Får man med stöd av 2 kap. 8 § RF flytta på otillåtna demonstranter?

Hej, Enligt RF 2 kap. 8 § framgår det att Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Vad händer om demonstranter, utan tillstånd, blockerar min väg så att jag inte kan ta mig förbi (jfr. de som blockerade Essingeleden i Stockholm). Har jag rätt att flytta på personerna? Kan jag stämma dem? Vad skulle jag kunna göra inom ramen för vad som är lagligt? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan.

Du undrar vad regeln i 2 kap. 8 § RF ger dig för rättigheter mot andra vid till exempel otillåtna vägblockeringar. Jag ska därför förtydliga lite vad regeln innebär.


Vad innebär regeln om rörelsefrihet i 2 kap. 8 § RF?

En detalj i regeln som kan vara lätt att missa men är av yttersta vikt är att regeln säger ”gentemot det allmänna”. Regeln gäller alltså endast i relationen du mot staten. Är det en privat person som blockerar en väg eller annars hindrar dig från att bruka din rörelsefrihet aktualiseras inte paragrafen alls.


Finns det någon annan regel som kan ge dig rätt att flytta på de som blockerar vägar?

Att blockera en väg som demonstrant utan tillstånd kan utgöra en brottslig handling. Det kan främst aktualisera brotten sabotage (13 kap. 4 § brottsbalken) eller sabotage mot blåljusverksamhet (13 kap. 5c § brottsbalken). Att flytta på en person mot dennes vilja, även om dem begår brott, kan dock också vara brottsligt. Exempelvis skulle det kunna aktualisera brottet misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken) om skador uppkommer.

Om någon demonstrant begår en brottslig handling, som nämnt ovan, skulle detta dock kunna leda till en möjlighet för andra att bruka rätten till nöd (24 kap. 4 § brottsbalken) eller nödvärn (24 kap. 1 § brottsbalken). Nödvärn kräver bland annat ett överhängande brottsligt angrepp riktat mot just dig. Det är rätt höga krav och aktualiseras troligtvis inte här.

Nöd å andra sidan kan aktualiseras även om brottet begås mot någon annan. Skulle demonstranternas brottsliga gärning försätta någon i fara för liv eller hälsa, för att egendom skadas eller något annat av rättsordningen skyddat intresse kan nöd aktualiseras. Vad du får göra i en nödsituation, och om du exempelvis får flytta på demonstranterna, beror på omständigheterna i den enskilda situationen. Det som ska beaktas är bland annat farans beskaffenhet och den skada som åsamkas annan. Man kan säga att den gärningen som utförs inom nöd måste vara påkallad av ett intresse av betydligt större vikt än det intresse som offras.


Sammanfattning.

Regeln i 2 kap. 8 § RF gäller alltså inte privatpersoner emellan. Istället får man se till andra situationer, exempelvis regeln om nöd i 24 kap. 4 § brottsbalken. Om det skulle föreligga nöd i en sådan situation som du beskriver kan jag dock inte helt säkert svara på. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo