FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/11/2023

Köpt stulen cykel - får jag pengarna tillbaks

Hejsan Jag jobbar med nya begagnade cyklar och jag har butik en familjen kommer till mig sålde cykel vi har köpekontrakt mellan oss betalade med Swish och hans personuppgifter allt korrekt och sen efter en månad kom polisen med riktiga ägaren de hämtat. Jag visade till polisen kvitto och Swish betalning men han betalar inte tillbaka fortfarande, jag tror han försöker lura mig vad ska göra enligt lagen??

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar ditt meddelande till oss så driver du en verksamhet, där du inom ramen för denna har köpt en cykel som senare har visat sig vara stulen, och du vill nu ha tillbaka pengarna från personen du köpte cykeln av. Reglerna om detta finns framför allt i godtrosförvärvslagen (GFL), köplagen (KöpL) samt betalningsföreläggandelagen (BFL).

Godtrosförvärv

När man t.ex. köpt ett föremål av någon som inte hade rätt till det så kan man i vissa fall ändå förvärva äganderätt till egendomen. Så blir dock normalt inte fallet om det rör sig om stulen egendom (2 och 3 §§ GFL). Den rättmätige cykelägaren i detta fall har alltså rätt till sin cykel. Kvar står dock frågan om pengarna.

Det avtalsrättsliga förhållandet

Eftersom du har köpt ett lösöre i egenskap av näringsidkare är KöpL tillämplig (jfr. 1 § och 4 § KöpL). I denna lag finns regler om rättsligt fel, dvs. en form av fel som innebär att tredje man har äganderätt eller annan liknande rätt i en såld vara. Om det inte följer av köpeavtalet att du skulle köpa cykeln med förbehåll för tredje mans rätt (dvs. cykelns ”rättmätiga ägare”), så gäller köplagens regler om reklamation och påföljder vid fel i vara (41 § KöpL). Det innebär att du först och främst måste reklamera köpet till säljaren av cykeln inom skälig tid (32 § KöpL). Det verkar du ha gjort. Sedan kan du göra gällande påföljder, så som omleverans – det vill säga att du ska få en ny cykel som det inte är ett rättsligt fel i. Men som jag förstår det har du redan gjort gällande hävning, alltså att du ska få pengarna tillbaka (jfr 37 § och 39 § KöpL). Min bedömning är att du har rätt till pengarna tillbaks från säljaren av cykeln.

Att driva in en fordran

Att du har rätt till pengarna tillbaks innebär att du har ett krav på betalning gentemot säljaren, alltså en fordran. Den som har en förfallen fordran som inte blivit betald kan vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in skulden. Detta sker genom en ansökan om betalningsföreläggande (2 § BFL). Kronofogdemyndigheten kommer sedan att ge gäldenären en möjlighet att ge sin inställning till din fordran. Om hen bestrider din rätt till betalning så kan du välja att ta saken till domstol. Det kan du även göra direkt, utan att ansöka om betalningsföreläggande, men jag rekommenderar att först vända sig till Kronofogdemyndigheten eftersom det kan vara dyrt att processa i domstol.

Sammanfattning

För att sammanfatta är det min bedömning att det var ett rättsligt fel i cykeln du köpte och att du därför har rätt att få pengarna tillbaks, vilket också innebär att du har en fordran mot säljaren. Denna fordran kan du försöka driva in på egen hand, men om det inte funkar kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande eller direkt ta saken till domstol genom att skicka in en stämningsansökan där du kräver betalt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo