Anmälan av polisen

2020-07-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Vill anmäla polisen för bristande arbete på grund av att inte tar ansvar en död hund bara skiter i
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga/avsikt, går polisens handlande att anmäla hos JO Här./Vänligen

Får en god man bestämma kring flytt?

2020-07-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej!Det är som så att min pojkvän har en Godman, får den lägga sig i om han vill flytta ihop med mig?Han har berättat för Godman att han ska flytta och den sa nej!Vad jag har förstått så ska en godman bara ha hand om ekonomin inte privatlivet hans.MVH
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som om huruvida gode mannen får bestämma kring din pojkväns flytt.

Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?

2020-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag och barnets far har delad vårdnad. Barnet är 7år. Innan skolan började var hon där 1 helg i månaden. Sen kom vi överens om vartannat lov och långhelg. Dem pratar i telefon runt jul och när hon fyller. Jag har tjatat att han ska visa intaitiv och ringa 1gång i veckan vilket han kanske gör i 3 veckor innan det dör ut.Jag vill gärna också planera umgänge i god tid för dels egna planer men även för fritidspersonal. Tex sommarlovet har jag fått svar i juni även då jag börjar fråga imitten av april. Nu har han tagit tillbaka alla föräldradagar han gett mej fast dem kommer brinna inne och när jag tar upp det säger han att han ska driva frågan att ha umgänge varje lov. Då han påstår det är det vanliga med stora avstånd emellan. Barnet vill inte va borta så länge och är det verkligen rimligt att som umgöngesförälder "få" alla lov dvs många stora högtider.? Vad säger kontinuitetsprincipen om detta.Samt vad har man egentligen för skyldigheter som umgängesförälder?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnet har som huvudregel rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Barnet har även rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Tyvärr kan man inte tvinga en förälder att ha umgänge med sitt barn, all kontakt måste ske på frivillig basis. En umgängesförälder har således ingen skyldighet att träffa eller kontakta sitt barn ett visst antal gånger under en period. Vill du ha ett strukturerat umgänge kan ni skriva ett umgängesavtal där ni kommer överens om dagar, högtider och tider för umgänget samt eventuella resekostnader som umgänget föranleder. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). För att få hjälp att skriva avtalet kan ni vända er till familjerätten hos kommunen. Familjerätten kan även genom samarbetssamtal hjälpa er att komma överens om frågor som rör umgänget. Ni kan även få umgänget fastställt hos domstol.Alla beslut rörande umgänget ska baseras på vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Det finns ingenting som säger att umgängesföräldern automatiskt kommer att få umgänget under alla stora högtider eller att det skulle vara bäst för barnet att göra på det sättet. Kontinuitetsprincipen har främst med barnets boende eller vårdnadsfrågan att göra och går ut på att barnet ska bo hos den föräldern där barnet redan har sin invanda miljö med skola, kompisar, fritidsaktiviteter och allt annat det innebär som ger en stabilitet i tillvaron. Kontinuitetsprincipen ska inte behöva inkräkta på och vägs mot att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avsluta hyresavtal innan uppsägningstids slut?

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr andrahand, och i kontraktet står det att det är 3 månader uppsägningstid. Nu sa jag upp lägenheten pga jag blivit av med jobbet, frågade även min hyresvärd om vi kunde korta ner uppsägningen till en månad pga att jag helt enkelt inte kommer ha råd, vilket hon absolut inte ville gå med på. Har jag några alternativ i detta?
Emil Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som gäller kring uthyrning av lägenhet regleras i 12 kap. Jordabalken. Om ett hyresavtal träffats på obestämd tid kan avtalet upphöra att gälla först vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från det datum då du sagt upp lägenheten. Dvs om du säger upp hyresavtalet den 20 augusti så kommer avtalet att upphöra vid månadsskiftet november/december (12 kap. 4 § jordabalken). Tyvärr finns inte så många alternativ till att få lägenheten uppsagd tidigare. Det jag kan rekommendera dig att göra är att försöka hjälpa din hyresvärd att hitta en ny hyresgäst som kan ta över ditt andrahandskontrakt.Vänligen,

Försäljning av lägenhet i utlandet

2020-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag är Kroatiska medborgare som bor och jobbar i Sverige, vill sälja lägenhet i Kroatien, till vilken land måste betala vinstskatt. Kroatiska lag säger att jag är skattebefriad på första boende som man har, och detta lag gäller mig, är det betyder att jag är inte skyldig åt Sverige då??? Tack för svar.
Viktoria Tomsson |Hej,För att kort besvara din fråga är huvudregeln att du inte skattepliktig för försäljning av lägenheten utomlands. Det hela beror dock på vad som står i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Kroatien, varför jag råder dig att kontakta Skatteverket för mer vägledning i din fråga/Vänligen,

Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?

2020-07-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om förtal. Jag har haft en kontaktperson från kommunen som dom första två åren funkat perfekt men det senaste året har hen helt ändrat attityd och sätt, ljuger, säger saker som hen inte står för vilket invaggat mig i en trygghet, erbjudit sig att vi ska vara vänner och tajta sådana m.m.vilket jag har gått på och som hen sedan slår i från sig. Jag kan ju säga att jag har en sms konversation kvar i min telefon som jag har haft med hen och där mycket av det jag tar upp finns som fakta. För att göra en lång historia kort så har detta bidragit till att jag det senaste året fått en depression som jag fortfarande har, fått ta till extra mediciner, ibland alkohol för att jag mår så dåligt av det som hänt periodvis, och ja, min vårdgivare är informerad. Hens ordinarie arbete vid sidan om kontaktmannaskapet är på ett boende för personer som har funktionsvariationer samt även psykiska sjukdomar där hen är både stödjare och kontaktperson. Eftersom jag är någorlunda klarsynt och ser vad som händer i min omgivning, om jag får säga det själv, vilket inte alla är så känner jag och undrar vad skulle hända om jag berättar för hens ansvariga om hur hen har betett sig emot mig och hur det har påverkat mig och fortfarande gör. Avsikten i så fall från min sida är ju att förhindra att andra som är beroende av insatser ska råka lika illa ut som mig och som kanske inte kan säga ifrån utan att man kanske håller ett extra öga på hen. Är jag fri att göra detta eller vad kan hända?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att först besvara din fråga, behöver jag mer information från Dig. Vad har kontaktpersonen för anställning på kommunen och vad är din ställning i förhållande till hen?Som huvudregel klassas det inte som förtal att berätta för överordnade om anställdas arbetssätt. Syftet är ju inte att skada någons anseende, utan snarare att få erforderlig hjälp från personen ifråga./Vänligen

Vad händer om man nekar en bot?

2020-07-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej.För några veckor sedan var jag och mina kompisar på väg hem från en fest då vår bil blev stoppad av polisen.Jag var inte den som körde men polisen såg på mig att mina pupiller såg stora ut och misstänkte därför att jag tagit någon form av narkotika. I panik så nekade jag men blev tvungen att lämna pissprov.I efterhand så ångrar jag att jag nekade då jag tidigare är ostraffad och det känns enklare att erkänna och godkänna bötern som påföljden hade blivit än att ta det till domstol då provet med största säkerhet kommer vara positivt.Kommer jag få en chans till att erkänna och godkänna bötern när provet är analyserat eller kommer det gå direkt till domstol eftersom jag nekade brottet?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar de som att du har kört bil med narkotika i kroppen vilket innebär att du kan ha gjort dig skyldig till brottet drograttfylleri.Brottet kan ge böter eller fängelse. Det är troligt att det i ditt fall kan bli böter med hänsyn till vilken sorts narkotika du brukade och att du säger att du är ostraffad sedan tidigare. Dock påverkas straffet också av hur mycket narkotika du hade i blodet.Eftersom brottet kan ge böter så kan åklagaren välja att utfärda ett strafföreläggande istället för att åtala dig för brott i domstol. Det är åklagaren som beslutar om att ta upp brottet genom strafföreläggande och detta är valfritt för åklagaren, RB 48 kap 1 §. Om åklagaren beslutar detta och du godkänner strafföreläggandet så innebär det att du erkänner brott, RB 48 kap 2 § 2 st. Genom att godkänna strafföreläggandet gäller det som en dom, RB 48 kap 3 § 2 st.Sammanfattningsvis kan åklagaren välja att utfärda ett strafföreläggande vilket du kan godkänna (erkänna) och betala direkt eller så blir det rättegång. Med vänliga hälsningar,

Gallringsregler för trafikbrott

2020-07-31 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej, jag fick en penningbot från polis för att jag inte använde blinkers vid en korsning, de sa att jag kan antigen betala boten eller tar det på rätten och de sa ingenting om detta skulle sparas också i mitt registerutdrag, jag tyckte då det är bra att ta emot boten på plats och få slut på det. Nu efter sex månader beställde jag ett utdrag från polisen för att ansöka jobb hos ett transport företag och då upptäckte jag att det stod i registret ett trafikbrott vilket påverkar mina ansökningar negativt. Nu undrar jag om jag kan överklaga eller begära polismyndigheten att radera registret eftersom jag inte blev informerad av polisen då jag erkännande trafikbrottet.Mvh
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Belastningsregistret innehåller alla domar som en person har dömts till men även strafförelägganden från åklagaren eller en ordningsbot utfärdad av polisen, 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Det är påföljden eller straffet som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Det framgår av 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister när en uppgift i belastningsregistret gallras, dvs försvinner, och inte längre blir synlig. Uppgifter om böter gallras fem år efter domen, så den bot du fick utfärdad av polisen kommer att vara synligt i registret i fem år från dagen då du fick boten. Det finns inget du kan göra för att i förtid gallra bort uppgiften i ditt register.Föreläggande av ordningsbot får enligt 48 kap. 13 § rättegångsbalken (RB) utfärdas för vissa brott som inte kan leda till svårare straff än penningböter. Eftersom du godkände ordningsboten och betalade den har den vunnit "laga kraft", detta innebär att den inte går att överklaga, 48 kap. 3 § RB. Det finns dock viss möjlighet att klaga på godkänd ordningsbot, det är samma regler som är tillämpliga för klagan på godkänt strafföreläggande i 59 kap. 6-10 §§ RB. I 6 § 1 p. föreskrivs att strafföreläggandet (eller ordningsbotsföreläggandet i det här fallet) ska undanröjas om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring. Att den misstänkte inte förstod innebörden av godkännandet, ett s.k. förklaringsmisstag, omfattas i regel av denna bestämmelse. Det är dock svårt för tingsrätten att utreda vad den misstänkte förstod vid tiden för godkännandet. Ett påstående om förklaringsmisstag godtas inte rätt av, utan tingsrätten gör en sammanvägd bedömning av den misstänktes och polisernas utsagor, samt övrig bevisning. Det kan vara en problematisk faktor att det har gått sex månader sedan du godkände boten.Av 59 kap. 7 § RB framgår hur man går tillväga för att klaga på ett godkänt föreläggande av ordningsbot. Klagan sker skriftligen hos den tingsrätt som hade kunnat ta upp åtal för förseelsen, det vill säga tingsrätten i den ort eller det område där förseelsen begicks. Skrivelsen måste komma in till tingsrätten senast ett år efter att ordningsboten verkställts.Mitt tips är att aldrig godkänna ett föreläggande eller böter om du anser att du inte har gjort fel i den påstådda gärningen, då det i princip är omöjligt, eller i vart fall väldigt svårt, att i efterhand "riva upp" ett godkänt föreläggande eller ordningsbot som vunnit laga kraft.Med vänliga hälsningar,