Får man hålla fast någon för att förhindra personen från att skada sig själv?

Får man hålla fast nån för att förhindra att personen skadar sig själv? Är det reglerat i lag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av brottsbalken (BRB). I brottsbalken så regleras de ansvarsfrihetsgrunder som kan bli aktuellt i detta fallet.


Ansvarsfrihetsgrunderna i brottsbalken.

Vanligtvis så är det inte lagligt att hålla fast någon annan. Under normala omständigheter så hade ett fasthållande av någon annan med stor sannolikhet mynnat ut i att man gör sig skyldig till brottet olaga frihetsberövande (4:2 § BRB).


I brottsbalken däremot så finns ett antal ansvarsfrihetsgrunder som medför att en handling som normalt hade varit ett brott inte är det under vissa förutsättningar. Dessa regleras i brottsbalkens 24 kapitel


Nöd och vad det innebär.

Den ansvarsfrihetsgrund som kan komma att bli aktuell är nöd. Bestämmelsen medför att en sån gärning som vanligtvis är ett brott och begås i nöd endast är ett brott om det med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig (24:4 § BRB).


För att nöd ska föreligga så ska en fara hota liv, hälsa, egendom eller något annat av rättsordningen skyddat intresse.


Hur blir det i din situation?

I den situationen du beskriver när man håller fast någon för att förhindra att personen skadar sig själv är det sannolikt att nödbestämmelsen kan användas. Att fasthållandet som egentligen är ett brott, inte är det på grund av nödbestämmelsen i 24:4 § BRB. Det är däremot viktigt att ha i åtanke att man ska agera proportioneligt till situationen. Går man utöver vad dom är försvarligt kan man göra sig skyldig till brott, trots att det är en nödsituation.


Avslutande ord.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till. Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (länk) eller skicka in en till fråga på våran hemsida.


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo