Vad gäller om testamentstagare har avlidit

Min farbror hade testamenterat till mig och två av mina kusiner. En av mina kusiner avled före min farbror. Han var varken gift eller hade några barn däremot syskon. Min fråga är ärver hans syskon hans del i dödsboet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Utredning

Den lagstiftning som främst kommer behandlas vid utredning av ditt ärende är Ärvdabalken (ÄB) 


Allmänna hållpunkter

Huvudregeln vid arv är att all kvarlåtenskap ska fördelas i enlighet med den legala arvsordningen, 2 kap. ÄB. Men detta går att undgå genom att skriva ett testamente, 10 kap. ÄB. Huvudregeln är att testamentet ska tolkas och ses i enlighet med testatorns vilja, vilket ska respekteras så långt som möjligt, 11 kap. 1 § ÄB. Har en testamentstagare avlidit före sitt arv får testamentagarens avkomlingar träda i testamentstagarens ställe i enlighet med den legala arvsordningen, detta förutsatt att testamenttagaren i detta fall ändå skulle haft arvsrätt efter testatorn. Det vill säga att det inte ska vara frågan om att testtamentagarens avkomlingar är testamentgivarens vänner eller kusiner, 11 kap. 6 § ÄB. 


Utredning i ditt fall 

Är det så att testamentstagare avkomlingar skulle ha arvsrätt enligt den legala arvsordningen kommer de kunna få ställas i testamenttagarens ställning (2 kap. ÄB). Har de inte arvsrätt enligt den legala arvsordningen gäller inte denna presumtionsregel. Utfallet blir då att man får tolka testamentet utifrån testatorns vilja, 11 kap. 1 § ÄB. En testamentestolkning kommer då bli föremål för en bedömning, där man särskilt ska beakta olika ordalydelser, om testatorn uppgett något om barn arvsrätt efter testamenttagaren eller tolkning som berättigar barnens arvsrätt. Om det inte förekommer något som tyder på att testatorn velat att arvet ska gå vidare till testamentstagare avkomlingar kommer det heller inte bli så. Huvudregeln är att arvet ska fördela sig i enlighet med testatorns vilja. Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på nelly.starkengren@Lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis hoppas jag att min hantering av ditt ärende har varit givande och att det presenterats på ett tydligt och utförligt sätt. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Med vänliga hälsningar,

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning