Kan man anmäla Kronofogden till JO?

2020-02-26 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej.Kan man anmäla Kronofogden till JO?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du kan absolut anmäla kronofogden till JO. Enligt 2 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän står statliga myndigheter under JO:s tillsyn. Kronofogden står alltså i egenskap av statlig myndighet under JO:s tillsyn. Upplever du att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av kronofogden kan du skicka in en anmälan till JO. Detta gör du enklast genom att fylla i ett formulär på JO:s webbplats.Med vänliga hälsningar,

Samboegendom & 22 § SamboL

2020-02-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag äger en bostadsrätt själv sedan 7 år tillbaka. Sedan 2,5 år sedan bor min kille här tillsammans med mig, dock är han inte skriven på den här adressen, men han betalar en del av hyran. Om vi skulle göra slut, har han då rätt att få en del av min lägenhet? Behöver vi skriva något samboavtal när han inte är skriven här och jag har ägt lägenheten själv sedan innan?
Sohail Niknejad |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna som reglerar din situation hittar vi i sambolagen (2003:376). Vill du läsa paragraferna parallellt med detta svar får du gärna klicka på länkarna eller söka upp de på internet!Har din sambo rätt att få en del av din lägenhet?Det ni kommer dela på om ert samboförhållande tar slut är s.k. samboegendom. Vad som räknas som samboegendom regleras i 3 § sambolagen. Huvudregeln är att er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag räknas som samboegendom, om ni köpt egendomen i syfte att använda den gemensamt. Förenklat sagt handlar det om viss egendom ni köper under och till ert förhållande. Din sambo har alltså inte rätt till en del av din lägenhet, eftersom du inte köpte den för att använda gemensamt med din sambo. Övertagande av bostad i vissa fallTrots att ni inte delar på det som inte är samboegendom finns det ett speciellt undantag för bostadsrätter i 22 § sambolagen. Undantaget innebär att den andra sambon har rätt att ta över bostaden om den (1) behöver den bäst och (2) det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Om ni varken har eller har haft barn tillsammans finns det dock ett väldigt litet utrymme för din sambo att överta lägenheten med hjälp av denna paragraf. Skulle han ta över lägenheten ska han ersätta dig för bostadens värde.Behöver ni skriva samboavtal?Det ett samboavtal reglerar är vad som ska ingå i bodelningen om ert förhållande tar slut. Som jag skrivit ovan så räknas inte din lägenhet som samboegendom. Den ska alltså enligt huvudregeln inte ingå i en eventuell bodelning, varför du inte behöver skriva ett samboavtal avseende din lägenhet. Det är dock viktigt att komma ihåg 22 §, vilken är ett undantag som kan bli aktuellt oavsett om ni skriver samboavtal eller inte. Det ni kan överväga är att skriva ett samboavtal avseende er resterande egendom, på så sätt blir det inga negativa överraskningar vid en eventuell bodelning. Skulle ni vilja upprätta ett samboavtal rekommenderar jag vår avtalsrobot, https://lawline.avtalsrobot.se/ varmt!SammanfattningDin lägenhet har inte köpts i syfte att användas gemensamt med din sambo och utgör inte samboegendom. Om det inte finns omständigheter som talar för att din sambo verkligen behöver lägenheten bäst så behöver du inte oroa dig vid en eventuell bodelning. Med vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2020-02-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Vår far vill att vi tre barn ska dela lika på en större summa pengar(ca 870 000 SEK) som han har sparat, dvs nu medans han lever. Han har inte skrivit något testamente, eftersom allt ska delas lika mellan oss tre barn. Hur ska han då gå till väga?Detta är väl förskott på arv? Är det skattefritt?Mvh/Marianne Babra (dotter)
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelser som ger svar på denna fråga hittar vi i dels i Ärvdabalken (ÄB) och dels i Inkomstskattelagen (IL). Vill du följa med i lagrummen medans du läser svaret får du gärna klicka på länkarna eller söka upp lagrummen via internet.Är detta ett förskott på arv?Med förskott på arv menas det att en eller flera arvingar mottagit egendom innan arvlåtaren avlidit. Konsekvensen av att en summa pengar räknas som förskott på arv istället för en vanlig gåva är att mottagarna får sitt framtida arv minskat med värdet de mottagit. I ert fall där ni alla tre är barn till arvlåtaren är presumtionen att pengarna utgör förskott på arv om inte det framgår av omständigheterna att det måste varit avsett att utgöra en gåva (6 kap. 1 § ÄB). Det betyder att i det fall ni vill undvika att pengarna klassas som förskott på arv är min rekommendation att er far skriver gåvobrev till er där det framgår att pengarna inte ska utgöra förskott på arv. Spelar det någon roll i eran situation?Som du har förklarat det ska ni alltså dela lika på den här summan av pengar. Det betyder att även om ni tar emot pengarna som förskott på arv så minskar rätten till ert framtida arv med lika mycket per person. Ni har fortfarande en lika proportionerlig fördelning av arvet innan och efter förskottet. Det jag kan tänka mig skulle snedvrida fördelningen är: (1) syskonkretsen blir större, alltså att era föräldrar föder fler barn eller, (2) arvlåtaren ändrar på fördelningen via testamente Min rekommendation är därför att om ni vill vara så säkra som möjligt på att pengarna inte kommer påverka era arv så ber ni eran far utfärda er var sitt gåvobrev där det tydligt framgår att pengarna inte ska utgöra förskott på arv. Är det skattefritt?Denna fråga är reglerad i 8 kap. 2 § IL. Paragrafen innebär att oavsett om det är ett förvärv genom arv eller gåva så är pengarna skattefria för mottagaren. Ni kommer i ert fall alltså inte behöva betala skatt för pengarna. Anledningen till varför arv och gåvor inte beskattas av mottagaren är att pengarna redan har blivit beskattade en gång hos er far när han tjänat pengarna.SammanfattningSå länge det framgår från omständigheterna att pengarna inte ska räknas som förskott på arv så kommer de inte göra det. Mitt förslag är som jag skrev ovan att ni ber er far utfärda gåvobrev där det framgår att pengarna utgör gåvor och inte förskott. Eftersom arv och gåvor är speciellt reglerade i IL kommer ni inte behöva betala skatt på pengarna. Vill ni ha hjälp med att utfärda gåvobrev kan jag rekommendera vår avtalsrobot (https://lawline.avtalsrobot.se/) eller vår juristbyrå! Med vänliga hälsningar,

Hej! Om företaget jag har beställt en data av har av misstag skickat flera vad har jag för skyldighet? Hur länge har dom rätt att kräva tillbaka produkten?

2020-02-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Om företaget jag har beställt en data av har av misstag skickat flera vad har jag för skyldighet?Hur länge har dom rätt att kräva tillbaka produkten?Mvh Madelene
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer nedan besvara frågorna med hänvisning till ett par lagrum, vill du följa med i lagtexten får du gärna klicka på länkarna eller söka på lagarna via internet. Mottaget överskott från säljarenSom du beskriver frågan verkar det som att köpet avsåg endast en dator men att säljaren skickat flera. I en situation som denna tittar man på själva avtalet som har upprättats mellan parterna, det vill säga att du bara har betalat för en dator och har därmed rätt att behålla en dator. Misstaget är dock inte ditt ansvar, vilket betyder att det inte finns någon skyldighet att meddela säljaren att den skickat för många varor. Skulle du dock bli kontaktad av säljaren är du skyldig att lämna tillbaka överskottet, alla kostnader för att skicka tillbaka överskottet ska säljaren stå för. Skulle du vägra att lämna tillbaka överskottet kan du göra till skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § Brottsbalken). Min rekommendation är att se till så att datorerna är tillgängliga för upphämtning. Oavsett om säljaren kontaktar dig eller inte får man nämligen inte använda en vara som man inte betalat för. Hur länge har säljaren rätt att kräva tillbaka överskottet?Denna fråga handlar om något som kallas för preskriptionstid och regleras i ditt fall i Preskriptionslagen (1981:130). Preskriptionstid är förenklat sagt hur länge man kan kräva att någon företar en viss handling. I ditt fall betyder det hur länge säljaren kan kräva tillbaka överskottet. Preskriptionstiden i det här fallet är 3 år utan att det skett ett s.k. preskriptionsavbrott (1-2 §§ preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott kan göras på flera olika sätt men i ditt fall är de huvudsakliga sätten att avbryta preskriptionen: (1) Du begär att få en faktura på datorerna du inte betalat för och därmed erkänner att du fått för mycket, (2) Säljaren kontaktar dig och ber om att få tillbaka överskottet.Det handlar alltså om att du eller säljaren ska ha visat att det finns ett överskott kvar hos dig som du inte har rätt till. Om varken du eller säljaren har tagit upp överskottet under en 3 års period kan alltså säljaren inte kräva tillbaka överskottet. SammanfattningDatorerna som du inte betalat för är alltså egentligen inte dina att använda, däremot är det inte heller ditt ansvar att se till så att säljaren får tillbaka dem. Du har ingen skyldighet att kontakta säljaren om detta eller betala för någon sorts leverans tillbaka, allt det ska säljaren ansvara för. Det du är skyldig att göra är att se till så att överskottet är tillgängligt för upphämtning utifall säljaren skulle bli medveten om felet. Om det går 3 år utan ett preskriptionsavbrott kan säljaren inte längre kräva tillbaka överskottet.Med vänliga hälsningar,

