Kategori
Underkategori
STRAFFRÄTTPåföljder06/08/2022

Hårdare straff vid återfall & kontraktsvård vid psykisk ohälsa?

Hej! Om det finns ett samband mellan en persons missbruk och brottet personen begått kan ju personen dömas till kontraktsvård i form av exempelvis behandling istället för fängelse, men om en person som inte har missbruk begår ett brott och det finns ett samband mellan personens psykiska hälsa och brottet kan personen dömas till kontraktsvård i form av behandling för sin psykiska hälsa ifall domen inte stannar vid böter? Jag undrar också ifall en person som återfaller i likartad brottslighet alltid döms hårdare än tidigare eller om personen kan dömas lindrigare trots att det inte finns några förmildrande omständigheter?
STRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB06/08/2022

Får jag vägra någon tillträde till min bostad?

Hej ! Min fråga gäller obehagskänslor och visst förtal. Min syster och hennes väninna umgicks ovanligt mycket , släkten blev åsidosatt. En dag blev obehagskänslan för stark för mig. Orkade inte ta emot dem i mitt hem, vi träffades bara utanför bostaden. Gjorde jag fel i detta ?
STRAFFRÄTTÖvrigt06/08/2022

Får man sälja en varumärkesförfalskad väska som privatperson?

Hej! Jag har för några år sedan köpt en märkesväska i andra hand som jag fick information om att den skulle vara äkta. Nu när jag blivit mer påläst ser jag tydligt att denna är fejk. Saken är nu att jag tröttnat på väskan och skulle vilja sälja den eftersom jag betalat en del för den för att jag trodde att den var äkta. Jag har en tjej som är intresserad av den och jag har tydligt förklarat att jag med största sannolikhet tror att den är fejk, och hon är helt med på det men vill ändå köpa fen. Är det olagligt för mig att sälja den? Eller är det fine så länge båda parter är med på det och vad utgångsläget?
FASTIGHETSRÄTTÖvrigt06/08/2022

Vår granne har satt upp elektroniska "djurskrämmor" på sin tomt - får man göra det?

Hej! Vår granne stör sig på våra katter, och har satt upp elektroniska "djurskrämmor" som ger ifrån sig ett högfrekvent pip regelbundet som ska skrämma bort katter. Djurskrämmorna är riktade mot vår tomt och står ca 2-3 meter från tomtgränsen. Vi hör ljudet alla i familjen, och barnen säger att de får ont i huvudet av ljudet. Jag kan knappt vistas i trädgården på grund av ljudet. Jag har sagt till grannen att vi tycker att ljudet är hemskt störande men de har inte flyttat djurskrämmorna. Nu undrar jag om det finns något annat jag kan göra för att hävda min rätt till min trädgård. Till saken hör att de flesta grannar i närområdet har utekatt.
STRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB06/08/2022

Är det olagligt för en 18-åring att kyssa eller hångla med en 13-åring?

Hej! Jag undrar, är det olagligt för en 18 åring att pussas/hångla med en 13 åring?
FAMILJERÄTTBarnrätt06/08/2022

Vad kan man göra rättsligt när konflikt mellan föräldrar uppstår gällande deras gemensamma barn?

Hej Min sambo och hans exfru separerade för ca 5 år sedan. Skilsmässan var ganska tuff och påverkade min sambo mycket,hans exfru är väldigt kontrollerande och försökte få ut så mycket som möjligt från husförsäljning,bilförsäljning mm, min sambo är lite för snäll och gick med på det mesta för att få det överstökat . Nu till frågan, de har en gemensam son, Samarbetet gällande sonen har inte varit det lättaste då hon har behov av att kontrollera och vill gärna ha det på sitt vis,hämtningar lämningar på hennes villkor. De har varit hos familjerätten för att göra saker mer lätt och konkret, hon ska få en avrapportering om sonens vecka här,medans min sambo avsade sig sin veckorapport med undantag för om större incidenter skulle uppstå( läkarbesök osv)hon fortsätter att skriva långa rapporter om ingenting alls, Min sambo känner sig inte alls respekterad eller lyssnad på . Det ska tilläggas att exet gör andra saker för att sätta käppar i hjulen(hon har anmält min sambo till soc för olika saker hur många gånger som helst , ljugit för Skatteverket för att få folkbokföring mm listan kan göras lång och det känns som att detta är bara för att bråka.vad kan vi göra
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte05/08/2022

Surrogat efter enskild egendom vid köp av gemensam bostad.

Surrogat till enskild egendom och bodelning Vid köpet av vår gemensamma bostad betalade jag hela kontantinsatsen med pengar som jag fått i gåva som enskild egendom. Vi står båda som låntagare för huslånet. Vid köpet var vi sambo och hade separat ekonomi. Gåvan sattes in på mitt konto och fördes sedan över till banken. Sedan har vi gift oss och skaffat gemensam ekonomi. Nu ska vi skiljas och bodelning göras. Betraktas huset som surrogat för den enskilda egendomen (gåvan) och ingår därför inte i bodelningen eller gäller det endast hälften av huset? Eller är hela huset giftorättsgods?
FASTIGHETSRÄTTBostadsrätt05/08/2022

Vad innebär en "väsentlig" höjning av avgiften för rätt till uppsägning av förhandsavtal?

Hej. Jag har skrivit förhandsavtal för en bostad, nyproduktion med inflytt december 2023. Jag undrar om avgiften som är satt så har jag också förstått att om avgiften skulle höjas väsentligt, vad exakt innebär väsentligt? så har jag rätt att frånträda avtalet, och få tillbaka min avgift som jag la. Om avgiften höjs och jag får reda på det vid upplåtelseavtalet, hur kan jag frånträda avtalet om det måste prövas juridiskt? 

Enligt förhandsavtalet jag skrev på står det:
Beräkning av avgifterna, uppsägning
De beräknade avgifterna för Bostadsrätten grundas på ovan angiven kalkyl över kostnaderna för projektet. Avgifterna kan komma att ändras. Om avgifterna blir väsentligt högre än vad som anges i förhandsavtalet har Förhandstecknaren rätt att säga upp avtalet inom tre månader från det att Förhandstecknaren fick reda på den högre avgiften (giltig grund för uppsägning).

STRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB04/08/2022

Vad kan straffet bli för vållande till kroppsskada?

I somras brände jag en persons rygg när jag skulle grilla. Det hände när jag hällde tändvätska, jag sa akta er, jag ska tända, men på en sekund blåste det i flaskan och sen exploderade den så det kom eld på personens rygg. Jag vill veta vad straffet är? Jag gjorde rätt gällande grillen men det var eld och tändvätska och blåsigt. Saken har tagits till domstol och det gäller vållande till kroppsskada.

STRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB04/08/2022

Brottet ofredande enligt 4 kap. 7§ brottsbalken (BrB)

Hej, i lagen angående ofredande står det att görningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Är det tillräckligt att en person skriftligen ber en annan person att sluta skriva till personen och personen skickar ett meddelande ändå efter flera månader för att det ska vara uppfyllt? Kan den långa tiden från att personen ber den andra att sluta skriva till att personen skriver igen göra att det inte räknas som ett ofredande?