Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?

2021-05-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, jag har en anlagd träningsbana för mina hästar på min egna mark. Den sköts om varje dag och kräver arbete för hålla i bra skick. En granne har nu börjat utnyttja banan och hänvisar till allemansrätten. Vad är det som gäller?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga undrar du var gränsen mellan privat område och allemansrätten går.Om allemansrättenAllemansrätten regleras i grundlagen (2 kap. 15 § regeringsformen) och den stadgar att alla ska ha tillgång till naturen t ex. skog, vägar. I praktiken innebär det en markägarens äganderätt inskränks genom att andra människor har rätt till att utnyttja marken utan krav på ersättning, under förutsättning att man inte stör eller förstör (7 kap. 1 § miljöbalken). Begränsningar av allemansrättenAllemansrätten möjliggör för människor att röra sig fritt i skog och mark t ex. vandra och rida. Det är däremot inte tillåtet att vistas på privat område. Den så kallade hemfridszonen måste respekteras. Det finns dock ingen tydlig gränsdragning för hur stort området som omfattas av hemfridszonen är, men syftet är att marken närmast fastigheterna ska vara privat och ostört.Markägare kan ibland försöka skydda sin mark genom att sätta upp skyltar med kommunens tillstånd. Det blir även tydligare att avgöra vad som är privat område om det finns ett staket eller en häck som omringar marken.Om någon beträder annans tomt som inte kan bedömas falla inom allemansrätten, kan den göra sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). Hemfridsbrott föreligger om någon "olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg".Sammanfattningsvis, man kan inte förbjuda människor från att vistas på mark man äger om det är tillåtet enligt allemansrätten. Däremot begränsas allemansrätten av äganderätten och hemfridszonen. Om din ridbana ligger nära dina fastigheter och har staket så är det privat mark och din granne har därmed inte rätt att rida där utan tillåtelse. Men om din ridbana saknar staket eller ligger mer avlägset på din tomt är det därför svårare att hävda att det tillhör privat mark, då skulle jag rekommendera dig att prata med grannen som vistas på din ridbana och be dem rida någon annanstans. Om inte det löser något kan du i andra hand kontakta din kommun för att utreda möjlighet att få sätta upp skyltar/staket.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Får ett barn skjuta med luftgevär i skogen om en vuxen är närvarande?

2021-05-06 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Jag har precis köpt ett luftgevär och tänkte ta med min 10 åriga dotter och skjuta med det. Är det olagligt att gå ut i en skog och skjuta med ett luftgevär?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt korta svar på din fråga är att ett barn i vissa fall kan få skjuta med luftgevär om en vuxen är närvarande.Barn får inte använda luftgevär inom område med detaljplanEtt barn under 18 år får inte utan tillstånd av polisen använda ett luft- eller fjädervapen som kan skjuta kulor, hagel eller andra projektiler inom ett område som omfattas av detaljplan utomhus (3 kap. 6 § tredje stycket, Ordningslagen). Det innebär generellt sett att om skogsområdet faller inom din kommuns detaljplan, får din dotter inte skjuta med vapnet där.Barn får använda luftgevär under uppsyn av vuxenI vissa fall får däremot ett barn använda ett luftgevär. Det är om det är under uppsyn av en vuxen som är minst 20 år gammal, samt att det används utanför ett område som har detaljplan (3 kap. 6 § tredje stycket, Ordningslagen). För att ta reda på om skogsområdet är inom en detaljplan rekommenderar jag att du vänder dig till din kommun.För att vara på säkra sidan skadar det aldrig att kolla med polisen i ditt närområde för att höra vad de säger. Ibland kan det nämligen föreligga särskilda ortsspecifika föreskrifter eller liknande som begränsar användandet med än vad Ordningslagen säger. Med vänliga hälsningar,

När kom lagen om att man behöver tillstånd för luftpistol?

2021-05-04 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur länge sedan är det som man måste ha tillstånd för luftpistol
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om innehav av vapen samt tillstånd finns i vapenlagen. Tillstånd, eller s.k. vapenlicens krävs inte för den som fyllt 18 år om vapnet har begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (s.k. effektbegränsade vapen) och vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning. Detta finner vi i 2 kap. 1 § 2 st. p. 1 vapenlagen). En CO-pistol, eller luftpistol, är ett effektbegränsat skjutvapen vilket innebär att det inte är ett licenspliktigt vapen. CO2-pistolen omfattas dock ändå av begränsingarna i Vapenlagen.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Bröllopsfest i strid mot pandemilag?

2021-05-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Gäller pandemilagen för en bröllopsfest utomhus, i ett tält, hemma på vår mark? Tack på förhand!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag främst hänvisa till lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (s.k. "pandemilagen"). Dessutom kommer jag hänvisa till ordningslagen (OL).Pandemilagen begränsar endast offentliga tillställningar och sådana sammankomster dit allmänheten har tillträde (7 § pandemilagen). Den kan även begränsa lokaler som uthyrs i yrkesverksamhet (11 § pandemilagen). Här åsyftas alltså exempelvis bröllopslokaler man kan hyra, men inte ett tält på er egen tomt. Vad är offentlig tillställning och allmän sammankomstVad som avses med allmän sammankomst är bland annat demonstrationer, sammankomster för religionsutövning, teaterföreställningar och liknande (2 kap. 1 § OL). Man kan uttrycka det som att "vem som helst" ska vara tillåten att komma till tillställningen. En offentlig tillställning är exempelvis danstävlingar, marknader & mässor (2 kap. 3 § OL). En bröllopsfest som hålls med endast inbjudna gäster i ert tält hemma på er egen privata mark skulle jag inte påstå utgör något utav dessa. Slutsatsen blir därför att bröllopsfesten som du beskriver inte faller under pandemilagens bestämmelser. Däremot bryter det mot Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer att umgås i större kretsar, men detta är emellertid inget som är straffbart. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och tack återigen för att du vänder dig till Lawline. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Är studentfirande på båt tillåtet enligt pandemilagen?

2021-05-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |hej, jag undrar vad som gäller vid studentfirande på en båt när det gäller bestämmelsen om 8 personer. mitt barns klass tar studenten och har hyrt en större båt. det är bara klassen på 18 personer på båten så alltså inga utomstående. dom på båten säger att dom även följer restriktonerna som gäller. kan dom få böter eller fängelse eller är det lagligt för dom att åka denna båt som går i hamnen på en 1-timmars tur.tack på förhand
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så har jag använt mig av Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen), förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19 samt Folkhälsomyndighetens webbsida. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer inför studentexamen 2021, där står det " Att hyra t.ex. en buss, båt eller liknande för en fest kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en vanlig lokal för exempelvis privata fester. Det är den som hyr ut lokalen, bussen eller båten som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.", du kan läsa mer här. Det innebär att hyra ut en båt till ett studentfirande när den används till en privat sammankomst omfattas av pandemilagen, och omfattas därmed av begränsningen av högst 8 deltagare (6 kap 1 § förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19). Att en klass på 18 personer deltar på båten är därmed inte tillåtet (11 § pandemilagen). Det är alltså den som hyr ut båten och inte följer rådande bestämmelser om max 8 deltagare som riskerar vite. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Begreppet ''Särskilda skäl''

2021-05-06 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Skulle uppskatta om får en definition på vad särskilda skäl är och i vilka sammanhang förekommer denna term?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!DefinitionBegreppet ''särskilda skäl'' är inom juridiken ett väldigt brett och vanligt förekommande begrepp som är tillämpbar inom flera olika rättsområden och situationer. För att ge en enkel definition kan man säga att ''särskilda skäl' mer eller mindre innebär att lagstiftaren ger domstolen möjligheten att frångå en huvudregel som är tillämpbar. Detta frångåendet är bara möjligt om det finns särskilda och ovanliga omständigheter som talar för att ett sådant frångående ska vara acceptabelt.I vilka sammanhang förekommer termen?Termen förekommer i exempelvis 25 kap. 2 § andra stycket Brottsbalken där det framgår att en dagsbots belopp får jämkas om det finns ''särskilda skäl''.Termen förekommer även i exempelvis 21 kap. 6 § andra stycket Rättegångsbalken där det framgår att ett byte av offentlig försvara får beslutas av rätten, om det finns ''särskilda skäl''.Termen förekommer även i exempelvis 23b § andra stycket Lag om psykiatrisk tvångsvård där det framgår att kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål ska ske genom användande av metalldetektorer eller annan liknande anordning, eller om det finns ''särskilda skäl'', på annat sätt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Var kan jag läsa om pågående lagstiftningsärenden?

2021-05-04 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, jag läste om ett förslag att göra ändringar i grundlagen gällande offentlighetsprincipen och utlämningsbevis ska begränsas som tex mrkoll. Är det personers hemadress som ska bli sekretess eller bara domar? Kommer förslaget gå igenom och var kan jag läsa mer om detta lagförslag?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan att ha tillgång till närmare information om vilket ärende du söker, skulle jag tro att det rör sig om SOU 2020:45 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. SOU står för Statens Offentliga Utredningar och är en utredning som bedrivs av en tillsatt kommitté som undersöker ett visst ärende. I den aktuella SOU:n har en kommitté fått i uppdrag att utreda vissa frågor på tryck- och yttrandefrihetens område.Vad innebär utredningen?Frågorna jag tror du åsyftar – grundlagsskyddet för vissa söktjänster – behandlas i utredningens elfte kapitel som inleds på sida 235. Mrkoll lyfts som ett exempel på en söktjänst som offentliggör personuppgifter (se s. 237). I utredningen utreds bl.a. hur grundlagsskyddet för söktjänsterna ser ut, men även hur skyddet för personuppgifter ser ut enligt grundlagen, Europakonventionen och i annan lagstiftning. Kommitténs överväganden och förslag finns att läsa i kap. 11.7 (s. 267). Sammanfattningsvis kan konstateras att kommittén anser att skyddet för den personliga integriteten bör stärkas och att det finns ett behov av att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör uppgifter om lagöverträdelser. Domarna är, och skulle vid ett lagförslag fortfarande vara, offentliga handlingar, men det som kommittén ställt sig kritisk till är att söktjänsterna tillhandahåller sammanställda personliga uppgifter likt vad de menar skulle kunnas liknas vid ett privat belastningsregister. Kommittén menar att förfarandet skiljer sig från att på särskild begäran begära ut olika handlingar från olika myndigheter och på så sätt få tillgång till informationen (se s. 269).Vad händer nu?Utredningen presenterades augusti 2020. Ärendet har sedan varit på remiss vilket innebär att regeringen ber exempelvis berörda myndigheter eller organisationer att lämna synpunkter på utredningen och dess förslag. Sista dagen för att inkomma med remissvar var den 3 december 2020. Det är just nu den senaste händelsen i ärendet. Regeringen får nu ta ställning till om de vill gå vidare och lägga fram ett lagförslag. Regeringen lämnar då först ett utkast till Lagrådet. Lagrådet gör sedan en granskning av förslaget och kontrollerar att det inte står i strid mot någon lag. Efter Lagrådets granskning bearbetar regeringen förslaget och lämnar det till riksdagen i form av en proposition. Riksdagen får sedan rösta om de vill genomföra lagförslaget eller inte. För att ändra i en grundlag krävs dessutom att riksdagen fattar två likalydande beslut med ett riksdagsval mellan.Kommer förslaget gå igenom?Det går inte att uttala sig om förslaget kommer att gå igenom eller inte. Just nu finns, för mig veterligen, en utredning på området och inkomna remissvar, men ännu inget skarpt lagförslag som riksdagen ska rösta om. Om du vill kan du läsa mer om lagstiftningskedjan och följa det här specifika ärendet på regeringens hemsida som du hittar här. Om du vill läsa hela eller delar av utredningen rekommenderar jag dig till att klicka på länken till SOU:n längst upp i mitt svar.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vapenlicens för samlings- och minnesvapen

2021-04-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej.Kan polisen hämta vapen med samlings-, minnes och/eller prydnadslicens från min svärfar som fått demensdiagnos och därmed kommer att få vapenlicens återkallad?Han har ett antal samlingsvapen samt två minnesvapen med särskilt affektionsvärde. Det ena minnesvapnet är pluggat och alltså obrukbart.Min sambo och jag har varit i kontakt med polismyndigheten men tycker inte att vi fått något uttömmande svar därifrån i frågan.
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om polisen har rätt att hämta de vapen du beskriver i och med att din svärfars vapenlicens för vapnen återkallas.Vad ett vapen är i lagens mening regleras i vapenlagen 1 kap. 2–3 §§. Även obrukbara vapen räknas som vapen. Det innebär att den som har vapnen behöver ha tillstånd för varje enskilt vapen (vapenlag 2 kap. 1 §). Det gäller även prydnads- eller minnesvapen, men sådana syften kan vara ett godtagbart ändamål (vapenlag 2 kap. 4 §).Jag tolkar din fråga som att ni inte vill att Polisen ska ha rätt att hämta vapnen. Om ni vill behålla vapnen kanske det är värt att undersöka möjligheten att du eller din sambo ansöker om licens för vapnen.Om ni inte vill behålla vapnen när hans licens återkallas måste ni skicka en anmälan till Polisen så att de kan ta hand om vapnen och du och din sambo inte av misstag begår vapenbrott.Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,