FrågaKÖPRÄTTKöplagen27/12/2023

Påföljder vid försenat tillträde till köpt bostadsrätt

Hej! Jag köpte en bostadsrätt den 14/12-2023 och ska tillträda den nya bostaden den 18/1-2024. Vid avtalsskrivningen skrev vi ett Upplåtelseavtal då föreningen gjort om sin vind till lägenheter. Förra veckan ringde mäklaren och sa att de kommer behöva skjuta på tillträdet med 3-4 veckor då fönstren i lägenheten inte är godkända av 1 av 3 parter. De hade för avsikt att byta ut dessa fönster innan mitt tillträde, men leveransen är försenad så jag får inte flytta in tilltänkt datum. Tydligen är det exakt samma fönster som ska bytas ut, förutom att de nya fönstren ska öppnas utåt (inte inåt som det är idag, vilket gör att de inte är godkända). Detta är information jag/mäklaren inte visste om tidigare. Jag bor idag i en bostadsrätt som jag frånträder den 22/1 och ny köpare flyttar in. Jag har just nu ingenstans att flytta till tiden emellan. Min fråga är då, vad har jag som köpare rätt till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är köplagen (KöpL) och bostadsrättslagen (BRL) som är relevanta lagar i ditt fall.

Försenat tillträde till bostadsrätten

Om en vara inte överensstämmer med vad som är avtalat anses varan vara felaktig (17 § 1 st. KöpL). Detta gäller även om säljaren till varan inte hade kännedom om felet. Det räcker att felet avviker från vad som är avtalat. Dock får man som köpare inte åberopa det som man måste antas ha känt till vid köpet genom att undersöka varan (20 § KöpL). Att föreningen skulle byta fönster när ni skrev under kan tala för att du inte borde ha känt till att en försening kunde äga rum den 14 december, men samtidigt om du skulle köpa en lägenhet som gjorts om från en vind kan man argumentera för att du kanske borde ha vetat att en försening kan föreligga. Hur det exakt ligger till kan jag inte uttala mig om närmare.

Om man kommer fram till att du kan åberopa förseningen som fel, så kan du kräva fullgörelse (23 § KöpL). Problemet är dock att om föreningen inte kan ge dig tillträde till lägenheten eftersom fönstren inte är godkända, så lär du inte kunna kräva denna gottgörelse. Ett dröjsmål med tillträdet på några veckor bör inte kunna ses som ett väsentligt avtalsbrott, varför du inte bör ha rätt att häva köpet (25 § KöpL). Det som återstår är skadestånd, om inte säljaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som säljaren inte kunde förväntas ha räknat med vid försäljningen (27 § KöpL). Jag kan tyvärr inte heller bedöma detta, eftersom jag inte känner till förutsättningarna i större detalj. Det är dock inte orimligt att säljaren kunde ha känt till bytet av fönstren, varför det kan vara möjligt för dig att få skadestånd för dröjsmålet med tillträdet av säljaren. I tillägg till det ovan sagda har du som kommande bostadsrättshavare en rätt att få nedsättning av din årsavgift vid försenat tillträde, så länge förseningen inte beror på dig (7:3 BRL), vilket den inte gör i ditt fall.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Vid försenat tillträde kommer varan, det vill säga din bostadsrätt, att anses vara i felaktigt skick. Så länge en sådan försening inte kunde upptäckas vid undersökningen av lägenheten, så kan du åberopa felet. Då kan du eventuellt ha rätt till skadestånd som du kommer lida på grund av förseningen. Dessutom borde du ha rätt till nedsättning av din årsavgift till föreningen. Min rekommendation är att du tar kontakt till en jurist som kan hjälpa dig med ditt ärende, till exempel här hos oss på Lawline.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo