FrågaKÖPRÄTTKöplagen21/11/2023

Har köparen rätt att få tillbaka handpenningen vid hävt köp?

Jag och en köpare skrev ett köpekontrakt (KO mall) på försäljning av min husvagn. Köparen betalade 3000kr i handpenning. Eftersom han skulle resa utomlands så kom vi överens om att han hämtar husvagnen efter resan. Jag sa att han skulle hämta den senast 1 juli. Kontraktet skrevs under i april. Jag hör inte av köparen och han svarar inte mig på mobil eller mess. Nu i november hör han av sig och kräver tillbaka handpenningen. Nu undrar jag följande Har inte han brutit kontraktet när han inte kom och hämtade/betalade husvagnen senast det datum vi hade avtalat? Var jag tvungen hålla husvagnen för honom hur länge som helst? Tusen tack på förhand Mvh

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Inledning

Utifrån de omständigheter du har lämnat tolkar jag din fråga som att du undrar om det har skett ett avtalsbrott genom att köparen inte hämtade eller betalade för husvagnen och vad detta skulle innebära och främst vad detta skulle innebära i relation till handpenningen. Eftersom köpet rör två privatpersoner så kommer jag använda mig av köplagen (KöpL) när jag besvarar frågan.


Avtalsbrottet

Eftersom köparen i ditt fall inte har medverkat till köpet utifrån ert avtal genom att inte hämta husvagnen eller erlägga betalningen inom den tidsfristen ni har avtalat och att detta inte beror på dig så har köparen begått ett avtalsbrott och du kan göra påföljder gällande för detta avtalsbrottet (KöpL 51 § första stycket).


Påföljder

Eftersom köparen har begått avtalsbrott så kan du göra flera påföljder gällande. Du hade kunnat hålla fast vid köpet och kräva betalning (KöpL 52 § första stycket), men med tanke på köparens inställning att denne inte vill fullgöra köpet kan detta vara en jobbig väg att gå.


Du skulle istället kunna häva köpet eftersom köparen inte medverkat till köpet genom att inte svara eller uppfylla de förpliktelser hen har åtagit sig genom erat avtal då detta är väsentliga avtalsbrott samt att köparen rimligtvis inser detta (KöpL 55 § första stycket). Detta förutsätter även att du kommer kunna hitta en annan köpare till husvagnen eftersom det annars skulle vara starkt i ditt intresse att stå fast vid köpet.


Du har även rätt till skadestånd för de förluster du gjort på grund av att köparen inte medverkat till avtalet (KöpL 57 § andra stycket). Detta skadestånd skulle kunna tas från handpenningen som erlagts.


Hur ska handpenningen hanteras

Handpenning är något som är vanligt förekommande men inte reglerat i lagen. Eftersom KöpL är dispositiv så finns det stark anledning att även vid detta oreglerade område följa det som ni har avtalat om gällande handpenningen. Skulle det vara avtalat att handpenningen ska anses förverkad om köparen inte fullgör köpet så bör detta följas men det kan även anses vara fallet då det inte har avtalats om (likt NJA 1974 s 526). Skulle det däremot ha avtalats att handpenningen skulle gå åter vid icke fullbordat köp bör detta följas.


Vidare bör det anföras att handpenningens funktion är att ge säkerhet till dig som säljare och således tacka nej till andra intresserade och liknande. Skulle handpenningen kunna återgå utan någon vidare anledning skulle säkerhetsaspekten inte vara uppfylld och handpenningen skulle då vara värdelös. Utifrån detta samt med utgångspunkt i de omständigheter du har lämnat bör du ha rätt till att behålla handpenningen vid ett hävt köp.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det möjlighet för dig att häva köpet, men även stå fast vid det om det skulle vara av mer intresse. Skulle du välja att häva köpet talar det mesta för att du borde få behålla handpenningen utifrån de omständigheter du har beskrivit samt handpenningens funktion.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo