Har socialtjänsten en skyldighet att utreda sanningen?

2019-01-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Har socialtjänstens barnutredare ingen skyldighet att verifiera sanningshalten i den informatioin som de får?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga är relativt odetaljerad för att jag ska kunna avgöra i vilket skede av socialtjänstens arbete du syftar på, så mitt svar blir därför generellt.Socialtjänsten har en utredningsskyldighet. Så fort dem får in en ansökan, anmälan eller på annat sätt får reda på att ett barn kan befinna sig i en situation som innebär behov av åtgärd/hjälp så måste de utreda situationen. Det räcker alltså med en misstanke. Detta innebär såklart att det kommer in anmälningar till socialtjänsten som egentligen inte är korrekta, det var någon som hade en misstanke och den visade sig vara fel. Men socialtjänsten måste ändå alltid utreda, just för att man vill ta det säkra före det osäkra. Hellre att en utredning läggs ned än att ett barn som behövde hjälp och skydd föll mellan stolarna. (11 kap. 1 § Socialtjänstlagen)Detta innebär även självklart att socialtjänsten i sin utredning måste förhålla sig objektiv och utreda alla möjligheter. När de inleder en utredning får de kontakta sakkunniga och ta andra kontakter som behövs för att utreda situationer. Detta innebär såklart att socialtjänsten ska undersöka om det finns bevis för att den misstanke som nått dem kan stämma eller är felaktig. Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet och utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. (11 kap. 2 § Socialtjänstlagen)Sammanfattningsvis kan man då säga att socialtjänsten har en skyldighet att utreda så fort de får en anmälan eller information som kan oroa. De får inte avslå en sådan på direkten. Däremot innebär även utredningsskyldigheten såklart en skyldighet att utreda huruvida misstanken är sann och vad som verkligen hänt. De måste därför överväga olika bevis och självklart ta hänsyn till trovärdigheten i alla uppgifter. Om du tänker på ett specifikt ärende och anser att socialtjänsten dragit en felaktig slutsats råder jag dig att genast kontakta socialtjänsten och ge de bevis som talar till motsatsen. Dela med dig av den information du har som kanske socialtjänsten inte fått än. I sin utredningsskyldighet är de skyldiga att ta hänsyn till all information angående ärendet och i en sammanvägning sedan ta ställning och fatta beslut.Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Konsekvenser av konventionsbrott

2019-01-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om vad som händer om någon bryter mot någon av de mänskliga rättigheterna?
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mänskliga rättigheter är reglerat i flera internationella överenskommelser. En central och viktig konvention för Sveriges del är Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Konventionen är inkorporerad i svensk lag. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har till uppgift att granska påstådda brott mot EKMR. Enskilda medborgare kan, efter att de fått sitt ärende prövat i Högsta Domstolen, Regeringsrätten eller regeringen, gå vidare och få sitt ärende prövat av Europadomstolen. Europadomstolen prövar om den specifika medlemsstaten tillgodosett den enskildes garanterade rättigheter i tillräcklig mån.Europadomstolens beslut och domar kan få flera konsekvenser. Medlemsstaterna är skyldiga att rätta sig efter Europadomstolens domar som meddelas. Rättandet övervakas av ministerkommittén. Vidare syftar Europadomstolens domar och beslut att fungera som vägledande principbeslut avseende hur medlemsstater ska agera framöver för att inte äventyra EKMR. Observera att domstolen inte har behörighet att upphäva varken befintlig nationell lagstiftning eller domar som beslutats av nationell domstol. Medlemsstaterna är emellertid väldigt måna om att ge enskilda kompensation för den kränkning som skett och vidtar i de flesta situationer åtgärder för att upphöra med kränkningen. Om Europadomstolen inte tillskriver den enskilde en rätt till ersättning görs även detta i många situationer självmant av medlemsstaten. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Hur kan jag få hjälp att söka om visum till USA?

2019-01-09 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag skulle behöva hjälp att söka om visum till USA, då jag blev nekad då jag gjorde processen ensam. Vad kan jag göra..?
Nina Erlandsson |Hej! Vad du kan göra är att boka tid med en av våra jurister på vår juristbyrå. Det kan du göra genom att klicka på följande länk https://lawline.se/boka. Då kan du få hjälp av en jurist genom hela processen.Om du bara vill ha svar på någon fråga är du varmt välkommen att höra av dig här igen med ytterligare omständigheter så ska vi försöka svara så gott vi kan. Lycka till!Mvh,

Anonym orosanmälning mot barn

2019-01-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |https://lagen.nu/2001:453Upprepade anynoma orosanmälningar till Socialtjänsten som inte leder till någon åtgärd från Socialtjänsten eftersom det inte finns någon grund för en utredning. Och ändå händer det igen och igen. Det är någon form av "krig" som pågår, och krigaren vet uppenbarligen hur man ska använda Socialstjänsten som ett Vapen. Finns det inte någon form av "common sense" hos Socialtjänsten när det kommit in 5 eller 6 eller 7 eller fler anonyma orosanmälningar som inte har någon relevans och inte föranleder någon åtgärd?Socialtjänstens åtagande är viktiga. Det är självklart. Men det måste ju ändå finnas en gräns för hurmånga anonyma anmälningar mot samma barn ska kunna tas emot och att det ska tas på allvar.Jag har en aning varifrån dessa anonyma anmälningar kommer ifrån. Ska jag starta ett krig jag också, eftersom det finns ett barn där som potentiellt inte mår så särskilt bra. Till saken hör också att den anonyma anmälaren (Vilken jag är nästan 100 procent säker på vem det är) Kan spela och spelar på Socialtjänstens strängar som på en gitarr. Lever b.l.a på bidrag i en mycket märklig familjesituation.Det blir psykisk terror och borde kunna anmälas eller dras inför rätta.Någon måste väl ändå kunna övervaka och bedöma Socialtjänstens agerande?Jag vet inte vart jag ska vända mig i denna fråga, eftersom dessa anonyma anmälningar kommer in med jämna mellanrum utan relevans till det anmälda.Vad göra? Jag skriver detta för min dotters skull som är utsatt för detta.
David Gardell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag förstår att detta är en jobbig situation. Först kommer jag att gå igenom socialtjänstens agerande. Sedan så kommer jag att gå igenom möjligheten till anmälan och vem som övervakar socialtjänsten. Avslutningsvis kommer jag ge dig några råd om hur du borde gå till väga. Hur ska socialtjänsten agera? Reglerna som reglerar hur socialtjänsten får agera finns i Socialtjänstlagen (SOL). Socialtjänsten har en skyldighet att inleda en utredning om det kommer in en anmälan som kan förväntas leda till en åtgärd, SOL 11 kap. 1 §. Rör anmälningen ett barn, vilket det gör i detta fall, så är socialtjänsten också skyldig att göra en bedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd, SOL 11 kap. 1 a §. Det finns inte någon form av "common sense" som säger att socialtjänsten inte får vägra att utreda en anmälan mot ett barn. Kan du dra den som anmält inför rätta? Vem som helst får anmäla till socialtjänsten om hen misstänker att ett barn far illa, SOL 14 kap. 1 c §. Det finns möjlighet att vara anonym. Även om det känns jobbigt så finns det inte någon möjlighet för dig att dra personen som har anmält inför rätta. Vem övervakar socialtjänsten? Den myndighet som övervakar socialtjänsten är Inspektionen för vård och omsorg (IVO), SOL 13 kap. 1§. Övervakningen innebär att IVO kan tvinga kommunen att t.ex. återkalla tillstånd och eller rätta till missförhållande i andra kommunala verksamheter, SOL 13 kap. 8 §. IVO kan dock inte tvinga en socialsekreterare att inte utreda en anmälan eftersom socialtjänsten har en skyldighet att göra det. Rekommendation Skulle anmälningarna innebära att en utredning inleds så rekommenderar jag dig att vara så tillmötesgående som möjligt. Så länge du ser till att dit barn växer upp i en trygg miljö så finns det inget som socialtjänsten kan göra mot dig eller ditt barn. När det kommer till personen som du har en konflikt med så rekommenderar jag inte att starta ett krig. Det skulle leda till att miljön, som ditt barn växer upp i ,riskerar att bli oroligare. Försök snarare att mäkla fred så långt det går. Hoppas detta blir till hjälp!Vänligen,

Vem ringer man om man har bilen blir stulen?

2019-01-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vem ringer man om man har fått bilen stulen?
Moneeb Mohsen |Det här är mer rekommendationer än vad det är juridisk rådgivning. Jag rekommenderar dig att göra följande: Anmäl till polisen 114 14 Detta nummer är till efter att brott har skett och inte under pågående brott. Du kommer kopplas till närmaste polisstation och således kan du direkt göra anmälan. I och med informationen du ger till polisen registreras blir det enklare för poliser och till personal att eftersöka den. Denna anmälan spelar även en viktig roll för möjligheten att erhålla ersättning från försäkringsbolaget då den ska visas för bolaget. De eventuella skadorna i form av parkerings böter och andra trafikförseelser, som tjuven begår med din bil, slipper du betala för om du anmäler. Kom ihåg att ringa tillbaka till polisen om du hittar bilen så efterlysningen kan återkallas. Ring försäkringsbolaget/ leasingföretagetRing ditt försäkringsbolag och om bilen är leasad leasingföretaget, efter du gjort en polisanmälan.

Får barn under 15 år skjuta med klass ett vapen?

2019-01-09 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Min svågers dotter på tolv år låg o skjöt på ett gärde hos dom , såvitt jag vet är det olagligt att låna ut o låta barn under 15 skjuta med klass 1 vapen. Hagel mm, min son ville då oxå testa att skjuta med min studsare, men förklarade för honom att det gick inte då det var olagligt. Diskussionen kom upp hos dom när jag inte var med , o min son på 10 fick utstå en massa skit o att han skulle vara tyst då vare sig han eller jag vet vad vi pratar om . Så nu undrar jag vad är det som gäller egentligen ? Vad jag kunde läsa i vapenlagen så får vare sig min son eller hans dotter skjuta med klass ett då dom är under 15 . Stämmer det
Julia Amundsson |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad jag förstår är din fråga vilka regler som gäller för ett klass ett vapen, och om barn under 15 år får skjuta med ett sådant. Aktuella regler för att besvara din fråga finns i Vapenlagen, precis som du säger. Vad jag förstår är studsare ett slags kulgevär, och det klassas därför som ett skjutvapen i lagens mening (1 kap 2 § Vapenlagen). För att inneha och skjuta med det vapen du nämner i frågan, måste man ha tillstånd i form av vapenlicens (2 kap 1 § Vapenlagen). Detta gäller även om vapnet används i jakt, fast licensen kallas då istället för jaktlicens.För att få någon av ovanstående licenser krävs att man har fyllt 18 år och i övrigt är lämplig. Eftersom din son och din svågers dotter är under 15 år, har de inte tillstånd att använda skjutvapen. Det är därför också förbjudet för er vuxna att låna ut vapnet till era barn (3 kap 1 § Vapenlagen). Du har alltså helt rätt i att din son och din svågers dotter inte får använda skjutvapen, inte ens när du och din svåger som vuxna är i närheten. Du kan läsa mer om vapen och de tillstånd som krävs på polisens hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga! Ställ gärna en ny vid fler funderingar! Med vänliga hälsningar

Kan jag byta efternamn till min mammas efternamn?

2019-01-09 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej jag skulle vilja kolla om det är möjligt för mig, en kille på 18 år att byta till ett av min mammas efternamn. Hon har ett dubbelt efternamn ungefär som ser ut såhär: ******** y ********. med ett y för "och" från spanskan. Jag skulle enbart vilja byta mitt enda efternamn från pappas sida till det ena från mammas sida alltså det efter y:et.Är detta möjligt?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att byta efternamn måste du skicka in en ansökan till Skatteverket (3 § lag om personnamn). Du hittar information och blanketter på Skatteverkets hemsida här. Eftersom du ska byta till en förälders efternamn är det den specifika blanketten som ska fyllas i och skickas in (SKV 7502). Det kan ibland tillkomma ett pris för att byta efternamn men att byta till en förälders efternamn är gratis. Det är alltså möjligt att byta till ett av din mammas efternamn. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur byter jag efternamn?

2019-01-03 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hur gör jag om jag är under 18 och vill byta efternamn med föräldrars tillåtelse, är det gratis?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du vill ändra ett namn ska du vända dig till Skatteverket (3 § lag om personnamn). På Skatteverkets hemsida finner du blanketter och instruktioner för hur du går till väga. Priset varierar, t.ex. är det gratis att byta till förälders efternamn, medan det kostar 1800 kr att byta till ett nybildat efternamn.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,