Kan min sambo slänga ut mig ur vår lägenhet?

2021-01-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan!Min sambo köpte en bostadsrätt till vår familj i somras.Vi har bott tillsammans i snart 1,5 år.Jag är folkbokförd på annan adress och har varit under hela tiden.Nu vill min sambo separera och vill att jag omedelbart ska flytta.Vi har inte skrivit något eget samboavtal.Han står på lån på bostaden och vi har delat upp ekonomin på så sätt att han står för bostadskostnader och jag för allt annat.Har han rätt att bara kasta ut mig?Vad jag fått till mig går vi under sambolagen.Han har hotat med att byta lås på dörrarna om jag inte flyttar härifrån.Vi har även ett gemensamt barn så han skulle ju aldrig kunna påstå att vi inte haft ett förhållande.Mvh
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du konstaterat finns de aktuella reglerna i sambolagen. När sambor separerar kan en av er begära att den egendomen som klassas som samboegendom ska delas upp mellan er i en bodelning (8 § SamboL). Med samboegendom menas till exempel gemensamma möbler men också den gemensamma bostaden. Ett krav som måste vara uppfyllt för att egendom ska anses vara samboegendom är att den införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Du har alltså rätt att göra anspråk på lägenheten trots att din sambo köpt den, om den köptes för att ni gemensamt skulle bo där, vilket det låter som på dig. Om din sambo däremot köpt den för sin egen skull har du inte rätt till någon del av den i en bodelning.Om ni genomför en bodelning läggs värdet av all er samboegendom ihop och delas sedan på två. I uppdelningen av vem som får vad kan det bli så att din sambo får lägenheten om den ägs av hen. Det innebär att om värdet av din andel av samboegendomen inte kan täckas av annan egendom måste din sambo kompensera dig med pengar.Dessutom finns en övertaganderätt. Den av er som anses ha bäst behov av bostaden kan få överta denna om det anses skäligt (16 § 2 st SamboL). Ett exempel på en sån situation är om du till exempel ska vara boendeförälder åt ert barn och förväntas ha svårt att hitta en bostad som passar familjen.Sammanfattningsvis ingår bostadsrätten i en bodelning, förutsatt att din sambo förvärvat den för att ni ska leva i den tillsammans, vilket det verkar som. Din sambo kan då inte kasta ut dig och du kan ha möjlighet att överta bostaden om du anses behöva den bäst och om inte ska du kompenseras för att din sambo får lägenheten på sin lott.En begäran om bodelning måste ske inom ett år från dess att ett samboförhållande upphört.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag få hyresnedsättning för buller i samband med renovering?

2021-01-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag bor ien hyresrätt och det kommer att pågå en renovering av huset i 4 månader som innebär mycket buller och borrning på väldigt hör volym, Jag är friljansare och jobbar mycket hemifrån och pga av dessa störningar kan jag inte utföra arbete hemma Det betyder att min arbetsinkomst minskar kraftigtKan jag kräva en hyresnedsättning pga dessa omständigheter ?
Maya Hempel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår att din situation är mycket påfrestande och kan bli kostsam. Du bor i en hyresrätt vilket gör att din hyresvärd har skyldigheter gentemot dig som hyresgäst. En sådan är att tillhandahålla lägenheten i ett skick som anses fullt användbart (12 kap 9 § jordabalken - JB). Detta gäller såväl vid inflytt som fortsatt under hela den tiden du hyr lägenheten (12 kap 15 § JB).Störningar som uppkommer i form av buller och borrning kan omfattas av regeln i 12 kap 16 §. Där framgår att hinder och men att nyttja sin lägenhet så som avsett kan, om det sker utan ditt som hyresgäst orsakande, leda till att hyran ska sättas ned. Om bullret anses vara så pass störande att du inte kan använda lägenheten kan du alltså få rätt till en skälig ersättning för det (12 kap 11 § JB). SammanfattningsvisDu som hyresgäst har rätt till en nedsättning av hyran för den tid då lägenheten anses bristfällig (12 kap 11 § JB). För att få ta det av det krävs att du begär det av din hyresvärd. Vad du kan göraJag rekommenderar dig att först och främst prata med din hyresvärd och se hur denna föreslår att ni ska lösa problemet. I andra hand kan du kontakta hyresgästföreningen som kan hjälpa dig att få hyran sänkt eller titta på andra lösningar om hyresvärden själv inte har erbjudit någon sådan. I sista hand kan du vända dig till Hyresnämnden, de kan besluta om åtgärdsföreläggande, alltså en viss dag till vilken hyresvärden måste lösa bullerproblemet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig till det bästa för dig! Vänligen,

Vad händer med underårigas arv?

2020-11-22 i Testamente
FRÅGA |Hej! Har fått en fastighet av min mamma i gåva samt även lagfart upprättat samt testament mina 2 syskon har inget emot detta då min mamma får göra som hon vill har de sagt. Nu har min syster sagt att om det händer något med mig (avlider) så tillfaller huset på mina 2 flickor som ej är myndiga och då får mamman (mitt ex) till flickorna hela huset tills de är 18år? Kan mamman till mina flickor sälja huset och göra så min mamma måste flytta? Låter helt orimligt att mina flickor 16 samt 4 år ska bli lottlösa samt att deras mamma ska ha rätt att ta denna fastighet i beslag?Tacksam för svar
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver är det dina två döttrar som ärver dig när du går bort. Om tjejerna är omyndiga är det en förmyndare som förvaltar arvet till dess att de fyllt 18 år. (9 kap 1 § föräldrabalken - FB)I regel blir den kvarlevande föräldern förmyndare, alltså dina barns mamma om ni har delad vårdnad (10 kap 2 § FB). Förmyndaren ska handla på ett sätt som bäst gynnar era barn (12 kap 3 § FB). Om arvet efter dig överstiger åtta prisbasbelopp (47 300 kr för 2020, det vill säga 378 400 kr totalt) kopplas dock en överförmyndare automatiskt in (13 kap 2 § FB). Detta innebär att en utomstående ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Överförmyndaren måste då ge tillstånd om kvarlåtenskap (till exempel fastigheten) ska säljas eller om andra uttag av pengar ska ske (13 kap 1 § FB). En överförmyndare kan också kopplas in om det framgår av testamente.Sammanfattningsvis bör dina döttrars mamma inte kunna sälja fastigheten i händelse av din död. För att vara på den säkra sidan rekommenderar jag dig att upprätta ett testamente. I ett testamente kan du ange hur du önskar att fastigheten ska förvaltas och på så vis försäkra dig om att din mamma får bo kvar så länge ni önskar.Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du vända dig till någon av våra duktiga jurister, länk här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan min far häva faderskapet?

2020-11-21 i Faderskap
FRÅGA |Jag är 58 år och min fd far är 79 år. Han bad mig om DNA test. Resultatet i oktober i år, från två testomgångar, från Rättsmedicinskaverket bekräftade att han inte är min biologiska far. Han vill häva faderskapet pga av min mors förehavanden då jag blev till 1961. Jag är givetvis chockad. Enligt mail till mig från Folkbokföringen på Skatteverket måste han göra det i Tingsrätten. Hur vanligt är det att en sådan önskad hävning bifalles och jag inte längre är bröstarvinge? Har inte hittat någon ny far och lär inte heller göra det. Jag har inte vuxit upp med min far, men har sedan 2006 haft tät kontakt och byggt en relation, tills nu.
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver måste ett hävande av faderskap ske via mål i tingsrätten. Det är endast du (i egenskap av barn) och fadern själv som kan ansöka om att få ett faderskap hävt. (3 kap 1 – 2 § föräldrabalken).Jag förstår att ni har gjort DNA-test som påvisat att din far inte är din biologiska förälder. Det utgör såklart ett ganska tydligt bevis i sammanhanget vilket gör att tingsrätten troligtvis skulle godkänna upphävningen av faderskapet om din far väcker talan.Tyvärr innebär det ju som du skriver att du inte längre blir hans bröstarvinge och alltså blir utan arv vid hans död om hans faderskap upphävs. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen

Kan man upprätta ett skriftligt avtal gällande barnets boende för att undvika konflikt i framtiden?

2021-01-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo skall flytta, byta kommun och starta ett liv där vi båda jobbar.Fadern till mitt barn bor kvar i vår nuvarande kommun och är vag över vår flytt. Det känns som att vi kan vara överrens om att vi får flytta och att barnet kan fortsätta bo hos mig och därmed byta förskola. Idag bor barnet vart annan helg hos sin far, där imellan så bor barnet på heltid hos mig. Sedan vi separerade så har fadern varit helt oengagerad i både klädköp, leksaker, tid med barnet och allt där till. Oavsett semestertider så ses de aldrig mer än vart annan helg.. på faderns bevåg. Han har nämnt att han ville ha barnet vartannan vecka men inte fören hösten då det skulle festas i sommar först och därefter skall körkort tas, (kört på fyllan och måste lämna prov i 6 mån alkoholfri)Därför så känns det som att man skulle haft ett godkännande av han i skrift, att vi får flytta och barnet kan byta skola så att han inte säger något om 2 månader efter vi flyttat. Är det vanligt med ett skriftligt avtal föreldrar imellan? Hur kan ett sådant se ut? Är det bindande?
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad om ditt barn eller inte. Jag misstänker dock att ni har det eftersom ni tycks samarbeta i de stora frågorna kring barnet. När man har gemensam vårdnad har man nämligen båda två rätt och skyldighet att bestämma i frågor kring barnet. Dessa frågor är till exempel var barnet ska bo och gå i skolan. (6 kap 11 § föräldrabalken - FB). Ni vårdnadshavare har möjlighet att fritt avtala om barnets boende och skola och det finns inga formella krav på att överenskommelsen ska vara skriftlig. En muntlig överenskommelse är alltså lika bindande! Dock kan en skriftlig överenskommelse rekommenderas om man befarar samarbetssvårigheter eller att ena parten kan komma dra tillbaka sitt godkännande. Om du vill upprätta ett skriftligt avtal ska detta godkännas först av er båda och sedan av socialnämnden. Man kan även fastställa ett beslut via domstol (6 kap 14a § FB). Avgörande i beslutet om avtalet kommer godkännas är vad som anses vara barnets bästa. Man eftersträvas att barn ska ges möjlighet till god kontakt med båda sina föräldrar. Går fadern till ert barn med på er flytt och byte av skolan ser jag dock inga hinder till varför ett sådant avtal inte skulle godkännas. Du skriver att han i nuläget har ert barn varannan helg och att detta kommer kunna fortskrida även efter er flytt. Vad du kan göraI första hand kan du diskutera vidare med barnets pappa för att få klarhet i hans ståndpunkt ytterligare. Om han godkänner er flytt och skolbytet muntligt är detta avtal giltigt. Om du ändå vill säkra upp med ett skriftligt avtal kan du vända dig till socialnämnden i din kommun. Socialnämnden kan hjälpa dig att upprätta ett avtal om vad ni kommit överens om och godkänna detta.(6 kap 17 a § FB).Även om ni inte kan komma överens kan socialnämnden bistå med samarbetssamtal som förhoppningsvis kan leda fram till ett avtal.(6 kap 18 § FB).Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Vem bär ansvaret för ett fel som inte upptäckts vid försäljningen?

