Måste skatt betalas vid försäljning av lägenhet även om avsikten är att ge pengarna till släktingar?

2018-08-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag undrar om man betalar skatt vid försäljning av en lägenhet ,och man i samband med den ger pengarna till barn och barnbarn?MVH
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du är en privatperson som säljer en bostadsrätt, alltså inte inom en näringsverksamhet.En försäljning av en lägenhet innebär en kapitalinkomst, och därför ska skatt betalas vid försäljning av en lägenhet, inkomstskattelagen 1 kap. 3 § 2 p. Detta gäller oberoende av vad du har för avsikt att göra med pengarna efter försäljningen. Här kan du läsa mer om beskattning vid försäljning av bostadsrätt. Du kan räkna ut hur mycket skatt du behöver betala genom en formel, samt vilka skatteavdrag som kan göras. Du hittar även information om hur skatten ska beräknas oavsett om du sålt med vinst eller förlust. Med vänlig hälsning,

Ge hus som gåva

2018-08-07 i Fastighetsskatt
FRÅGA |HejVi är 3 delägare till ett fritidshus. Jag äger 25%. Jag vill inte längre vara delägare. Förslaget från de andra delägarna är att det ska vara en gåva ( när de köper ut mig). Då tror jag de tänker sig att betala en lägre summa till mig eftersom jag inte betalar skatten på 22%. Skatten ligger kvar i huset och betalas av dem senare? Hur fungerar detta? känns som om jag kan behöva betala skatten sen när de säljer?
Dana Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag utgår ifrån att du och de andra delägarna pratar om att du ska ge över din andel i fritidshuset som gåva. Jag utgår också från att det handlar om en fastighet i jordabalkens mening (i mitt svar inkluderar jag inte bostadsrätter). Vad innebär det för dig att du överlämnar din andel av huset som gåva? Gåvor behöver inte beskattas, av varken dig eller gåvotagarna (under vissa villkor, se mer under nästa rubrik "Får de betala en liten summa till dig när du ger bort huset som gåva?"). Om gåvotagarna av din andel av huset skulle senare vilja sälja hela huset, kommer du inte behöva betala någon skatt om gåvan hinner fullbordas (genom att ni skrivit gåvobrev och Lantmäteriet registrerat allting). Det behöver upprättas ett giltigt gåvobrev och de andra delägarna behöver ansöka om lagfart till Lantmäteriet inom tre månader från gåvotillfället (det tillkommer en expeditionsavgift som de nya ägarna får betala tillsammans). De ska bifoga gåvobrevet. Får de betala en liten summa till dig när du ger bort huset som gåva? En gåva innebär vanligen att man inte får något i gengäld. Därför finns det vissa krav kring gåvoöverlämnanden. I detta fall är det relevant att du känner till: skulle du få tillbaka en alltför stor summa så kan detta komma att ses som om du egentligen sålde din andel av huset och då skulle du komma att behöva betala skatt. (du kan beakta att även övertagande av lån räknas som ersättning och ses då som försäljning om det överstiger ett visst värde.) För att överlåtelsen av huset ska ses som gåva får inte ersättningen överstiga 85 % av överlåtelseårets taxeringsvärde, för den andel du äger. Överstiger den liten summa du pratar om dessa 85 % kan du behöva beskatta eventuell kapitalvinst och gåvomottagarna kan behöva betala stämpelskatt. Sammanfattning Du behöver inte betala skatt när de andra delägarna fått gåvan, även om de senare säljer huset. Se till att ersättningen du får inte är alltför stor i förhållande till taxeringsvärdet av din andel. Hoppas att du fått svar på dina frågor! Du får gärna vända dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Skattemässiga konsekvenser vid försäljning av fastighet

2018-08-01 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Vad innebär det skattemässigt att sälja en fastighet 1) under taxeringsvärdet2) till taxeringsvärdet3) över taxeringsvärdetHälsningar
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid avyttring av fastigheter används en princip som kallas för huvudsaklighetsprincipen (RÅ 81 1:29). Detta innebär att hela överlåtelsen av fastigheten ska betraktas antingen vara benefik eller onerös. Om försäljningspriset är under fastighetens taxeringsvärde betraktas överlåtelsen vara en gåva medan det ses som ett köp om ersättningen för fastigheten överstiger fastighetens taxeringsvärde. Om mottagaren tar över ett lån för fastigheten räknas detta som ersättning för överlåtelsen. En benetik överlåtelse, en gåva, ska som huvudregel inte beskattas utan mottagaren tar istället över den tidigare ägarens skattesituation enligt kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Detta innebär att mottagaren av gåvan kommer överta givarens anskaffningsvärde för fastigheten. Om mottagaren säljer fastigheten kommer alltså givarens anskaffningsvärde användas vid beräkning av kapitalvinsten. På så sätt skjuter man på beskattningen från givaren till mottagaren eftersom givaren undgår att betala kapitalskatt och istället får mottagaren göra det vid en eventuell försäljning. Om överlåtelsen ska betraktas vara en gåva, kommer alltså ingen beskattning ske för överlåtaren, eftersom ingen kapitalvinst skett. Om överlåtelsen däremot ska betraktas vara ett köp, kommer den ersättning som ges för fastigheten användas för att beräkna kapitalvinsten som överlåten i sådant fall kommer skatta på. Beskattning för kapitalvinst vid avyttring av fastighet är 30 % av 22/30 av kapitalvinsten (45 kap. 33 §, 65 kap. 7 § inkomstskattelagen).Om den ersättning som erläggs för överlåtelsen av fastigheten är mer än 85 % av taxeringsvärdet måste förvärvaren betala stämpelskatt (5, 9 §§ stämpelskattelagen). Stämpelskatten är 1,5 % av köpeskillingen (8 § stämpelskattelagen).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Varor köpta på färja, vilket land är de köpta?

2018-07-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag vill fråga om man köper varor från båt i internationellt vatten i Baltic havet. Varifrån räknas varorna vara köpta? Är det båt nationell eller?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man handlar varor på färjor så beror det på varifrån färjan har åkt, var den lägger till under resan samt vilken destination den ankommer till. Det kan även variera beroende på vilket vatten färjan befinner sig i för stunden. Exempelvis i Östersjön kan det spela roll om du köper varorna när färjan är iland eller ombord under resan, detta då vissa ställen färjan stannar till på inte tillhör EU:s skatteområde och du därmed anses ha handlat utanför EU. Detta påverkar exempelvis om du får köpa varorna skattefritt eller ej samt hur mycket du får lov att ta in av exempelvis alkoholhaltiga drycker samt tobak. Ett tips är att kolla med bolaget du åker med om du vill ha klara svar på hur det fungerar på precis den färjan du åker. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Hur ska jag ta över halva huset och tjänar vi på att gifta oss?

2018-08-08 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Precis blivit sambo med en man som har två barn och själv har jag tre barn. Frågeställning 1: Min sambo äger huset som vi bor i men han vill att vi ska äga det tillsammans. Frågeställningen vi står inför är om han ska ge mig halva huset i gåva samt att jag tar över hälften av lånen (vi har koll på att den dagen husets säljs så åker även jag på vinstskatt) eller om jag ska köpa in mig i huset till satt marknadsvärde. Vilket alternativ är mest fördelaktigt?Frågeställning 2: Finns det någon fördel för oss att gifta oss sett ur ekonomiskt och juridiskt perspektiv?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din frågaHusetFastighetsskatten beror på hur mycket han har betalat för huset. Reglerna om fastighetsskatt återfinns i 45 kapitel Inkomstskattelag. Säg att han köpt huset för 100' och idag är det värt 200'. Då är 100' hans vinst som är skattepliktigt om han skulle sälja idag (-mäklararvoden och förbättringsarbeten på huset som får räknas av). 22/30-delar av vinsten tas upp till beskattning, och kapitalvinstskatten är 30%. Om du får halva huset (värt 100) så skattar varken han eller du på gåvan nu, men den dagen ni säljer så skattar ni båda utifrån hans inköpspris och den prisökning som skett (ni skattar på 50' var, alltså sammanlagt 100' i vinst). Om han säljer halva huset till dig, till det ökade marknadspriset, betalar du 100' för hälften av huset som är värt 200'. Då har han gjort en vinst nu och ska skatta 50'. Du har köpt ett hus för marknadspris och skattar först om du skulle sälja det och huset då när du ska sälja det har ett högre värde. Jag anser att alternativen är ekonomiskt likvärdiga, och att det är svårt för mig att säga vad som är bäst för er utifrån den information jag har, men jag hoppas att jag har hjälpt er att själva kunna fatta ett mer informerat beslut.Är det fördelaktigt för er att gifta er?När sambos har gemensamma barn kan det vara fördelaktigt att gifta sig, eftersom barnen då inte ärver förens båda föräldrarna är döda. Om man är sambos och har gemensamma barn ärver barnen direkt. I ert fall förstår jag det som att ni har barn var för sig, barnen har då rätt att kräva ut sitt arv när den som är deras biologiska förälder går bort, även om ni gifter er. Att gifta sig påverkar inte heller beskattningen i sverige, i övrigt vet jag för lite om er situation för att uttala mig om eventuella fördelar och nackdelar. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

