FrågaKÖPRÄTTKöplagen12/04/2024

Kan jag hävda fel i varan vid köp på auktion?

Köpt en traktor på via nätauktion som ska fungera och gå att köra detta va i vintras och traktor ska transporteras från Linköping upp till mig i Sundsvall. Traktor kommer och när vi ska lasta av den från lastbilen så startar den inte då så har vattnet/ kylarsystemet frusit ihop pga att det bara va vatten och nästintill ingen glykol. Vi fick dra den av lastbilen iallafall och försöka Tina upp den i en verksta, den startar fortfarande inte och enligt våran mekaniker kommer det troligen behöva bytas motor. Iallafall min fråga detta borde väll gå att hävda som dolt fel eller går det på nått sätt att få han som vi köpte den av att stå för reparationerna?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den rör ett köp via auktion av en traktor. När traktorn levereras så startar den inte pga kylarsystemet frusit eftersom systemet nästintill innehöll vatten. Köpet gjordes på vintern. Ni försökte tina upp den i verkstad men den startar fortfarande inte och ni kommer troligen behöva byta motor för att den ska starta. Du undrar nu om ni kan hävda fel i varan eller göra säljaren ansvarig för felet.


Tillämplig lag är Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och Köplagen. Notera dock att auktionssidan är uppdragsgivare och en begäran om påföljd vid fel i varan kan inte riktas mot denne. Istället måste kravet riktas mot säljaren. Auktionssidan har dock, i enlighet med distansavtalslagen, en skyldighet att tillämpa ångerrätt i 14 dagar, men som jag uppfattar din fråga så har det gått mer än 14 dagar sedan köpet. Därför kommer jag i nedanstående svar endast gå igenom vad du kan rikta för krav mot säljaren i enlighet med KöpL.


Köp via auktion – befintligt skick

En vara som har sålts via auktion ska anses vara såld i ”befiltigt skick” enligt 19 § KöpL.


Köparens skyldigheter

Köparen har undersökningsplikt enligt 20 §. Det innebär att köparen inte kan åberopa fel som han måste ha antas känt till vid köpet. För att kunna åberopa att varan är felaktig så måste han alltså undersöka varan. Köparens undersökningsplikt i det avseendet är ganska långtgående.

Vad gäller tidpunkten för att åberopa fel så ska varan bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när varan går över på köparen. Säljaren svarar då för fel som har funnits vid denna tidpunkten, även om felet visar sig senare.


Säljarens skyldigheter

Eftersom köpet gäller ett transportköp går risken över på köparen vid köpet, om det inte framgår av omständigheterna att köparen har åtagit sig att bära risken från den tidpunkt då varan överlämnades till den transportör som har utfärdat transportdokumentet. Säljaren bär dock alltid risken för att varan vid köpet har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat, om han kände till eller borde ha känt till detta men inte har upplyst köparen om det. Det framkommer. Av 15 §.


Fel i varan

I 19 § regleras följande:

Även om varan har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt förbehåll

skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet,

eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta

Vad gäller tillämpning av 3 punkten ska hänsyn tas till utropspriset.

Om det kan konstateras att det föreligger ett fel i varan finns det olika påföljder som kan aktualiseras. Enligt 30 § kan köparen då kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag samt kräva skadestånd. Köparen har också rätt att hålla inne betalningen enligt 42 §.

För att åberopa en sådan påföljd krävs det dock att köparen har lämnat reklamation i skälig tid efter att han har märkt felet (32 §).


Sammanfattning

Det finns alltså möjlighet att rikta krav mot säljaren och hävda att produkten är felaktig. Frågan är dock om man kan hänföra felet till ett sådant fel som regleras i 19 §. 

Felet som sådant utgörs av att det knappt fanns någon glykol i kylarsystemet och att det på grund av kylan har frusit. Det är inget fel som beror på att säljaren har åsidosatt sina skyldigheter eller liknande, eftersom varan trots allt är såld i befintligt skick. Då får man som köpare lite ”stå sitt kast” och förstå att sådana saker han hända. Dessutom har risken för varan gått över på dig som köpare vid tiden för köpet, om inte annat framgår. Det innebär att det är du som köpare som svarar för fel som visar sig efter denna tidpunkten. Om det däremot går att visa att felet som sådant beror på att ex. traktorn inte överensstämmer med uppgifter om dess egenskaper som lämnats före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet eller underhållit information rörande dess egenskaper och att felet som sådant förelåg innan risken gick över på dig, så torde det möjligtvis gå att rikta ett sådant krav. Dock ser jag det som svårt att lyckas få igenom ett sådant krav, dels eftersom vädret har varit den stora "boven" i fallet, dels ur bevishänseende.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo