Hur fungerar den juridiska metoden

2021-09-05 i Köplagen
FRÅGA |Jag undrar över begreppet "rekvisitets innebörd". Klurar på Lehrbergs juridiska 7 stegs metod. Steg fem är "identifiera rekvisit" vilket jag förstår är att varje lag normalt ställer upp ett antal villkor och för att en lag ska vara tillämplig. Det krävs det att något av eller alla dessa villkor, rekvisit, är uppfyllda. Så "identifiera rekvisit" bör vara att säkerställa att något av villkoren är uppfyllda. Nästa steg i detta 7stegs metod är "rekvisitets innebörd". Talar man då om eventuella påföljder?
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det finns många olika modeller som förklarar den juridiska metoden och Lehrbergs metod är väldigt detaljerad. Det du kan tänka på är följande steg:(1) identifiera och strukturera juridiska problem, (2) finna rätt rättsregel, (3) läsa och tolka rättskällor, (4) identifiera rekvisiten i en rättsregel, (5) precisera rekvisitens innebörd med hjälp av rättskällorna, och (6) självständigt ta ställning med hjälp av ändamålsavvägningar.Som jag förstår det undrar du vad skillnaden kring steg 4 och 5 är. Steg 4 handlar om att endast hitta och identifiera rekvisiten i en lagregel medans steg 5 handlar om att se vad rekvisitet betyder. Här är ett exempel:25 § 1 st. KöpL: "Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta."Steg 4 hade i detta fall varit att identifiera rekvisitet: (1) avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse för köparen, (2) säljaren insåg eller borde ha insett detta. Steg 5 handlar om att precisera innebörden av rekvisiten. Vad innebär det att avtalsbrottet ska vara av väsentlig betydelse? Här kan man ta hjälp av olika rättskällor, exempelvis praxis eller doktrin. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Köpa tillbaka en såld hund

2021-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej, tänkte kolla och se om ni har något svar på lite frågor som handlar om ett hund köp. Det är så att jag och min sambo köpte en hund den 30/7-21, enligt förra ägaren ska de absolut inte vara några problem med henne men hon har varken lydnad eller disciplin samt även inte en av grundvaccineringarna som skulle utförts vid 1 års ålder och hon är nu 1 år och 10 månader. Vi har nu insett att det inte funkar mellan hunden och katterna vad vi än gör och de leder oss till att hon måste komma tillbaka till förgående ägare då hon själv sa att hon ville ha tillbaka henne om det inte fungerade. Så min fråga är vad kan vi göra om hon slutar svara på våra meddelanden och det är sagt att hon vill ha tillbaka henne om de inte funkar?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har hundens föregående ägare sålt hunden till er utan några fel och ett köp därmed ingåtts från er sida är hunden ert ansvar, ni kan inte tvinga den föregående ägaren att köpa eller ta tillbaka hunden mot sin vilja. I det här fallet måste ni själva hitta ett nytt hem till hunden. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Fel uppstod på bil köpt av privatperson, vem ansvarar för felet?

2021-08-30 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte för ungefär 2-3månader sedan en Audi på Blocket, årsmodell 2008 och rullat ca 21k mil.En vecka in börjar glödstifts lampan blinka under färd och bilen gick in i så kallat "limpmode".Vid omstart så slocknade den men kunde när som börja blinka i gen. Jag läste lite om det och svaren/kunskapen jag fick fram fick mig att avvakta.3veckor in så börjar lampan blinka som vanligt, men bilen total dör och går inte att starta efter det. Bilen har nu varit inne på verkstad i ca2 månader och kostnaderna blir 22000kr.. kan jag kräva att den förra ägaren skall stå för verkstadskostnaderna eller är det bara att betala och se glad ut?.Mvh:Filip
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har köpt bilen av en annan privatperson på blocket och därför används köplagen, KöpL, för att besvara din fråga. Vem står risken för varan?Vid ett köp mellan två privatpersoner övergår risken för varan på dig som köpare så fort du fått den i din besittning. Att du har risken innebär att du är skyldig att åtgärda fel som uppstår efter att risken övergår på dig. Men detta betyder inte nödvändigtvis att du är skyldig att betala och åtgärda felet som uppstått på bilen nu. Det framgår inte i din fråga om du köpt bilen i "befintligt skick" (en slags förbehållsklausul, tex. om det är ett känt fel på bilen), så jag kommer utgå ifrån att den inte är köpt med det. Är det fel på bilen?Ett sådant fel som du beskriver är onekligen ett sådant fel som lagen nämner eftersom bilen inte går att köra. Det är därmed fel på bilen i lagens mening. (17 § KöpL) Det är svårt utan bilkunskaper att avgöra om felet på bilen är ett fel som kan anses ha funnits redan innan du köpte bilen men att det visade sig senare. Men är detta ett sådant fel så står säljaren för detta och är skyldig att åtgärda. (21 § KöpL) UndersökningspliktenDet finns dock en regel som krånglar till det hela. Om det är så att du har undersökt bilen innan du köpte den så får du inte hävda detta felet senare, om felet är något du borde ha upptäckt vid undersökningen. Detta gäller även om säljaren har uppmanat dig till undersöka den men du har inte gjort det.(20 § KöpL) Reklamation och eventuella påföljder du kan ha rätt tillFör att kunna få ersättning för detta felet måste du även reklamera (meddela) detta felet till säljaren inom skälig tid från att du upptäckt felet.(32 § KöpL) "Skälig tid" är så snart som möjligt. Du behöver inte i meddelandet ange vad du vill kräva för påföljd, utan det räcker att du meddelar att det är fel. Om det nu är så att säljaren ansvarar för felet och du har reklamerat, så har du rätt till avhjälpande (säljaren reparerar) eller prisavdrag (ersättning för reparationskostnaderna).(30 § KöpL) Jag skulle råda dig till att fråga någon kunnig om bilar och fråga om felet på bilen är sådant som kan ha funnits redan innan du köpte den. Du kan även fråga säljaren om felet. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan bakfall på badrumsgolvet anses vara ett dolt fel?

2021-08-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en bostadsrätt i november 2020. Jag har märkt att det är bakfall på mitt golv och undrar ifall det kan gå som ett dolt fel? 40% av vattnet rinner bakom toaletten istället för att rinna ner i brunnen. Det bildas alltså en stor pöl som inte har någon chans att rinna tillbaka i brunnen. Blir orolig ifall det kan ha uppstått en fuktskada i golvet. Säljaren har inte upplyst varken mig eller mäklaren och säger att hon inte vet något om det.I mina ögon är det omöjligt att hon inte kan ha sett/märkt felet då hon bott där sedan 2007 och ett bakfall är inte något som kommer över en natt. Pölen är väldigt synlig, ca en halv kvadratmeter stor och 20mm djup. När jag flytta in så stod det ett badkar i badrummet men det var tejpat med silvertejp och började läcka. Märkte även då att vattnet samlades bakom toaletten när man duschade i badkaret och bildade en pöl. Det var väldigt svårt för mig att skrapa golvet torrt och få det lufttorkat så bestämde mig för att ta bort badkaret. Kan det gå som ett dolt fel? Hur mycket ska säljaren stå för i denna situationen isf?
Doorsa Salehy |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med kan vi konstatera att en bostadsrätt anses vara en lösegendom i lagens mening. Därmed kommer vi att använda oss av köplagen (1990:931) [KöpL]. För att ett dolt fel ska föreligga krävs det att bostaden avviker från vad som är avtalat eller vad köparen med fog kunde förutsätta (17 § KöpL). Du som köpare har däremot en undersökningsplikt som innebär att du ska undersöka bostaden och titta efter fel innan ni ingår ett avtal (20 § KöpL). Ett bakfall uppfyller rekvisiten i 17 § KöpL då det innebär att badrumsgolvet avviker från avtalet och även från vad du som köpare kunde med fog ha förutsätt. Därmed kan vi konstatera att bakfallet anses vara ett fel i lagens mening. Ett bakfall är dessutom ingenting som är synligt utåt. Detta innebär att du har inte haft någon anledning att misstänka att ett fel föreligger. Med denna anledning anser jag att bakfallet är ett s.k. dolt fel. Vid fel i egendom har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag, häva köpet och även i vissa fall skadestånd (30 § KöpL). För att detta ska vara aktuellt krävs det att du meddelar säljaren om felet inom en skälig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet (32 § KöpL). Du har som sagt rätten att kräva att säljaren avhjälper felet. Däremot är detta endast aktuellt om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § 1 st. KöpL). Om säljaren inte avhjälper felet, har du som köpare rätt till att avhjälpa felet själv och därefter kräva ersättning för de extra kostnaderna som har uppstått (34 § 2 st. KöpL). Fråga om skadestånd kan också vara av relevans i fallet. Säljaren kan bli skadeståndsskyldig för de s.k. direkta förluster som har uppkommit på grund av felet. Skadestånd på grund av fel i egendom omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad samt utebliven vinst (67 § 1 st. KöpL). Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bakfall i badrummet kan anses vara ett dolt fel. Därför har du som köpare rätt att kräva säljaren på avhjälpande av felet och eventuellt skadestånd om felet har orsakat några direkta förluster. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Återbetalning av handpenning vid hävning av båtköp

2021-09-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Skulle köpa en båt där handpenning á 5' är erlagd, total köpeskilling 250'. Säljaren uppgav skrov- och motornummer vilka är inskrivna i ett köpekontrakt. När jag väl skulle hämta båten så visade det sig att skrovnumret på båten ej överensstämde med det säljaren angett. Han uppvisade ett kvitto från båtfirman där den var inköpt ny och där det också var angivet fel nummer. Jag ville inte köpa båten i "god tro" utan sa att jag ville häva köpet då inkorrekta uppgifter är angivna. Då ville säljaren inte betala tillbaka handpenningen. Då undrar jag om han har rätt till det om man ser till exempelvis Köplagen?
Alexandra Holmér Sposato |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag blir relevant i ditt fall?Återbetalning av handpenning är inte är något närmare reglerat i lag, därför kommer jag att besvara din fråga utifrån avtals- och förmögenhetsrättsliga principer och köplagen. Köplagen blir den tillämpliga lagen eftersom jag tolkar det som att både du och säljare är privatpersoner och det rör sig om köp av lös egendom (1 § Köplagen). Köplagen är vidare inte tvingande, och köpare och säljare kan komma överens om annat än det som står i den genom till exempel köpeavtal (3 § Köplagen).Den generella utgångspunkten I fråga om köp får utgångspunkten anses vara att en handpenning utgör en förskottsbetalning, om inte annat avtalats om i köpehandlingen. Det innebär att säljaren ska betala tillbaka handpenningen om affären hävs. I sådana här lägen behöver dock generellt tas i beaktande eventuella klausuler (inskrivningar) i köpeavtal som säger att handpenningen ska betraktas som en på förhand bestämd ersättning till säljaren om affären inte genomförs och detta beror på köparen. Om frångåendet av avtalet inte skulle vara på grund av köparen/förhållanden på din sida kan säljaren med andra ord inte peka på klausuler i avtalet, om de skulle finnas. Han kan, om hävningen berodde på ett avtalsbrott från hans sida, inte heller kräva dig på skadestånd för det fall du åsamkat honom skada genom att häva. Därför ska vi kort gå igenom om giltig grund för hävning finns i ditt fall, innan vi återgår till frågan om handpenningen. Innebär säljarens felaktiga uppgifter fel på båten?För att fel på båten inte ska föreligga krävs att den stämmer överens med vad som följer av avtalet. Eftersom båten har ett annat skrovnummer än vad säljaren angett i avtalet föreligger således fel (17 § köplagen). Att den är felaktig och det inte beror på dig innebär att du enligt 31 - 40 § får kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (30 § Köplagen). Avhjälpande, omleverans eller prisavdrag är knappast möjliga eller en lösning på problemet, varför hävning kan bli aktuellt. För att det ska vara aktuellt krävs att felet anses vara av väsentlig betydelse (39§ köplagen). Vad som är ett befogat hävningsintresse prövas från fall till fall, men att fel skrovnummer angetts bör vara av tillräckligt stor betydelse för att du på giltig grund ska få häva utan att skadeståndsanspråk kan riktas mot dig.Vad gäller i ert fall?Handpenning betraktas som sagt ofta som en förskottsbetalning. När köpet nu inte ska genomföras, och det beror på att säljaren begått avtalsbrott, ska den delen av betalningen som du gett i form av handpenning därför återgå. Eftersom hävningen inte beror på dig kan han inte heller rikta skadeståndsanspråk.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Är det något ytterligare vi kan hjälpa dig med, eller om det fortfarande finns något du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Köpt bil med krockskador

2021-08-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har köpt en bil genom mitt företag från en bilfirma. 2-3 veckor efter så skickades den in på verkstad då en del har gått sönder, då tyder det att bilen har varit trimmad. Sedan upptäckte verkstaden att bilen har varit krockad både fram och bak fastän vi har frågat 2 gånger bilfirma som vi köpte av om den varit krockad, de svarade nej båda gångerna och de visade sig att det inte stämde, därefter behövdes delar uppemot 30-40tkr fixas pågrund av denna krocken. Det visade sig att någon bara fixat felet snabbt för att det ska funka ett litet tag till. Har jag rätt att kräva dessa pengar eller reklamera bilen? har ägt bilen i snart 3 månader men den har varit inne hos verkstaden i ca 2 månader snart.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller köp mellan två företag är det köplagen (KöpL) som är tillämplig och det blir alltså hit som jag hänvisar mina svar. Jag kommer först gå igenom huruvida det föreligger fel i varan för att sedan se till vilka påföljder som kan göras gällande. Till sist tar jag även kortfattat upp reklamation och risken för varan.Fel på varanFör det första måste man se huruvida det föreligger fel i varan (dvs. bilen). Om bilen enligt de uppgifter som givits i samband med köpet inte ska ha varit trimmad men att den ändå varit det så är detta att anse som ett fel i varan. Detsamma gäller självklart för krockskadorna. Varan måste nämligen stämma överens med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren lämnat vid marknadsföringen (18 § KöpL). Även om bilen har sålts i "befintligt skick" får den inte vara i väsentligt sämre skick än du som köpare med hänsyn till priset och övriga omständigheter kunde förvänta dig (19 § 3 p. KöpL). Här spelar alltså priset in. Att krockskador behöver lagas för 30 000-40 000 kr är dock förmodligen sådant som får anses utgöra fel i varan.Påföljder vid felFör att få göra påföljder gällande måste du reklamera varan, det vill säga meddela säljaren att det är fel på varan, inom skälig tid (32 § KöpL). Påföljderna som blir aktuella är först och främst avhjälpande, vilket innebär att säljaren lagar de fel som finns i bilen och står för kostnaderna för dessa (34 § KöpL). Om detta inte blir aktuellt kan du kräva prisavdrag (37 § KöpL). Du kan även häva köpet helt och hållet förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde insett detta (39 § KöpL). Så omfattande krockskador skulle kunna utgöra grund för hävning men det är svårt för mig att uttala mig med större säkerhet utan att veta mer detaljer.När uppkom feletTill sist vill jag även nämna att risken för varan går över på dig som köpare när du får bilen. Fel som uppkommer efter detta ansvarar du för (12-13 §§ KöpL). Säljaren ansvarar dock för fel som fanns vid försäljningen även om dessa visar sig först tidigare (21 § KöpL). Som du beskriver det så fanns krockskadorna och trimningen innan du köpte bilen men de har visat sig först senare. Det är dock du som måste bevisa detta. Du har dock inte någon särskild undersökningsplikt, men får inte åberopa sådana fel som du "borde ha märkt" om du undersökte bilen eller sådana fel som du hade märkt om du hade undersökt bilen men struntade i detta trots säljarens uppmaning (20 § KöpL).Jag hoppas detta besvarar din fråga och att din situation löser sig!Med vänliga hälsningar,

Fel som upptäcks efter köp. Vem ansvarar?

2021-08-27 i Köplagen
FRÅGA |Vi har bytt in en husbil till "firman" Dethleffs 7871 års mod 2011 och köp ett fordon från dem Hymer 880 års mod 2021. Bytet skedde i måndagen den 16/8. Idag den 24/8 får vi ett samtal från firman att de vill ta tillbaka köpet. Vid tillfället för inbytesdagen den 16/8 har firman haft möjlighet att granska all utrymmen på husbilen de gick igenom och kontrollerade under 45 minuter samt testkörning, vi var behjälpliga under hela. efter att undersökningen är avslutad är firman nöjda med bedömningen och på kontraktet noterar man inget datum för förflyttad inbytestest.1. Den 22/8 får vi ett sms från en anställd på firman där han beskriver att det finns mycket fukt i inbytesobjektet, Jag besvarar honom med att det låter konstigt och påtalar att ni har väll inte tvättat husbilen med högtryckstvätt, Den anställda besvarar att de har inte tvättat bilen. Enligt de bilder som firman lagt ut på nätet är fordonet tvättat och polerat utvändigt när jag på talar det så för jag svaret: - Menade att den är inte tvättad ännu i luckor och invändigt. I och med att det var lite saker som skulle göras på den innan men vi ville få ut den på Blocket (Annonsen kom ut på blocket under vecka 33 men är bortplockad igen under vecka 34) 2. Vad har hänt under veckan vi menar på att den är tvättad med högtryckstvätt det är enda chansen att det kommit in så stor mängd vatten i garaget så det kan stå vatten på golvet.varför upptäcker de detta efter en vecka. Vad gör jag nu?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Normalt sett när det gäller köp mellan konsumenter och näringsidkare gäller konsumentköplagen (KKöpL), men eftersom det här rör sig om att det är näringsidkaren som köpt från dig som konsument blir det istället köplagen (KöpL) som tillämpas. UndersökningspliktDet finns ingen särskild undersökningsplikt för köparen innan köpet. Köparen behöver inte undersöka objektet utan kan lita på de upplysningar som säljaren lämnar (20 § KöpL). Däremot får köparen inte åberopa sådana fel som han borde ha märkt om han faktiskt undersökte varan. Som jag förstått det undersökte firman fordonet, men har inte lagt märke till något. Det är dock viktigt att betona att trots att köparen har undersökt objektet så kan han fortfarande åberopa "dolda fel", det vill säga sådana fel som fanns vid köpet men som inte hade visat sig ännu. Fel som fanns i varan då köpet gjordes ansvarar du som säljare för, även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). Risken för varanRisken för varan gick över på firman när den överlämnades (13 § KöpL). Med risken innebär att det är firman som ansvarar för fel som uppkommer efter tidpunkten då risken övergick. Vem ansvarar för fukten?När felet upptäcks har risken gått över på firman. Den avgörande frågan blir således om felet fanns där vid köpet och har visat sig först senare eller om felet har uppkommit efter köpet. I det förstnämnda fallet ansvarar du som säljare för köpet, medan i det senare fallet ansvarar köparen (firman). Eftersom risken gått över är det firman som ska bevisa att felet fanns där då köpet genomfördes. Jämför 20 a § konsumentköplagen där det presumeras att fel som upptäcks inom 6 månader fanns där vid köpet. Någon liknande presumtion finns alltså inte i köplagen. Kan firman bevisa att felet fanns där redan vid köpet ansvarar du för felet. Kan inte firman bevisa detta är det dem som ansvarar för det. Den avgörande frågan huruvida firman faktiskt kan bevisa detta kan jag tyvärr inte besvara, men jag hoppas likväl att du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig på bästa sätt!Med vänliga hälsningar,

Dolt fel i bostadsrätt

2021-08-24 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en bostadsrätt och där var kyl o frys gamla , nu har jag köpt nytt och installations killen som bar upp varan och skulle installera det , tog bort den gamla kylofrysen och under fanns inget golv alls han påpeka att det inte får vara så och att det är ett dolt fel han tyckte jag skulle ta kontakt med mäklaren . Det fanns inget droppskydd heller . Vad är det som gäller
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller det bostadsrätter så gäller Köplagens (KöpL) regler istället för jordabalken eftersom det handlar om lös egendom.Dolt fel och undersökningspliktFör att det ska anses föreligga ett dolt fel så krävs det att rekvisiten i 17 § KöpL är uppfyllda. Det kan till exempel handla om att bostadsrätten inte stämmer överens med vad som är avtalat och vad du med fog kunnat förutsätta. I det här fallet fanns det inget golv under vitvarorna vilket avviker från vad du förväntade dig. Det bör därför bedömas som ett dolt fel.Du som köpare har dock en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Du som köpare får inte åberopa fel som du måste ha känt till vid köpet. Du måste därför undersöka varan för att se så att det inte finns några fel. Din undersökning bedöms utifrån vad en normal person i ditt ställe borde ha upptäckt. Det framgår inte av frågan om du har undersökt bostadsrätten eller inte men jag utgår ifrån att det har gjorts.ReklamationDu får inte åberopa att varan är felaktig, om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Du måste alltså reklamera köpet i tid enligt 32 § KöpL.Påföljder vid dolt felOm det föreligger dolt fel på bostadsrätten har du rätt till vissa påföljder. Du har rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Du har även rätt att hålla inne betalningen, 30 § KöpL.Avhjälpande och omleverans regleras i 34 § KöpL. Säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet utan kostnad för köparen. Säljaren har rätt att avvisa kravet om avhjälpandet skulle medföra svårigheter eller oskäliga kostnader. Istället får då säljaren utföra omleverans enligt 36 § KöpL.Rätt att kräva prisavdrag regleras i 37 § 1 st. KöpL. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.Det kan även bli aktuellt med skadestånd. Du kan få ersättning för utgifter, prisskillnad och utebliven vinst eller liknande, 67 § KöpL.SammanfattningsvisI ditt fall verkar det föreligga ett dolt fel. Det är viktigt att du lämnar även säljaren ett meddelande om detta, alltså reklamerar. Det räcker inte med att du pratar med mäklaren. Sammanfattningsvis skulle jag sedan rekommendera dig att kräva att felet åtgärdas. Om det inte går att åtgärda felet kan du kräva prisavdrag som motsvarar själva felet. Du kan även begära skadestånd för de utgifter som du har haft till följd av detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,