Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?

2021-09-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Jag ska få en lägenhet i gåva av min pappa, måst jag/han betala gåvoskatt?
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvoskatt och stämpelskattI Sverige har vi sedan en tid tillbaka ingen gåvoskatt (8 kap. 2 § Inkomstskattelag [IL]). Du kommer alltså inte behöva betala in skatt för gåvans värde. Däremot finns regler om stämpelskatt som tas ut i samband med expeditionsavgiften hos lantmäteriet. I ditt fall tolkar jag det som att du inte kommer ge någon ersättning till din far för gåvan. Då tas ingen stämpelskatt ut, stämpelskatten ska tas ut om ersättningen överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde (5 § Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). Om du kommer ge ersättning för gåvan, alternativt ta över ansvaret för lån som genom pantbrev har säkerhet i fastigheten som överstiger 85% av taxeringsvärdet kommer stämpelskatt tas ut. Skatt vid försäljning av fastighetenNågot som kan vara bra att känna till vad gäller skattesituationen är utöver att ingen gåvoskatt tas ut det faktum att du kommer inträda din fars skattesituation (44 kap. 21 § IL). I praktiken innebär detta att du vid en eventuell försäljning kommer betala skatt baserat på det inköpsvärde din far förvärvat fastigheten på. Denna skatt betalas inte vid överlåtelse av gåvan utan först när du som gåvomottagare säljer fastigheten.Sammanfattningsvis gäller alltså att ni inte kommer behöva betala någon gåvoskatt, däremot kan skatten i framtiden påverkas för dig vid en eventuell försäljning. Hoppas du fått svar på dina funderingar.Med vänliga hälsningar

Is a gift taxable in Sweden?

2021-08-22 i Gåvoskatt
FRÅGA |I am a student and resident here in Sweden. Every month I receive some amount directly in my account from a family friends company in US for living and educational expenses. That amount is a gift because one of my family friend is the owner of the company. Is that income taxable?The income varies between 12-15k SEK/month depending on how much I ask for in terms of living/fee/travel expenses as long as it is reasonable. I have a letter from the company stating that the amount is a gift for me and there are no conditions for me to work for the company now or in the future.so two questions:1- Is gift income from a company abroad taxable?2- If bank asks me the purpose of the payment can I show the gift letter? Would that be sufficient?And is it important to tell that one of the owners of the company is a family friend?
Jasmin Öykü Özdemir |Hello, and thank you for contacting Lawline with your question!My answer will mainly focus on what to think about when receiving a gift from another country. The relevant legislation is Inkomstskattelagen (IL), lagen angående vissa utfästelser av gåva (GåvoL) and skatteförfarandelagen (SFL). Is a gift taxable in Sweden? No real gift is a taxable income in Sweden, but it can still be taxable in your friends country. I therefore recommend you to contact your friend regarding the taxation of gifts in the US. Since 2004 gifts are not taxable in Sweden, this means that real gifts does not constitute taxable income (8 kap. 2 § IL). Therefore, you will not be required to pay income tax for the money that your friend sends you as a gift. However, your friend could be required to pay tax in the US and I therefore recommend your friend to find out that prior to sending you the gift. However, there are some informal requirements that courts usually demand in order to assess if a value transfer is a gift or not. These requirements are not expressed by law, but through case law. The requirements are: 1. there must have been a transfer of assets/capital, 2. the gift must have been handed over to the recipient of the gift from the gift giver voluntarily and lastly, 3. the gift giver must have a gift intention, mening there can not be any service in return. If the income that your friend sends you trough his or her company fulfills these three requirements, there should be no taxation for you or your friend (44 kap. 21 § IL). I can say that the first requirement is fulfilled because a transaction has occurred. If the gift was handed over voluntarily and if the gift giver had a gift intention all the requirement would be fulfilled. If you have performed any services to the gift giver the transaction will be seen as your salary and it will be taxable. Is it legal to receive gifts on a recurring basis? There is no direct limit to how much money one can receive as a gift and there are no specific formal requirements for the transfer (2 § GåvoL). However, in your case I would highly recommend you make a gift deed (gåvobrev) where it is clearly stated that the amount of money you are receiving is a gift and that you are not doing any service in return. What control information does Skatteverket want from you? You have to leave control information if more than 150 000 SEK is transfered to a Swedish bank account from abroad during one year (23 kap. 1 § SFL).The control information should contain the following: 1. The payments amount in the used currency, 2. The date of payment, 3. The currency code and, 4. Which country the payment comes from. This is something that your bank should take care of, but I would recommend you to contact your bank and Skatteverket to be sure. Conclusion and guidanceGifts are not taxable in Sweden, but I would recommend you to make sure that it is not taxable for your friend in the US. You will therefore not pay tax in Sweden for the gift you are receiving from abroad if the three requirements mentioned above are fulfilled. There is no legislated limit to the amount/sum of the gifts that one can receive and there is no formal requirements for the transaction of the gift. You have to leave control information to Skatteverket, the bank usually takes care of this but I recommend you to make sure that Skatteverket gets the information that they need by contacting your bank and Skatteverket. If you can prove that you are not employed and that you do not perform any services in order to receive the money, I would say that you will not pay tax in Sweden. I recommend you to make a deed of gift with your friend where the purpose of the transaction is clearly stated and who the gift giver and receiver is. If you would like some help with writing a gift deed, I would highly recommend you to contact our law firm. You can contact the law firm by clicking this link. I hope that I have answered your question, if not you are more than welcome to ask another question! Best regards,

Vilka gåvor är skattefria?

2021-07-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Min pappa vill bidra till mitt husköp med ca 1 miljon kronor. Han bor i ett annat land inom EU. Kommer han behöva betala skatt på pengarna han vill ge mig?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att gå igenom om gåvor är skattefria och jag kommer tillämpa inkomstskattelagen (IL) och gåvolagen (GåvoL). Jag förutsätter att du är svensk medborgare och skattskyldig i Sverige. Vilka gåvor är skattefria?Gåvor var tidigare skattepliktiga i Sverige, men detta avskaffades den 1 januari 2005. Gåvor i Sverige är nu skattefria (8 kap. 2 § IL). Det som är skattefritt regleras i 8 kap IL. Detta innebär att man inte behöver betala skatt för gåvor. De 1 miljon kronorna som din pappa vill ge dig kommer att klassas som en gåva om nedanstående krav är uppfyllda. - Det måste vara en förmögenhetsöverföring - Det måste finnas en gåvoavsikt och det ska inte finnas något krav på en motprestation - Det måste finnas en frivillighet, överföringen ska ha skett frivilligt. Om alla tre rekvisit är uppfyllda så är det en skattefri gåva enligt svensk lagstiftning. Det finns ingen lagstadgad gräns på hur stort beloppet får vara när man tar emo eller ger bort en gåva. Det finns inte heller något formkrav på hur överlåtandet ska gå till. Däremot är det alltid en fördel att ha ett gåvobrev och jag rekommenderar dig och din pappa att upprätta ett sådant då det rör sig om en stor summa pengar.Ska ni upprätta ett gåvobrev för att gåvan ska vara giltig?Pengar är lös egendom och det finns inget lagfast krav för gåvobrev för att en gåva av pengar ska vara giltig. Hur stor summan är spelar ingen roll för giltigheten utan gåvan anses vara fullbordad när gåvomottagaren får pengarna på kontot eller i handen (2 § GåvoL). Som sagt är det en fördel att alltid upprätta ett gåvobrev, men det är inte ett krav.För att ett gåvobrev ska vara juridisk korrekt utformat krävs det att det innehåller:- Information om gåvogivaren och gåvomottagaren - Beskrivning av gåvan, vilket i detta fallet är beloppet 1 miljon kronor. - Överlåtelseförklaring, vilket är att 1 miljon kronor överlåts som en gåva - Ort, datum och underskrift från gåvogivaren till gåvomottagaren. Sammanfattning och vägledning Pengarna din pappa vill ge dig är en gåva och du som svensk medborgare är inte skattskyldig för den gåvan du mottar. Du nämner däremot i din fråga att din pappa är medborgare i ett annat land. Eftersom jag inte vet vilket land det handlar om kan jag inte svara på frågan om din pappa kommer vara tvungen att betala skatt. Detta beror på att alla länder har olika regler för beskattningen av gåvor. Jag kan därför säga att det finns en sannolikhet att din pappa kan bli skattskyldig i det andra landet. Du kommer däremot inte vara skattskyldig för att du tar emot gåvan. Jag rekommenderar er att upprätta ett gåvobrev och sedan att din pappa tar kontakt med det andra EU-landets skattemyndighet för mer information. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

Gåvoskatt i Tyskland

2021-07-01 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag är svensk medborgare, bosatt i tyskland sedan 15 år. En vän, tysk medborgare bosatt i Tyskland, vill skänka mig en större summa pengar. Eftersom det fortfarande finns gåvoskatt i Tyskland funderar han på att skänka pengarna till mina föräldrar, svenska medborgare bosatta i Sverige, istället. Mina föräldrar borde väl då kunna skänka pengarna vidare till mig genom att sätta in dom på mit svensk konto. Är det möjligt ellr blir jag då skyldig att betala skatt för detta beloppet i Tyskland?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvoskatt I Sverige är gåvoskatten avskaffad (8 kap. 2 § inkomstskattelagen), men precis som du har identifierat finns det fortfarande kvar i Tyskland. Detta innebär att en transaktion/gåva kommer vara skattefri i Sverige och ingen dubbelbeskattning kan ske. Däremot finns det en stor chans att mottagaren i Sverige, det vill säga dina föräldrar, kommer bli skyldiga att betala skatt i Tyskland för beloppet. Anledningen till att den tyska skattemyndigheten har ett intresse i saken är helt enkelt för att gåvogivaren är tysk medborgare. Hur detta närmare kommer att beskattas är dock svårt för oss på Lawline att ge vägledning om, eftersom vi är specialiserade på svensk rätt. För att ta reda på mer detaljer rekommenderar jag dig därför att ta kontakt med den tyska skattemyndigheten. Det korta svaret är därför att en transaktion av det slag som du anger kommer att beskattas i Tyskland. Om du har några frågor kring mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Bästa sättet att överlåta fastighet till mina barn skattemässigt

2021-08-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hur säljer jag min bostadsrätt på bästa sätt skattemässigt till ett av mina tre barn.Inköpt 2012 för 4250000:- dagens värde ca. 5800000:-?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns olika sätt att överlåta en fastighet till sina barn. Jag tänkte här gå igenom gåva och överlåtelse till underpris som är de två mest förmånliga.GåvaSkulle du ge fastigheten i gåva till ditt barn skulle den vara skattefri på så sätt att inget behöver tas upp till beskattning vid själva överlåtelsen (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot är en skattemässig konsekvens av att ge fastigheten i gåva att gåvomottagaren (barnet) kommer att inträda i gåvogivarens (din) skattemässiga situation enligt den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Kontinuitetsprincipen innebär att när gåvomottagaren senare säljer fastigheten kommer de att beskattas inte bara för den värdestegring som skett sedan de blev ägare till fastigheten utan även för den värdestegring som skett sedan du som gåvogivare köpte fastigheten. Beskattningen av kapitalvinsten övergår alltså på gåvomottagaren, vilket i och med fastigheters stigande värde med tiden kan ses som en kostnad för gåvotagaren.Överlåtelse till underprisDu kan också välja att sälja fastigheten till ditt barn. Här uppställs inget hinder mot att sälja fastigheten till underpris dvs. sälja fastigheten till ett pris under marknadsvärde. En försäljning som sker till underpris kallas skattemässigt för "blandat fång" eftersom överlåtelsen delvis är en gåva och delvis innefattar ersättning. I praxis har man konstaterat att försäljning av fastighet till ett pris som är lägre än fastighetens taxeringsvärde innebär att överlåtelsen skall betraktas som en gåva (då uppstår alltså samma skattemässiga konsekvens som gäller vid gåva – dvs. att gåvomottagaren inträder i givarens skattemässiga situation). Vill du undvika den effekten bör du sälja fastigheten över dess taxeringsvärde, vilket innebär att försäljningen behandlas som en vanlig avyttring och du beskattas för den kapitalvinst som uppstår.En konsekvens av att ge bort fastigheten i gåva, eller att sälja den till underpris, är att en sådan gåva kan anses utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Att gåvan (försäljning till underpris betraktas också som gåva) räknas som förskott på arv innebär att när arv ska fördelas så kommer fastighetens värde som barnet erhållit i gåva att räknas som om barnet redan fått en del av arvet. Om dina andra barn har samma relation till dig och de inte får lika stora delar av fastigheten kan det uppstå problem, eftersom tanken bakom regeln är att alla bröstarvingar ska ärva lika stor del från sina föräldrar. Om du däremot skulle ha särkullbarn (barn med annan partner) eller vill ge barnen olika stora delar av fastigheten bör du tänka igenom om du vill att gåvan ska utgöra förskott på arv eller inte.För att gåvan inte ska utgöra förskott på arv, måste du ange detta uttryckligen i det skriftliga gåvobrevet som du upprättar i samband med gåvan. Vid gåva av fastighet gäller samma formkrav på gåvobrevet som vid köp av fastighet (4 kap. 29 § JB).Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma till Lawline!

Beskattas gåva?

2021-08-14 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, min farfar gick nyligen bort och trots att jag inte har någon arvsrätt så ville min pappa ge mig en del av arvet. Således swishade han helt enkelt över 100.000 kronor med kommentaren "Gåva från [pappas namn].", utan t.ex. gåvobrev eller någonting.Räknas detta som inkomst? Kommer jag få en skatteskuld nästa år och kommer CSN dra in mitt studielån? Eller kan jag lugnt behålla pengarna?Tack för hjälpen!
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sedan 2005 är Gåvoskatten avskaffad. Även arvskatten och förmögenhetsskatten är avskaffade. Det framgår av swishmeddelandet att det är fråga om gåva, varför det inte borde finnas några problem för dig att bevisa att det är en gåva som därför inte ska dras av från arvet efter din far såsom förskott på arv. Gåvan kommer från din far, och inte din farfar, och som jag anförde ovan är gåvor oskattade vilket innebär att du kan förfoga över dem utan att behöva lägga undan en del för beskattning. De inkomster som kan påverka ditt CSN är endast skattepliktiga inkomster, vilket inte omfattar gåvor (eller arv). Sammanfattningsvis är du inte skatteskyldig för gåvan, och du är inte heller skyldig att höra av dig till CSN för att justera ditt bidrag men anledning av gåvan. Jag hoppas att detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om jag har varit otydlig eller om fler frågor skulle dyka up. Vänligen,

Kan det tillkomma gåvoskatt på pengagåvor från USA?

2021-07-05 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag bor i Sverige och har en pojkvän i USA som vill skicka en gåva till mig på 150 miljoner. Min fråga är hur banken kommer se på detta samt om någon utav oss kommer behöva skatta på dessa pengar?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tidigare var gåvor skattepliktiga i Sverige enligt lag (1914:416) om arvsskatt och gåvoskatt – denna gåvoskatt avskaffades emellertid den 1 januari 2005. Reglerna kring skatt på gåvor hittar vi numera i Inkomstskattelagen (IL). Jag kommer i mitt svar utgå från att du är svensk medborgare då du befinner dig i Sverige. Gåvor i svensk skatterättFörvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Dock måste vissa kriterier vara uppfyllda för att en överföring ska betraktas som en gåva och därmed omfattas av skattefriheten:1. Det ska vara fråga om en förmögenhetsöverföring,2. Det ska finnas en gåvoavsikt och inte finnas något krav på en motprestation3. Överföringen ska ha skett frivilligtOm samtliga kriterier är uppfyllda så rör det sig skattemässigt om en skattefri gåva. I Sverige finns det inte någon lagstadgad gräns på hur stora belopp man får ta emot eller ge som gåva och det ställs heller inte några formkrav på hur överlåtandet ska ske. Det kan dock alltid vara fördelaktigt att upprätta ett gåvobrev i ert fall eftersom att det rör sig om en stor summa pengar – som bevis ifall det skulle uppstå frågetecken kring gåvan. För att gåvobrevet ska vara juridisk korrekt måste det innehålla:1. Information om givaren och mottagaren,2. Beskrivning av gåvan – i detta fall beloppet3. Överlåtelseförklaring – att detta belopp överlåts som gåva4. Ort, datum och underskrift från givaren och mottagarenGåvor i amerikansk skatterättAmerikansk skatterätt är en helt annan jurisdiktion med stora skillnader från svensk skattelagstiftning. Vad jag kan utläsa från den amerikanska skattemyndighetens hemsida är att det kan förekomma gåvoskatt om summan på gåvan överstiger 15.000 USD årligen för 2021. Denna möjliga gåvoskatt betalas i sådant fall av givaren, vilket i detta fall är din pojkvän i USA. Min rekommendation är att din pojkvän kontaktar de amerikanske skattemyndigheterna (IRS) för att få helt säkert besked kring vad som gäller, då vi på Lawline tyvärr inte är experter på de amerikanska skattereglerna.För att sammanfatta är du således ur ett svenskt perspektiv inte skatteskyldig för gåvan från din pojkvän, däremot kan din pojkvän möjligtvis behöva betala gåvoskatt för gåvan i USA. Även viktigt att tänka på för givaren är att banker ibland har en maxgräns för hur stora belopp som kan skickas per överföring – det skulle därför vara fördelaktigt att din pojkvän även rådgör med hans bank innan överföringen för att slippa komplikationer.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Gåvoskatt

2021-06-01 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Jag har fått allmän skadestånd relaterat till mitt arbete. Det ska beskattas som inkomst. Jag har en dottern som studerar utomlands och det kostar mycket. Jag behöver hjälpa henne ekonomisk. Jag vill skänka rätt till allmän skadestånd som gåva och att pengarna skickas direkt till henne utan mellanlandning på mitt konto. Jag behöver inte betala något skatt då det är en gåva som jag förstår. Min dotter är inte skatteskyldig i Sverige och det blir hon inte under ett år till, kanske två. Vilken skatt behöver betala min dotter ? Skatt enligt SINK ? Bara skatt i det landet som hon bor i ? Kan jag skänka till henne rätt till min ena av nuvarande lön på samma sätt alltså som gåva och som direkt betalning till henne, alltså från konto av min nuvarande arbetsgivare till hennes konto direkt ? Vilken skatt och vem som ska betala ?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag De lagar som kommer att beröras är inkomstskattelagen (IL) och lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Gåvor är skattefriaI Sverige har vi ingen gåvoskatt (8 kap. 2 § IL). Detta innebär att gåvor är skattefria för mottagaren så länge det inte handlar om en så kallad remuneratorisk gåva, det vill säga en gåva som ges till den som har utfört något slags arbete/ presterat något för givaren. Detta verkar inte vara fallet i ditt fall varför gåvorna är skattefria i Sverige. Inte heller SINK medför ett annat svar (jfr 5 § SINK). Däremot kan det finnas avvikande regler i det land som din dotter bor i som gör att gåvorna måste beskattas där. Skicka lön direkt till någon annan Det är möjligt att avstå sin lön till förmån för någon annan. Som ovan har konstaterats är alla gåvor skattefria för mottagaren. Däremot måste du, även om du aldrig har haft pengarna på ditt konto, ta upp inkomsten i din deklaration och betala inkomstskatt. Detta beror på att du genom att avstå lönen anses förfoga över den (se RÅ 1962 ref. 46). Sammanfattning Din dotter kommer inte behöva betala någon skatt för gåvorna i Sverige. Däremot kan det finnas andra skatterättsliga regler i det land som hon bor i som gör att gåvorna måste beskattas där. Det är vidare möjligt att föra över sin lön direkt till någon annan. Du kommer dock ändå behöva betala skatt på inkomsten eftersom du anses ha förfogat över den. Detta gäller även den ersättning som du erhåller i skadestånd. Skulle du behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor kring mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,