Är försäljning av lustgas lagligt?

2020-02-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Var hittar jag lag paragraf som tyder på att försäljning av lustgas är laglig på klubar och fester?Vi kunna se att de står från en myndighet helt enkelt.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det kommer till att ta reda på om ett ämne eller en substans går att sälja eller inte kan man se till om det är narkotikaklassat. Det finns inte en specifik paragraf som reglerar om just lustgas går att sälja. Vad man gör istället är att leta i läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10). Listan innehåller de ämnen och substanser som är narkotikaklassade av läkemedelsverket. Skulle ämnet man vill sälja finnas med i verkets förteckningar är det alltså narkotikaklassat och olagligt att sälja. Lustgas finns i nuläget inte med i denna lista vilket betyder att det inte är narkotikaklassat och därmed är lagligt att sälja. Med vänliga hälsningar,

Ex-make vägrar hämta upp sina saker

2020-02-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Mitt ex friade till mig 31/12 - 2019. Jag sa ja. En månad senare är han otrogen och jag gör då slut med honom. Han har saker kvar hos mig, så som kläder och tvspel (jag har inget kvar hos honom). Har bett honom hämta detta under 2 veckors tid nu men han vägrar och menar att jag skall åka och möta honom halvvägs med hans saker något jag inte vill göra. Dels för att det är hans saker och dels för att han är orsaken till att vår relation tagit slut. Vad har jag rätt att göra med hans saker han vägrar hämta? Vill inte ha dessa liggandes här utan vill kunna gå vidare med mitt liv utan ett spår utav honom i det.Tack på förhand.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Dina rättigheter och skyldigheter regleras i det här fallet i 8 och 10 kap. brottsbalken. Vill du följa med i lagrummen får du gärna klicka på länkarna eller söka upp de på nätet!Ex-maken vägrar hämta upp sina sakerDet är beklagligt att ditt ex vägrar hämta upp sina saker, dock är det viktigt att poängtera att det han lämnat kvar fortfarande är hans saker. Det betyder att du tyvärr inte har rätt att förfoga över det han lämnat kvar hur som helst, t.ex. genom att slänga bort det. Det brottet du riskerar att begå om du slänger sakerna är olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. Ett annat exempel är att du skulle lämna sakerna på en annan plats utan hans tillstånd, då blir brottet egenmäktigt förfarande aktuellt enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Detta betyder dock inte att ditt ex har rätt att vägra att hämta upp sina saker. Precis på samma sätt som du inte får flytta hans saker utan tillåtelse får ditt ex inte heller lämna kvar sina saker utan tillåtelse. Han kan därför riskera att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande genom att ta upp plats i din bostad utan din tillåtelse. Möta varandra halvvägs?Du har ingen skyldighet att möta upp ditt ex halvvägs utan det är något du får bestämma själv om du vill göra. Här kan det dock vara värt att komma ihåg att ditt ex har en skyldighet att hämta upp sina saker, varför han inte kan vägra att åka till dig för att hämta upp sakerna så länge du håller allt tillgängligt för hämtning.Ansök om handräckningEtt av de medlen du kan ta till är att ansöka om s.k. handräckning hos kronofogden. En sådan ansökan innebär att kronofogden förelägger ditt ex att hämta upp sakerna som lämnats. Beslutet som kronofogden sedan tar om handräckning kan leda till att ditt ex blir skyldig att snarast hämta sina saker. Denna ansökan gör du genom att fylla i en blankett på kronofogdens hemsida. Själva ansökan kostar 300kr, du kan dock begära att få ersättning för kostnaden i din ansökan. SammanfattningDu har alltså en begränsad rätt till vad som får göras med sakerna som ditt ex lämnat kvar. Allting måste hållas tillgängligt för upphämtning. Ni har möjlighet att bestämma själva hur det ska ske men det finns ingen skyldighet för dig att gå längre än att hålla sakerna tillgängliga för upphämtning hos dig. Om ditt ex fortfarande skulle vägra att hämta upp sakerna kan du ansöka om handräckning hos kronofogden för att försöka snabba på processen. Med vänliga hälsningar,

Arvsavtal m.m.

2020-02-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga som gäller avtal avseende fördelning av arv, förskott på arv och gåvor från föräldrar till bröstarvingar. Vi är en syskonskara på fyra syskon som skulle vilja ingå ett gemensamt avtal kring eventuellt arv, förskott på arv och gåvor som våra föräldrar kan komma att ge/lämna efter sig. Vi känner alla fyra att det skulle vara skönt att slippa en obehaglig överraskning framöver om våra föräldrar skulle välja att förfördela någon av oss då detta kan skapa splittring oss syskon emellan. Vår fråga är om det är möjligt att skriva ett sådant avtal och vad vi i så fall behöver ha med i avtalet för att det ska vara giltigt.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelser som ger svar på denna fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Vill du följa med i lagrummen medans du läser svaret får du gärna klicka på länkarna eller söka upp lagrummen via internet. Utgångspunkterna för arvFör att ge en kort bakgrund till hur situationen ser ut kan det vara bra att ha koll på utgångspunkterna för arv om ni redan har koll på utgångspunkterna kan ni bortse från detta avsnitt. Alla barn till den som lämnar arv efter sig kallas för bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är att alla bröstarvingar får en lika stor del av arvet. De här andelarna kallas för arvslotter. Huvudregeln kan dock undvikas om det skrivs i testamentet att alla bröstarvingar inte ska få lika mycket (vilket ni befarar är en risk). Gränsen för hur mycket man kan förfördela arvingarna går vid hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att ni fyra syskon som egentligen får 25% av arvet var kan kräva att ni åtminstone får 12,5% av arvet ifall fördelningen ser annorlunda ut i testamentet. Alltså kan inte någon av era föräldrar göra någon bröstarvinge arvlös, och det finns dessutom en gräns för hur testatorn får fördela arvet mellan er. Att skriva avtal om framtida arv med sina syskonSå som jag förstår det så vill ni skriva vad man kallar för ett arvsavtal er syskon emellan, utan att era föräldrar deltar i avtalet. Ett arvsavtal är nämligen just att träffa avtal om framtida arv med andra personer än den som lämnar arvet efter sig. Detta regleras i 17 kap. 1 § ärvdabalken. Rättsligt sett innebär paragrafen att arvsavtal är ogiltiga om någon bestrider avtalet. Det betyder tyvärr att avtalet kommer vila på samma förtroende som en vanlig överenskommelse er syskon emellan eftersom avtalet kommer ogiltigförklaras om någon bestrider avtalets giltighet. SammanfattningDet finns alltså en viss gräns till hur långt era föräldrar kan förfördela er. Skulle ni skriva ett arvsavtal är det tyvärr ändå väldigt enkelt att ogiltigförklara avtalet om någon av er skulle ångra att de ingick i avtalet senare. För att få ett starkare juridiskt skydd skulle jag rekommendera att övertala arvlåtaren att skriva ett testamente där alla får lika mycket arv. Skulle ni behöva hjälp med att skriva ett testamente kan jag rekommendera att använda vår avtalsrobot (https://lawline.avtalsrobot.se/) eller att ni vänder er till juristbyrån! Med vänliga hälsningar,