Krävs tillstånd för att anordna lotteri?

Jag arbetar i Linköpings Kommun. Vi har tänkt att ha ett lotteri under en skolas Öppet Hus. Pris lott: 10kr. Priser har eleverna själva tillverkat. Är det okej? Eller krävs det tillstånd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det krävs tillstånd för att ha ett lotteri. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av spellagen, då lotteri är att jämställa med spel (2 kap. 1 § spellagen)

Krävs det tillstånd för lotteri?

I regel krävs, för att tillhandahålla bland annat lotterier, licens. Detta gäller om inte annat följer av lagen eller annan författning (3 kap. 3 § spellagen). Licens krävs inte för spel där:

  1. deltagande inte kräver betalning av en insats
  2. som sker under privata former med en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, som inte har en organiserad eller professionell prägel och som sker på annat sätt än online och med låga belopp, eller
  3. där det utgör ett kombinationsspel i en periodisk skrift, radio eller TV där spelet inte är huvudinnehållet och där det sker genom specifika betalningsformer (3 kap. 4 § spellagen)

I detta fall läggs fokus på den andra punkten. Det framgår i frågan att det sker med låga belopp (10 kr), att det inte är online (på skolans öppet hus) samt att det inte har en organiserad eller professionell prägel. Tveksamt är däremot om det sker under privata former med en nära inbördes gemenskap. I förarbetena har det som exempel på under privata former nämnts kortspel på en släktmiddag med symboliska insatser (prop. 2017/18:220 s. 296). Då jag inte vet exakt vilken krets av människor som öppet hus är tillgängligt för så blir frågan lite svår att svara på. Om det exempelvis endast gäller barnens familjen, och att det därför är ett slutet sällskap, skulle jag göra den bedömningen att det är under privata former där deltagarna har en nära inbördes gemenskap. För att vara på den säkra sidan råder jag er att kontakta Linköpings kommun som ansvarar för tillsyn för lotterier som sker inom Linköpings kommun.

Jag hoppas att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo