Förskott på arv – köp till underpris

2021-05-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Får man köpa sina föräldrars egendom, som va värderat till 15 miljoner, för ynka 80 000och utan att det andra syskonet fick någonting
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är okej att köpa egendom av sina föräldrar till ett underpris utan att andra syskon behandlas på samma sätt. Det korta svaret på din fråga är att det är fullt möjligt att göra ett sådant köp. Att köpa egendom av sina föräldrar till ett underpris är således typiskt sett helt förenligt med lagen. Det finns dock en del saker att tänka på när man gör ett sådant köp; underprisköpet kan nämligen komma att betraktas som förskott på arv. I det följande kommer jag således gå igenom vad som händer rent arvsmässigt om du köper egendom till underpris av dina föräldrar.Reglerna om arv finner du i ärvdabalken (hädanefter förkortat ÄB). Arv ska fördelas lika mellan arvingarna Förutsatt att dina föräldrar inte har skrivit något testamente är utgångspunkten att deras kvarlåtenskap vid deras frånfälle ska fördelas lika mellan bröstarvingarna. Du och ditt syskon ska således som huvudregel dela lika på det era föräldrar eventuellt lämnar efter sig när de går bort. (2 kap. 1 § ÄB)Gåvor från föräldrar presumeras vara förskott på arvTill följd av att utgångspunkten är att bröstarvingarna (du och ditt syskon) ska ärva lika mycket från arvlåtarna (dina föräldrar) finns det en presumtion som innebär att det arvlåtaren i sin livstid har gett en bröstarvinge ska räknas som förskott på dennes arv. Det innebär att värdet av gåvan räknas bort från det som du senare skulle få ta i arv av dina föräldrar. (6 kap. 1 § ÄB)Värdet av det du har fått av dina föräldrar ska beräknas vid tidpunkten för gåvans mottagande, inte vid arvlåtarens död. (6 kap. 3 § ÄB)Undantag från presumtionen Det finns dock vissa undantag från den precis nämnda presumtionen: För det första gäller den inte sedvanliga gåvor. Det innebär att exempelvis vanliga födelsedagspresenter och liknande inte kommer att räknas som ett förskott på ditt arv från dina föräldrar. (6 kap. 2 § ÄB)För det andra kan presumtionen brytas om det är så att dina föräldrar faktiskt vill att gåvan ska gynna dig och det därför inte ska ses som ett förskott på din arv. Dina föräldrar kan då upprätta ett gåvobrev i vilket de uttrycker att gåvan inte ska ses som ett förskott på ditt arv.Vad som gäller i ditt fallOm dina föräldrar säljer egendomen till dig till ett sådant markant underpris som du har beskrivit i ditt scenario, kommer mellanskillnaden mellan den av dig erlagda köpeskillingen och marknadsvärdet ses som en gåva. Denna gåva kommer rent arvsrättligt sedan ses som ett förskott på ditt arv. Om marknadsvärdet för egendomen den dag som du får den således uppgår till 15 000 000 kr och du köper den för 80 000 kr, innebär det att du presumeras ha fått 14 920 000 kr i förskott på ditt arv. Detta får till följd att när du och ditt syskon senare ska dela lika på dina föräldrars kvarlåtenskap efter deras frånfälle, kommer 14 920 000 kr räknas bort från din halva. Det innebär att ditt syskon kommer få mer i arv genom att denne "tar" en del från ditt arv. Eftersom du redan har fått vad som ses som ett förskott på ditt arv strävar alltså den slutliga fördelningen efter att bli så rättvis som möjlig. Detta förutsätter dock som sagt att dina föräldrar inte har skrivit ett gåvobrev där det uttryckligen framgår att egendom inte ska ses som ett förskott på ditt arv. Finns ett sådant kommer du och ditt syskon att dela lika på era föräldrars kvarlåtenskap.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning

2021-05-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Vi är tre syskon med samma pappa. Mina två syskon kommer att få ärva fastigheter av vår pappa, denna gåva kommer att ges som ett förskott på arv, vilket också kommer att preciseras i ett gåvobrev. Eftersom fastigheterna uppgår till en betydande summa funderar jag på vad som händer när det en dag är dags att fördela arvet. Vad gäller om kvarlåtenskapen är mindre än de x kr som mina syskon vardera ärver i förskott? Kan det i gåvobrevet eller i ett testamente regleras att mina syskon isf blir återbetalningsskyldiga så att arvet kan delas lika? Bör man på något sett kompensera att mina syskons arv delas ut i förskott? Tack!
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om förskott å arv finner vi Ärvdabalken(ÄB). Enligt 6 kap 4 § ÄB är inte en arvinge skyldig att återbära (betala tillbaka) pengar om det vid förskott-givarens död visar sig att förskottet var större än arvslotten.Det går faktiskt enligt samma paragraf att genom en uttrycklig föreskrift, där det inte ska finnas någon tvekan om att den som mottagit förskottet har fullt uppfattat vad som gäller, att föreskriva att gåvan mottas med kravet på att om den framtida arvslotten blir mindre än förskottet så ska mellanskillnaden återbäras. Detta har bekräftats genom ett mycket gammalt rättsfall som heter NJA 1941 s. 62. Hoppas du är nöjd med svaret.

Om god man också är bröstarvinge?

2021-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA |HejJag är God man till min mamma som har en långt gången demens. Hon äger en kolonistuga i mkt dåligt skick, som hon fått ärva efter min mormor och morfar. Den ska nu säljas då hon inte har förmåga att sköta den längre. Jag har fått den värderad av två oberoende mäklare. Den ena värderade den till 100.000 kr och den andra till 120.000 kr (stugan i sig tycker de kan rivas men värderingen gäller odlingsmöjligheterna) . Om min mamma hade varit frisk och velat göra sig av med stugan hade hon med största sannolikhet skänkt eller sålt den till en symbolisk summa till min äldsta son som är snickare. Förstår att han inte bara kan ta över stugan nu men vad är ett lämpligt pris att köpa den för? Är det 110.000 kr? Det kan ju hända att vi inte ens skulle kunna sälja den privat till det priset med tanke på stugans dåliga skick. Låt säga att vi bara får 80.000 kr, skulle sonen då få köpa det för samma pris? Känns ej aktuellt att låta mäklare sköta försäljningen med tanke på att de tar ca 25.000-30.000 för att sälja det.Tacksam för svar.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är du och dina syskon som kommer att ärva från er mamma som utgångspunkt, så länge hon inte testamenterat annorlunda. Detta innebär att det är ert intresse som det ska tas hänsyn till. En god man ska alltid handla i huvudmannens intresse. En utomstående god man ska inte sälja stugan till underpris eftersom detta hade minskat din mammas kvarlåtenskap till nackdel för er som ska ärva. Men i detta fall är du som bröstarvinge också god man. Jag hade gett dig rådet att ni syskon sätter er ner och diskuterar hur ni vill göra med stugan. Du anger själv att din mammas önskan sannolikt hade velat ge eller låta din bror köpa stugan för symbolisk summa. Förutom din intresset att din mammas ekonomi ska skötas så det finns täckning för hennes utgifter, kommer ert intresse som bröstarvingar därefter att egendomar inte avhänts till utomstående t.ex.. Ni kan välja om ni kommer överens att din bror får stugan och du får motsvarande summa i pengar eller så är det kanske det är någon annan ägodel som har känslomässigt värde för dig. Om han får stugan gratis eller för symbolisk summa så kommer det att ses som ett förskott på hans arv och stugans värde kommer att dras av från hans arvslott när din mamma sedan går bort, 6:1 ärvdabalken.Ni behöver inte anlita en mäklare för försäljningen utan de som skulle kunna ifrågasätta vad du gör med din mammas kvarlåtenskap är endast arvingarna. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid förskott på arv?

2021-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mamma har ett sommarhus som hon vill överlåta till min syster. Vi är två syskon och vi är helt överens. Vi vill göra detta som ett tidigt arvsskifte, dvs min syster får huset och jag får pengar. Vi undrar hur den transaktionen genomförs samt hur man gör ett rättvist och opartiskt bedömmande av sommarhusets marknadsvärde.
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i ärvdabalk (ÄB).För att åstadkomma rättvisa mellan arvingarna finns regler om förskott på arv. Reglerna innebär att gåvor som arvlåtaren överlämnat i livstiden kan komma att räknas av vid arvskiftet. Enligt 6 kap. 1 § ÄB presumerar man att en gåva till en bröstarvinge är ett förskott. Om en gåva överlämnats till en bröstarvinge utan några särskilda villkor, följer det alltså direkt av lagen att gåvan vid arvskiftet ska avräknas som förskott på arv. Om en gåva ska avräknas som förskott på arv, läggs värdet av gåvan till kvarlåtenskapen innan delning sker, 6 kap. 5 § ÄB. Avräkning ska ske med gåvans värde vid mottagandet, 6 kap. 4 § ÄB. Jag tolkar din fråga som att du vill ha ditt förskott i form av pengar nu och inte vid arvsskiftet, om så inte är fallet får du gärna återkomma till oss. Det enda värde som kan fastställas genom opartiska värderingar är försäljningsvärdet eller marknadsvärdet, vilket kan göras genom att exempelvis anlita en mäklare.Sammanfattningsvis behöver din mamma inte föreskrivna några särskilda villkor när hon ger pengarna respektive huset till dig och din syster, då detta kommer presumeras vara ett förskott. Hör av dig till oss om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Hur göra för att det ej ska bli förskott på arv?

2021-05-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Avtala bort förskott på arv?Räcker det med att i ett dokument skriva, och signera, att inga av de pengar man gett och i framtiden kommer ge något av sina barn ska räknas som förskott på arv för att detta ska gälla vid ett arvsskifte? Jag vill alltså att pengar jag gett mina barn inte ska avräknas någon av dem som förskott på arv vid min bortgång. Om det inte räcker med att skriva detta i ett dokument, hur ska jag då göra för att uppnå min vilja?Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att allting räknas som förskott på arv om inget annat framgår (6 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det finns inget särskilt formkrav för att det inte ska räknas som förskott på arv, utan det viktiga är att det framgår tydligt att det är din avsikt. Detta kan göras på flera olika sätt, även mer informella sätt som exempelvis muntligen. Att skriva ett dokument där din vilja tydligt framgår fungerar därför alldeles utmärkt. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig på ett bra sätt! Med vänliga hälsningar,

Förskott på arv?

2021-05-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej för ca,50 år sedan gav min far vårat barndomshem till min bror,min mor är död och nu också våran far,vad händer om huset ska säljas? Kan jag som syskon få del av vinsten?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en förälder, som i ditt fall, ger en gåva till en bröstarvinge ska man som utgångspunkt räkna denna gåva som förskott på arv, 6 kap. 1 § ärvdabalken. När arvet efter er far ska fördelas mellan arvingarna ska barndomshemmet räknas bort från din brors laglott.Denna utgångspunkt gäller dock inte om din far har föreskrivit i ett gåvobrev att barndomshemmet inte ska räknas som förskott på arv. Men om något sådant gåvobrev inte finns utgör barndomshemmet förskott på arv.Bröstarvingar har alltid rätt att få sina laglotter, hälften av bröstarvingens laglott, 7 kap. 1 § ärvdabalken. Arvlåtaren, din far, kan inte testamentera bort den del av sin egendom som utgör bröstarvingarnas laglotter.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan gåva istället ses som förskott på arv?

2021-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Min farmor och farfar skrev för några år sedan över sitt hus på min farbror genom ett gåvobrev. Mina farföräldrar hade tre barn barn, min farbror, min faster och min far (som efter överlåtelsen har gått bort). Efter överlåtelsen fortsatte min farmor och farfar att bo i huset under flera år fram till nu när de ska flytta till ett seniorboende. Är detta att anse som ett förskott på arv? Kan jag begära att husets värde ska inkluderas i en framtida arvsfördelning?Tack på förhand.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) och juridiska doktrin för att besvara din fråga. Som utgångspunkt ska egendom en arvlåtare lämnar till sina bröstarvingar räknas som förskott på arv. Undantaget är ifall arvlåtaren har föreskrivit att det inte ska ses som ett förskott, ett gåvobrev är en sådan föreskrift. Därmed ska det som utgångspunkt inte ses som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Dock kan en angripa denna form av gåva, anledningen är att den kan jämställas med ett testamente. Ifall en gåva ges ut med ett villkor om att gåvogivaren ska ha nyttjanderätt till den kan den istället betraktas som ett testamente och kan då angripas av bröstarvingar (7 kap. 4 § ÄB). Som barnbarn räknas en också som bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB). Det som sker är att en jämkar gåvan för att få ut sin laglott. Enligt den juridiska litteraturen innebär det att gåvan istället kan räknas av som ett förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Värt att beakta är att förskott på arv inte återbärs (6 kap 4 § ÄB) men avräknas från arvtagarens arv. Ifall det inte skulle kunna avräknas som ett förskott på arv kan reglerna i 7 kap. 4 § ÄB istället tillämpas. Då kan en istället genom det förstärkta laglottsskyddet jämka gåvan och återföra den till kvarlåtenskapen (7 kap. 4 § ÄB). Då har du som bröstarvinge rätt att utkräva din laglott som utgör hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). Talan mot gåvotagaren måste dock ske inom ett år efter det att boupptäcknigen för arvlåtaren avslutats (7 kap 4 § 2 stycket ÄB). Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Förskott på arv

2021-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mormor avled nyligen och det är min syster och jag samt två mostrar som står som arvtagare.När mormor sålde sitt hus "lade hon in pengarna" i en lägenhet som står skriven på en av mostrarna. Finns det någon chans att få en del av lägenhetens värde i arv eller är det helt uteslutet? Hoppas att ni förstår frågeställningen. Mvh Maria
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns absolut en chans att ta del av det värdet som investerats i din mosters lägenhet. Den summa som investerats i lägenheten kommer som utgångspunkt att ses som förskott på din mosters arv om inte annat har avtalats. Detta innebär att beroende på hur stor kvarlåtenskap din mormor har så kommer värdet som investerats, räknas med i kvarlåtenskapen, för att sedan dras bort på din mosters arvslott, 6:1 ärvdabalken. Exempel: Om ni är 4 arvtagerskor (A,B,C,D) och din moster redan (A) har tagit ut 50 000 och dödsboet har ett värde på 150 000, så skulle ni som utgångspunkt få dela på det dvs 150 000/4. Har dock A redan fått pengar i förväg genom investeringen i lägenheten så ska det ses som förskott och boets värde ska ökas med förskottets värde dvs 50 000, så istället får ni 200 000 att dela på dvs 200 000/4. Varje arvtagerska ska vardera få 50 000. Eftersom A redan fått ut ett förskott på 50 000 får hon inga ytterligare pengar vid själva bodelningen mellan er utan hon har redan fått sitt arv. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,