När har man rätt till tjänstledighet för studier?

2021-01-19 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Jag är fast anställd och har arbetat heltid hos min arbetsgivare i ca 2,5 år. Jag skulle nu vilja studera naturkunskap 2 på folkuniversitet för att komplettera mina betyg, kursen kommer vara på ca 25% studietakt. Jag undrar om jag har rätt till att ansöka om studieledighet en dag i veckan?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Varje person som varit anställd i 6 sammanhängande månader eller totalt 12 månader under de senaste 2 åren har rätt till ledighet (3 paragrafen lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Rätten till ledighet kan ändras i ett kollektivavtal, om din arbetsplats är bundet av ett sådant avtal rekommenderar jag att du hör efter med facket i första hand. (2 paragrafen tredje stycket lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). När man ansöker om tjänstledighet för studier så har arbetsgivaren rätt att skjuta på ledigheten under vissa omständigheter, så som att ansökan kommer för nära inpå startdatum och om tjänsten man lämnar är problematisk att fylla exempelvis. (4 paragrafen lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?

2021-01-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Går olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hör brottet olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?Huvudregeln är att alla brott hör under allmänt åtal så länge som det inte finns en specialregel med ett undantag från huvudregeln (20 kap. 3 § 1 st rättegångsbalken). Faller ett brott under allmänt åtal ska en förundersökning av polisen inledas så snart det finns anledning att anta att ett sådant brott har förövats (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Ett undantag till åklagarens allmänna åtalsrätt är angivelsebrott. Ett angivelsebrott innebär att brottet måste anges till polisen av den som blivit utsatt för brott för att förundersökning ska kunna inledas.Brottet olovlig identitetsanvändning är ett angivelsebrott (4 kap. 6b § brottsbalken). Det innebär att den som blivit utsatt för brottet måste ange att brott skett till polisen för att åklagaren ska kunna inleda förundersökning samt kunna väcka åtal (4 kap. 11 § brottsbalken).Om den brottsutsatte inte anger brottet till polisen, får åtal endast väckas om det är påkallat ut allmän synpunkt (4 kap. 11 § brottsbalken). Sammanfattningsvis innebär det att olovlig identitetsanvändning inte faller under allmänt åtal. Detta beror på att olovlig identitetsanvändning klassas som ett angivelsebrott. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?

2021-01-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte ett utespa i somras, men det har bara varit problem med spabadet. Dem bytte utebadet för ca 1 månad sedan till ett nytt, men nu börjar detta också krångla. Det blir kallt, pumparna lägger av, det läcker vatten. Jag vill inte ha deras bad mer, det är katastrof ! Jag vill ha tillbaka mina 52 000kr som jag betalt för badet. Hur gör jag då?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpt varan från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL). Vilka rättigheter har du?Om spabadet inte fungerar är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22§ KköpL):- avhjälpande (reparera spabadet)- omleverans (nytt spabad)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det en omleverans som skett. Kan du häva köpet?För att du ska kunna häva köpet och få pengarna tillbaka krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig (29§ KköpL). Du har redan fått spabadet bytt till ett nytt en gång och det fungerade fortfarande inte. Du kan inte heller använda spabadet överhuvudtaget på grund av de fel som finns. Säljaren har försökt att genomföra en omleverans vilket inte fungerat. Därför har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka, då felet är av väsentlig betydelse. Mina råd till digDu borde därmed ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och påpeka att spabadet varit felaktigt redan två gånger och att det därför inte är rimligt att du ska behöva prova att få ännu ett nytt spabad. Meddela säljaren att du istället vill häva köpet. Glöm inte göra detta så fort som möjligt. Skulle du ha fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Får mina barn det som testamenterats till mig?

2021-01-19 i Testamente
FRÅGA |Hej, min pappa har testamenterat sommarstället till mig. Vi är två syskon och jag undrar hur man kan göra för att "skydda" min del av arvet om det är så att jag avlider före min pappa. Jag har två barn som jag önskar att min del av arvet ska gå till.Hälsningar
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar hur du ska göra för att dina två barn ska få sommarstället om du avlider före din pappa. Bestämmelser om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).RepresentationsrättOm du avlider före din pappa uppstår frågan om vem som ska ärva sommarstället som har testamenterats till dig. Som utgångspunkt ska din pappas vilja vara styrande för vad som ska ske (11 kap. 1 § ÄB). Men skulle det vara så att din pappa inte har uttryckt något om vem han vill ska få sommarstället istället för dig finns en presumtionsregel som bestämmer vad som gäller. Enligt den presumtionsregeln är det dina barn som ska få det som har testamenterats till dig i ditt ställe om du avlider före din pappa (11 kap. 6 § ÄB).SlutsatsOm din pappa inte uttryckligen sagt något annat om sommarstället blir det automatiskt dina barn som får sommarstället istället för dig. Det betyder att du inte behöver göra något för att dina barn ska få sommarstället.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

På vilka grunder går det att avbryta en provanställning?

2021-01-19 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag fick jobb och vart provanställd i 6 mån, efter 4,5 månad frågade jag chefen om hur det såg ut för mig Ang fast anställning? Det såg bra ut så han och att jag skulle få det, 2,5 senare så kommer jag till jobbet efter ledighet och på kontoret sitter samordnaren och chefen, han säger då att dom tänker säga upp min provanställning, pga 3 personal klagat på mig, jag undrar på vad? Frågar direkt samordnaren som jag jobbar mest med vad jag gjort för fel, hon kommer inte på något direkt säger hon. År ut och frågar personal 2 vad jag gjort? Hon har jag jobbat med 2 ggr på 5 mån, hon blir bara orolig och ropar på chefen och samordnaren, när dom kommit ut till henne så säger hon att hon kan tycka att det rinner av mig det hon rapporterar dom 2 ggr, den 3je vet jag inte, men sen ringer chefen 2 dagar efter och hör efter hur det är, får då även reda på att samordnaren vill bli av med mig, och sagt till chefen att om jag är kvar så säger hon upp sig? Jag har aldrig haft någon konflikt på jobbet aldrig varit borta, bytt pass med samordnaren julafton jour pga att jag inte har småbarn, och hon ville vara hemma då, hon har fått massa saker av mig, och vi har haft kul, känner mig utnyttjad av att hon väntade med att klaga tills jag bytt pass med henne, kan även säga att jag har varit denna som jobbat mest där och pysslat handlat städat mm, detta är ett LSS boende. Vad kan jag göra? Vart uppsagd efter min ledighet efter jul den 5 januari.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som främst behandlar frågor om anställningsskydd är lagen om anställningsskydd (LAS). När det gäller provanställningar saknas det en reglerad uppsägningstid. Arbetsgivaren är även fri att utöva sin prövningsrätt och behöver inte heller uppge skäl för att avbryta en provanställning, 6 § LAS. Ett avbrytande av en provanställning behöver då inte heller ha en saklig grund enligt 7 § LAS. Detta innebär att din arbetsgivare i stort sett har ett fritt beslutsfattande om denne vill att du ska fortsätta din anställning där efter provanställningen eller inte. Ett avbrytande av en provanställning går tyvärr inte att pröva mot LAS, vilket innebär att dina chanser att få fortsätta arbeta på ditt jobb är låga om din arbetsgivare vill avbryta din provanställning. En annan möjlighet för dig skulle kunna vara att pröva beslutet mot diskrimineringslagen (DL), om du anser att du har blivit diskriminerad på grund av någon av diskrimineringsgrunderna enligt 1 kap. 5 § DL. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

2021-01-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag har en dotter på 6 år som jag just nu inte träffar alls. Mitt ex har ensam vårdnad av henne. Finns det några möjligheter att få träffa henne? Hon har en lättare utvecklingsstörning. Går på särskola och har även ett korttidsboende.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UmgängesrättenEtt barn har rätt till umgänge med den föräldrar hen inte bor tillsammans med. Dessutom har den vårdnadshavare som barnet bor med en skyldighet att lämna de upplysningar som krävs för att främja umgänget, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 15 § FB). Särskilda skäl kan vara att det finns skälig anledning att tro att barnet kommer att fara illa. Vårdnadshavare har alltså en skyldighet att se till att barnets behov av umgänge med båda föräldrar tillgodoses. Någon umgängesrätt tillkommer dock inte föräldrar och ett barn har ingen plikt att träffa en förälder om hen inte vill det (se 6 kap. 15 § FB och 6 kap. 2 a § FB). Däremot ställs det krav på föräldern som barnet bor med att motivera barnet till att umgås med den andra föräldern. Vad du kan göra nuFör det första kan du kontakta din före detta partner och meddela att du vill upprätta ett avtal angående umgänge med er dotter. Ni kan också avtala om vårdnad och boende. Detta avtal ska vara skriftligt och måste bli godkänt av socialnämnden (6 kap. 15 a § FB). Om ni har svårt att komma överens kan socialnämnden i den kommun där barnet är bokfört hjälpa er att träffa avtal om umgänge, vårdnad och boende. Ni kan dessutom få hjälp av kommunen i form av samarbetssamtal för att nå enighet i dessa frågor (6 kap. 18 § FB). Om ni inte kommer överens kan du kan du ansöka om stämning hos tingsrätten i fråga om umgänge (6 kap. 15 § FB). Du har också talerätt i frågor om vårdnad och boende. Du kan läsa mer om hur du väcker talan här. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa tar domstolen särskild hänsyn till bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Risken att ett barn far illa beaktas också i bedömningen om vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Jag önskar dig lycka till och hoppas att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).Med vänliga hälsningar,

Hur stort underhållsbidrag är rimligt?

2021-01-19 i Underhåll
FRÅGA |Min man har delad vårdnad med sitt ex om sonen som är 14 år. För två veckor sen bestämde sonen för att bo hos mamma på heltid. Mamman kräver att min man ska betala 5000kr i månaden i underhåll trots att hon tjänar minst 8000kr mer än honom samt att hennes man också har enhörning inkomst. Min fråga är då är det rimligt att kräva en sån summa i underhåll? Vi har två barn hemma som vi också måste ta hand om.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förälders skyldighet att betala underhåll för sina barn regleras i 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Beräkning av underhållsbidragetI propositionen till lagen finns en metod som brukar användas för att beräkna vilket belopp som ska betalas (prop 1978/79:12 s. 103). Det är också denna modell som Försäkringskassans formulär för beräkning av underhållsbidrag utgår från. Det ska dock sägas att det råder avtalsfrihet, vilket innebär att det inte är något krav att följa just denna beräkningsmetod.Något förenklat kan man säga att beräkningen utgår från barnets kostnader samt föräldrarnas inkomster och utgifter. Till föräldrarnas utgifter räknas utöver lön även kapitalinkomster. Gällande barnens kostnader kan man utgå från ett schablonbelopp, se Konsumentverkets rapport "Koll på pengarna", eller barnets faktiska kostnader, vilket kanske är mer rättvist. Barnbidraget ska dras av vid beräkningen av barnets kostnader. Varje förälder ska sedan i proportion till sitt inkomstöverskott svara för barnets underhållsbehov. Eftersom jag inte har koll på just era ekonomiska förhållanden kan jag inte uttala mig om huruvida 5000 kr är skäligt i ert fall. Därför rekommenderar jag er varmt att använda er av försäkringskassans verktyg för att få fram ett förslag på lämplig storlek på bidraget. Ni kan också boka ett personligt möte med en handläggare för att gå hjälp med uträkningen av underhållsbidraget. Både alternativen är kostnadsfria. Om ni inte själva kan komma överensOm ni inte själva eller med hjälp av Försäkringskassan alternativt med hjälp av samarbetssamtal med kommunen kan komma överens om ett belopp som båda parter känner sig nöjda med, kan ni vända er till tingsrätten som då fastslår hur högt underhållsbidraget ska vara.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?

2021-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Det är så att jag är dömd för sekretessbrott utan uppsåt, jag har aldrig blivit dömd innan och aldrig gjort något kriminellt. Nu är det så att jag vill söka behandlingspedagog. Kan dom begära belastningsregister under utbildning? Min prick försvinner mars 2023 alltså innan jag är klar med utbildningen
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister och förordning (1999:1134) om belastningsregister. Huvudregeln är att enbart du och vissa myndigheter kan begära utdrag ur belastningsregistret (6 samt 9 §§ Lag om belastningsregister). Myndigheter som kan begära utdrag ur belastningsregistret är bland annat Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Utgångspunkten är således att en arbetsgivare inte har någon rätt att få ut uppgifter om dig ur belastningsregistret. Du nämner dock att den tjänsten som du avser att söka avser en anställning som behandlingspedagog. Om det behövs för att pröva om en anställning eller ett uppdrag i en verksamhet som avser vård har arbetsgivaren rätt att få uppgifter ur registret om någon (10 § Lag om belastningsregister). Detta förutsätter dock att brottet föranlett någon annan påföljd av än penningböter och att det rör sig om en anställning inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom (21 § Förordning om belastningsregister). Vidare ska det framhållas att det inte finns något förbud mot din blivande arbetsgivare att under rekryteringsprocessen begära att du ska lämna in en kopia av utdraget. Eftersom en brottmålsdom är i regel en offentlig handling kan arbetsgivaren också begära ut sådana domar direkt från domstolar med stöd av offentlighetsprincipen.Huruvida arbetsgivaren kan självmant begära utdrag ur belastningsregistret eller inte beror, såsom framgått ovan, om brottet som du blivit dömd för föranlett någon annan påföljd än penningböter och om anställningen som du avser att söka är inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom. Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar. Vänliga hälsningar,