FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/11/2023

Postbolaget tappade bort varan – Vem av säljaren och köparen står risken?

Hej! I egenskap av privatperson så sålde jag en vara över en auktionssajt till en annan person och enligt praxis bokade spårbar frakt. Varan lämnades in samma dag med kvittobevis MEN försvann i Postnords hantering, vad som hände låter jag vara osagd. De erkände det i korrespondensen men vägrade att ta ansvar och ersätta. Har jag några skyldigheter att ersätta köparen för förlust eller sker all handel över nätet på köparens risk privatpersoner emellan? Tänker lite att jag inte kan klandras om jag gör allt som förväntas av mig, dvs. lämnar in försändelsen snyggt och tidsenligt och erhåller kvitto. Vad säger lagen? Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga blir köplagen (1990:931) (hädanefter "KöpL") relevant att beakta. Avgörande för din fråga är då huruvida risken hunnit övergå från dig till säljaren i samband med du överlämnat varan till postbolaget. Om så inte skett är det du som ansvarar för felet  samtidigt som det motsatta gäller om risken hunnit gå över på köparen.


Av 12 § KöpL framgår att risken går över på köparen i samband med att varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 eller 7 §. I första hand bör då du se till huruvida något särskilt avtalats mellan dig och köparen beträffande när varan är att anse som avlämnad. Om inget särskilt avtalats får vi då gå vidare och titta på 7 § KöpL som reglerar just transportköp. Här framgår några olika ordningar. I första stycket regleras s.k. platsköp som avser när varan levereras inom samma ort; i dessa fall sker avlämnandet först när varan överlämnas till säljaren (du ansvarar). I andra stycket första meningen regleras övriga fall, alltså när du och köparen befinner er på olika orter. Här sker avlämnandet i samband med att du lämnat över varan för transport. Förutsatt att du och säljaren inte befunnit er på samma ort samt att inget annat avtalats kan vi då dra slutsatsen att risken för varan gått över på köparen i samband med att du lämnat över varan till postbolaget.


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp. Om det kvarstår några frågor är du självklart välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline. Själv nås jag genom Hugo.Clemedtson@lawline.se och du får gärna kontakta mig om du har några frågor beträffande mitt svar. 

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo