FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/10/2023

Hörlurarna var inte äkta - kan man få pengarna tillbaka?

Om jag köper ett par airpods max från marketplace och får den och inser att de är fake. Har jag rätt att få pengarna tillbaka eftersom jag köpte ett par ”äkta” och inte fake?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du köpt hörlurarna på nätet från en privatperson (till skillnad från ett företag), betalat och fått dom levererade – samt att de marknadsförts som ”riktiga” airpods max. De regler som då blir relevanta för ditt fall finns i köplagen (KöpL).

Avtalsfrihet

Först och främst bör sägas att lagen bara gäller i den utsträckning som något annat inte specifikt är överenskommet mellan parterna (3 § KöpL). Det är därför viktigt att i första hand se vad det står i avtalet, om det finns ett sådant. En överenskommelse kan också framgå av t.ex. en chatt eller liknande. Eftersom du inte nämnt något specifikt utgår jag dock från att lagen är tillämplig i sin helhet.

Fel i varan

När någon köper en vara ska den stämma överens med vad som följer av överenskommelsen i fråga om t.ex. art, mängd, kvalitet, förpackning samt andra egenskaper. Om så inte är fallet är varan felaktig (17 § KöpL). Varan är också felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet, om dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL).

Det tycks vara fallet att hörlurarna du köpt har marknadsförts som att de skulle vara specifikt av modellen Airpods max. Jag misstänker att du köpte dem just för att de var av detta varumärke och modell. Min bedömning är därför att varan du fått är felaktig, åtminstone enligt 18 § KöpL, eftersom den inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren tillhandahållit innan köpet.

Påföljder

Vad kan du då framställa för krav, om vi utgår från att varan är felaktig? Först och främst ska nämnas att du inte får åberopa att varan är felaktig om du inte lämnar ett meddelande om felet till säljaren inom skälig tid efter det att du märkt eller borde märkt felet (32 § KöpL). Du måste alltså reklamera till säljaren. Vad som är ”skälig tid” varierar från fall till fall, men om man reklamerar någorlunda omgående är detta normalt okej. Det finns en bortre gräns om två år från det att man tagit emot varan. Efter denna tid får man inte reklamera.

Om en vara är felaktig och det inte beror på köparen, får köparen göra ett antal olika påföljder gällande. I ditt fall skulle jag säga att omleverans är det primära, d.v.s. att du kräver att säljaren skickar ”dom riktiga” hörlurarna (se 34 § andra stycket KöpL). Säljaren har nämligen rätt att erbjuda omleverans, även om du inte kräver det (36 § KöpL). Om omleverans emellertid inte blir aktuellt eller inte sker inom skälig tid efter att du reklamerat, får du kräva prisavdrag motsvarande skillnaden mellan värdet på den felaktiga varan och vad ni kommit överens om ursprungligen (37 och 38 §§ KöpL). Du kan även häva köpet, om avtalsbrottet är av ”väsentlig betydelse” för dig och säljaren insett eller borde ha insett detta (37 och 39 §§ KöpL). Bedömningen av om felet har väsentlig betydelse sker utifrån din, köparens, position. Förenklat krävs det att du inte skulle ha ingått avtalet, ens till andra villkor (t.ex. billigare pris) även om du visste hur det egentligen låg till (dvs. att du inte köpte ett par äkta hörlurar). Hävning innebär att säljaren får tillbaka sin vara och köparen får tillbaka sina pengar, precis som om köpet aldrig ägt rum. Du måste meddela säljaren inom skälig tid att du vill häva köpet.

Sammanfattning & tillvägagångssätt

Som framgått ovan tyder allt på att varan är felaktig i köplagens mening, eftersom den inte stämmer överens med hur den marknadsförts. Om du vill göra gällande några krav gentemot säljaren måste du meddela denne det. Du kan kräva fr.a. omleverans (att du får dom ”äkta” hörlurarna), prisavdrag eller att köpet hävs. Hävning förutsätter att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig. Min bedömning är att så är fallet, eftersom du sannolikt har köpt hörlurarna just på grund av att de var Airpods Max och därför inte skulle ha köpt dom om du visste att det rörde sig om ett par falska hörlurar.

För att ta tillvara dina rättigheter i situationen rekommenderar jag att du vänder dig till säljaren omgående och framför att varan är felaktig samt att du vill häva köpet (om du nu inte i första hand vill ge hen en chans att leverera ett par äkta Airpods). Om säljaren strular i detta avseende är du välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vi kan t.ex. hjälpa dig med att skriva ihop ett kravbrev, eller slutligen (om det skulle gå så långt), företräda dig i en domstolsprocess.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo