FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt12/04/2024

Skattekonsekvenser av en gåva vid arv.

Mina föräldrar vill lämna över sitt landställe till oss tre barn. Ett syskon vill ta över de andra två vill bli utlösta. Mamma och pappa är väldigt måna om att det ska bli så rättvist som möjligt. De vill sälja det för taxeringsvärdet för att vi barn ska slippa ta över skattskyldigheten. Vi funderar på att lösa övrigt på följande sätt: Barn A köper landstället för taxeringsvärdet och ger 1/3 av marknadsvärdet-taxeringsvärdet till syskon B och C vardera. Blir den gåvan skattefri då eller kommer den att beskattas? Hur mycket i så fall? Taxeringsvärdet är 1500 kkr, fastigheten är värderad till 3500 kkr och våra föräldrar köpte stället för 600 kkr. Finns det något annat bättre sätt att lösa det på?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag har tolkat din fråga som att du undrar vad de skattemässiga konsekvenserna blir av att syskon A ger en summa pengar till syskon B och C. Jag har även utgått ifrån att syskon A efter förvärvet från föräldrarna äger samtliga andelar i landstället.


Tillämplig lag

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt fall är inkomstskattelagen.


Skattefria gåvor

Utgångspunkten är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). För att något ska utgöra en gåva enligt lagstiftningens definition krävs att tre kriterier uppfylls:


  1. det ska vara en förmögenhetsöverföring.
  2. gåvan ska vara frivillig.
  3. det ska finnas en gåvoavsikt.

Det första och andra kriterier innebär att gåvoobjektet måste ha ett ekonomiskt värde som tillfaller mottagaren och att givaren ger gåvan utan något tvång. Det tredje rekvisitet om gåvoavsikt betyder att gåvan inte får utgöra ersättning av någon form. Annorlunda uttryckt får det inte föreligga någon motprestation i förhållande till givandet av gåvan. Om gåvoobjektet utgör ersättning för utfört arbete eller för någon annan prestation är den inte skattefri för mottagaren.


Sammanfattning och råd

Att syskonet A ger en summa pengar till syskonen B och C utlöser inga skattemässiga konsekvenser, om de förutsättningar jag beskrivit ovan uppfylls. Det innebär att handlingen av A behandlas helt inom ramen för en skattemässig gåva om förutsättningarna för en gåva är uppfyllt och det inte krävs någon motprestation av B eller C. Notera att svaret hade varit annorlunda om B och C ägde andelar i landstället och att gåvan av A var i utbyte mot andelarna.


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar,

Oliver Riglert FarlamRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Gåvoskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000