Vad händer med lägenhet efter separation om man inte har samboavtal?

2019-05-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Om man flyttar tillsamman till en lägenhet utan samboavtal och den ena partner betalar insatsen på 40000kr och även tar hela lånet på 2,4 miljoner .Hur blir fördelningen med insatsen och lånet på lägenheten?Med vänlig hälsning,
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Man räknas som sambor om man stadigvarande bor ihop (1 § sambolag). När samboförhållandet upphör ska en bodelning mellan samborna ska ske om någon av dessa begär det (8 § första stycket sambolag). En sådan begäran måste ske inom ett år från dess att samboförhållandet upphör (8 § andra stycket sambolag). Vid en bodelning ska endast samboegendom räknas in (12 § sambolag). Vad som utgör samboegendom är bland annat sambornas gemensamma bostad, förutsatt att den förvärvats för gemensam användning (3 § sambolag).Har ni inget samboavtal och har bostaden förvärvats för gemensam användning utgör alltså bostaden samboegendom. Det spelar ingen roll då att endast en av er betalat för lägenheten - bostaden ska ändå ingå i bodelningen. Det lån, som är kopplat till samboegendomen, som kvarstår får dock avräknas vid bodelning som en skuld när man räknar ut bodelningen, d.v.s. hur mycket vardera sambo ska erhålla.

Hur gör vi för att samboegendomen inte ska delas i en uppdelning?

2019-05-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har flyttat in i min partners bostadsrätt. Hur ska vi utforma samboavtal för att inte det jag handlar till bostaden ska falla till honom vid eventuell separation. Jag förstår att enl sambolagen ska bostad och gemensamt bohag utgöra samboegendom OM den förvärvats för gemensam användning. 3§ Men gäller det även om bostaden är köpt för enskilt bruk? Och jag i efterhand flyttar in?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du själv verkar ha koll på utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det innebär i ert fall att bostaden inte ska ingå i en bodelning (eftersom din partner hade den redan när ni blev sambo). Skulle din partner däremot sälja den och ni skulle flytta in i en annan bostadsrätt utgör den samboegendom, oavsett vem som betalt den. Detsamma gäller det gemensamma bohaget, de möbler m.m. som fanns redan när ni blev sambo ingår inte i en bodelning. Däremot kommer allt ni framöver köper att ingå (oavsett vem som betalar det).Det finns däremot ett enkelt sätt att inte behöva dela något vid en eventuell separation, ni kan skriva ett samboavtal (9 § sambolagen). I samboavtalet kan ni avtala om att viss egendom inte ska ingå i eventuell bodelning, eller att bodelning inte ska ske alls.Min rekommendation är således att ni upprättar ett samboavtal där ni undantar viss egendom eller avtalar att bodelning inte ska ske alls. Jag kan varmt rekommendera att ni tittar på Lawlines avtalstjänst i vilket vi erbjuder samboavtal till konkurrenskraftiga priser.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

När blir sambolagens regler om bodelning tillämpliga?

2019-05-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambolagen.Min pojkvän och jag gick på olika husvisningar. Han tog lån, samt hans mamma och pappa som står som ägare med honom och köpte hus. Jag varit med och målat, bygga det osv. Köpt möbler etc. bytte adress ca 8 månader efter honom. Vi har ännu inte skrivit på något papper tillsammans. Om det skulle ta slut, har jag rätt till en viss del av huset?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 8 § sambolagen ska bodelning ske vid ett samboförhållandes upphörande om någon av parterna begär det, och om det inte finns något samboavtal som säger att bodelning inte ska äga rum enligt 9 § sambolagen. I bodelning mellan sambor är det endast samboegendom som ingår i bodelningen. Det följer av 3 § sambolagen att gemensam bostad och bohag är det som utgör samboegendom. För att det ska vara samboegendom krävs även att egendomen är förvärvad för sambornas gemensamma bruk. Om sambolagens bodelningsregler är tillämpliga på er, gäller alltså att du har rätt att begära en likadelning av värdet på er bostad. För att sambolagen ska bli tillämplig krävs att ni är sambos enligt sambolagens 1 §. Där framgår att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Detta får verka uppfyllt i ert fall då ni båda är skrivna på husets adress sedan en tid tillbaka och bor tillsammans. För att kunna yrka bodelning krävs också som nämnts att ert hus är förvärvat för gemensamt bruk. Detta tolkar jag som att det är i ert fall också. Ni har renoverat och köpt huset medan ni var i ett parförhållande. Alltså kommer du ha rätt att begära bodelning mellan er och dela lika på värdet av er bostad vid en separation. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Om att välja mellan samboavtal eller hyresavtal

2019-05-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en son som är 21 år gammal och vi har köpt en lägenhet till honom. Vi äger 90% av lägenheten medan sonen äger 10%. Nu ska sonen och hans flickvän flytta ihop när lägenheten blir färdig. Vi vill ha någon form av avtal så att om deras förhållande skulle ta slut så betraktas inte hon som en ägare. Vad för typ av avtal ska skrivas på för det fallet? Vi övervägde någon form av hyresavtal där sonens flickvän räknas som inneboende med honom, men vet inte riktigt om det räcker?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att lägenheten köptes i syfte att er son ska bo där ensam, men att det har blivit ändrade planer nu och hans flickvän ska flytta in, dock utan att gå in ekonomiskt i bostaden. Eftersom er son och hans flickvän ska bli sambor blir sambolagen tillämplig. Enligt sambolagen ska en bostad som köptes i syfte att vara en bostad för gemensamt bruk bodelas 50/50,enligt 8 § sambolagen. Detta är oavsett vem som faktiskt betalade för lägenheten. Det kan dock bli lite svårt att bevisa i vilket syfte bostaden köptes, om de har gått i sambotankar samtidigt som ni köpte lägenheten. Det finns dock en möjlighet att kringgå hälftendelningen av sambobostaden i sambolagen, och det kan vara klokt att göra i ert fall. Lösningen blir samboavtal, det innebär att din son och hans flickvän avtalar om att sambolagen inte ska tillämpas vid en bodelning efter en eventuell separation,enligt 9 § sambolagen. De kan t.ex. skriva i samboavtalet att lägenheten inte ska bodelas utan tillfalla din son. Observera dock att ett samboavtal skrivs enbart mellan samborna. Om det däremot är väldigt tydligt att bostaden inte köptes i syfte att just din son och den här flickvännen skulle bo i lägenheten som sambor, t.ex. för att de inte ens var ett par när ni köpte lägenheten så behöver de inte skriva något samboavtal. Bostaden kommer då inte att ingå i en bodelning efter en eventuell separation.Det hyresavtal som ni funderar på är egentligen inte någon bra lösning eftersom det redan finns samboavtal för just den här typen av situationer. För det fall att ni skulle skriva ett "hyresavtal" ändå och det uppstår oenigheter mellan er, som leder till ett förfarande i tingsrätten, så kommer rätten att se på förhållandet för vad det egentligen var, alltså en samborelation och tillämpa sambolagen i alla fall. Jag skulle därför rekommendera att din son och hans framtida sambo istället skriver ett samboavtal om att bostaden inte ska ingå i en bodelning. Om de vill ha juridisk hjälp med att skriva detta avtal kan de vända sig till våra jurister eller använda vår avtalsrobot.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra när sambon är hotfull och vägrar flytta ut?

