Vad ska jag göra när min arbetsgivare inte betalar ut min lön?

2018-12-08 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! I februari till april jobbade jag som extra personal hos en asiat restaurang. Tills nu den chefen har fortfarande inte betalat min 2 månaderslön än. Jag har ringt honom hur många gånger som helst att jag vill ha min lön men han komma bara med massa ursäkter att han behöver betala massa skatter. Hans företag säljer hur bra som helst samt han har till och med en restaurang i Kina. Som han har rest dit hur många gånger som helst. Nu vet jag inte hur ska jag göra längre, det har hållit på så här mer än halvår. Jag är trött på att jaga honom och får höra massor konstiga ursäkter. Som jag vet att han betala mycket skatter för att får sin syster son familjen ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Selma-Louise Boberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såsom jag tolkar din fråga vill du veta hur du ska göra för att få ut din försenade lön. Vad ska du göra nu?Det du kan göra för att få in lönen om din arbetsgivare fortsätter vägra att betala är att vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande kan man ansöka om när någon inte har betalat en skuld i rätt tid. Eftersom du skriver att lönen gäller arbete från februari till april antar jag att lönen skulle ha betalats senast i maj. Det är därför aktuellt för dig att ansöka om betalningsföreläggande. Det du ska göra är att skicka in en skriftlig ansökan till kronofogden där du bland annat ska ange vilket belopp skulden är på samt beskriva vad skulden gäller. Du ska då specificera att det gäller utbetalning av lön för perioden februari till april samt vilket avtal betalningen relaterar till. Vad händer sen?Det kostar 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande och det som sker när du skickat in ansökan är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till din arbetsgivare och meddelar att du kräver att lönen ska betalas. Efter det beror det lite på din arbetsgivare vad nästa steg blir. Om han betalar skulden är ärendet avslutat eftersom han då har gjort det du krävt i betalningsföreläggandet. Han kan också välja att bestrida betalningen och då är det upp till dig om du vill att ärendet ska överlämnas till domstol eller inte. Om du vill att det ska vidare till domstol kommer tingsrätten göra en närmare prövning av arbetsgivarens betalningsskyldighet och komma med ett domslut över om han ska betala eller inte. Om du väljer att ta ärendet vidare till domstol kommer det tillkomma en ytterligare avgift som du behöver betala. Om din arbetsgivare inte hör av sig alls efter att han fått betalningsföreläggandet kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag som säger att han är skyldig att betala skulden. Din arbetsgivare har då möjlighet att begära återvinning mot utslaget och i så fall kommer saken att överlämnas till domstol precis som i förra exemplet och det tillkommer en avgift som du måste betala för att tingsrätten ska pröva ärendet. Om din arbetsgivare ansöker om återvinning och du inte betalar avgiften till domstolen kommer domstolen att undanröja kronofogdemyndighetens utslag om att arbetsgivaren måste betala.Om du behöver ytterligare rådNärmare information om hur du ska gå tillväga för att ansöka om betalningsföreläggande samt blanketten du ska fylla i hittar du på kronofogdemyndighetens hemsida.Du kan alltså få hjälp av kronofogdemyndigheten och i sista hand domstol att få in din lön. I första hand kan det dock vara bra att en sista gång prata med din arbetsgivare och försöka få honom att betala ut lönen. Om han betalar direkt har du undvikit kostnader för processen hos kronofogdemyndigheten och en eventuell process i domstolen. På http://lawline.se/boka kan du dessutom kontakta Lawlines jurister för att få vidare rådHoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Vad kan jag få för hjälp från mina försäkringar efter trafikolycka?

2018-12-08 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Förra året i juli råkade jag ut för en fraktur i armbågen i en trafikolycka som passagerare i en bil. Har ff problem och trots ihärdig träning inte kunnat böja armen över 90 grader och ej heller räta ut den helt. Tre dagar innan olyckan sade jag upp mig från mitt jobb som uska på kommunen. Hade tänkt att jobba på ett privat boende där jag skulle fått bättre tider och högre lön. Nu hann jag inte detta innan olyckan Försäkringskassan vägrade sjukskriva mig trots helarmsgips så jag fick börja stämpla. Det står nu klart att jag inte kan återvända till min yrkesroll eftersom jag inte klarar momenten i arbetet som lyft mm. Arbetstränar nu på ett kulturhus och har aktivitetsersättning. Tappat ekonomiskt på detta och kommer upp i hälften vad jag tjänade som usk(inklusive ob). Har lite panik för min låga inkomst eftersom vi bor i villa. Vad för hjälp kan jag begära från mina försäkringar?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att du skadats så illa. Gällande hjälpen du kan få från dina försäkringar beror det på vilka försäkringar du har och ofta till vilket belopp du har försäkrat dig. TrafikförsäkringOm det är en annan person som har varit vållande till skadan i trafiken har du rätt att få ersättning från den personens bilförsäkring, 11 § Trafikskadelagen. Även i annat fall täcker din trafikförsäkring för personskador, 10 § Trafikskadelagen. Genom trafikförsäkringen har du rätt att få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, för ditt lidande på grund av sveda och värk (mer övergående skador) samt dina skador som du beskriver är av bestående art - vilket sker i enlighet med ditt försäkringsbolags beräkningar i ditt enskilda fall. Gällande ersättningen som du kan få för din inkomstförlust så är utgångspunkten att det ska beräknas utifrån vad du skulle ha haft i inkomst om du inte hade skadats och den inkomst som du har till följd av verkningarna som blivit av olyckan. I den beräkningen beaktas tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller liknande åtgärder, din ålder, hur du är bosatt och andra personliga omständigheter, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Jag vågar inte uttala mig om vad som kommer att gälla i ditt fall särskilt, utan i den frågan bör du ha en dialog med det aktuella försäkringsbolaget. OlycksfallsförsäkringOm du har en olycksfallsförsäkring har du även rätt att få viss ersättning ur din olycksfallsförsäkring. Du har inte rätt att få ersättning både genom trafikförsäkringen och olycksfallsförsäkringen för sjukhuskostnader och liknande, eftersom utgångspunkten är att du endast ska försättas i samma ekonomiska position som innan olyckan inträffade. Du har däremot rätt att få ersättning, utöver det du får från trafikförsäkringen, genom olycksfallsförsäkringen i form av ersättning för medicinsk invaliditet. Som du beskriver dina skador låter det som att du har drabbas av bestående skador efter olycksfallet som gör det möjligt för dig att få ersättning för dessa bestående skador. Normalt när det gäller olycksfallsförsäkringar har du som försäkringstagare fått välja ett visst belopp att försäkra dig till. Utifrån detta belopp brukar försäkringstagaren få en procentuell ersättning som baseras utifrån en läkares bedömning av graden på dina bestående skador. Mina rekommendationer Du bör så snart som möjligt ta kontakt med de aktuella försäkringsbolagen och även se över villkoren för de försäkringar du har. Försäkringsbolagen kommer kunna hjälpa dig vidare med vilken ersättning du är berättigad till. Det är oavsett bra om du ser till att anmäla dina skador.Lycka till och ta hand om dig!Vänliga hälsningar

Är det olagligt att köra berusad på privat mark samt sitta i en avstängd bil berusad?

2018-12-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,vi är några som undrar hur lagarna kring att vara berusad i fordon ser ut,Är det olagligt att på privat mark köra påverkad?Är det olagligt att vara berusad och sitta bakom ratten på ett fordon som är avstängt men har nycklarna i/i ett fordon som är avstängd men inte har nycklarna i?Finns det något som hindrar att pröva att köra påverkad på privat bana?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga! Är det olagligt att köra berusad på privat mark? Det är olagligt och därmed straffbart att köra ett fordon berusad även på privat mark. På privat mark gäller i princip samma regler som ute på allmän väg. Det vill säga att en berusad person kan dömas för diverse trafikbrott även på privat mark. Personer får inte lov att framföra ett fordon på varken privat mark eller allmän väg när man är så berusad att man har mer än 0,2 % promille i blodet. Rattfylleri regleras i Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL). För att dömas för rattfylleri krävs dels att man har mer än 0,2 promille alkoholkoncentration i blodet eller 0,10 mg/l i utandningsluften och det krävs även att man har "fört" fordonet (4 § TBL). Regeln gäller även när personen är påverkad av narkotika. För att det ska vara straffbart krävs alltså att personen har gjort något som ses som ett förande av fordonet, det vill säga att någon form av förflyttning av fordonet ska ha skett. Enligt tidigare fall har domstolen bedömt det som ett framförande av bil även fast personerna endast har parkerat om bilen eller då det bara rört sig om någon meters rörelse på sin egna tomt, se exempelvis RH 2008:27. I NJA 1934 s. 616 ansåg domstolen att personen hade fört bilen när han under bogsering styrde den med ratten utan att motorn var igång. Det krävs alltså inte speciellt mycket för att det ska anses att personen har fört bilen. Är det olagligt att sitta berusad bakom ratten på ett fordon som är avstängt men har nycklarna i/inte har nycklarna i? Eftersom det krävs någon form av förande av bilen så är det inte straffbart att endast sitta berusad i en avstängd bil oberoende om nyckeln sitter i eller inte. Det kan dock vara mer problematiskt om bilen är igång men står stilla eftersom ett sådant fall ännu inte har dömts av domstolen. Hoppas ni har fått hjälp med er fråga! Vänliga hälsningar,

Krävs det betänketid vid skilsmässa när jag har ett barn under 16 år sedan tidigare äktenskap?

2018-12-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min fru ska skiljas. Från ett tidigare äktenskap har jag ett barn under sexton år, som jag och min tidigare hustru har gemensam vårdnad om. Nu läser jag att vid skilsmässa krävs sex månaders betänketid även om bara en av makarna är förälder till ett barn under sexton år, så länge detta bor "varaktigt" på adressen. Gäller detta också vår skilsmässa? Jag och min tidigare hustru har alltså gemensam vårdnad om barnet, som är folkbokförd på hennes adress och bor (knappt) halvtid hos mig.
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Precis som du säger så gäller en betänketid vid skilsmässa om en av makarna har vårdnaden om ett barn som är under 16 år och som varaktigt bor hos maken (5 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Om barnet bor varaktigt hos den andra föräldern krävs därför inte någon betänketid. För att det ska bli frågan om betänketid krävs alltså som förutsättning att du "varaktigt bor" tillsammans med ditt barn. Här menas den faktiska vårdnaden om barnet. Vid gemensam vårdnad är det vanligt att barnet är mer varaktigt hos ena föräldern och under kortare perioder eller endast tillfälligt besöker den andra föräldern, i sådana fall brukar inte betänketid förekomma. Ibland är det dock så att barnet bor växelvis hos mamma och hos pappa i lika långa perioder, vilket motiverar betänketid. Det som talar för att betänketid kommer ges är att du och din tidigare fru har gemensam vårdnad om ert barn, barnet är under 16 år och barnet bor ungefär halva tiden hos dig och halva tiden hos sin mamma. Det kan då tänkas att barnet bor varaktigt hos er båda genom växelvist boende. Däremot uppger du att barnet är folkbokfört hos sin mamma och att barnet bor knappt halva tiden hos dig, vilket talar i motsatt riktning. Det är svårt att besvara din fråga fullständigt men jag ser det som möjligt att domstolen skulle anse att betänketid bör förekomma i ert fall. Om det behövs betänketid kommer dock domstolen att underrätta er om detta. Om er situation skulle kräva betänketid är ni fortfarande gifta under den tiden men ni kan välja att bo på skilda håll ändå. Det kan ibland vara positivt med betänketid trots allt eftersom det inte är helt ovanligt att makar ändrar sig under betänketidens gång. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp och önskar dig lycka till! Vänliga hälsningar,

Är ett muntligt låneavtal bindande? Om ja, hur kan jag genomdriva ett muntligt låneavtal?

2018-12-08 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Har en fråga hur bindande juridiskt en transaktion är om man inte har skrivit ett skuldebrev?Och hur bindande är ett meddelande där person säger att den ska återbetala lånet?Hur kan jag göra för att få tillbaka mina pengar?Person som är skyldig mig pengar har tillgångar.Tacksam för svar vad mina möjligheter är att få tillbaka mina pengar via kronofogden.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagFör att besvara dina frågor om avtals giltighet kikar vi närmare på avtalslagen (AvtL) och för att besvara din fråga angående dina möjligheter att genomdriva låneavtalet hos Kronofogdemyndigheten kikar vi närmare på lagen om betalningsföreläggande och handräckning.Huvudregeln är att även muntliga avtal är bindandeVad avser den juridiska bundenheten spelar det generellt ingen roll i vilken form avtalet tagit sig uttryck. Den starka huvudregeln är att muntliga avtal är precis lika bindande som skriftliga (1 § AvtL).Skillnaden består i bevissvårigheternaDen stora skillnaden består i att det är betydligt svårare att bevisa att ett muntligt avtal föreligger.En vanlig uppfattning är att den som påstår att ett muntligt avtal föreligger också har att bevisa att så är fallet. Du får därför vara beredd på att det kan vara så att du måste bevisa att ni verkligen har ingått ett muntligt låneavtal.Det finns givetvis en överhängande risk att det är att betrakta som en gåva, särskilt om det rör sig om ett mindre belopp.Däremot har hovrätten, som fick medhåll av Högsta Domstolen i rättsfallet NJA 2014 s. 364 kommit till den motsatta slutsatsen, nämligen att personen som har mottagit gåvan har att bevisa att det inte rört sig om ett lån.Jag bör även uppmärksamma dig på att tingsrätten i fallet gjorde bedömningen att det var personen som påstod att ett muntligt låneavtal hade ingåtts som hade bevisbördan härför.Vad en domstol skulle komma fram till i just ditt fall är därför svårt att avgöra.Du kan begära handräckning hos KronofogdemyndighetenDet gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande direkt hos Kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Ansökan ska göras skriftligen och innehålla information om det belopp som du önskar få tillbaka, på vilka fakta eller omständigheter du stöder din rätt och om du vill ha någon ränta på beloppet.Kronofogdemyndigheten prövar då inte själva tvisten utan endast om den som anspråket riktas mot medger anspråket eller ej. Gör personen det ålägger kronofogdemyndigheten denne ett betalningsföreläggande och driver in din skuld. Skulle ansökan däremot bestridas finns möjlighet att få målet överlämnat till tingsrätt (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Det är dock att föredra att problemet löses genom betalningsföreläggande då processen är enklare, billigare och tar kortare tid.Mina rådI första hand bör du prata med personen och för säkerhets skull upprätta ett skuldebrev, om personen går med på det. Du kan givetvis nämna att du annars avser ta ärendet vidare.I andra hand bör du vända dig till Kronofogdemyndigheten och se vad de kan göra.I tredje hand bör du överväga en domstolsprocess. I detta skede råder jag dig att konsultera med en yrkesverksam jurist först över dina möjligheter att nå framgång. Rör det sig om ett stort belopp är utrymmet för risker givetvis större.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig för dig.Med vänliga hälsningar

Ska polisen som fått in anmälan eller polisen i staden där brottet förövades utreda brottet?

2018-12-08 i Domstol
FRÅGA |Om det begåtts ett brott i en stad men brottet anmäls till polisen i en annan stad. Vilken polis ska då utreda fallet? Polisen som fick in anmälan eller polisen i staden där brottet begicks?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor gällande vilken domstol som ska hantera ett brottmål regleras i 19 kap. rättegångsbalken (RB), vilket ofta hänger ihop med vilken polis som ska utreda fallet.Staden där brottet förövades brukar vara utgångspunktenNormalt brukar den stad där brottet har förövats vara utgångspunkten för vilken domstol som ska hantera målet, vilket motiveras av att utredningen av brott oftast görs bäst, effektivast och billigast i närheten där brottet begicks, 19 kap. 1 § RB. Av samma anledning är det oftast smidigast att även utredningen sker i den stad där brottet har begåtts som utgångspunkt. Normalt brukar polisen, när en anmälan sker, se till att anmälaren får kontakt med polisen inom rätt område, vilket normalt brukar vara i den stad där brottet har begåtts. Det är möjligt att det förekommer avvikelser på grund av olika praktiska faktorer i det enskilda fallet eller av andra anledningar, men det vanliga är att utredningen sker där brottet har förövats.Hoppas att du fick hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar

Kan en hyresvärd säga upp ett hyresavtal på grund av att hyresvärden vill nyttja lägenheten för eget bruk?

2018-12-08 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan man säga upp en lägenhet på grund av att jag som hyresvärd önskar bo i den själv eller annat ändamål?Tacksam för svarMVH
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagFör att besvara din fråga kikar vi närmare på jordbalken (JB) och då närmare bestämt balkens tolfte kapitel, eller "Hyreslagen", som den också kallas.Hyresgästen har som huvudregel rätt till förlängning vid uppsägningEn bostadshyresgäst har ett så kallat direkt besittningsskydd, vilket innebär att denne vid en uppsägning av hyreskontraktet från hyresvärdens sida som huvudregel har rätt till förlängning av hyresavtalet (12 kap. 46 § första stycket JB).Krävs sakligt skäl för att bryta hyresgästens direkta besittningsskyddFör att bryta hyresgästens direkta besittningsskydd krävs som rubriken antyder sakliga skäl, varav personliga skäl är ett sådant i och för sig (12 kap. 46 § första stycket 1-10 punkterna JB).Däremot måste en intresseavvägning göras mellan hyresvärdens intresse av att nyttja lägenheten för eget bruk mot hyresgästens intresse av att bo kvar i lägenheten.I sammanhanget måste då också nämnas att hyresvärdens intresse av att nyttja lägenheten för eget bruk historiskt sett inte ansetts väga särskilt tungt i liknande tvister, varför utsikterna för framgång är små med en talan som grundar sig på enbart på ett sådant intresse.Svaret är därför med största sannolikhet nej, en hyresvärd kan inte säga upp en lägenhet på grund av att hyresvärden önskar bo i den själv.Utfallet i frågan beror därför på vad som avses med "annat ändamål"Det finns tio olika punkter med anledningar till hur en hyresvärd kan bryta en hyresgästs direkta besittningsskydd, men det är svårt att ge dig ett mer precist svar utan en närmare innebörd av vad som avses med formuleringen "annat ändamål".Tolkningen jag gör utifrån meningen "på grund av att jag som hyresvärd önskar bo i den själv eller annat ändamål" är att formuleringen också syftar till personliga skäl och då får sägas som tidigare att personliga skäl inte väger särskilt tungt i en intresseavvägning.SammanfattningBostadshyresgästen har som huvudregel rätt att bo kvar i lägenheten.Vill hyresvärden säga upp lägenheten kommer en intresseavvägning ske. Hyresvärdens intresse av att få nyttja lägenheten för eget bruk väger inte särskilt tungt i sammanhanget.Hyresvärden kanske kan nå framgång med en uppsägning beroende på vad som avses med formuleringen "annat ändamål". Är även den främst inriktad på personliga skäl får dock sägas som tidigare att personliga skäl generellt sett inte väger särskilt tungt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Måste arbetsgivaren utannonsera tjänsten?

2018-12-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag går just nu på ett visstidsavtal på heltid som löper ut den 31/12. Nu har min arbetsgivare lagt ut en annons för samma tjänst som ska ta efter där mitt avtal löper ut. Hans argument är att eftersom jag är på en vidstidsanställning måste han annonsera ut den nya tjänsten som tillsvidare. Han menar dock att om jag vill fortsätta jobba hos dem ska jag söka tjänsten. Kan man inte efter nuvarande avtals slut skriva ett nytt avtal, men som istället är tillsvidare eller måste arbetsgivaren lägga ut en ny annons för detta?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du är anställd genom en allmän visstidsanställning inom den privata sektorn, och kommer därför att basera mitt svar utifrån detta. Avtalets upphörandeNär det gäller allmänna visstidsanställningar så upphör avtalet att gälla vid anställningstidens utgång utan att varken du som arbetstagare eller arbetsgivaren behöver göra något särskilt, 4 § Lag om anställningsskydd (LAS). Det följer av visstidsanställningsformen att anställningen upphör vid det avtalade datumet, alltså efter den 31/12 i ditt fall. För att du ska få en ny anställning krävs det att du och arbetsgivaren sluter ett nytt anställningsavtal efter den tidpunkten. Gör arbetsgivaren fel i att annonsera ut tjänsten?Arbetsgivaren har inte skyldighet att erbjuda dig vidare anställning bara för att du har haft en allmän visstidsanställning för samma tjänst tidigare. Arbetsgivaren har möjlighet att själv välja vem denne vill anställa som utgångspunkt. Detta innebär att arbetsgivaren inte gör något fel i att lägga ut en ny annons för tjänsten. Det finns dock inte heller något krav på att arbetsgivaren måste annonsera ut den nya tjänsten tillsvidare när det gäller arbeten inom den privata sektorn, vilket innebär att det hade varit möjligt rent teoretiskt för dig och din arbetsgivare att sluta ett nytt avtal som gäller tillsvidare utan att annonsering av tjänsten sker.Med hänsyn till arbetsgivarens frihet i att själv kunna välja vem arbetsgivaren vill anställa är det dock arbetsgivaren som har den avgörande rösten i frågan om utannonsering av tjänsten ska ske eller inte. Det innebär för din del att du får söka tjänsten precis som övriga arbetssökande om du är intresserad av att fortsätta tjänsten som en tillsvidareanställning.Offentlig sektorFör arbeten inom den offentliga sektorn finns uttryckliga krav på att arbetsgivaren är skyldig att utlysa tjänster för att de de som är intresserade av arbetet möjlighet att kunna söka tjänsten, 6 § Anställningsförordningen. Arbetar du inom den offentliga sektorn agerar arbetsgivaren i så fall helt i enlighet med hur arbetsgivaren ska göra.Eventuell företrädesrätt till återanställningNär en tjänst upphör efter att anställningstiden har löpt ut kan man ofta utgå från att tjänsten anses ha upphört pga arbetsbrist. En följd av detta är att du kan ha företrädesrätt till återanställning till den nya tjänsten. För att du ska få företrädesrätt till tjänsten krävs det att du har arbetat hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under de senaste tre åren. Detta förutsätter även att du anses ha tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsgivaren ska normalt räkna med en viss inskolningstid, men ska inte behöva räkna med att du som arbetstagare ska behöva omskolas. Om du alltså har varit anställd hos din arbetsgivare i minst tolv månader under en treårsperiod (det behöver inte vara över tolv sammanhängande månader, utan man räknar den totala anställningstiden under en treårsperiod) och har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten, har du rätt att ges företräde till tjänsten du söker i förhållande till andra som söker tjänsten, 25 § LAS.SammanfattningArbetsgivare inom den privata sektorn har förvisso inte skyldighet att utannonsera tjänsten, likt hur det fungerar inom den offentliga sektorn, vilket öppnar upp för en möjlighet för dig att prata med arbetsgivaren om en enklare lösning. Arbetsgivarens frihet att själv kunna bestämma vem denne vill anställa blir dock ledande, vilket innebär att om arbetsgivaren anser att det är mer lämpligt att utannonsera tjänsten får du finna dig i det och istället söka tjänsten precis som din arbetsgivare säger. Om det är så att du har arbetat hos din arbetsgivare i minst tolv månader och har tillräckliga kvalifikationer har du även företrädesrätt till återanställningen.Lycka till med jobbsökandet!Vänliga hälsningar