Du kan bara få förskott på arv av en levande person

2019-01-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hur fungerar det med förskott på arv?Min far dog för 12 år sen och då tog de två särkullbarn som finns tog ut sin del direkt.Kvar är jag med en sjuk mor i livet.I en separation nu behöver jag kunna köpa en bostad o mor vill hjälpa till men är sjukpensionär så ekonomin är väldigt krass.Kan jag ta ut förskott på arvet från min far,och hur vet jag vad och var det finns att tillgå? Och om det inte går hur får hur kan jag få tillgång på förskott från mors arv?Hur fungerar detta rent praktiskt?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förskott på arv gäller för gåvor som den nu avlidne har gett till ett av sina barn under sin livstid. Det innebär att du i dagsläget inte kan få ett förskott på arv från din far eftersom han inte längre lever.Eftersom du skriver att särkullbarnen tog ut sitt arv direkt antar jag att din mor fick ärva resten p.g.a. att hon var gift med din far. Ifall du får pengar från din mor utifrån arvet efter din far ses det inte som ett förskott på arv från din pappa utan istället som ett förskott på arv från din mor. Ifall du inte har några helsyskon och din mor inte har några andra barn spelar det dock inte så stor roll eftersom du kommer få allt arv efter henne.Genom att få en ekonomisk gåva från din mor får du alltså ett förskott på arv, så länge det inte uttryckligen sägs att gåvan inte är ett förskott på arv. Hur det fungerar rent praktiskt kan ni bestämma själva. Det enklaste sättet är troligtvis att din mor skriver ett gåvobrev till dig med den summan du ska få. Ifall inget mer skrivs i gåvobrevet kommer det att ses som ett förskott på arv. Men som sagt spelar förskott på arv bara roll ifall du har syskon som du ska dela arvet med i framtiden.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan gåva ges ut mottagarens kännedom?

2019-01-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor önskar att ge en fastighet till min yngre bror, vilket vi andra bröstarvingar inte har några invändningar emot. Av olika anledningar önskar hon ge fastigheten till honom utan hans vetskap före sin död. Jag förstår att det mest lämpliga vore att upprätta ett gåvobrev, men det går väl inte att upprätta ett gåvobrev utan mottagarens kännedom? Är det möjligt att istället upprätta ett testamente där denna gåva framgår?
Binh Tran |Hejsan! Ja det är sant att gåvor inte kan ges utan gåvomottagarens kännedom. Ett testamente förefaller därför uppfylla hennes önskan om att eran yngre bror inte ska ha kännedom om gåvan. Jag rekommenderar dock att alla andra syskon skriver på testamentet och därmed bekräftar att ni godkänner att huset ska gå till eran yngre bror för att begränsa möjligheten jämka testamentet när eran mor går bort. Med vänliga hälsningar.

när får särkullbarn hävda förskott på arv?

2019-01-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Personen är vid livet och erhöll ett arv (pengar) enligt testamente. Arvet var enskild egendom med fri förfogande rätt. Personen, som var vid livet, gav senare en del av pengarna som gåva/ersättning till en bröstarvinge. Inget gåvobrev upprättades då det handlade om pengar. Nu har personen avlidit och ett särkullebarn till den avlidne hävdar att bröstarvingen fått arv i förskott. Det finns även ett testamente som säger att den avlidnes make ska ärva den avlidne och att särkullebarnet har rätt till sin laglott. I vilken grad kan särkullebarnet hävda att bröstarvingen fått arv i förskott?
Binh Tran |Hejsan! Ett särkullbarn räknas i lagen även som en bröstarvinge till personen, ärvdabalk, 2kap 1§. Regeln om förskott å arv lyder, om inte en handling har upprättats som uttryckligen reglerar att gåvan/ersättningen inte ska ses som ett förskott å arv, ska det som ett förskott, ärvdabalk, 6kap 1§. Särkullbarnet har därför full rätt att åberopa att detta var ett förskott trots testamente finns eftersom förskottet kan inkränkta på särkullsbarnets laglott, ärvdabalk, 7kap 3§. Med vänliga hälsningar.

Försäljning till underpris till bröstarvinge

2018-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina föräldrar avser att sälja sin bostad till min syster för taxeringsvärdet. Jag är inte intresserad av bostaden men tycker inte det känns rätt att inte få del av bostadens värde. Jag vill att bostaden skall värderas av en mäklare innan försäljning, men det är de inte intresserade av. Hur ser det ut enligt lag.
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inga hinder mot att dina föräldrar säljer sin fastighet till din syster för taxeringsvärdet i och med att det är de som är fastighetsägare. En försäljning till underpris mellan förälder och barn kan dock få konsekvenser när det sedan kommer till arv. Reglerna kring arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).I 2 kap. 1 § ÄB framgår att barn i första hand ärver av sina föräldrar och att det sedan fördelas lika mellan barnen, alltså har du och din syster rätt till ½ av era föräldrars kvarlåtenskap när båda gått bort (Det här förutsätter att inget testamente har skrivits).Då arvsreglerna i första hand är uppställda så att varje arvinge ska ärva lika mycket, har det i 6 kap. 1 § ÄB ställts upp en presumtionsregel som säger att vad arvlåtaren gett en arvinge i gåva ska också avräknas från denne arvinges arvslott som förskott på arv. Värdet av gåvan ska också beräknas vid tidpunkten för gåvans mottagande och inte vid arvlåtarens död, vilket framgår av 6 kap. 3 § ÄB.Om fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten då att säljas till underpris, vilket också enligt praxis gör att det kommer räknas som en gåva. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och taxeringsvärdet kommer alltså därför anses utgöra förskott på arv. Dock ska det anmärkas om dina föräldrar vid bortgivandet av gåvan skriver att det inte ska räknas som förskott på arv så kommer det inte heller göra det.SammanfattningDu kan alltså inte ställa krav på att bostaden ska säljas till marknadspris men det kan som sagt få arvsrättsliga konsekvenser om försäljningen till din syster skulle vara till underpris, och då att det ska avräknas som förskott på arv om inte dina föräldrar uttryckligen skriver att det inte ska ses som förskott på arv.Hoppas du fick svar på din fråga!

Lån och förskott på arv

2019-01-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej . Min son har lånat pengar av mig , säg att det är ett förskott arv ! hur ska jag skriva testamente ? så att det räknas av ? så att mina andra barn inte drabbas? Mvh Björne
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arv regleras 6 kap ärvdabalken — ÄB — och upprättande av testamente av 10 kap samma balk.Förskott på arv till ett barn ska räknas av från dennes arvslott (6 kap 1 § ÄB). Förskott på arv anses i princip vara allt som ett barn har fått av föräldern. Det betyder att alla barn kommer att få lika mycket, inräknat förskott. På så vis behöver du inte skriva ett testamente för att lösa frågan om förskott på arv. Det finns dock skäl att ändå reglera frågan i testamentet: För det första finns det alltid en risk att personer som ska ärva någon blir oense av vad som ska anses utgöra förskott på arv och inte. Till exempel är födelsedagspresenter och andra vanligare gåvor inte inkluderade. För det andra är det alltid bra att vara tydlig. Det gäller kanske särskilt när det kommer till testamenten, eftersom det när det är dags att fördela arvet saknas möjlighet att vända sig till den som upprättat testamentet och fråga vad han eller hon menat och velat. Därför föreslår jag att du i ditt testamente skriver hur du ser på olika gåvor som kan utgöra förskott på arvet.Jag har dock en fråga: Förskott på arv gäller bara gåvor, medan du talar om lån. Förväntas din son betala tillbaka pengarna han fått av dig? Om inte, kommer det inte att betraktas som förskott på arv, och kommer således inte att påverka hans arvslott. Om du vill att lånet på något vis ska påverka hans rätt till arv, måste du skriva det i ett testamente.Testamenten måste – som du säkert vet –– för att vara giltiga upprättas skriftligen med två vittnen. Du måste skriva under testamentet inför dem båda, eller i efterhand bekräfta inför dem båda att du skrivit under testamentet. Båda måste närvara samtidigt när detta sker. Båda vittnena måste också skriva under testamentet med sina namn. Du måste inte låta vittnena läsa testamentets innehåll, men de måste veta att det är ett testamente de skriver under (10 kap 1 § ÄB). Det är alltid bra att anteckna datumet för dessa underskrifter, för tydlighetens skill om du i efterhand vill upprätta ett nytt testamente.Vissa får inte vara vittnen. Detta gäller bland annat makar, sambos, den som är släkt med dig i rakt upp- eller nedstigande släktskap, syskon, svågers och svägerskor. Inte heller får någon som på samma sätt är släkt med någon som ärver enligt testamentet vara vittnen, och inte heller företrädare för organisationer som ärver enligt testamentet (10 kap 4 § ÄB).Med vänlig hälsning

När räknas en gåva som förskott på arv?

2019-01-04 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMina föräldrar har gått bort och jag är nu i en tvist med min syster ang en summa om 800tkr som min far givit till min syster.Jag anser att detta skall ses som förskott på arv då inget gåvobrev eller liknande finns.Min syster säger dock att pengarna var avsedda till hennes barn.Men det finns inget som styrker detta.Gåvan fick min syster år 2016 insatt på sitt konto.Kommer detta att ses som förskott på arv.Skall tilläggas att fars önskan har varit att göra mig så arvslös som möjligt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln är att det arvlåtaren (i detta fallet era föräldrar) under sin livstid har gett till en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv. Undantaget är om annat föreskrivits eller det med hänsyn till omständigheterna måste ha anses varit avsett att de inte ska räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Det innebär att om det inte finns ett gåvobrev som stadgar att gåvan inte ska räknas som förskott på arv gäller huvudregeln. Din systers invändning om att det var en gåva till hennes barn förefaller svår för henne att bevisa, efter vad du beskriver.Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig och bevakar dina intressen. Jag kan varmt rekommendera att du för ändamålet bokar tid med någon av våra jurister på Lawlines juristbyrå.Vänligen,

När avräknas förskott på arv till ensam arvtagare?

2019-01-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far har en hel del pengar i en obligationsfond som han kommer lämna efter sig den dagen han går vidare. Till saken hör att jag har fått pengar varje månad olika belopp under min livstid allt ifrån 500kr till 90.000 beroende på situation. Han var en snäll man som hjälpte till där det behövdes. Jag är hans enda barn men jag har en styvmor som han är gift med (inte min mamma) Nu funderar jag på om allt detta jag fått genom åren kan räknas som förskott på arv ? Och att jag inte får något när han dör, trots att jag är ensam bröstarvinge. Det ska även finnas ett äktenskaps förord mellan min far och min styvmor. Dock så äger hon halva bostadsrätten dom bor i. Hur fungerar reglerna i detta fall då det endast finns en arvinge och en ingift fru (inga gemensamma barn) men med äktenskaps förord ?
Joar Lindén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller avseende förskott på arv då enbart en arvtagare finns?Förskott på arv regleras i 6 kap. ärvdabalken (ÄB). Regeln nämner att vad arvtagare fått av arvlåtaren medan denne var i livet som huvudregel ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren (6 kap. 1 § ÄB). Regel är således tillämplig även om enbart en arvtagare finns, vilket främst har praktisk betydelse för beräkning av laglott då testamente föreligger (se 7 kap. ÄB om laglott). Avräkning sker dock inte om annat har föreskrivits eller om omständigheterna ger grund för att anta att det inte var arvlåtarens avsikt (6 kap. 1 § ÄB). Vad gäller angående äktenskapsförord?Även om det finns ett äktenskapsförord råder ett så kallat typtvång som begränsar detta till att enbart kunna reglera makarnas egendoms karaktär såsom giftorättsgods respektive enskild egendom (se 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Innebörden av ett äktenskap är att makar genom egendomskaraktärisering kan påverka vilken egendom som ingår respektive undanhålls från bodelning (jfr 10 kap. 1 § ÄktB). Successionen kan inte ordnas genom ett äktenskapsförord på motsvarande vis som sker genom ett testamente. Formkravet, det vill säga de krav som ställs för handlingens giltighet, är högre för testamente än för äktenskapsförord (jämför 7 kap. 3 § ÄktB (äktenskapsförord) med 10 kap. 1 § ÄB (testamente)). Vad som sammanfattningsvis gäller i ditt fall:Att din far och styvmor har ett äktenskapsförord hindrar inte att du ärver samtlig kvarlåtenskap såtillvida att din far inte även har upprättat ett testamente. Makar ärver inte varandra och särkullbarn såsom du ärver sin förälder direkt vid förälderns död (jfr 3 kap. 1 § ÄB). Vid din fars eventuella död utgör kvarlåtenskapen (det du ärver) den egendom som tillföll din fars sida vid bodelning med anledning av dödsfallet. Ett äktenskapsförord kan genom att reglera bodelningen på detta vis indirekt påverka storleken av arvet. I det fall att det även finns ett testamente som inskränker din laglott kommer de pengar du har erhållit i förskott att avräknas. Laglotten utgör hälften av arvslotten och i ditt fall totalt hälften av samtlig kvarlåtenskap (7 kap. 1 § ÄB). Om du har erhållit mer i förskott än vad du är berättigad genom laglotten blir du inte återbetalningsskyldig. Undantag härför råder om återbetalningsskyldighet uttryckligen angavs av din far vid förskottsmottagandet (6 kap 4 § ÄB). Hoppas du fick din fråga besvarad!Vänlig hälsning,

Förskott på arv

2018-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag ska separera och klarar inte av bolånet på mitt hus själv. Kan min pappa hjälpa till med hyran varje månad som ett förskott på arv?
Mikaela Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Förskott på arvI lagen finns en presumption som säger att det som en arvlåtare ger till en bröstarvinge ska räknas som förskott på arvet (6 kap. 1 § ÄB). Om din pappa kan tänka sig att hjälpa till med hyran varje månad så kommer det att räknas som förskott på arv utan att ni behöver vidta några åtgärder.Om din pappa hjälper dig med hyran varje månad ska du vid bouppteckningen som sker efter hans död uppge att du fått förskott på arv (20 kap. 5 § ÄB). Om du har syskon kommer förskottet att räknas av från ditt arv när din pappa går bort (7 kap. 2 § ÄB). Hoppas du fick svar på din fråga!