2019-05-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min sambo och jag köpte en bostad gemensamt. Eftersom jag la hela insatsen skrev vi ett samboavtal och skuldebrev som tydliggör att insatsen ska tillfalla mig vid försäljningen Vi avslutade vårt förhållande då han börjde ljuga, missbruka spel i stora skalor, för ett och ett halvt år har han även vägrat betala en enda krona o boendekostnader, han har även misshandlat mig två gånger och greps en av gångerna. För 3 månad gav han sin del av bostadsrätten till m7g med ett gåvobrev så jag stpr nu som ensam ägare. Han har även stulit arvegods från mig och pantsatt. Vi har två gemensamma barn och jan vägrar flytta ut. Jag känner mig rädd och fången i mitt hem. Vad ska jag ta mig till. Jag har även ansökt om kvarsittningsrätt i bostaden men fick som svar att jag inte kunde ansöka om det pga samboavtalet. Vad ska jag ta mig till?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du ska begära avhysning När man skickar in en ansökan om kvarsittningsrätt anses ett samboförhållande ha upphört i lagens mening (2 § andra stycket sambolagen). Eftersom du inte kunde få någon kvarsittningsrätt är det antagligen så att samboavtalet i sig reglerar boendeförhållanden eller att ni avtalade bort sambolagen i och med er överenskommelse. Det innebär att samboavtalet antagligen redan avgjort frågan om vem som ska få lägenheten. Vissa skulle kunna påstå att man kan betrakta honom som en inneboende eftersom han fram till för ett år sedan i vart fall betalat boendekostnader, vilket i sin tur kan göra att ni kan anses ha ingått ett hyresavtal genom ert handlande (1 § lagen om uthyrning av egen bostad). Detta skulle ge honom en rätt till uppsägningstid. Jag gör dock inte den bedömningen, eftersom det är fullt möjligt att få en bodelning verkställd genom att begära avhysning från Kronofogdens sida utan att behöva gå via jordabalkens regler om uppsägning och uppsägningstid. En sambo anses alltså inte automatiskt vara en inneboende bara för att denne bidragit med boendekostnader. Begäran om avhysning, så kallad vanlig handräckning, gör du hos Kronofogden (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). En ansökan kostar 300 kr, och hur du går till väga går att läsa på Kronofogdens hemsida. Skulle det vara så att din sambo bestrider ansökan måste du ta saken vidare till tingsrätt för att Kronofogden faktiskt fysiskt ska kunna tvinga bort honom från bostaden (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Tingsrätten ska då bara fastslå att innehållet i samboavtalet. Vad ska du göra tills dess?Tills dess att du med lagliga medel kan få ut honom från bostaden kan du försöka få hjälp via kvinnojourer för att få en tillfällig bostad. Vänligen

Kan jag bli betalningsansvarig för min sambos skulder?

2019-05-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan,Mina föräldrar separerade pga att min mamma hade skulder och dem närmade sig 5 år som sambos på papper då hon bott där nästan 5 år. Detta är enligt deras utsago.Jag är idag tillsammans med en pojkvän, vi har varit tillsammans i strax över 2 år varav bott ihop ca 1,5 år. Men pga att jag vart uppsagd och han inte hade jobb så jag inte betala hyran längre och sa upp min bostad och båda flyttade hem igen. Jag är gravid och vi söker efter en bostad till vår familj. Dock har det framkommit att han har en hel del skulder med låg amortering.Gäller fortfarande regeln om att man efter 5 år som sambos räknas som "gifta" så jag också blir ekonomiskt ansvarig och kan behöva att betala hans skulder om han inte är färdig med dem och vi bor tillsammans från och med barnet kommer i sommar?Något speciellt jag behöver tänka på för att trygga upp framtiden?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Redan inledningsvis vill jag poängtera att i såväl äktenskap som samboförhållanden är skulder personliga. Det innebär att om din sambo har personliga skulder kan du inte bli ansvarig för att betala dem. Detsamma gäller när ni är gifta.Den s.k. "femårsgräns" det brukar pratas om emellanåt avser istället eventuell jämkning vid bodelning. Vid skilsmässa i kortare äktenskap (under fem år) kan en make ha rätt att behålla mer av sitt giftorättsgods, med resultatet att det inte sker en hälftendelning. Detsamma kan ske i samboförhållanden; i ett kortare samboförhållande (under fem år) kan det argumenteras för att en sambo ska ha möjlighet att behålla mer av samboegendomen som hen köpt.Det är däremot stora skillnader mellan att vara gift och att vara sambo. I ett äktenskap ärver ni varandra och om ni går skilda vägar ska allt ert giftorättsgods fördelas mellan er (efter avdrag för skulder). När ett samboförhållande upphör är det endast samboegendomen som fördelas mellan er. Till samboegendom hör gemensam bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det innebär i princip att allt ni köper till bostaden (och eventuell bostad) är samboegendom som ska fördelas mellan er om ert samboförhållande upphör av annan anledning än att ni gifter er.Om ni väljer att inte gifta er (vilket rent juridiskt är det bästa skyddet) är min rekommendation att ni skriver testamente om ni vill ärva varandra. För det fall att du köper det mesta till bostaden (och att du köper eventuell bostad) kan det vara en god idé att skriva ett samboavtal i vilket ni avtalar om att bodelning inte ska göras om samboförhållandet upphör, alt. att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Jag kan varmt rekommendera att ni tittar på Lawlines avtalstjänst, i vilken ni kan upprätta ett samboavtal till ett konkurrenskraftigt pris.Vänligen,

Sambors arvsrätt

2019-05-08 i Sambo
FRÅGA |HejMin mamma äger en bostadsrätt som hon köpt ensam. 15 år senare flyttade hennes sambo in i den lägenheten.Dom är inte gifta och dom har inga gemensamma barn eller han har inga barn sedan tidigare heller. Dom har köpt gemensamma saker och under även pantsättning på lägenheten till vissa andra lån tillsammans.Jag är det enda barnet till min mamma. Vem ärver lägenheten och skulderna på deras gemensamma lån pantsättning på lägenheten och vissa bohag möbler osv? Kan man urskilja vad vem som står för lånen , är det bara på min mamma då hon äger lägenheten? Han är inte ärlig med vad som dom köpt tillsammans enligt honom så äger han alla möbler och står inte på några gemensamma lån till lägenheten.Hur löser man detta?
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.I Sverige har sambor ingen legal arvsrätt. Eftersom det bara är gemensam bostad och bohag som omfattas av bodelningen så är det därför viktigt att ha rett ut vad som tillhör vem innan en eventuell bodelning. Detta kan regleras på lite olika sätt, antingen genom ett samboavtal eller ett testamente. Frågor rörande sambos regleras i sambolagen.Bodelning vid sambor är alltid begränsat till bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning av samborna enligt 3 och 8 §§ SamboL. Detta kallas samboegendom. Huruvida en bodelning ska göras eller ej när sambo avlidit avgörs av den efterlevande sambon, se 8 § 2 st. och 18 § SamboL.Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente.Bostaden som din mamma köpt bör inte räknas som samboegendom enligt 5 § SamboL eftersom hon köpte lägenheten redan innan hon blev tillsammans med hennes sambo, och han kom in i bilden i efterhand. Därför skulle lägenheten inte ingå i en bodelning, utan den skulle istället tillfalla dig eftersom du är bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § Ä, om inget annat står i testamente. För att reglera hur er egendom ska fördelas om någon av dem skulle avlida så är min rekommendation att de skriver ett testamente. Huvudregeln när egendom testamenteras är att testamentstagare övertar egendomen med full äganderätt. Testamentstagaren kan då använda och omsätta egendomen som den behagar.Grundtanken på området är att testators vilja ska efterföljas så långt det går enligt 11 kap. 1 § ÄB.Testamente upprättas skriftligt enligt 10 kap. 1 § ÄB, och testator ska underteckna i närvaro av två vittnen. Den som anges som testamentstagare får inte vittna enligt 10 kap. 4 § 2 st. ÄB. Inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testator 10 kap. 4 § 1 st. ÄB.Eftersom det verkar som att de köpt visst bohag för gemensam användning så är det vissa saker av bohaget som kommer att ingå i en bodelning, men det kan vara skönt att få det svart på vitt vad som är vems! Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utgör bostadsrätt samboegendom

2019-05-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo flyttade in i min bostadsrätt efter 15 år. Vi har nu gemensamma barn. Jag undrar vad som händer vid en separation för min del (bostadrättsägaren) då min sambo har en massa kredit lån som tagits för eget privat intresse inte kommer kunnas betalas.
Isabelle Nordin |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!Då din fråga handlar om samboförhållande och samboegendom blir sambolagen (SamboL) tillämplig. När ett samboförhållande upphör ska det enligt 8 § SamboL, på begäran av någon av samborna, ske en bodelning där samboegendomen fördelas lika mellan samborna. Med samboegendom menas enligt 3 § SamboL sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. I och med att jag tolkar det som att du förvärvade bostaden innan ni blev sambos utgör bostadsrätten inte samboegendom och ska därmed inte ingå i bodelningen mellan er. SamboL är dispositiv vilket betyder att samborna har rätt att enligt 9 § SamboL avtala om att bodelningen inte ska ske eller om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ett tips är därför att följa formkraven i nyss nämnda lagrum och upprätta ett samboavtal. Viktigt att belysa är bestämmelsen i 22 § SamboL. Lagrummet föreskriver att även om bostaden inte utgör samboegendom kan sambon som inte äger bostadsrätten, i vissa fall ha rätt att överta denna när samboförhållandet upphör om denna sambon har större behov av bostaden och att det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt. Detta gäller främst om ena sambon efter bodelning ensamt övertar vårdnaden av barnen. Skulle detta vara fallet ska sambon som övertar bostadsrätten enligt samma lagrum tredje stycket ersätta den andra sambon med bostadens värde.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,