Innebörden av förskott på arv

2018-11-07 i Förskott på arv
FRÅGA |I ett GÅVOBREV om en kolonilott till mig från min avlidne mor,(som gick bort för 3 månader sen) som jag fick för typ 3 år sen så står det på paragraf 3, att: GÅVAN SKA AVRÄKNAS SOM FÖRSKOTT PÅ ARV. Vad betyder detta? Om mamma lämnar efter sig 300 000kr nu efter sin död, ska kolonilotten räknad med där då?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att en gåva från en förälder till ett barn räknas som förskott på arv, innebär att värdet på gåvan ska avräknas på din arvslott. Detta framgår av 6 kap 5 § ärvdabalken. Om din mamma lämnar efter sig 300 000 kr, ska värdet på kolonilotten adderas på summan. Sedan ska totala värdet delas på antalet barn ni är till din mamma, och därefter ska värdet på kolonilotten dras bort på din arvslott.Vi tar ett exempel för att göra det tydligare. Om värdet på kolonilotten är säg 30 000 kr, och ni är 3 bröstarvingar, ska alltså 30 000 kr läggas på 300 000 kr. 330 000 kr / 3 bröstarvingar = 110 000 kr. Då du fått kolonilotten redan, ska den sedan dras av din lott. Din resterande arvslott blir då 110 000 kr - 30 000 kr = 80 000 kr. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Kan jag ge mitt barn en fastighet utan att det blir förskott på arv?

2018-11-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag har tre barn sedan tidigare äktenskap som valt att inte ha kontakt med mig/oss! Är idag omgift sedan många många år och vi har ett gemensamt barn. Vi har på senare år köpt ett fritidshus som vi ämnar flytta permanent till. Vårt gemensamma barn är betydligt yngre än sina syskon och är fortfarande skriven hemma då hon studerar fortfarande! Vi undrar nu om vi kan ge det som gåva till vårt gemensamma barn som framtida arv och om de andra barnen kan kräva henne på nåt då?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Kan man ge utan att det blir förskott på arv?När en förälder ger en gåva till ett av sina barn så presumeras det vara ett förskott på arv (6 kap 1 § Ärvdabalk). Om du inte vill att det ska vara förskott på arv så är det bara att tillkännage det, till exempel genom att skriva i gåvobrevet till ert gemensamma barn att gåvan inte är ett förskott på arv. Vad är förskott på arv?Ett förskott på arv innebär att den dagen då du är borta, så räknas vad ditt barn redan fått av från dennes lott (6 kap 5 § Ärvdabalk). Om ditt yngsta barn fått 10 i förskott & dina andra barn 0, och du den dagen du går bort har 110, så kommer dina barn att få 30 var, förutom din yngsta som får 20 i och med att hon redan fått 10. Kan mina andra barn kräva mitt barn som fått förskott på pengar i framtiden?Har ditt ena barn fått en större del i förskott än vad detta barn skulle ha haft, kan syskonen inte kräva det barnet (6 kap 4 § Ärvdabalk). Till exempel, du har gett ditt ena barn 90, den dagen du går bort finns 30 kvar. Då får de andra tre dela lika på 30, de får 10 var, men de har ingen rätt att kräva pengar av syskonet som fått 90. Förstärkt laglott Det finns en regel (7 kap 4 § Ärvdabalk) som innebär att om en förälder ger en gåva på ett sätt som är likställt med att testamentera kan gåvan jämkas. Denna regel brukar tillämpas till exempel när en förälder ger bort sin permanentbostad, men ämnar fortsätta bo i den och ha rådigheten över den. Då är gåvan inte riktigt en gåva, utan snarare ett testamente. Jag är inte säker på om du ville ge bort fritidshuset eller permanentbostaden till ditt barn, om du ger bort er permanentbostad och hon ska bo och leva där så är det en faktisk gåva. Om ni däremot ska ge bort fritidshuset som ni ämnar bo i så skulle gåvan i framtiden kunna jämkas då det inte är en faktisk gåva. Det innebär att dödsboet skulle kunna kräva tillbaka gåvan och att fritidshuset då skulle gå tillbaka så att alla syskonen fick dela på det lika. TestamenteOm du vill ge det barnet som du har kontakt med en större del av arvet efter dig är en möjlighet att skriva testamente. Dina barn har rätt att få hälften av din kvarlåtenskap att dela på, det är deras laglott. Men den andra halvan står det dig fritt att testamentera över hur du vill (9 kap 1 § Ärvdabalk). Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Förskott på arv

2018-10-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor äger flera fastigheter varav en är ett fritidshus. Hon har en önskan om att jag ska ta över denna fastighet efter hennes bortgång, och undrar hur man ordnar detta på bästa sätt.Om hon ger bort fastigheten redan nu och jag ansöker om lagfart måste ett nyttjanderättsavtal skrivas, samt att det kan publiceras offentligt som fastighetsaffär, vilket hon vill undvika.Kan hon skriva ett testamente för att säkerställa att fastigheten tillfaller mig?Gåvan ska inte vara förskott på arv.
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör arv regleras i Ärvdabalken (ÄB), som du hittar här. Av 6 kap. 1 § 1 st. ÄB lyder en presumtion om att vad arvlåtaren (din mor) givit en bröstarvinge (du och dina syskon, 2 kap. 1 § 1 st. ÄB) under hennes livstid ska antas vara förskott på arv, om inte motsatsen visas. Presumtionen bryts genom att arvlåtaren uttryckligen föreskriver att annat ska gälla, eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett att gåvan inte skulle utgöra ett förskott på arv. Om gåvan är att betrakta som förskott på arv kommer värdet av fastigheten vid gåvotillfället räknas bort från den del av kvarlåtenskapen som ska tillfalla dig. Detta innebär att dina syskon erhåller mer i arv av den slutliga kvarlåtenskapen än dig. Motsatsvis kommer värdet inte att räknas med om din mor föreskriver att presumtionen om arvsförskott inte gäller, och ni kommer dela jämt på vad som återstår av hennes tillgångar. Om din mor inte vill att fritidsfastigheten ska vara förskott på arv behöver hon alltså vid gåvans givande upprätta ett gåvobrev som föreskriver att fastigheten inte ska utgöra arvsförskott, alternativt reglera frågan i sitt testamente och klargöra att gåvan till dig inte var något förskott på arv. Dessa förfaranden förutsätter att du får fastigheten medan din mor är i livet. Hon har även ett tredje alternativ, nämligen att på sedvanligt vis föreskriva i sitt testamente att fastigheten ska tillfalla dig efter hon gått bort – men då blir den din genom arv och inte gåva, och dess värde kommer avräknas från din del av arvet. Föreskriver hon i testamentet att fastigheten inte ska avräknas från din lott utan lämnas utanför bodelningen har övriga syskon rätt att klandra testamentet inom sex månader efter delgivning (7 kap. 3 § 3 st. ÄB) och kräva ut sin laglott. De har givetvis också möjlighet att acceptera testamentet så som din mor har upprättat det. Eftersom jag inte känner till er familjesituation kan det vara lämpligt att inledningsvis undersöka om övriga syskon vill acceptera att du får fritidsfastigheten utöver din del av arvet, eftersom det är så jag tolkar att er önskan är. Är den lösningen inte aktuell så råder jag er att göra en avvägning mellan för- och nackdelarna ovan att tilldela dig fastigheten medan din mor är i livet eller senare i form av arv. Vid gåva av fastighet och testamente så finns det formkrav som ska uppfyllas, så oavsett utväg rekommenderar jag er att ta kontakt med en jurist för att säkerställa att proceduren går rätt till. Lycka till och hör gärna av er igen om ni har ytterligare funderingar!Vänligen,

Förskott på arv

2018-10-31 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMina föräldrar har avlidet och det har nu visat sig att år 2015 fick min syster 800 tkr insatt på sitt konto av mina föräldrar skall detta kunnas ses som förskott på arv?Skall tilläggas att min fars önskan har varit att göra mig så arvslös som möjligt.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregel I 6:1 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) kan man läsa att det en bröstarvinge (barn) fått av sin förälder ska räknas som förskott på arv. I 6:2 ÄB kan man dock läsa att kostnader för barnets levnad (t.ex. kläder och mat) samt mindre gåvor (en summa om 800 tkr kan dock inte anses vara en mindre gåva) inte ska bedömas som förskott på arv. Att en gåva utgör förskott på arv innebär att den summa personen (i det här fallet din syster) fått ska avräknas vid arvskiftet efter dina föräldrar. UndantagDet finns däremot undantag när en gåva till en bröstarvinge inte ska räknas som förskott på arv. Om föräldern (exempelvis) skrivit i ett gåvobrev att gåvan inte ska utgöra förskott på arv ska gåvan inte avräknas vid arvsskiftet. Gåvan ska inte heller anses utgöra förskott på arv om det med hänsyn tagit till omständigheterna framgått att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv, 6:1 ÄB. Det sistnämnda undantaget är svårt att bevisa om ingen skriftlig information finns att tillgå. SammanfattningOm dina föräldrar inte uttryckligen skrivit i ett gåvobrev att den summa din syster fick inte ska vara förskott på arv ska pengarna bedömas vara förskott på arv. Det i sin tur innebär att den delen ska avräknas från den del som skulle tillfallit henne i arvskiftet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Är ersättning för hjälp förskott på arv?

2018-11-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har fått av mina föräldrar 2000kr / månad som ersättning för att jag hjälp dem varje vecka med ex läkarbesök, klädinköp,. Mat, betalt räkningar,varit kontaktperson ex läkare o h biståndshandläggsre.Min syster har inte öns besökt dem Nu hävdar hon att detta är förskott arv.Vad gäller?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna typ utav frågor regleras i Ärvdabalken. I Ärvdabalken finns en presumtion, ett antagande, om att allt som arvlåtaren (dina föräldrar) under sin livstid ger bort till sina bröstarvingar (dina föräldrars barn) ska räknas som förtida arv. Detta eftersom att lagen utgår från att arvlåtaren vill att alla bröstarvingar ska få lika mycket i arv. Denna presumtion kan dock motvisas om arvlåtaren, dina föräldrar, skriver ett gåvobrev, där gåvobrevet fastställer att gåvan/ersättningen inte ska vara förtida arv. I sådana fall kommer gåvan inte avräknas som förskott på arvingens lott vid fördelning av arvet (6 kap. 1 § ÄB).Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Kan ersättningsskyldig mot övriga arvingar uppstå vid förskott på arv?

2018-11-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejvi är 2 syskon. Jag har fått ett hus i förskott på arv av min far 2004 som nu avlidit. Nu visar det sig att det inte finns några tillgångar att ärva kvar. Måste jag ersätta mitt syskon?
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga erfordrar enbart ett kort svar då bestämmelserna på området är tydliga. Sådan gåva som givandet av fastigheten utgör ska avräknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Om värdet av vad du mottagit inte till fullo kan avräknas för att den motsvarar ett större värde än din arvslott uppstår återbäringsskyldighet enbart om bestämmelse därom träffats då förskottet gavs (6 kap. 4 § ÄB). Om sådan bestämmelse inte träffades råder således ingen ersättningsskyldighet. Utifrån din fråga framgår inte till vilka villkor du erhöll fastigheten, men huruvida eventuell återbäringsskyldighet bestämdes lär du själv vara medveten om. Kortfattat svar: ersättningsskyldighet uppkommer inte för den som fått förskott överstigande arvslotten om inte annat avtalats. Hoppas du fick din fråga besvarad! Vänlig hälsning,

Hur får man kompensation fr förskott på arv?

2018-10-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina föräldrar äger en sommarstuga, med ett marknadsvärde på cirka 2,5mijoner.Min bror vill nu ha sommarstugan som ett förtida arv. Mina föräldrar har förmögenhet som skulle kunna kompensera detta vid ett framtida arvskifte.Men jag vill att han ska kompensera mej nu. Jag vill inte vänta till ett framtida arvskifte. Jag är 15 år äldre än min bror och våra föräldrar kan leva i ytterligare 10 år. Sommarstugan ligger mycket attraktivt till och skulle troligen stiga mycket i marknadsvärde på 10 år.Hur ska/kan han kompensera mej???
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att något kvalificeras som förskott på arv innebär bara att det ska räknas av från ett framtida arv. Det finns inga regler som säger att du ska bli kompenserad innan arvet. Du kan alltså inte få någon hjälp av lagen, men ni kan själva komma överens om ett sätt att göra det rättvisare. Här kan jag inte avgöra vad som är bäst för er. Exempel kan vara att ge någon annan egendom som också ökar i värde eller ett delägarskap i huset.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om testamente behövs för gåvobrevs giltighet

2018-10-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag skulle vilja veta om jag skriver ett gåvobrev till en av mina bröstarvingar (fått arv i förskott) måste jag då även skriva ett testamente? Detta gäller mina bröstarvingar, för att vara giltligt.
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken finns en presumtion att gåvor till bröstarvingar ska anses vara förskott av arv och avräknas från bröstarvinges arvslott vid er frånfälle. Om er avsikt är att gåvan ska vara förskott av arv kan ni med fördel även ange detta i gåvobrevet, för att i framtiden undvika eventuella oklarheter. Likaså kan ni även notera detta i ett testamente för sakens skull om ni upprättar ett sådant. Det är dock inte ett krav att ni, för att att gåvobrevet ska vara giltigt, även behöver upprätta ett testamente. Gåvobrevet är giltigt även utan ett testamente. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16). Hälsningar