Kan Kronofogden utmäta min makes egendom?

Hej! Mina föräldrar är fortfarande gifta men bor inte ihop. De äger ett hus gemensamt där min mamma bor själv och min pappa bor i hyresrätt. Min pappa hotar min mamma med kronofogden och bodelning då han har skulder han inte kan betala. Han menar på att alla hennes pengar och tillgångar (tex pensionssparande) är bådas och kronofogden kommer utmäta henne. Samt ta huset.. Hur går man tillväga här? Vad har min mamma för rättigheter? Eller är det bara för henne att gilla läget och ge upp allt hon har? Han har tagit lån i hennes namn osv (min mamma har inga lån förutom det dem har på huset).

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga har din pappa flertalet skulder som snart kan hamna hos kronofogden. Dina föräldrar är gifta men bor inte tillsammans. Däremot ägs bostaden som din mor bor i av de båda gemensamt. Du undrar nu om kronofogden kan ta din mors egendom och vad hon kan göra åt det. För att ta reda på det vänder vi oss till utsökningsbalken samt äktenskapsbalken.


Vad säger äktenskapsbalken?

Enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Det är en vanlig missuppfattning att makar äger all sin egendom gemensamt, men så är det inte. Varje make ansvarar endast för sin egendom och sina skulder. Har den ena maken en skuld så kan detta inte överföras på den andra maken.


Vad säger utsökningsbalken?

Enligt 4 kap. 17 § utsökningsbalken får egendom som huvudregel endast utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären. Utmätning innebär här att kronofogden tar egendomen på grund av en skuld, och gäldenären är ett begrepp som avser den skuldsatta. Så enkelt sagt kan endast den skuldsattas egna egendom bli föremål för kronofogden.

Det finns dock två undantag. Enligt 4 kap. 18 § finns det en presumtion om att gäldenären äger all den egendom som han har i sin besittning. Besittning är ett komplicerat begrepp men innebär i korthet det man råder över, alltså det man kan använda. Ett exempel vore om den skuldsatta har en kompis dator i sitt hem. Då antas det att datorn tillhör den skuldsatta. Detta kan såklart motbevisas och kronofogdemyndigheten får då inte utmäta egendomen.

Det andra undantaget finns i 4 kap. 19 § och innebär att om den skuldsatta är gift och varaktigt sammanbor med sin make så anses all egendom som de gemensamt har i sin besittning tillhöra gäldenären och kan således utmätas.


Att ta lån i någon annans namn.

Du nämner att din far har tagit lån i din mammas namn. Att göra så är en brottslig handling och man kan då fällas för flera brott, däribland bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken), urkundsförfalskning (14 kap. 1 §), eller olovlig identitetsanvändning (4 kap. 6 b §). Det är inte tillåtet att ta lån i andra personers namn.

Har detta skett mot din mors vilja kommer hon inte att ansvara för lånet eftersom det inte är hon som har tagit det. Om hon däremot har gått med på det så ansvarar hon för det.


Hur blir det i ditt fall?

Dina föräldrar är gifta men bor inte tillsammans. Således kan inte undantaget i 4 kap. 19 § användas. Kronofogden kan med andra ord inte ta någon egendom från din mors hem som hon äger.

Däremot säger du att dina föräldrar äger det hus som din mor bor i gemensamt. Kronofogden har då rätt att mäta ut, det vill säga ta, din fars andel i detta hus. Äger dem 50% vardera har kronofogdemyndigheten således rätt att ta halva huset i anspråk och sälja detta. Din mor behåller således sin andel och kan exempelvis köpa ut din fars andel och på så sätt behålla bostaden själv.


Sammanfattning och slutliga råd.

Varje make ansvarar för sin egendom och sina skulder separat. Kronofogdemyndigheten har således inte rätt att ta din mors egendom för din fars skulder. Däremot har dem rätt att mäta ut din fars andel i deras gemensamma bostad.

Ett bra första steg att ta är att visa detta svar för båda din mor och far och försöka lugna situationen själva. I ett andra steg rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för en mer noggrann redogörelse samt för att säkerställa exakt vilken egendom sin din far faktiskt äger. Om det är så att din far olovligen har tagit lån i din mors namn måste detta polisanmälas. Att göra så är en brottslig handling och får inte ske.

Mer information hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida här.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo