Vad säger lagen om dörrklockor med inbyggd kamera på lägenhetsdörr?

2019-05-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej.Vad säger kameralagen om dörrklockor med inbyggd kamera på lägenhetsdörr ?Mvh
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör kamerabevakning vilket aktualiserar reglerna i kamerabevakningslagen samt dataskyddsförordningens regelverk.När krävs tillstånd för kamerabevakning?Tillstånd till kamerabevakning krävs om bevakningen avser en plats dit allmänheten har tillträde, samt bedrivs av en myndighet eller någon annan vid utförande av en uppgift av allmänt intresse som följer av bl.a. lag (se 7 § kamerabevakningslagen). I det följande kommer jag att förklara vad "en plats dit allmänheten har tillträde", samt "allmänt intresse" egentligen innebär.I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ansågs kameror vid entréer till flerfamiljshus vara på en plats dit allmänheten har tillträde eftersom att det inte fanns något fysiskt som hindrade allmänheten att ta sig till entréerna. Ett exempel på det var att fastigheten inte hade någon anordning, t.ex. en låst grind, som kunde avskilja den från allmänheten (se dom i mål nr 3821-09 och 3822-09). I ditt fall har dock allmänheten tillträde till utrymmet framför din lägenhetsdörr, och det är därför en plats dit allmänheten har tillträde.Uppgifter av allmänt intresse har i prop. 2017/18:231 ansetts bl.a. utgöra myndighetsutövning. Övervakning i butiker, köpcentrum och banklokaler är dock inte tillståndspliktigt då utförandet av uppgifter i dessa fall inte är av sådant allmänt intresse. Övervakning utanför sin lägenhetsdörr bör alltså inte utgöra ett utförande av uppgift av allmänt intresse.Tillstånd till kamerabevakning krävs alltså inte i ditt fall. Att notera är att privatundantaget i 5 § kamerabevakningslagen inte är tillämplig i fall då bevakning görs på en plats dit allmänheten har tillträde.Vad säger dataskyddsförordningen?En upplysning av en identifierbar person utgör en personuppgift enligt artikel 4.1 dataskyddsförordningen. I och med att förordningen blir aktuell i samband med kamerabevakning måste du bland annat ha ett berättigat intresse av att bevaka, som väger tyngre än den identifierbara personens integritetsintresse (artikel 6). Har du inte ett sådant starkt berättigat intresse, utgör din personuppgiftsbehandling (kamerabevakning) en olaglig behandling.Dessutom måste du bland annat tydligt informera om vem som bevakar, vilket syfte bevakningen har, och vart den som bevakas kan vända sig för ytterligare information och utkrävande av sina dataskyddsrättigheter (artikel 15). Detta kan vara särskilt problematiskt i ditt fall med hänsyn till hur diskret din övervakning är.SammanfattningTrots att kravet på tillstånd enligt kamerabevakningslagen troligen inte blir aktuellt i ditt fall, måste du vid kamerabevakningen ta hänsyn till reglerna i dataskyddsförordningen. Att ha en kamera i dörrklockan kan alltså strida mot dataskyddsförordningen.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Finns det något "kryphål" i lagen som gör att tillstånd ges för både alkohol och rökning på samma område?

2019-05-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. Vi bedriver en musikfestival med ca 5500-6000 besökare varje dag och börjar få till ett såkallat "öppet alkoholtillstånd". Vi känner att vår organisation skulle klara av detta gällande alkoholen men nu när tobakslagen träder i kraft 1/7 så känns det som det kommer att försvåra för oss. Som ja förstår så kommer hela vårt festivalområde klassas som uteservering och då får ingen röka där. Vid kontroll och någon röker kan vi få problem med tillstånd kommande år. Frågan är då. Finns det något "kryphål" för oss i lagen som gör att vi får tillstånd för både alkohol och rökning på samma område?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag förstår att tobakslagen kommer påverka er i en högre grad när rökförbudet på allmänna platser införs 1:a juli. Det lagliga sättet att få röka på allmänna platser är om det inrättas ett ''rökrum'' enligt 7 § tobakslagen. I detta rökrum får endast rökning ske, vilket innebär att man inte får ta med sig t.ex. alkohol in i det rummet och ingen servering kommer heller att ske inne i området, enligt 6 § 2 st tobakslagen. Det är inte tillåtet att inrätta rökrum i t.ex. en foajé eller en passage. Rökrummens yta bör därtill inte överstiga 25 % av den del av serveringsställets yta till vilken gästerna har tillträde. Rökrummen får dock inte heller vara för små. I 6 a § tobakslagen och 4 § tobaksförordningen anges att rökrummet ska vara ventilerande på ett sätt så att röken inte sprids till resten av serveringsytan.Så för att svara på din fråga så finns inget lagligt tillvägagångssätt för er att ha tillstånd för alkohol och rökning på ett och samma område. Vill ni att rökning ska få ske rekommenderas att ni inrättar ett rökrum, men där får somsagt ingen alkohol tas med in.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa fler frågor!Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att gå med i Försvarsmakten?

2019-05-04 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. jag har länge drömt om att gå med i Sveriges försvarsmakt. Min fråga är om jag kan gå med i försvarsmakten även om jag har blivit dömd för narkotika brott över marijuana. jag blev dömd när jag var 17 år, jag var ung och dum. Jag har även syn fel på 2,5 och 2,25. Tack för svaren på förhand!
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under rubriken "Vanliga frågor om behörighet för ansökan" på Försvarsmaktens hemsida finns svar på båda dina frågor. Deras hemsida hittar du här. Vad gäller synfel så skriver dem att det generellt sätt inte utgör något problem men ställer upp olika på synskärpan när man har glasögon eller linser. De olika befattningarna kan kräva olika synskärpa. Vad gäller om man blivit dömd för ett brott så skriver dem att man kommer att få avslag på sin ansökan i samband med rekryttestet. Om det var längesen du dömdes och noteringen gallrats ur belastningsregistret kan detta dock leda till annat utslag. Du kan ställa vidare frågor till Försvarsmakten via den här länken.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man ha övervakningskameror hemma utan att meddela det?

2019-04-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej,Jag och min man har skickat in vår skilsmässoansökan. Min man vill inte skiljas men tycks ha accepterat det hela ändå. För tillfället arbetar han på annan ort och jag bor kvar i huset tillsammans med våra barn. Vi har gjort klart bodelningen vilket innebär att jag inte längre äger någon del av huset, men eftersom han inte är hemma har vi kommit överens om att det är bättre att jag bor kvar tills han kommer hem, bland annat för att jag då kan se över huset.Igår upptäckte jag att han placerat ut dolda kameror på olika ställen i huset. Dessa filmkameror är trådlösa, har mörkerseende och sitter bland annat i vardagsrum, matsal och inne i ett av badrummen. Det hela känns obehagligt och jag ogillar starkt att både jag och barnen kan ha filmats när vi varit på toaletten/duschat. Är det tillåtet att filma utan att meddela de som blir filmade? (När jag konfronterade honom hävdade han att kamerorna inte var igång/sände. Jag kan inte bevisa att det stämmer och det känns väldigt obehagligt oavsett. Om dom inte sänder, varför har han ens placerat dom ute i huset?)
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, undrar du om det är tillåtet att filma i sin bostad utan att meddela de som blir filmade. Enligt (5§ kameraövervakningslagen) gäller inte lagen vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Då din man/före detta man är en fysisk person som har satt upp kameror i sin bostad, är detta inte olagligt. Om däremot han skulle sprida inspelningarna till en vidare krets, och skada sig eller dina barn genom att inspelningarna sprids, är detta en brottslig handling. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Könsdiskriminering i föreningar

2019-05-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, jag var nyligen på utbildning i en pardansförening och fick höra att man i föreningen, åtminstone under grundkurs, inte tillåter killar att anmäla sig som följare eller tjejer att anmäla sig som förare. Jag förstår ursprunget, att det är så man brukar dansa, men undrar hur det står sig till dagens lagstiftning kring könsdiskriminering?
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline! Det finns ingen lag som reglerar just könsdiskriminering separat utan det är diskrimineringslagen (DL) som reglerar olika former av diskriminering. Lite kort om diskrimineringslagenDiskrimineringslagen är uppbyggd på ett sådant sätt att det krävs tre saker är uppfyllda för att det ska anses vara diskriminering:1. En person ska ha behandlats på ett sätt som är diskriminerande enligt lagen. (DL 1 kap 4 §)2. Det ska finnas ett tydligt samband mellan diskrimineringen och personens tillhörighet till en grupp som skyddas enligt lagen. (i detta fallet kön) (DL 1 kap 5 §)3. Diskrimineringen ska ha utförts i ett sammanhang där det enligt lagen är förbjudet att diskriminera. Detta innebär att diskrimineringen ska ha skett i arbetslivet, skolan, hälsa- och sjukvård eller hos näringsidkare (ex. butik, hyresvärd, större evenemangs ansvarig). (DL 2 kap)Detta innebär att diskrimineringslagen inte omfattar alla tänkbara situationer där det förekommer diskriminering och det finns dessutom tillfällen där diskriminering kan anses vara befogad och tillåten.Vad betyder detta för reglerna i pardansföreningen? Eftersom föreningen inte tillåter killar att anmäla sig som följare eller tjejer att anmäla sig som förare rör det sig inte om en enskild person som blir diskriminerad pga. sitt kön så som är kravet för att diskrimineringslagen kräver för att vara tillämplig. Detta innebär att även om det rör sig om eventuell diskriminering så kommer diskrimineringslagen inte kunna göra något åt det. Eftersom det dessutom rör sig om en pardansförening är det en så kallad "fritidsgrupp" så omfattas det inte heller av lagen i och med att det faller utanför de sammanhang som räknas upp i diskrimineringslagen.Sammanfattning Jag tycker det är en intressant fråga som du ställer med tanke på hur långt vi kommit i samhället vad gäller normkritik. Men som sagt ovan så är det ingen diskriminering i diskrimineringslagens mening. Om du vill försöka förändra reglerna i föreningen så kan du såklart ifrågasätta reglerna till ansvariga men även försöka få med fler på det spåret så finns chansen att reglerna ändras.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna höra av dig med en till! Lycka till med dansen!Allt gott

Ordning och säkerhet vid evenemang

2019-05-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |När du genomför ett evenemang vill polisen, och lagstiftningen, att du tar ansvar för ordning och säkerhet på evenemanget men också i anslutning till detta. Vad betyder det att du tar ansvar för området i anslutning till ditt evenemang?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Gällande offentliga sammankomster enligt ordningslagen (OL) 16 § så är arrangören ansvarig för att det råder ordning och säkerhet. Detta innebär många saker. Det handlar om att arrangören ska säkerställa många aspekter av säkerhet t ex brandskydd, att lokalen är lämplig, att antalet besökare efterlevs, att allmän ordning upprätthålls med hjälp av ordningsvakter m.m. beroende på vad det är för arrangemang. Det är även straffbart för arrangören att inte säkerställa detta enligt OL 29 § med böter eller fängelse i högst 6 månader. Det som vanligtvis menas med "i anslutning till" är just bokstavligt det som menas, alltså närliggande område. Arrangören har ett ansvar utanför sitt uppritade område. Det kan alltså inte råda hur mycket fylla och ordningsstörningar som helst så länge det är precis utanför arrangörens område. Detta kommer till uttryck i OL 25 § 1 p. som säger att polismyndigheten får förbjuda att en sammankomst hålls om det tidigare förekommit oordning på området eller i närliggande område. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad gäller för lotteri som anordnas av en skolklass för barnens familjer?

2019-04-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, Jag jobbar i en skola där en klass ska samla in pengar till en gemensam aktivitet vid öppet hus. Jag har försökt läsa till mig vad som gäller vid lotteri men blir inte klok på informationen. Får vi ha lotteri? Om vi har lotteri där vi lottar ut gamla saker vad är det då för regler som gäller? Försäljning, vinst, åldersgräns och om det är något jag inte tänkt på. Detta sker i slutet sällskap då bara elever och deras familjer är inbjudna.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lotteri är att jämställas med spel och omfattas alltså av spellagens regler (2 kap. 1 § spellagen). Spellagens regler berör dock spel som kräver licens. Licens krävs bland annat inte när det kommer till spel som anordnas under:1. privata former med en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna,2. som inte har en organiserad eller professionell prägel,3. som sker på annat sätt än online, och4. som sker med låga belopp (3 kap. 4 § andra punkten spellagen). I det här fallet uppger du att lotteriet kommer anordnas för barnens familjer, vilket enligt min bedömning är att betrakta som spel under privata former där deltagarna har en nära inbördes gemenskap. Licens krävs alltså inte, och om lotteriet inte kräver licens behöver man inte heller beakta reglerna som i övrigt återges i spellagen. Lagen bygger nämligen på att vissa spel ska vara licenspliktiga spel och att dessa ska behöva beakta vissa krav. Svaret är alltså ja, ni får anordna lotteri. Vänligen

Kan man byta namn och personnummer för att hindra någon från att anmäla en för brott?

2019-04-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en föredetta sambo som konstant anmäler mig för än det ena och än det andra. Det läggs givetvis alltid ner men det skapar problem för mig. Jag har provat anmäla henne för falsk tillvitelse, utan framgång. Men om jag byter namn och personnummer kan hon ju inte anmäla mig längre.. Så hur byter jag namn och personnummer, för detta håller inte längre.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ändring av personnummer kan ske av Skatteverket och av följande skäl: 1. korrigering av ens födelsedatum,2. korrigering av ens könstillhörighet,3. ändring av ens könstillhörighet vid transsexualitetDet är alltså inte möjligt att byta personnummer på grund av att någon frekvent anmäler en för brott.Byta för- och efternamn gör du hos Skatteverket, och hur du ska göra detta kan du läsa på deras hemsida. Det kan dock förekomma avgifter för att kunna göra en ansökning.Men ett namnbyte är dock ingen garanti för att du inte ska kunna bli anmäld för brott utefter ditt gamla namn. De gamla uppgifterna försvinner nämligen inte per automatik. Vänligen