När anses ett par vara sambor, vad anses vara gemensam bostad och bohag samt vad kan man göra för att klargöra att något är för eget bruk?

2019-09-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min pojkvän vistades i min etta varje dag, eftersom min pojkvän pluggade och bodde hemma. Jag hade precis blivit klar med mina studier och fått ett jobb. Jag bestämde mig för att köpa en större lägenhet för det var jobbigt att bo på 25 m2, utan ett riktigt kök och sovrum. Mitt syfte med lägenhetsköpet var att flytta till något större eftersom jag nu hade råd med det.Jag köpte min lägenhet i slutet av november 2018. Jag flyttade inte in direkt eftersom jag inte hade några möbler. Jag sov hos min pojkvän som bor med sin familj. Jag åkte hem dagligen till min lägenhet för att hämta kläder, men hade en låda hos honom. Där bodde jag i ca 4 månader. Sedan började jag köpa säng, tv, soffa, osv.. och började vistas och bo i min egen lägenhet. Eftersom varken jag eller min pojkvän vill vara ensamma så började han också vara mer hos mig. Min pojvän vistas hos mig jätte mycket. Vi sover hos mig, äter hos mig och i princip lever hos mig. Men min pojkvän har alla sina kläder och egendom hemma hos sina föräldrar, där han "bor" och är folkbokförd. Han har 2 lådor med kläder hos mig och kanske tre par skor. Han har av praktiska skäl nycklar till lägenheten. Han betalar inga räkningar, hyra eller försäkring. Vi kan skifta mellan vem som köper mat. Hur kan jag bevisa att lägenhetsköpet endast var för eget bruk? Var går gränsen mellan sambor och ett par där den ena vistas hos den andra väldigt mycket? Kommer han enligt någon sambolag ha rätt till min bostadsrätt eller bohag?
Narin Melazade |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var går gränsen mellan sambor och ett par där ena vistas hos den andra väldigt mycket? I sambolagen finns kriterier på vad som menas med sambo. Med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). För att kunna avgöra om ett par anses vara sambor eller inte görs en helhetsbedömning av olika kriterier. De kriterier man tittar på är:Gemensam folkbokföringsadress Gemensamma barn Gemensam ekonomi och ansvar över hushåll Sexuellt samliv Ömsesidiga testamentenOm det finns något samboavtal Har paret tecknat ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkringOm ett par vid en helhetsbedömning uppfyller kriterierna anses paret vara sambor. Har din pojkvän rätt till din bostadsrätt och ditt bohag? Av det du skrivit tolkar jag det som att du köpt din bostadsrätt och ditt bohag med intentionen att ha den för eget bruk. Du skriver att din pojkvän är folkbokförd hos sina föräldrar och har majoriteten av sina saker där. Du skriver också att han har tillgång till din lägenhet, köper mat och bor med dig majoriteten av tiden. I en dom från Högsta domstolen (NJA 1994 s. 256) framkom det att i de fall då ett par har olika folkbokföringsadresser är det avgörande om den gemensamma bostaden har karaktär av huvudsaklig bostad. Sambolagen innebär en rätt att ni vid en separation (2 § sambolagen) delar på det som använts för gemensamt bruk med andra ord bostad och bohag (3 § sambolagen). För att din pojkvän ska ha rätt till din bostad och bohag krävs det att ni uppfyller de ovan nämnda kriterierna för sambor och att din bostad anses vara hans huvudsakliga bostad. Hur du kan göra för att klargöra att din bostad är för eget brukFör att försäkra dig om att din bostad och ditt bohag endast är för ditt eget bruk kan du upprätta ett samboavtal med din pojkvän. I samboavtalet kan du bestämma att din bostad och ditt bohag hålls utanför vid en separation. Om ett samboavtal skulle vara av intresse kan ni på vår hemsida enkelt upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Samboseparation - hur lösa ut sambo från huset?

2019-09-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, vi är på väg att separera, är inte gifta utan är sambos. Vi köpte huset för 2.3 miljoner. Jag la in 390 000 från en tidigare försäljning och tillsammans la vi in 150 000 till. Med lagfart och lånebrev fick vi ta ca 1.8 miljoner i lån. Vi har inte omvärderat huset men gissar på att det är värt ca 2.8 miljoner. Min fråga är hur mycket jag måste betala för att lösa ut henne från huset?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni är sambos blir sambolagen (SL) tillämplig. Vad gäller vid separation för sambos?När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras ifall en av samborna begär det, 8 § SL. I bodelningen ingår allt som räknas som samboegendom. Sambors gemensamma bostad räknas som samboegendom om bostaden förvärvats för att användas gemensamt. Ett undantag till detta är om samborna skrivit ett så kallat samboavtal och avtalat om att något annat ska gälla.Utifrån din fråga förstår jag det som att du och din sambo köpte huset för att använda det gemensamt, vilket innebär att huset räknas som samboegendom. Eftersom du inte nämner något om ett samboavtal mellan er kommer jag utgå ifrån att ett sådant inte finns. Huset räknas därmed som samboegendom. Hur ska en bodelning göras mellan er?Ifall du eller din sambo har skulder när ert samboförhållande upphör ska ni först och främst få dessa skulder täckta, 13 § SL. Efter att avdrag från skulderna gjorts ska sedan det som är kvar av samboegendomen delas lika mellan er, 14 § SL. Eftersom jag inte vet något om eventuella skulder eller ifall ni har ytterligare samboegendom kommer jag här bara utgå ifrån huset. Huset räknas som samboegendom till ett värde av uppskattningsvis 2 800 000 kr och detta ska då delas lika mellan er. Detta innebär att ni båda har rätt till 1 400 000 kr var i bodelningen. Utifrån din fråga förstår jag det som att ni äger huset gemensamt. I sådana fall har den av er som bäst behöver huset rätt att få det i bodelningen och köpa ut den andre sambon från huset. Huset kan antingen köpas ut genom att den ena sambon ger den andre annan samboegendom eller pengar, se 16-17 §§ SL. Hur mycket ska du betala för att lösa ut din sambo från huset?Du har alltså möjlighet att lösa ut din sambo ur huset i enlighet med 16-17 §§ SL, men du måste ersätta henne för detta eftersom huset räknas som er samboegendom. Vid en beräkning av hur mycket du måste betala henne bör huset först värderas. Min rekommendation är att ni anlitar en mäklare som gör värderingen, så du vet att huset värderas rätt. Jag kommer här att utgå ifrån att huset är värt 2 800 000 kr. Om du säljer huset så småningom kommer du att behöva betala skatt på den vinst du gjort på det. Skatten ligger på 22% och betalas på den vinst ni gjort på huset som i nuläget är:2 800 000 (huset nuvarande värde) - 2 300 000 (vad ni köpte huset för) - (eventuella mäklarkostnader för försäljningen) = 500 000 krI nuläget har ni alltså gjort en vinst på 500 000 kr på huset och ifall ni skulle sälja det idag skulle ni behöva betala 22% av 500 000 kr i skatt. 0,22*500 000 = 110 000 kr. När du ska lösa ut din sambo ur huset ska ni räkna med denna skatt som ett fiktivt belopp så att du inte betalar för mycket till henne, även om du inte behöver betala någon faktisk skatt på huset förrän vid en eventuell försäljning. Uträkningen blir alltså såhär:2 800 000-110 000 = 2 690 0002 690 000/2 = 1 345 000Ifall ni inte haft några lån på huset idag skulle du alltså behöva betala 1 345 000 kr till din sambo. Ifall ni fortfarande har kvar lån på huset måste däremot detta räknas med också. Exempelvis om ni fortfarande har lån på huset till ett värde av 1 800 000 kr så blir uträkningen såhär:2 690 000 - 1 800 000 = 890 000890 000/2 = 445 000I det här exemplet behöver du alltså betala din sambo 445 000 kr för att lösa ut henne ur huset samtidigt som du tar över alla lån på det. Exakt hur mycket du behöver betala din sambo beror alltså på hur mycket lån ni har kvar på huset. Min rekommendation är att ni upprättar ett bodelningsavtal där ni reglerar exakt hur mycket du ska lösa ut din sambo för, så du ser till att allt går rätt till för dig och att du inte får några problem med detta i framtiden. Ifall du behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsvtal kan Lawlines juristbyrå hjälpa dig med detta, i sådana fall kan du höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag med en offert. Ifall det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du också välkommen att höra av dig till mig där. Hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig!Vänliga hälsningar

Vad som avses med sambor

2019-09-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Räknas jag som sambo när jag är skriven på min egen bostadsrättadress, köpt 1994. Jag hälsar ofta påmin käre vän ofta. Han hälsar sällan på hos mig . Han har stort behov av fysisk hjälp. Har svårt att klarasig själv. Därför är jag oftast hos honom, men åker hem till mig för att vila och ta hand om lägen heten,mina barn och barnbarn hälsar på hos mig i lägenheten. Vi har inget samboavtal då jag anser att viär vänner enbart. Han har villa utomlands och vill att jag följer med och är behjälplig. Vi stannar däri regel ett halvår i taget, men andra delen av året bor han i sitt hus i Sverige och jag är hemma hos migflera gånger under sommaren och tar emot besök.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambor är enligt 1 § sambolagen två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ni bor inte stadigvarande tillsammans, ni har inget parförhållande och ni har inget gemensamt hushåll. Dessa kriterier kan var för sig vara ganska otydliga, och många gånger behöver det inte krävas särskilt mycket för att en domstol ska anse att exempelvis ett parförhållande är för handen. Men i ditt fall pekar i stort sett allt på att ni inte är sambor. Kriterierna i 1 § är inte uppfyllda och ni är därför inte att betrakta som sambor.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Måste vi följa sambolagen vid bodelning, eller får vi komma överens om annat?

2019-09-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag ska separera. Vi har inget samboavtal. Han ska bo kvar i vårt gemensamma radhus.När jag har tittat på bodelningsförslag på nätet står det att båda parter ska dra av för vinstskatt och mäklaravgifter. Är detta något som måste göras enligt lagen eller har min sambo och jag fria händer att helt utforma hur vi lägger upp den ekonomiska delningen mellan oss? Kan jag som flyttar på något sätt bli skyldig honom vinstskatt i efterhand när han en dag säljer radhuset?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sambolagen har bestämmelser för det fall att två sambor inte kan komma överens om hur eventuell fördelning dem emellan ska ske. Om du och din sambo kommer överens om något annat än vad lagen stadgar så får ni därmed lov att göra det.Du kan inte bli skyldig din sambo någon vinstskatt den dag han säljer radhuset. När en bostad förvärvas genom bodelning uppkommer det ingen vinstskatt som ska betalas (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). När ett boende övertas genom bodelning gäller den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § IL). Det innebär att du inte behöver betala någon skatt och att din sambo övertar ansvaret för skatt. Den dag din sambo säljer bostaden kommer han att vara skattskyldig för eventuell vinst. Detta är även anledningen till att man brukar göra en fiktiv försäljning och räkna ut vad skatten och eventuella mäklarkostnader hade blivit om fastigheten hade sålts idag. På så vis sker det en kompensation till den som tar över bostaden (även om det i praktiken, beroende på fastighetsmarknaden, kan innebära att övertagande part kan få betala så väl mer som mindre skatt vid en försäljning i framtiden).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man skriva samboavtal men behålla sin lägenhet?

2019-09-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kan man skriva samboavtal men behålla sin lägenhet?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring sambor återfinns i SamboL.Till att börja med ingår enbart sambors gemensamma bostad och bohag vid en eventuell separation, 3 §. En bostad som inte är sambornas gemensamma bostad delar samborna därför inte på vid en separation. Förutsättningen för att en bostad ska ingå i bodelningen är att den är förvärvad eller införskaffad för gemensamt boende, se 5 § (se 5 § för definition utav gemensam bostad). En lägenhet som ena parten haft innan förhållandet inleddes är därför inte inräknat som en gemensam bostad.För att behålla bostaden, om denna enligt sambolagen ska ingå i bodelningen, kan man skriva ett samboavtal. Där kan ni avtala om vad som ska ingå, eller inte ingå i bodelningen, enligt 9 §. Som svar på din fråga kan ni upprätta ett samboavtal, detta avtal kan i sin tur innebära att du kan behålla lägenheten. Vidare har jag ovan beskrivit vad som krävs för att en lägenhet ska ses vara gemensam bostad och ingå i bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss igen. Vänliga hälsningar,

sambor och deras egendom

2019-09-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Har en son som är sambo med en tjej som knappt inte jobbat alls sedan dom blev ihop (2år nu). Trots på tryckningar om att hjälpa till att betala.Han har köpt allt i lägenheten för sina pengar ochstår för lägenheten. Kan han få ut henne och behålla sina saker?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta i vilken utsträckning din son får behålla det som han köpt till en lägenhet där han och hans sambo bor om de skulle separera. Jag utgår i mitt svar från att det inte finns något samboavtal eller liknande på plats. Vad säger lagen? Den viktigaste lagen som reglerar samboförhållanden är sambolagen. Den egendom som räknas som gemensam för båda sambor (samboegendom) är enligt 3 § sambolagen bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Bohag kan förenklat definieras som sådant som är till för hushållet, till exempel lampor, möbler, mattor och tvättmaskiner (6 § sambolagen). När ett samboförhållande upphör av andra skäl än äktenskap ska på begäran samboegendomen delas upp mellan samborna, detta framgår av 8 § sambolagen. Sådant som förvärvats innan samboförhållandet inleddes är inte samboegendom och ska alltså inte ingå i bodelningen. Huvudregeln är att samboegendomen ska delas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Enligt 15 § sambolagen finns dock en möjlighet att jämka bodelningen om den är oskälig med beaktande av sambornas ekonomiska förhållanden, samboförhållandets längd eller omständigheterna i övrigt. En jämkning enligt denna bestämmelse kan få till följd att den ena sambon får behålla mer av samboegendomen än den andra. Vad gäller lägenheten kan sägas att även den ingår i en bodelning om den förvärvats för deras gemensamma bruk. Det är möjligt att istället för att avstå egendom erbjuda den andra sambon motsvarande belopp i pengar (17 § sambolagen). I vissa fall kan dock den andra sambon överta bostaden även om den inte utgör samboegendom (och således inte ska ingå i bodelningen). Detta ska dock endast ske om den sambon är den som behöver bostaden mest och detta är skäligt. Har samborna inte barn tillsammans är det endast i rena undantagsfall som detta kan ske (22 § sambolagen).Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att huvudregeln är att samboegendomen (dvs det som köpts för gemensam användning) ska fördelas lika mellan samborna genom bodelning om samboförhållandet upphör. Det finns en möjlighet att begära jämkning av bodelningen om man tycker den är oskälig, utan att känna till mer detaljer om samboförhållandets längd och annat kan jag dock inte uttala mig om utsikterna att vinna framgång med en sådan jämkning. Vad gäller lägenheten kan sägas att även den ingår i en bodelning om den införskaffats för gemensamt bruk av båda sambor, annars får den ursprunglige ägaren som stark huvudregel behålla bostaden då den inte ingår i bodelningen. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Utköp av sambo ur gemensamt ägt hus

2019-09-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min före detta sambo har ett gemensamt hus. Huset är värderat till 2,700 000 miljoner.Jag och min nya sambo är villiga att köpa ut honom ur huset för 1 300 000kr Då när vi köpte huset var det enbart jag som gick in med kontantinsatts efter försäljning av mitt egna tidigare hus. Så jag och min före detta har papper på att jag äger 55% av huset och han 45%Nu är det så att han vägrar att sälja sin halva till oss för något under 1 450 000 men är villig att lägga upp det till försäljning och sälja så att vi bara går +/- 0 på bolånen, enbart för att jag inte ska få vinst som går till kontantinsatts till ett nytt boende.Kan han lägga vilket pris han vill på sin halva för att sälja till oss? Om vi säljer till någon helt utomstående måste jag då släppa huset till första bästa?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av familjerättslig karaktär och regleras framförallt i sambolagen men även till viss del i lag om samäganderätt. Sambolagens regler kan avtalas bort genom ett så kallat samboavtal (9 § sambolagen). Jag kommer i mitt svar utgå från att det inte finns något samboavtal. Vad är samboegendom och hur beräknas andelarna i en bodelning?Ett samboförhållande upphör om samborna flyttar isär (2 § sambolagen). När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av dem begär det (8 § sambolagen). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Det betyder att man utgår från egendomens värde dagen då ni flyttade isär, alltså ska man utgå från bostadens värdering den dagen. Med samboegendom avses gemensam bostad om den förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det verkar som ni förvärvat huset för gemensam användning och det kommer därmed ingå i bodelningen. Vid bodelning ska först sambornas andelar i boet beräknas (12 § sambolagen). Detta gör man genom att ta all egendom vardera sambo äger och sedan dra av ett så stort belopp att ens skulder täcks (13 § sambolagen). Det är bara skulder hänförliga till samboegendomen som får dras av, i detta fall hade man alltså fått dra av eventuellt huslån eftersom det är hänförligt till huset som utgör samboegendom. Det som återstår läggs sedan samman och fördelas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Vad detta i praktiken innebär är att även om den ena sambon äger mer samboegendom än den andra kommer allt delas lika. Även om du på pappret äger 55% av huset kommer du alltså efter bodelning endast få ta del av 50%. Själva lottläggningen- hur fördelas egendomen i praktiken?Med ledning av de andelar som räknats ut enligt ovan ska samboegendomen fördelas mellan samborna på lotter (16 § sambolagen). Den som bäst behöver bostaden ska få behålla denna genom avräkning på sin lott (16 § andra stycket sambolagen). Om huset är förenat med lån ska den sambon som behåller huset överta hela lånet (16 § tredje stycket sambolagen). Om sambons andel inte täcker hela husets värde ska sambon istället betala resterande belopp i pengar, alltså "köpa ut" den andra sambon ur huset (17 § sambolagen). Det är här det blir tvistigt för er del. Som tidigare beskrivits ska man beräkna samboegendomens (husets) värde den dag då samboförhållandet upphörde, alltså den dag ni flyttade isär. Du nämner att huset är värderat till 2 700 000 kr och i sådana fall ska du till din före detta sambo utge egendom eller pengar motsvarande 1 350 000 kr. Ifall han vill ha mer pengar än så innebär det i praktiken att han motsätter sig att huset var värt 2 700 000 kr den dagen då samboförhållandet upphör. Du nämner att han vill att ni ska betala 1 450 000 kr, detta innebär att han tycker huset var värt 2 900 000 kr. Det är helt omöjligt att säga vilken värdering som är rätt eftersom det hela handlar om spekulation. Hur löser man problemet som uppstått?Den fråga ni är oense om är vilken summa du ska betala honom för att stå som ensam ägare på huset. Det finns två möjliga lösningar på problemet. En lösning är att man kan begära att tingsrätten förordnar en bodelningsförrättare (26 § sambolagen, 17 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Om samborna inte kan komma överens ska bodelningsförrättaren pröva frågor som är tvistiga (26 § sambolagen, 17 kap. 6 § ÄktB). Detta innebär att i första hand kommer bodelningsförrättaren se om ni kan komma överens om en lösning. I andra hand, om ni inte kan komma överens, kommer bodelningsförrättaren att meddela ett beslut om vad som ska gälla ifråga om de tvistiga frågorna. Kostnaden av en bodelningsförrättare ska som huvudregel fördelas lika mellan samborna (26 § sambolagen, 17 kap. 7 § andra stycket ÄktB). Är man missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan man klandra beslutet genom att väcka talan mot den andra sambon hos tingsrätten inom fyra veckor från delgivning av bodelningsförrättarens beslut (26 § sambolagen, 17 kap. 8 § ÄktB). Den andra möjliga lösningen är att bodelning görs genom att ni får lika andelar i huset, i sådana fall innehar ni huset med samäganderätt (19 § sambolagen). Detta är i praktiken ingen lösning på problemet eftersom ni fortfarande äger huset gemensamt. I sådana fall ska ni gemensamt bestämma hur ni ska förfoga över det (2 § lag om samäganderätt). I sista hand kan en samägare hos rätten ansöka om att få egendomen såld genom offentlig auktion om man inte kan komma överens (6 § lag om samäganderätt). SammanfattningÄven om du står som ägare till 55% på huset kommer det vid en bodelning praktiskt bli så att du endast får del av 50% av huset om det inte finns något samboavtal som säger annat. Det ni är oense om är med vilken summa du ska köpa ut honom. Lagen pekar ut att du ska köpa ut honom med halva värdet på huset, det man kan ifrågasätta från din före detta sambos sida är alltså värderingen som gjorts av huset. Han kan alltså inte fritt välja vilket pris han sätter på sin halva (det pris du ska köpa ut honom med), men han kan ifrågasätta den värdering som gjorts och hävda att huset egentligen är värt mer pengar. Eftersom ni nu är samägare till fastigheten hade ni gemensamt kunna sälja den. Som samägare ska ni gemensamt bestämma hur ni ska förfoga över huset, alltså betyder det att du inte behöver acceptera första bästa bud om du inte vill och då kommer inte heller huset kunna säljas till personen som lagt det budet. För att slippa sitta kvar i en ekonomisk intressegemenskap med din före detta sambo är det bästa om en bodelning kan ske. Eftersom ni inte verkar komma överens kan det vara aktuellt att anlita en bodelningsförrättare som hjälper er komma överens, eller i sista hand fattar ett beslut om hur bodelning ska ske. Avslutande rådOm ni verkligen inte kan komma överens om en summa du ska köpa ut din före detta sambo för rekommenderar jag att ta kontakt med tingsrätten som sedan förordnar en bodelningsförrättare. Om du vill ha ett ombud som företräder dig kan jag förmedla kontakt mellan dig och vår juristbyrå. Är detta något du önskar vänligen kontakta mig på linn.lindelof@lawline.se. Har du följdfrågor eller behöver förtydligande är du välkommen att kontakta mig på min mailadress ovan. Hoppas detta var till hjälp för dig!

Vad händer med min skuld på vårt gemensamma hus vid bodelning mellan sambor?

2019-09-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo köpte ett hus för 3 år sedan. Vi har inget samboavtal (som man såklart borde haft).Huset kostade 2 200 000 och jag lånade personligen upp ca 550 000 SEK till kontantinsats och renovering. Nu skall vi separera, och min fråga är om jag har någon rätt till "mina" 550 000 SEK efter försäljningen av huset. Eller blir det så att skulden är min personlig, men huset delas lika mellan oss?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Eftersom det inte framgår av din fråga kommer jag utgå ifrån att ni äger huset hälften var. Jag kommer också utgå ifrån att din skuld till banken är 550 000 SEK. Om du betalat av på lånet och skulden nu är till exempel 300 000 SEK är det den summan som ska räknas med. Jag utgår också ifrån att ert hus är värt 2 200 000 SEK idag.Vad ingår i bodelningen mellan sambor?Då två sambor separerar ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ingår samboegendomen (8 § SamboL). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Eftersom ni köpt huset tillsammans med avsikten att bo där tillsammans är det samboegendom och ska ingå i bodelningen. Även era möbler, hushållsmaskiner och liknande som någon av er köpt med avsikten att ni ska använda det tillsammans ska ingå (6 § SamboL). Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska era andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Först kommer all er respektive samboegendom listas på er sida, och all er egendom som inte är samboegendom kommer listas som annan egendom. Det ni äger gemensamt listas med hälften var hos er. Efter att all egendom listats får varje sambo avräkna så mycket som krävs för att täcka sina skulder (13 § SamboL). Sådana skulder som är direkt hänförliga till samboegendomen får avräknas därifrån. Alla skulder som inte är direkt hänförliga till samboegendomen ska avräknas från annan egendom, och endast om annan egendom inte räcker till får man avräkna från samboegendomen (13 § andra stycket SamboL). Efter att avdrag för skulder gjorts ska det som återstår av samboegendomen läggas ihop och delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta är det värde som varje sambo ska få efter bodelningen. Efter att man vet detta ska samboegendomen fördelas på lotter (16 § SamboL). Detta för att man ska veta exakt vilken egendom varje sambo ska få. Eftersom detta inte var din fråga kommer jag inte gå in i mer detalj på det. Om du undrar över det är du välkommen att ställa en ny fråga.Din situationJag kommer nedan visa en bodelning om man utgår ifrån att det enda ni äger är huset, ingen annan samboegendom och ingen annan egendom. Du Din sambo Hus 1 100 000 Hus 1 100 000 Skuld -550 000 Summa: 550 000 1 100 000 Totalt: 1 650 000Delas på två: 825 000 var.Detta innebär att du får behålla 550 000 för att täcka dina skulder plus de 825 000 du får då ni delar lika. Du kommer alltså efter en sådan här bodelning ha 1 375 000 SEK och din sambo kommer ha 825 000 SEK. Du måste dock komma ihåg att detta var en väldigt förenklad bodelning, samt att jag utgick ifrån att huset är värt 2 200 000 SEK och att din skuld är på 550 000 SEK. I er riktiga bodelning kommer ju även all annan samboegendom, och eventuella andra skulder ingå, samt de riktiga värdena för huset och din skuld. Men jag hoppas att detta ändå kunde göra det lite tydligare för dig. Mvh,