FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt23/04/2024

Rösträtt för frihetsberövade - Hur röstar man från häktet?

Hej! Min 19-årige son är frihetsberövad. När jag var på besök senast så frågade han om intagna har möjlighet att få rösta i kommande EU-val. Det råder tydligen otydlighet kring detta bland interner och personal. Han vill gärna rösta. Men hur genomför man det som frihetsberövad? Jag lovade att ta reda på det.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår det, undrar du hur det går till när en frihetsberövad person ska rösta i ett val. Förfarandet är enligt min uppfattning detsamma oavsett om det rör sig om ett riksdagsval eller val till Europaparlamentet.


Rättsliga utgångspunkter

Val till Europaparlamentet regleras i Vallagen, se 1 kap 1 §. Alla följande hänvisningar till lagrum avser vallagen, om inget annat anges.


Val till Europaparlamentet ska hållas en söndag i Juni vart femte år, 1 kap 2 och 3 §§.

Rösträtt vid val till Europaparlamentet har den som har rösträtt till Riksdagen, 1 kap 4 §.

Rösträtt till Riksdagen, och således Europaparlamentet, har den som har fyllt 18 år och är svensk medborgare, 3 kap 4 § Regeringsformen.


I Vallagen avdelning 2 regleras hur röstning inför val går till. 


Röstning äger rum på röstmottagningsställen under valdagen, 7 kap 1 §. I vissa fall får man lämna sin röst via bud. Frihetsberövade personer som är intaga på häkte eller en kriminalvårdsanstalt har rätt att rösta via bud, 7 kap 4 §. I 7 kap 5 § regleras vem som får vara bud åt den som röstar, dvs vem som kan lämna in rösten åt den intagne. I 7 kap 7 § stadgas hur röstningen går till vid budröstning. Det innebär bl.a. att den frihetsberövande själv får göra sitt val i hemlighet. Budet får inte se vad den intagne röstar på, utan ska endast vara närvarande när budrösten (i valkuvert) läggs i ett ytterkuvert, som budet sedan tar med sig. Syftet med valkuvert i ett ytterkuvert är att säkerställa att rösten är lagd i hemlighet. Röstmottagarna ska öppna ytterkuvert och därefter lägga ned valkuvertet i valurnan, 9 kap 5 §.


Röstning kan också ske genom att kommunen anordnad en förtidsröstning på anstalten eller häktet, se t.ex. 10 kap 2 §. Den intagne har möjlighet att rösta i denna lokal om sådan finns. Här kan du kolla upp om det finns en förtidsröstningslokal på det aktuella häktet.


Kriminalvården ansvarar för att informera frihetsberövade personer om möjligheten att rösta och hur röstning går till på det aktuella verksamhetsstället. Kriminalvården ansvarar vidare för att ordna de praktiska förutsättningarna för röstning. Detta framgår av Justitieombudsmannens (JO) beslut 16 maj 2023.


Sammanfattning

Den som är intagen på häktesanstalt har rätt att rösta till Europaparlamentet. Kriminalvården ansvarar för att ordna de praktiska förutsättningarna för röstningen. Du kan läsa mer här. Du kan också läsa mer valet på valmyndighetens hemsida. 


Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo