagen), det vill säga att du kräver att verkstaden ska åtgärda felet och byta ut generatorn utan kostnad för dig. Om inte verkstaden går med på det och du känner att du har rätten på din sida utifrån mitt svar, kan du gå vidare och ansöka om stämning hos tingsrätten och yrka prisavdrag motsvarande vad det hade kostat att få felet åtgärdat (21 § och 22 § konsumenttjänstlagen) Vad en stämningsansökan ska innehålla hittar du i 42 kap. 2 § rättegångsbalken. Med vänliga hälsningar,

Reklamation vid andrahandsköp.

2021-10-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag köpte ett par Airpods Pro begagnat på blocket i veckan. Det verkar nu vara problem med med högra hörluren och jag skulle därför behöva reklamera. Personen som sålde hörlurarna köpte dom på X den 2021-03-22 så både garanti och reklamtionsrätt ska finnas kvar. Jag kontaktade X men de säger att andrahandsköpare inte har någon rätt till varken garanti eller reklamtionsrätt. Stämmer det?
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! AndrahandsreklamationNär det kommer till reklamation mellan näringsidkare och konsument så blir konsumentköplagen (KköpL) aktuell. Här är det viktigt att skilja på garanti och reklamationsrätt. Reklamationsrätten är lagstadgad och gäller i tre år från köpet enligt konsumentköplagen 23 § 3 st. Enligt lagstiftningen gäller denna reklamationsrätt mellan den ursprungliga konsumenten och näringsidkaren, dvs inte dig som köper hörlurana i andra hand. Medan garanti är något som butiker frivilligt ger konsumenter, som gör att butikerna själva avgör villkoren. Detta gör att butiken själva avgör om garanti ska gälla för dig som är andrahandsköpen. För att kolla upp om butiken har en garanti för andrahandsköpare, framgår det antagligen på kvittot eller på en eventuell hemsidan. Med detta sagt så stämmer det som utgångspunkt att du inte har någon rätt till reklamation och inte heller garantin (så länge det inte finns någon sådan rättighet). Med detta sagt finns det dock ett rättsfall från Högsta domstolen där en andrahandsköpare av ett hus fick överta reklamationsrätten (NJA 2015 s.1040). Eftersom denna dom är prejudicerande så finns det en chans att du har en möjlighet att reklamera. Men då omständigheterna är ganska annorlunda från detta fall så är det inte säkert att utfallet skulle bli så. Reklamation till säljarenNågot du skulle kunna göra är att reklamera hörlurarna till säljaren på blocket, eftersom detta handlar om köp mellan två privatpersoner så blir köplagen (KöpL) aktuell. När det kommer till varor som säljs i andra hand som exempelvis på blocket så anses det enligt praxis att de säljs i "befintligt skick". Detta innebär en sorts av friskrivning för säljaren då dom inte får samma ansvar för att varan ska ha en viss standard. Detta innebär dock inte att du som köpare inte kan påstå att varan är felaktig och ha rätten att få köpet att återgå. Det kan anses vara fel på hörlurana om de inte uppfyller de i annonsens föreskrivna förutsättningar, om säljaren underlåtit att informera om ett väsentligt fel som hen känt till (som hade inverkat på köpet) eller om varan avviker i väsentlig mån från vad köparen med fog kunnat förutsätta med tanke på priset och övriga omständigheter vid köpet (KöpL 19 § ). Eftersom ena sidan av hörlurana inte verkar fungera som det ska, är det ett väsentligt fel som du som köpare som huvudregel inte ska förutsätta (detta självklart beroende på priset osv)Du har som köpare rätten att reklamera i upp till 2 år efter köpet (KöpL 32 § 2 stycket). Men du ska även meddela säljaren inom skälig tid efter du upptäckt felet att varan är felaktig, dvs ganska omgående i ditt fall (KöpL 32 § 1 stycket). Det viktigast här är att du kan visa på att varan är felaktig och att det inte är ditt fel som då gör att du ska kunna häva köpet (KöpL 30 § och 39 §)Vad du kan göra nuJag skulle rekommendera dig att kontakta säljaren till hörlurarna och berätta om du har rätten att häva köpet. Om det inte fungerar skulle jag antingen råda dig att vända dig till en erfaren jurist för att få vidare och mer utförlig hjälp. Du kan boka en tid hos en av våra jurister direkt på http://lawline.se/boka. Annars kan du även vända dig till tingsrätten och ansöka om en stämning Här. Men med detta sagt vill jag dock pointera kostnaderna som kan uppstå vid en domstolsprocess och då det handlar om ett par hörlurar kanske det inte är värt det. Med vänliga hälsningar

Har jag rätt att ångra mitt köp?

2021-10-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejJag undrar angående ångerrätten. Ett företag på Facebook gjorde reklam på kosttillskott. Jag beställde prova gratis betala endast porto 79 kr. Nu kom nästa leverans som jag ej vill ha, men företaget påstår nu att min ångerrätt endast gällde första leveransen alltså provet men nu har jag ej någon ångerrätt. Kan detta stämma . Dom vägrar dessutom uppge returadress för varan som är oöppnad såklart.. Kan jag göra nått eller måste jag betala.
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du som konsument har beställt varan via internet från en näringsidkare blir distansavtalslagen (DAL) tillämplig. Där framgår det av 2 kap. 10 § att konsumenten alltid har 14 dagars ångerrätt vid köp som skett på distans, t ex försäljning via internet. Ångerfristen, alltså tiden du har rätt att ångra dig under, börjar löpa den dag varan har levererats till dig. Från och med denna dag har du alltså 14 dagar på dig att frånträda ditt köpeavtal. Det är viktigt att, om du vill ångra ditt köp, kontaktar säljaren inom dessa dagar och meddelar att du vill att köpet ska återgå. Det finns vissa undantag när ångerrätten inte gäller, exempelvis när det gäller specialbeställda varor. Den vara som du har köpt bör dock inte omfattas av dessa undantag och därmed gäller ångerrätten. Distansavtalslagen är tvingande vilket innebär att en näringsidkare inte har möjlighet att avtala bort bestämmelser som är till konsumentens fördel. Detta framgår av 1 kap. 4 § DAL. Sammanfattningsvis har du alltså rätt att ångra ditt köp om du meddelar säljaren detta inom 14 dagar från det att du fått hem varan. Det är säkrast att skriftligen meddela företaget detta så att du i efterhand kan bevisa att du nyttjat din ångerrätt inom ångerfristen. Mitt råd är att du återigen kontaktar företaget du köpte varan av och skriv/säg att du vill nyttja din lagstadgade ångerrätt som återfinns i distansavtalslagen och att du därför önskar en returadress så att du kan skicka tillbaka varan. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hävning av hundförsäljning

2021-10-11 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sk överlåtit min hund till ngn annan. Begärde dock en symbolisk (10-100 kr) summa för honom, vilket jag aldrig fått! Har jag rätt att få tillbaka min hund?
Tim Axell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagens tillämplighet och köparens skyldigheterEftersom att det rör sig om köp av en hund (vilket i lagens mening är lös egendom) mellan två privatpersoner så är köplagen tillämplig (1 & 4 § KöpL). Jag utgår från att ni inte har avtalat om när betalningen skulle ske. Detta innebär att köparen är skyldig att betala när du som säljare begär detta (49 § första stycket KöpL).PåföljderEftersom att köparen inte har betalat när du har begärt det så har köparen gjort sig skyldig till avtalsbrott, vilket innebär att du kan ha rätt att aktualisera vissa påföljder såsom att exempelvis kräva betalning eller hävning av köpet (51 § första stycket KöpL). Utgångspunkten är att du kan häva köpet på grund av att köparen inte har betalat ifall dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott (54 § första stycket KöpL). Det är dock tveksamt om huruvida det faktum att köparen inte har betalat en liten symbolisk summa på 10-100 kronor är att anse som ett väsentligt avtalsbrott. För övrigt är det så att när varan (hunden) har kommit i köparens besittning kan du endast häva köpet ifall du förbehållit dig en sådan rätt (54 § fjärde stycket KöpL). Med tanke på de beskrivna omständigheterna utgår jag från att så inte är fallet.SammanfattningDu kan alltså inte häva ditt köp och på så sätt få tillbaka din hund. Du kan däremot kräva köparen på betalning (52 § första stycket KöpL).Hoppas att svaret har varit till hjälp!