FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/04/2024

Abort inte en direkt grund för att hävda rätt till bistånd.

Om en kvinna inte får göra en abort för att tiden har gått för långt, finns det stöd därefter som kvinnan kan få? Tänker på kvinnor som vill göra abort av t.ex ekonomiska skäl. Eller blir det bara så att kvinnan får fortfölja sin graviditet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att du undrar huruvida man kan få ekonomiskt stöd om man inte får göra abort. Vägledning finns att hämta i Socialtjänstlagen (2001:453) (hädanefter SOL).


Till en början kan konstateras att det faktum att man är för långt gången och inte får göra abort inte i sig är en grund som automatiskt föranleder rätt bistånd i form av ekonomiskt stöd. Däremot kan en graviditet indirekt innebära en faktor som ökar behovet av bistånd. Här får en helhetsbedömning göras av den enskildes livssituation, försörjningsmöjlighet samt behov av stöd.


Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (4:1 st.1 SOL). Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker hens möjligheter att leva ett självständigt liv (4:1 st.4 SOL). Rätten till bistånd gäller för alla som behöver hjälp, oavsett orsaken till behovet. För rätt till bistånd förutsätts att den enskilde har gjort allt som står i dennes makt för att kunna tillgodose sina behov, men också att alla andra möjligheter att tillgodose behoven är uttömda.


Om det inte går att få bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt finns ytterligare en möjlighet att ansöka om bistånd hos socialnämnden om det finns skäl för det (4:2 SOL). Det kan finnas situationer där socialnämnden finner att det är rimligt att bevilja bistånd trots att förutsättningarna för rätt till bistånd inte föreligger. Bistånd kan då ges enligt kommunens egna riktlinjer.

Sammanfattningsvis kan du alltså ansöka om bistånd hos socialnämnden om födandet av barnet kan komma att innebära ökade kostnader som du inte har råd med. Då kommer en helhetsbedömning göras av din situation och utifrån det tas beslut om du har rätt till bistånd eller inte. Det faktum att du inte kan göra abort innebär nödvändigtvis inte automatiskt att du har rätt till ekonomiskt stöd i form av bistånd.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo