Är det olagligt av staten att ta ut public service-avgift?

Hej! Om jag som individ blir påtvingad en betalvara som jag inte använder, och som jag inte på något vis ingått avtal om att betala för eller använda, är inte det en olaglig handling då? Jag tänker nu på Public Service avgiften.. En avgift som jag MÅSTE betala för, även fast jag varken tittar på TV, eller lyssnar på Radio. Det känns inte rimligt att vi medborgare ska tvingas till att betala en avgift för något vi inte använder/vill ha, speciellt med tanke på att inga som helst avtal krävs för att ta denna avgift. Ingen annanstans kan man kräva pengar för en vara utan avtal. Nokia kan inte skicka en telefon till mig som jag inte bett om och kräva mig på pengarna. SJ kan inte kräva mig på pengar för tågbiljetter om jag inte åker tåg. Netflix kan inte skicka faktura till mig om jag inte skaffar ett konto hos dom. Men Staten kan ta ca 1500:- rätt ur min ficka för en VARA som jag inte vill ha eller använder. Så: är det inte brottsligt av staten att kräva medborgare på pengar för en sådan vara, mot deras vilja?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar ifall det faktum att staten tar ut en public service-avgift är brottsligt. De lagar jag nämner i mitt svar är regeringsformen (RF) och lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (PSL).

Public service-avgiften är en offentlig avgift som betalas av alla som är över 18 år och är obegränsat skatteskyldiga enligt 3 kap. 3-5 §§ inkomstskattelagen (3 § PSL). Avgiften dras direkt med skatten och syftar till att finansiera radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst (1 § PSL). Det rör sig alltså om tillhandahållandet av en tjänst, inte en vara. Denna avgiftsskyldighet följer vidare av lag, och är inget som plockas på godtyckliga, oförutsebara grunder. Det är upp till riksdagen att stifta lag, besluta om skatt till staten och bestämma hur statens medel ska användas (1 kap. 4 § andra stycket RF). Staten har alltså beslutat att public service-avgiften är något som bör finnas.

Det stämmer att vissa former av vad du kallar ”påtvingande” skulle kunna tänkas vara ett brottsligt förfarande om det skedde i den civilrättsliga sfären, t.ex. enligt brottsbalken. Här har lagstiftaren emellertid gjort ett undantag, eftersom man av olika anledningar anser avgiften i fråga vara behövlig. Situationen kan liknas vid den att stat och kommun beslutat att också andra tjänster ska finansieras av medborgarna, så som sjukvård, högre utbildning och kollektivtrafik. Detta är du med och finansierar via din skattsedel, trots att du inte nödvändigtvis utnyttjar de nämnda tjänsterna. Så länge det inte kan visas att statens beslut om public service-avgift strider mot en överordnad lag, så som grundlag eller mänskliga rättigheter, är det alltså inte fråga om ett olagligt förfarande. Jag kan inte se att så är fallet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo