FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/11/2023

Vad har jag för ansvar som privatperson vid försäljning av en vara?

Jag som privatperson sålde en sadel via förmedlare i april 2023. Sadeln såldes samma månad till annan privatperson online. Nu i november kontaktar förmedlaren mig och berättar att köparen har reklamerat sadeln då hon påstår att bommen är trasig. Förmedlaren meddelar att köparen reklamerade sadeln i september och att hon då inte hade ridit i den innan (april-sep) utan upptäckte skada först då. Min fråga är vad mitt ansvar är? Sadeln var hel då den såldes.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Eftersom det i din fråga får tolkas som att det rör sig om köp mellan privatpersoner regleras din fråga i Köplagen. 


Köplagens bestämmelser

Frågan som blir avgörande är huruvida risken har gått över på köparen eller med andra ord om den har ansvar för varan. Bär köparen så risken för varan är hen skyldig att betala varan även om den försämrats (12§ KöpL). Risken går över på köparen när varan avlämnats enligt avtal eller enligt andra bestämmelser i köplagen (13§ KöpL). Av din fråga framgår det som att köparen tagit del av varan sedan April och därför får anses ha risken för varan. 


Om varan är att klassa som felaktig har dock köparen rätt att häva köpet (30§ KöpL). Vad som klassas som fel är lite olika men om bommen nu skulle vara trasig så är det förmodligen att klassa som ett fel. (17-19§ KöpL)


Köparen ska dock efter varan har avlämnats undersöka varan så att det inte föreligger fel (31§ KöpL). Föreligger det så fel men köparen inte meddelar säljaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde märkt felet får köparen inte åberopa felet (32§ KöpL).


Sammanfattning av omständigheterna i ditt fall

Av omständigheterna i din fråga förfaller det så som att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt eftersom det ändå gått 3-4 månader från det att hon köpte den till att felet reklamerades. Eftersom det också är en sadel och det får antas att sommaren är högsäsong för hästridning känns det rimligt att köparen inte undersökt varan efter köpet inom skälig tid. Eftersom köparen därmed också får antas ha risken för varan har ansvaret för varan i lagens mening gått över på köparen. 

Skulle det uppstå en konflikt om vem som bär risken för varan blir det dock en fråga om bevisning. Huruvida du kan bevisa att sadeln var hel när den skickades och när den kom fram är dock svårt att säga utifrån din fråga. 

Det går dessutom att göra en annan bedömning av skälig tid eftersom den beror på fler omständigheter än jag tyvärr kan utläsa ut din fråga.


Ditt ansvar i fallet

Av frågans omständigheter framgår ändå som troligt att ansvaret gått över på köparen i ditt fallet. Huruvida det är troligt att man inte ridigt i sadeln under högsäsong får bedömas som osannolikt. Eftersom reklamationen därmed kan bedömas ha skett utanför rimlig tid då det gått 3-4 månader under en högsäsong innan reklamationen kom in borde köparen ha undersökt varan och upptäkt felet tidigare. Ditt ansvar kan därmed bedömas vara mycket lite då risken gått över på köparen. 


Jag hoppas att du fått hjälp med din fråga. Köprätt kan ibland vara krånglig och bero mycket på olika omständigheter som ibland inte kan förutses! Uppkommer så av mitt svar nya frågor eller följdfrågor är du mer än välkommen att ställa frågor. Du kan också kontakta en av våra jurister ifall mitt svar inte är tillräckligt tillfredsställande. Du kan boka tid på https://lawline.se/boka


Mvh 

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo