Hur deklarerar jag en penninggåva från mina svärföräldrar?

2018-04-21 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag håller på att köpa en lägenhet i Sverige och mina svärföräldrar ville hjälpa till och överföra ett stort summa pengar som en gåva för att kunna hjälpa till och köpa lägenheten. De har sedan långt tillbaka överfört pengarna på min mans och mitt bankkonto utomlands (för min man har bott utomlands) och nu har de överfört pengarna från vårt konto till mitt konto i Sverige. De har även gjort ett gåvobrev och förklarat att pengarna är en gåva. Jag skulle vilja ha rådgivning hur jag ska deklarerar till skatteverket? Är det fler saker jag måste redovisa? Kan det vara ett problem eftersom överkörningen är från vårat konto Fast det är de som har skickat och skrivit under överföringen? Ser fram emot eran svar.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Sverige beskattas de olika inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Även andra inkomster, exempelvis gåvor, arv osv betraktas som inkomster eftersom de medför en förhöjning av mottagarens förmögenhet.Skatt på gåvor?Du skriver i din fråga att det rör sig om en gåva från dina svärföräldrar. Vi hade tidigare gåvoskatt i Sverige, men den är sedan 2005 avskaffad och gåvor är alltså numera undantagna från skatteplikt, enligt inkomstskattelagen 8 kap. 2 §. Gåvor betraktas idag som en skattefri inkomst. Längre än så behöver utredningen inte gå. Du behöver inte deklarera att du tagit emot gåvan, eftersom du bara måste deklarera skattepliktiga inkomster. Gåvor är skattefria.Det finns dock en möjlighet att ändå ta upp gåvan i deklarationen för att stilla skatteverkets nyfikenhet, framför allt om det rör sig om en stor summa pengar. Du behöver dock, som sagt, inte skatta för pengarna.Kan det innebära några problem att pengarna överförts från din mans konto utomlands?Nej, det ska inte innebära några problem. Att flytta pengar från en bank till en annan innebär inte att någon skattskyldighet uppstår (förutsatt att pengarna redan är inkomstbeskattade förstås). Eventuella administrativa avgifter hos bankerna kan ju förekomma, men det är ingenting som myndigheterna är inblandade i.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Vilka kostnader uppkommer vid överlåtelse av fastighet till sambo?

2018-04-13 i Gåvoskatt
FRÅGA |Överlåtelse av halva fatigheten till sambo som äger den andra halvan. Gåvoskatt eller övriga kostnader?
Melina Trydegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beskattning av gåva Det finns numera ingen skatteplikt på gåvor i svensk rätt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Både att förvärva och att ge bort gåvor är alltså skattefritt. För att en gåva ska vara giltig civilrättsligt är det däremot viktigt att det dels rör sig om en frivillig förmögenhetsöverföring från givare till mottagare och dels att det föreligger en gåvoavsikt, dvs. utan något som helst krav på motprestation från mottagaren. Dessa nämnda krav är alltså det enda du behöver tänka på.Gåvobrev och lagfartFör att en gåva av fastighet ska vara giltigt måste gåvobrevet vara skriftligt och innehålla vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare. Det måste även skrivas under av både gåvogivare och gåvotagare (4 kap. 29 § och 4 kap. 1 § jordabalken).Efter att detta är gjort har ni därefter möjlighet att registrera gåvan av halva fastigheten hos Skatteverket. Anmälan hos Skatteverket är av betydelse för att båda parter ska få lagfart på huset. Lagfart ska ansökas för den som har förvärvat äganderätt av fast egendom inom tre månader från att överlåtelsehandlingen upprättades (20 kap. 1-2 §§ jordabalken). Lagfartsansökan kommer inte att godkännas utan endast förklaras vilande om registreringen hos Skatteverket inte har ägt rum (20 kap. 7 § 10 punkten jordabalken). Expeditionsavgift och eventuell stämpelskatt När man ansöker om lagfart betalas alltid en s.k. expeditionsavgift som ligger på 825 kronor och är till för att täcka Lantmäteriets handläggning. Värt att observera är att det också under vissa förutsättningar kan uppkomma en stämpelskatt vid gåva om lån tas över genom gåvan eller att viss ersättning för gåvan krävs. Skulle nämligen lånen eller ersättningen vara 85 procent eller mer av föregående års taxeringsvärde är gåvan stämpelskattepliktig, vilket innebär att man får betala stämpelskatt. (5 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). Det går att läsa mer om det på Lantmäteriets hemsida (https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Stampelskatt-och-avgifter/)Hoppas detta var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Måste min gudson skatta för pengarna han får i gåva?

2018-04-10 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Kan jag ge en gåva pengar en större summa till min gudson. Ska han betala skatt för pengarna sen.
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja du kan ge en gåva i form av pengar till din gudson. Får han pengarna utan att han själv gör någon motprestation, t.ex. hjälper dig med något arbete eller liknande, så räknas det som en gåva och han behöver då inte skatta för pengarna.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Ge bort belånad bostadsrätt samtidigt som man behåller lån

2018-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Kan man ge bort en belånad bostadsrätt som gåva men samtidigt som jag behåller lånet ?det vill säga huset inte utgör säkerhet för lånet.Kostar de något med gåvoskatt eller är den befriad ?
Richard Fiskesund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig så undrar du ifall det finns en gåvoskatt vid skänkande av en belånad bostadsrätt. Du undrar också ifall man kan skänka en sådan bostadsrätt samtidigt som man står kvar på lånet. Sedan är jag inte säker på vad som menas med "huset", men gissar på att det finns en inteckning i bostadsrätten som utgör säkerhet för lånet eller att det finns en pantsättning i något annat hus. GåvanGåvoskatten avskaffades år 2004 och av Inkomstskattelagen 8 kap. 2§ följer att gåvor är skattefria. Se lagen härObservera att gåvomottagaren blir skattskyldig på samma sätt som gåvogivaren vid en eventuell försäljning av bostadsrätten. Det följer av den skatterättsliga kontinuitetsprincipen som innebär att gåvomottagaren träder in i gåvogivarens skatterättsliga position. Det går alltså inte att undkomma skatt genom att skänka gåvor mellan varandra. Själva gåvan är skattefri, men eventuell vinst vid försäljning ska beskattas. Lånet/PantsättningenFaktumet att bostadsrätten är belånad utgör inget hinder att sälja, ge bort eller testamentera bort egendomen. Gåvogivaren kan ge bort bostadsrätten utan några villkor om att gåvomottagaren ska ta över lånet. Gåvogivaren står fortfarande på lånet och har en fordran riktad mot sig även om lägenheten är bortgiven. Vad som gäller med "huset" så verkar det utgöra säkerhet för den belånade bostadsrätten. Av omständigheterna kan jag inte utläsa om "huset" är bostadsrätten eller någon annan fastighet. Det spelar dock inte någon roll då en säkerhet för ett lån inte kan upphöra bara för att man ger bort något. Isåfall skulle det vara väldigt enkelt att kringgå återbetalning till långivare. Vad som gäller vid pantsättning är att pantsättning kvarstår tills fordran är betald. Därför är det viktigt att ta reda på ifall fastigheter är intecknade innan man slår till då någon annans obetalda fordran kan innebära att fastigheten man köpt blir tagen i anspråk av någon annan. Huset utgör alltså fortfarande säkerhet för lånet tills lånet är återbetalt. Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du återkomma!Vänligen,

Hur är det med skatt på förskott på arv?

2018-04-21 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Jag är svensk medborgare som är bosatt i Danmark. Jag har en mor i Sverige som jag kommer att ärva i en framtid. Har förstått att lagstiftningen skall gälla i det land där arvlåtaren har sin hemvist, Sverige. Dvs att jag inte skall betala skatt på mammas arv varken i Sverige eller Danmark. Dock har hon börjat att ge mig sk förskott på arv i kontanter, som överförs till mitt bankkonto i Danmark. Är det ok och är det något jag skall göra förutom att jag skrivit "förskott på arv" när jag överfört pengar från Sverige till Danmark?Mvh
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom både arv och gåvor är skattefria enligt svensk lagstiftning bör det inte vara några problem (8 kap. 2 § inkomstskattelag). Detta är i förhållande till svensk lagstiftning, så i din svenska deklaration så kommer inte detta att beskattas. Vad jag förstår så finns det i Danmark en skatt på gåvor och min rekommendation är därför att du kontaktar den danska motsvarigheten till Skatteverket för att vara på den säkra sidan (deras hemsida hittar du här). Med vänliga hälsningar,

Om jag får min sambos del av vår villa, halva, värd 500000, blir det skatt?

2018-04-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |om jag får min sambos del av vår villa , halva, värd 500000, blir det skatt?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ingen skatt utgårOm du får halva villan i gåva behöver du inte betala någon skatt enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Du kan behöva betala stämpelskatt om du övertar lån men då du inte nämner något om att överta lån utgår jag från att du inte ska göra det. Här kan du dock hitta mer info om det.GåvobrevNär det gäller gåva av fastighet ska ett gåvobrev upprättas och då måste vissa formkrav iakttas. Gåvobrevet skall innehålla summan som fastigheten överlåts för (vid gåva är detta noll kronor), en överlåtelseförklaring där det klart framgår vilken fastighet som överlåts samt givarens och mottagarens personuppgifter, se 4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken. Både gåvogivare och gåvomottagare måste skriva under gåvobrevet, vilket ska vara skriftligt. Önskar du/ni hjälp med att upprätta en gåvohandling kan ni ta hjälp av en av våra jurister. Ni kan boka en tid här.LagfartNär du har förvärvat en fastighet genom gåva ska du även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska du göra inom tre månader efter det att du fått fastigheten. När du ansöker om lagfart ska du tillsammans med ansökan bifoga gåvobrevet i original.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Deklarera gåva från utlandet

2018-04-07 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Jag har fått pengarna från mina föräldrar som bröllopspresent som jag har använt till betalning för bröllop och bröllopsfest. Gåvan fick jag i 2017 och nu måste jag deklarera min inkomster från 2017. I deklarationen står beloppet (som överstiger 150 000sek) som jag fick från mina föräldrar under "övriga upplysningar" som jag skulle redovisa själv. Ska jag skicka någon bilaga till Skatteverket eller något bevis för att visa att jag fick pengarna som gåva och att dem ska inte beskattas? Överföringen som står i mitt bankkonto kommer från ett ej EU-länd (då mina föräldrar bor utomlands), och under meddelandet har min mamma skrivit "Wedding gift". Tror att banken skulle skicka kontrolluppgifter direkt till Skatteverket? Jag hade inte fått någon förfrågan om förklaringen var pengarna kommer ifrån. Ska jag bara ignorera det och deklarera mina inkomster utan detta belopp? Tack på förhand för hjälpen!!
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret är att det stämmer att det är banken som ska skicka kontrolluppgiften till Skatteverket och att du bör deklarera gåvan (trots att den är skattefri). En kontrolluppgift ska skickas till Skatteverket då en summa överstigande 150 000 kronor skickas till dig från utlandet enligt 23 kap. 1 § Skatteförfarandelag (2011:1244). Det är den som har förmedlat pengarna som är skyldig att lämna uppgiften. Lagtexten anger tyvärr inte exakt hur begreppet "förmedlat" ska tolkas, men vanligtvis är det banken som menas (prop. 1992/93:65 s. 31).Har du varit i kontakt med din bank och frågat om de skickat kontrolluppgifter? Jag rekommenderar dig att ringa banken och kontrollera detta. Jag undrar nämligen hur Skatteverket har fått information om gåvan (som är tryckt på din deklaration under Övriga upplysningar) om inte banken meddelat dem? Jag kan inte hitta stöd för att du måste deklarera gåvan, men å andra sidan har du inget att förlora på att deklarera den eftersom gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelag (1999:1229). På så vis kommer Skatteverket veta var dina pengar kommer ifrån och slipper "upptäcka" summan senare och undra.Med vänliga hälsningar,

Ska gåvor beskattas?

2018-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Mina barn har fått 100.000 i gåva , skall dom skatta för det?kan jag gåvogivaren göra nå avdrag på skattedek.?
Melina Trydegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns numera ingen skatteplikt på gåvor i svensk rätt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Både att förvärva och att ge bort gåvor är alltså skattefritt. Observera däremot att för att en gåva ska vara giltig civilrättsligt är det viktigt att det dels rör sig om en frivillig förmögenhetsöverföring från givare till mottagare och dels att det föreligger en gåvoavsikt, dvs. utan något som helst krav på motprestation från mottagaren. Dessa nämnda krav är alltså det enda du behöver tänka på. Du som gåvogivare har tyvärr ingen möjlighet att göra avdrag för gåvorna som du gett till dina barn när du deklarerar. Hoppas detta gav svar på din fråga!Vänliga hälsningar,