Kan vår dotters kille få rätt till hälften av lägenheten om de separerar, trots att vi är delägare i den?

2020-02-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag har en dotter som är 19 år och pluggar. Nu funderar jag och hennes far, vi är separerade sedan länge, på hjälpa henne med att köpa en lägenhet (nyproduktion) till dess hon pluggat färdigt. Eftersom hon inte har något fast jobb själv just nu kan hon ju inte ta lån, utan jag och hennes far tänkte dela på lånet. Hon har själv besparingar sedan tidigare och får betala 10% av lägenheten själv. Inflytt och tillträde är om ett år och då vet man inte hur förhållande situationen ser ut. Om hon då skulle flytta ihop med sin kille och bli sambo, har han då rätt till hälften av lägenheten även om vi som föräldrar står som ägare av 45% av lägenheten var och dottern 10%, i det fall förhållandet tar slut? Eller har han rätt till 5%(hälften av dotterns andel) eller inget alls?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att ni funderar på att köpa en bostadsrätt till er dotter, samt att du undrar om er dotters kille skulle kunna få rätt till någon andel av lägenheten om de blir sambor och förhållandet sedan tar slut.Jag kommer att hänvisa till sambolagen (SamboL) i mitt svar.Er dotters kille kan aldrig få rätt till era andelar i lägenheten Först och främst kan er dotters kille aldrig få rätt till era andelar i lägenheten, eftersom ni står utanför deras samboförhållande.Däremot kan han eventuellt få rätt till en del av er dotters lägenhetsandel vid en separation. Det blir aktuellt i två fall:1. Er dotter eller hennes kille begär bodelning efter att de har separerat och lägenhetsandelen är att se som samboegendom, vilket gör att den ska ingå i bodelningen (8 § första stycket och 3 § SamboL).2. Lägenhetsandelen är inte att se som samboegendom men lägenheten har använts som gemensam bostad av er dotter och hennes kille, och killen begär att få ta över lägenhetsandelen efter att de har separerat (22 § SamboL). Det är inte särskilt sannolikt att killen skulle få rätt att ta över er dotters lägenhetsandel i det andra scenariot – dels krävs det synnerliga skäl om de inte har barn tillsammans, dels kan jag inte tänka mig att det skulle anses skäligt eftersom du och din dotters far äger 90 % av lägenheten (22 § SamboL). Rätten till att lösa ut sin sambo är dessutom en skyddsregel, till för den sambo som "bäst" behöver bostaden. Den skulle alltså inte fylla sin funktion i detta fallet, eftersom er dotters kille endast skulle kunna bli ägare till 10 % av bostaden.Jag kommer därför att fokusera på det första scenariot i resten av mitt svar, alltså det fall då lägenhetsandelen eventuellt ska ingå i en bodelning.Är lägenhetsandelen samboegendom ska den ingå i en bodelningEn bodelning blir endast aktuell om er dotter eller hennes kille begär att en sådan ska göras när deras samboförhållande har tagit slut (8 § första stycket SamboL). Lägenhetsandelen ska bara ingå i bodelningen om den är att se som samboegendom (8 § första stycket SamboL).Det är främst tidpunkten för ert köp av lägenheten som avgör om den är samboegendom.Ni köper lägenheten innan de blir samborKöper ni lägenheten innan er dotter blir sambo kommer er dotters andel av lägenheten inte att bli samboegendom, eftersom den i så fall inte förmodas har förvärvats för hennes och hennes killes gemensamma användning (3 § SamboL). Då ska den inte heller ingå i en eventuell bodelning (8 § första stycket SamboL).Lägenhetsandelen skulle dock kunna ses som samboegendom om köpet sker en kort tid innan de flyttar ihop, men i så fall har er dotters kille bevisbördan för att avsikten med köpet var att den skulle användas av dem gemensamt. I regel är det mycket svårt att bevisa någon annans avsikt. Dessutom uppfattar jag det som att er avsikt med köpet är att er dotter ska använda lägenheten. Därför är er dotters lägenhetsandel sannolikt skyddad från eventuella anspråk från hennes kille i det här fallet. Ni köper lägenheten efter att de har blivit samborKöper ni lägenheten efter att er dotter har blivit sambo blir hennes lägenhetsandel samboegendom, eftersom den då förmodas ha förvärvats för hennes och hennes killes gemensamma användning (3 § SamboL).Som utgångspunkt ska lägenhetsandelen då ingå i en bodelning mellan er dotter och hennes kille, om någon av dem begär bodelning efter att förhållandet tagit slut (8 § första stycket SamboL). Enligt huvudregeln ska de då dela lika på hennes andel (14 § SamboL). Det innebär i sin tur att er dotters kille i så fall skulle kunna få rätt till 5 % av lägenheten. För att undvika en sådan situation kan er dotter och hennes kille dock skriva ett samboavtal. Genom samboavtalet blir er dotters lägenhetsandel inte samboegendomEr dotters lägenhetsandel kommer inte att bli samboegendom om hon och hennes kille skriver in det i ett samboavtal (9 § första stycket SamboL). I avtalet ska det framgå att er dotters lägenhetsandel inte ska vara samboegendom. För tydlighetens skull kan det också stå att lägenhetsandelen därför inte heller ska ingå i en eventuell bodelning. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av er dotter och hennes kille, men behöver inte bevittnas (9 § andra stycket SamboL). Det kan även vara en god idé med ett samboavtal om ni köper lägenheten en kort tid innan de blir sambor. Visserligen är lägenhetsandelen som utgångspunkt inte samboegendom då, men för tydlighetens skull kan det kännas bra att ha bekräftat det i ett samboavtal.SammanfattningEr dotters kille kan aldrig få rätt till era andelar i lägenheten, eftersom ni står utanför deras samboförhållande.Däremot skulle han kunna få rätt till hälften av er dotters lägenhetsandel om den räknas som samboegendom och någon av dem begär en bodelning.Jag vill därför råda dig att uppmuntra din dotter till att skriva ett samboavtal med sin kille om ni köper lägenheten efter att de har blivit sambor. Lägenhetsandelen blir då skyddad från att ingå i en bodelning. De kan också skriva ett samboavtal för säkerhets skull även i det fall då ni köper lägenheten innan de blir sambor. Avslutningsvis vill jag tipsa dig och din dotter om Lawlines avtalsrobot. Med hjälp av den kan hon och hennes kille upprätta ett samboavtal till ett fast pris. Ni kan läsa mer om hur det funkar att skriva ett sådant samboavtal på avtalsrobotens hemsida.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Skulder och egendom i samboskap - vad gäller vid bodelning?

2020-02-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo tog studieskulder när vi precis flyttat i hop, vad händer med dem vid ev separation?Jag hade en bil när vi träffades, nu vill jag sälja den för 150000 att köpa en bostadsrätt för ca 1.5000.Jag tar lånet men min sambo vill köpa in sig med 30:000, Men vad händer då vid en ev separation?
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder din till Lawline med din fråga!För sambor gäller, precis som för makar, att var och en av samborna råder över sin egendom och står för sina egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). När ett samboskap avslutas ska en bodelning av samboegendomen ske på begäran av en av samborna (8 § Sambolagen). Samboegendomen är den egendom som ska delas lika mellan samborna vid en bodelning (14 § Sambolagen). Vad som räknas som samboegendom är bohag och gemensam bostad om dessa köpts med syftet att vara för gemensam användning (3 § Sambolagen). All egendom som genom arv, testamente, gåva etc. givits en sambo med förbehåll om att vara enskild egendom ska inte anses som samboegendom (4 § Sambolagen). Detsamma gäller för sådant som trätt i den enskilda egendomens ställe, t.x. pengarna från en försäljning av enskild egendom. Med gemensam bostad ska förstås sådan bostad som köpts/hyrs med syftet att vara sambornas bostad och faktiskt huvudsakligen är det (5 § Sambolagen). Det spelar således ingen roll vem som betalat vad om bostaden köpts för gemensamt bruk. I övrigt ska det vid bodelningen räknas ihop vilka tillgångar som är samboegendom (12 § Sambolagen). Härefter räknas skulder av från vardera sambo för att täcka de individuella skulder de har som härstammar från samboegendomen. I fall när ena sambon inte kan betala av sina skulder, som visserligen inte är kopplade till samboegendomen, med sina egna tillgångar kan en del betalas av med hjälp av samboegendomen. Detta är dock en sista utväg och en oförmåga att betala måste styrkas av den som behöver "hjälpen" (13 § Sambolagen). Vad som sedan återstår av de totala tillgångarna, när skulderna räknats av, delas lika mellan samborna (14 § Sambolagen). Detta innebär att avbetalning av varje sambos skulder kan resultera i att en av samborna får hjälp av de gemensamma tillgångarna för att täcka sina skulder och därmed får "mer" än den andra.Mitt råd till dig, då du kommer investera mer i den gemensamma bostaden än din sambo, är att upprätta ett samboavtal där det framgår hur ni ska dela på bostaden vid en eventuell separation. Om detta inte görs är det troliga att ni kommer dela bohag och bostad på hälften vid en bodelning. Kravet för att ett samboavtal ska vara giltigt är att det ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter (9 § Sambolagen). Görs detta kan ni alltså kringgå reglerna i sambolagen och helt enkelt bestämma själva. Om du önskar hjälp med upprättandet av ett samboavtal kan du ta ledning av Lawlines egen tjänst här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ska min sons saker tas med i min sambo-bodelning?

2020-02-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag har en fråga. Nu ska jag och min sambo separera och vi har köpt en cykel och ett playstation 4 till min son från ett tidigare förhållande, och min fråga är ska hans saker tas med i en bodelning och eventuellt säljas?? Enligt mitt tycke så är ju det ganska svinigt
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning mellan samborReglerna för bodelning mellan sambor finns i sambolagen (2003:376). Den egendom som ska ingå i bodelningen mellan sambor är den så kallade samboegendomen, 8 §, om inte undantag som gjorts i samboavtal, 9 §. Ett samboavtal kan endast reducera vad som ska anses som samboegendom eller ange hur den ska fördelas, inte utöka dess omfång.Samboegendom är enligt 3 § sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk. Gåvorna till din sonSom du ser är det bara sambornas egendom som kan komma i fråga för bodelning. I och med att cykeln och PS4 har utgjort gåvor till din son kan de aldrig inkluderas i bodelningen, eftersom det är han som äger dem.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Gåvobrev eller tillägg i befintligt samboavtal?

2020-02-12 i Formkrav
FRÅGA |Jag behöver lite tips på hur man upprättar ett juridsikt kontrakt.Jag och min sambo har samboavtal idag och jag är ensam ägare på lägenheten och jag vill inte att hon ska köpa in sig i lägenheten men jag vill att hon ska känna att hon har en trygghet i om vi går isär så hjälper jag henne med att få ihop det sista pengarna till handpenningen på en lägenhet så att hon kan hitta en lägenhet i området. Vi har gemensamt barn tillsammans.Hur går man tillväga för att få ihop ett sånt avtal?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det ni skulle kunna göra, för att få ert önskemål uppfyllt är att antingen göra ett tillägg i ert samboavtal eller upprätta ett gåvobrev. Tillägg i samboavtal:Eftersom ett samboavtal redan föreligger mellan er, skulle ett alternativ därmed vara att ni lägger till ert önskemål i ert redan befintliga samboavtal. Observera att en ny underskrift av er båda sambor kan behövas i avtalet för att bevisa att ni båda är med på tillägget samt att detta sker skriftligt, 9 § Sambolagen.Gåvobrev:Genom ett gåvobrev kan du villkora dina gåva och samtidigt bidra till en ekonomisk trygghet för gåvomottagaren, det vill säga din sambo i detta fall. Det finns inga formkrav för hur gåvobrevet ska upprättas för att bli giltigt. Det som dock kan vara bra i ert fall är att skriva ett villkor i gåvobrevet om att gåvan endast blir aktuell i de fall ni skulle går isär, samt vilket belopp det gäller. Annars är det upp till er hur gåvobrevet ska utformas, eftersom det inte finns några formkrav för detta. Sammanfattningsvis är det upp till er hur ni vill utforma avtalet, men svårare än ett tillägg i ert redan befintliga samboavtal eller upprättande av ett gåvobrev behöver det inte bli. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Ska lägenhet som en sambo äger delas lika vid bodelning?

2020-02-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min pappa och hans sambo har levat tillsammans i 12 år. Hon köpte bostaden eftersom han hade en skuld, nu skal dom inte bo ihop längre och dom har sålt huset. Hon vill inte dela vinsten och menar att det är hennes eftersom huset står på henne. Kan det bli så? Min pappa har betalt det mesta eftersom hans inkomst har varit mycke större. Skal som inte dela detta 50/50?
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett samboförhållande tar slut ska man göra en bodelning där samboegendom ska ingå (8 § sambolagen). En bostad som är köpt för gemensam användning är samboegendom och ska alltså delas (3 § sambolagen). Köptes lägenheten med syftet att de skulle bo i den tillsammans ska den alltså delas även om det bara är en av samborna som står på lägenheten. Det stämmer alltså mycket riktigt som du säger, den ska delas lika under förutsättningen att din pappa och hans sambo inte avtalat om annat i ett samboavtal (9 § sambolagen). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur fördelar vi ägande av radhus rättvist för det fall att vi skulle separera?

2020-02-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag och min blivande sambo (hon) har köpt ett radhus och vi kommer att gå in med olika stora kontantinsatser.Se kostnadsfördelning nedan:Köpeskilling:4 331 000 krtotalt lån 4 340 565 krKontantinsats:Jag: 560 000 krHon: 100 000 krLån:Jag: 1 840 241 krHon: 1 840 241 krVår första tanke var att äga 50/50 med ett skuldebrev och samboavtal.Till saken hör att jag har ett uppskov sedan tidigare försäljningar och innehav på ca 1 850 000 krSå om vi äger 50/50 så kommer jag att behöva skatta på 500 000 kr av uppskovet ca 120 000 krDet är pengar jag för tillfället inte har.Vi har kommit fram till att om vi har en ägarfördelning enligt följande:jag : 80%Hon: 20%vid denna fördelning så kan jag ta med mig hela uppskovet. då vi fortfarande kommer att dela på lånet 50/50 samt vinsten 50/50 vid eventuell försäljning/separation. Vår tanke är att skriva ett gåvobrev där hon får 30 % i gåva av mig samt att vi har ett skuldebrev och samboavtal där vi reglerar insatsen mm.Vi vill att det skall bli rättvist för båda parter om vi skulle separera.Vad har ni för råd utifrån dessa förutsättningar.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har ni för avsikt att initialt köpa radhuset med en fördelning om 80/20 av de skatteskäl du nämner (uppskovsbeloppet du vill ta med dig). Därefter vill du skänka 30% av ditt ägande till din sambo, innebärande att ni äger 50/50 av radhuset och att ni har ett skuldebrev och samboavtal där ni reglerar differensen i insatser er emellan.Precis som du själv tar upp är det möjligt att reglera de olika insatserna genom ett skuldebrev. Skuldebrevet kan även villkoras så att det är möjligt att kräva in först vid t.ex. en separation. Ni bör i sådana fall upprätta ett samboavtal om att sambolagen inte ska gälla för radhuset (jfr 9 § sambolagen). Utan samboavtal kommer det annars att finnas en möjlighet vid en separation och bodelning för din sambo att räkna av skulden innan uppdelning sker (jfr 13 § sambolagen). Du kan däremot bara räkna av skulden för det lån du har. För att det ska bli så rättvist som ni önskar bör ni helt enkelt upprätta ett samboavtal er emellan.Som jag tolkar din fråga är syftet med det upplägg du föreslår att du ska ha möjlighet att ta med dig det uppskov du har sedan tidigare försäljning. Om du inte tar med dig uppskovet kommer du att bli tvungen att återföra en del av ditt uppskovsbelopp till beskattning, vilket kommer att medföra en skatt om ca 120.000 kronor att betala. Det problem jag kan se med det föreslagna upplägget är den gåva du har för avsikt att göra av radhuset (de 30% du tänker skänka till din sambo). Om du ger ersättningsbostaden (det radhus du köpt och tagit med dig uppskovsbeloppet in i) ska du också återföra uppskovsbeloppet till beskattning. Det finns inga undantag till detta när det gäller gåva. Om bara en del av bostaden (som i ert fall) ges i gåva finns det en formel för att räkna ut hur stor del av uppskovsbeloppet som ska återföras. Hur mycket som ska återföras beräknas genom uppskovsbeloppet x marknadsvärdet på den överlåtna delen av bostaden / marknadsvärdet på hela bostaden. (47 kap. 11 § IL)Sammanfattningsvis är det fullt möjligt att reglera de olika kontantinsatserna med hjälp av ett skuldebrev er emellan. Skuldebrevet kan villkoras så det är möjligt att kräva in det först i samband med att samboförhållandet upplöses. Det är däremot viktigt att ni även skriver ett samboavtal i vilket bostaden undantas från bodelning enligt sambolagen (för att inte den sambo som har störst skuld ska ha möjlighet att räkna av den i skuldtäckningen).Om du skänker bort 30% av ditt ägande till din sambo ska en del av det uppskovsbelopp du har återföras till beskattning. Min rekommendation är att du/ni anlitar en jurist inriktad mot skatterätt som går igenom hur det ser ut för er, hur stort ditt uppskov är och vilken lösning som blir mest fördelaktig. Skatterätten är komplex och ständigt under förändring varför våra jurister på Lawline juristbyrå inte arbetar med området; därav min rekommendation att ni ska vända er till en expert i skatterätt. Om något är oklart eller om ni behöver hjälp med upprättande av skuldebrev eller samboavtal är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kommer vår svärson att få del av vårt arv?

2020-02-13 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett par, som har ETT barn. Hon lever idag i ett samboförhållande och hon och hennes sambo har två gemensamma barn. De har skrivit ett samboavtal, men innehållet vet jag ingenting om. Jag och min man har skrivit ett testamente, som ger dottern allt efter oss som enskild egendom. Min oro är vad som gäller denna enskilda egendom, om paret gifter sig. Vad jag förstått är att om paret skiljer sig eller om vår dotter dör, så ingår den enskilda egendomen i bodelningen. Det skulle ju då betyda att vår svärson får del av den. Är det verkligen så? Vi skulle vilja att våra barnbarn ska ärva den delen direkt ograverad.Kan något liknande hända. om de fortsätter leva som sambo?Om våra intentioner med vårt testamente skulle få ovanstående följder, vad kan vi då göra ytterligare för att få vår önskan uppfylld?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Eftersom dina frågor rör bodelning mellan makar och sambor, skilsmässa/separation och arv kommer många lagar att vara aktuella. Dessa är äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB), ärvdabalken (1958:637) (ÄB), men även föräldrabalken (1949:381) (FB) och sambolagen (2003:376) (SamboL). Om din dotter gifter sig och äktenskapet avslutas genom skilsmässa:Ifall din dotter ska skilja sig kommer en bodelning att göras, så frågan som behöver ställas är vad som ingår i en bodelning. Enligt ÄktB 10 kap. 1 § ska makarnas giftorättsgods ingå och det som är giftorättsgods är det som inte är enskild egendom, vilket följer av ÄktB 7 kap. 1 §. Enskild egendom ingår alltså inte i en bodelning. Vad som är enskild egendom står i ÄktB 7 kap. 2 § och det kan bl.a. vara egendom som ska utgöra enskild egendom enligt ett äktenskapsförord eller enligt ett testamente. Hennes make har därför inte dela lika på ert arv eller ha rätt att ta del av arvet på något sätt under en skilsmässa.Om din dotter har gift sig och avlider därefter:Det jag skrivit i den tidigare om skilsmässa gäller här också. I bodelningen kommer därför inte arvet från er att ingå. Dock finns det vissa skillnader i vad som praktiskt sett kommer att hända med er dotters kvarlåtenskap. Den som har den primära arvsrätten efter din dotter är hennes make, vilket framgår av ÄB 3 kap. 1 § (såvida det inte finns något testamente som säger något annat). Trots att arvet utgör enskild egendom kommer maken att ärva all kvarlåtenskap, med s.k. fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt betyder att han får göra vad han vill med egendomen, förutom att testamentera bort den. Han kommer att ha denna rätt, eftersom dina barnbarn också har arvsrätt. När maken också dör kommer barnen därför att få arv från båda sina föräldrar.Skillnaden i det här fallet är alltså att maken kommer att få ta del av arvet, eftersom han har arvsrätt. Barnbarnen kommer att få tillgång till arvet när han avlider.Kan något liknande hända, om de fortsätter leva som sambo?Bodelningsregler finns även för sambor. Dessa regler återfinns i sambolagen och de är frivilliga att använda sig av, medan det är obligatoriskt att bodela för makar. Precis som i äktenskapsbalken finns samma regel om vad som anses utgöra enskild egendom (se 4 § SamboL), så vid en separation kommer inte sambon att ha någon möjlighet att ta del av ert arv.Det finns ingen arvsrätt för sambor enligt ärvdabalken, utan sådan rätt finns ifall din dotter valt att skriva det i ett testamente. De som har arvsrätt är istället dina barnbarn och de kommer att dela lika på all kvarlåtenskap (ÄB 2 kap. 1 §).Däremot kan din dotters sambo få möjlighet att ta del av arvet, eftersom han är barnens vårdnadshavare och förmyndare (se FB 10 kap. 1-2 §§) beroende på hur gamla barnen är när deras mamma avlider. Förmyndaren ska förvalta barnets tillgångar eftersom barnen inte själva kan råda över egendomen fram tills de fyllt 18 år (FB 9 kap. 1 § och 12 kap. 1 §). Förmyndarens uppgift är att fullgöra sina skyldigheter och handla på det sätt som gynnar barnen enligt FB 12 kap. 3 § och överförmyndaren övervakar detta. I det här fallet har alltså barnen arvsrätt, men sambon har rätt att som förmyndare råda över arvet