2020-11-30 i Köplagen
FRÅGA |HejFör en månad sen sålde jag en 20 år gammal husbil via blocket. Jag informerade om alla fel som jag visste om tex att bilen innan vi förvärvade den haft läckage från lister på taket med bl a förstört golv som följd. Skadorna fixades, nytt golv lades och en verkstad bytte alla lister (2013) och efter det har bilen varit tät. En månad efter affären hör köparen av sig angående läckage i ett skåp som vi använd till att ladda telefoner mm. Innan försäljningen kontrollerade vi bla skåpet och dess funktioner visades ordentligt. Om det varit läckage då hade vi och köparna märkt det då bilen dessutom stått ute ett par veckor med en hel del regn. Köparen påstår nu att läckaget måste funnits redan då och vill ha pengar i kompensation annars blir det rättssak. Till saken hör att köparen innan han kontaktade oss om detta har "försökt" laga läckan genom att använda sanitetssillikon (vilket man aldrig brukar använda till husbilar) och dessutom har sågat hål i taket och brutit bort en list vid läckaget. Sedan har han försökt laga hålet med epoxy (mot aluminium). Detta gör att situationen inte är som när vi sålde bilen. Vi hävdar att vi inte kände till nåt läckage men han hotar med rättsliga åtgärder om vi inte betalar. Hans felaktiga lagningar har ju ev. lett till mera skador o dyrare reparationer. Vad ska vi göra?
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som bär ansvaret för ett fel som upptäckts i husvagnen du sålde för en månad sedan. Som köpare har man en undersökningsplikt vilket gör att man inte kan åberopa fel som man borde ha känt till vid köpet. Det vill säga att om köparen före köpet har undersökt husvagnen eller utan godtagbar anledning underlåtit att undersöka husvagnen får han inte åberopa ett sådant fel som han borde ha märkt vid undersökningen. Undantaget är om du som säljare har handlat i strid mot tro och heder och exempelvis gömt felet.Köparen kan dock åberopa så kallade dolda fel eftersom noggrannheten i köparens undersökning avgörs utefter vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt.(20 § köplagen).Om det är som du säger att det påstådda felet hade upptäckts vid såväl er som köparens undersökning av husvagnen kan jag inte tolka er situation på annat sätt än att köparen kommer få bära ansvaret för läckaget eftersom det verkar som att skadan uppkommit efter köpet. Om det däremot anses möjligt att skadan funnits sedan tidigare och denna inte ansetts möjlig att upptäcka inom ramen för köparens undersökning kan ett fel anses föreligga och då kan det bli aktuellt med ett prisavdrag eller att du som säljare blir skyldig att avhjälpa felet. Då jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall och inte har sett avtalet mellan dig och säljaren kan jag tyvärr inte svara på om ett fel föreligger. Av det som framgår av din fråga verkar det dock finnas goda chanser för att felet, om det uppkommit före försäljningen, ska falla under köparens undersökningsplikt. Betalningsansvaret bör då inte ligga på er som säljare. Jag råder dig att kontakta en jurist om du vill ha vidare hjälp i vad en eventuell rättsprocess kan innebära. Våra duktiga jurister hjälper dig gärna, länk här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,

Får en före detta svärson bevittna ett testamente?

2020-11-22 i Testamente
FRÅGA |Får en före detta svärson och hans sambo bevittna ett testamente?
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om en person som inte längre är ingift i släkten får bevittna ditt testamente. Vem som får vara vittne till ett testamente framgår av 10 kap 4 § ärvdabalken. Där framgår att vittnet: Måste vara över 15 år Inte får lida av psykisk störning som gör att hen saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen Inte får vara testatorns make Inte får stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn och inte heller hens syskon. Dessutom får vittnet inte bevittna ett testamente vid förordnande för hen själv, till sin make eller någon annan i ovanstående släktskap/svågerlag. Sammanfattningsvis bör din före detta svärson och hans sambo kunna bevittna ditt testamente förutsatt att du inte tänkt testamentera till någon av dem eller att din före detta svärson är pappa till eventuella barnbarn som ska ärva. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?

2020-11-21 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Jag och min son äger 50/50 av vårt boende. Jag ämnar flytta till hyresrätt och vill få skriva över min del på honom så han står som ensam ägare. Hur går jag tillväga?Tacksam för svarVänligen
Maya Hempel |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att skriva över en del av en bostad behöver en överlåtelse ske. En överlåtelse kan ske genom antingen gåva eller genom ett köp. Det som skiljer sig åt är huruvida du vill att din son betalar för din andel eller får din andel av boendet gratis. Om du vill ge bort din andel som gåva behöver ett gåvobrev upprättas. Ett gåvobrev förtydligar att överlåtelsen har skett vilket blir en trygghet både för mottagaren och för dig som givare.Om du vill köpas ut ur boendet och överlåta din del genom köp ska ni istället upprätta ett köpeavtal. Oavsett om ni ska upprätta ett gåvobrev eller ett köpeavtal är det uppgifter om vem säljaren/givaren och köparen/mottagaren är, vilken bostad som överlåtelsen avser, andelens storlek och potentiellt priset som ska framgå. Dessutom ska både du och din son underteckna avtalet. (6 kap 4 § bostadsrättslagen om bostadsrätt alternativt 4 kap 1 § och 29 § jordabalken).Om det rör sig om en bostadsrätt måste dessutom bostadsrättsföreningen underrättas och godkänna överlåtelsen. Upprätta därför gåvobrevet/köpeavtalet i tre exemplar så att bostadsrättsföreningen kan ta del av ett av dessa. För att vara på den säkra sidan med att gåvobrevet/köpeavtalet blir rätt och riktigt kan ni använda er av Lawlines smidiga avtalsmall, länk här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, lycka till!Vänligen,