och alltså ta del av det tills barnen fyllt 18 år.Vad kan vi göra?Svärsonen kan alltså "ta del" av ert arv i två olika scenarion på olika sätt. Det ena är ifall han gift sig med er dotter och hon dör först. Då ärver han hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det andra scenariot är ifall de är sambor och hon skulle avlida först – i det fallet skulle barnen ärva egendomen men svärsonen förfogar över arvet tills barnen blir myndiga. Det du kan göra är att uppdatera ert testamente och ange vem ni vill som ska vara s.k. särskild förvaltare. Då kan du bestämma att någon annan ska förvalta arvet. Känns denna åtgärd aktuell rekommenderar jag dig att ange vilka eventuella villkor du har på förvaltningen och när du vill att förvaltningen ska upphöra, eftersom du har rätt att bestämma det också. Skulle du vilja ändra i testamentet att barnen skulle ärva allt istället för din dotter kommer förvaltningsfrågan att aktualiseras ifall barnen skulle vara omyndiga.Hoppas att detta gav dig vägledning!Med vänlig hälsning,

Bodelning med sambo

2020-02-12 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera och göra en bodelning. Men mitt ex är inte samarbetsvillig.Jag har bokat en tid hos en jurist. Men vad händer om mitt ex inte vill skriva under avtalet som juristen hjälper oss att ta fram? Jag äger en fyrhjuling och en skoter. Jag har själv köpt dem och lånet skrevs på mig. Nu säger mitt ex att han ska åberopa dold sammanäganderätt på dessa saker. Hur går han till väga för göra det? Göra det på bodelning?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med dina frågor!Jag beklagar situationen ni hamnat i. Oavsett sammabetsvillighet är det lagen som gäller och kan ni inte komma överens själva får ni betala en familjejurist eller i värsta fall en bodelningsförrättare som är ännu dyrare.Jag utgår från din fråga att något samboavtal inte föreligger. Om ni har ett samboavtal är det såklart den som gäller i första hand.SambolagenDin fråga behandlas utifrån sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen (alltså eran gemensam bostad och bohag (3 § SamboL) fördelas mellan samborna på begäran av någon av dem (8 § 1 stycket SamboL). Det är alltså inte möjligt att vägra att genomföra en bodelning.Jag rekommenderar er att försöka lösa det här med familjejuristen så bra ni kan. I värsta fall kan du ansöka om en bodelningsförrättare (se 26 § SamboL som hänvisar till 17 kapitlet 1 § 1 stycket äktenskapsbalken (ÄktB)). Bodelningsförättaren kommer att se till att bouppteckning förrättas, alltså att du och sin sambo uppger eran samboegendom (17 kapitlet 5 § 1 stycket ÄktB). Denne kommer också att bestämma tid och plats för bodelning (17 kapitlet 6 § 1 stycket ÄktB).En bodelningsförrättare har rätt till arvode (17 kapitlet 7 § 1 stycket ÄktB), något som kan bli väldigt dyrt för er. Därför rekommenderar jag er att försöka komma överens med hjälp av familjejuristen.Dold samäganderättDet ni ska börja med att tänka på när det kommer till fyrhjulingen och skotern är - > var syftet med köpet av dessa att ni båda skulle använda dem och vara ägare tillsammans? När dold samäganderätt föreligger är regeln att man delar lika på värdet, se 1 § samäganderättslagen. Lite förenklat kan man säga att tre kriterier bör vara uppfyllda för att dold samägande ska föreligga, vilka dessa är:1. Att ena sambon inköpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet.3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (d.v.s. att ni ska vara gemensamma ägare till bilen).Dold samäganderätt bedöms i domstol. Det är din sambo som behöver bevisa att ett dold samäganderätt föreligger, eftersom det är denne som påstår detta. Detta kan bli svårt i och med att kriterie nr. 2 inte verkar vara uppfyllt, med tanke på att du skrivit att du betalat dessa helt själv och att lånen står på dig.SammanfattningEnligt informationen som du skrivit i din fråga bedömer jag att dold samäganderätt inte föreligger. Det mest ekonomiska vore i övrigt om ni kunde lösa detta på egen hand. Annars är mitt råd att lösa det med familjejuristen, då en bodelningsförrättare kan vara mycket dyr. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!