I vilket land är jag skatteskyldig för försäljning av bostad?

2018-08-06 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, jag är i född och uppvuxen på Åland, men flyttade till Sverige för 40 år sedan, nu ska mina kusiner och jag sälja morföräldrarna och farföräldrarnas hus på Åland. Hur blir det med skatten för min räkning, ska jag betala den i Finland eller Sverige. Jag deklarerar inte i Finland, så gissar att den ska betalas i Sverige dit pengarna kommer, men är osäker. Vet inte hur och vart jag vänder mig med frågan, så glad att jag hittade er på nätet. Hur många procent är skatten?Med vänlig hälsning.
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår i mitt svar ifrån att det handlar om försäljning av en privatbostad. Regler för beskattning vid försäljning av fastigheter hittar du i Inkomstskattelagen. Eftersom du bor i Sverige är du obegränsat skatteskyldig enligt 3 kap. 3 § IL. Detta innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige för alla dina inkomster, både de som kommer från Sverige men också de som kommer från utlandet enligt 3 kap. 8 § IL. Försäljning av fastighet räknas som avyttring av tillgång och kommer därför att skattas i inkomstslaget kapital vilket i huvudsak regleras i 44 kap. IL. Skatteprocenten på kapitalinkomster är 30 procent. Vissa bestämmelser är specifika vad gäller avyttring eller försäljning av fastigheter och regleras i 45 kap. IL. Enligt 33 § gäller att 22/30 delar av vinsten vid försäljningen av en privatbostad ska tas upp till beskattning. Detta innebär att du inte kommer att vara skatteskyldig för hela intäkten av försäljningen av huset, utan endast för den delen som understiger 22/30 delar. Handlar det istället om en kapitalförlust har du rätt att dra av 50 procent vid beskattningstillfället. Vänligen,

Behöver man betala gåvoskatt när man ger bort sin fastighet?

2018-07-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Min moster är tysk medborgare som äger ett fritidshus i Sverige. Hon betalar fastighetsskatt i Sverige för huset inte i Tyskland. Hon vill nu ge huset som en gåva till mig och min syster. Vi är båda svenska medborgare och bor i Sverige. Kan min moster upprätta ett gåvobrev här i Sverige för detta? Gäller svensk lagstiftning angående gåvoskatt för huset?
Anton Okic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svensk rätt som är tillämplig eftersom fastigheten finns i Sverige. Om din moster vill ge bort fastigheten som gåva får hon upprätta ett gåvobrev, tänk på att gåvobrevet ska uppfylla formkraven i 4 kap. 1-3 §§ jordabalken (JB). Se även 4 kap. 29 § JB. I Sverige finns det inte längre någon gåvoskatt, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Om ni tar över ett lån i utbyte mot att ni får fastigheten kan det dock anses vara ett fastighetsköp, och då kan det hända att din moster får betala skatt för detta.Om ni behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev får ni gärna boka tid med våra jurister här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska jag betala skatt för avyttring av bostadsrätt även om jag är bosatt utomlands?

2018-07-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har ärvt en bostadsrätt efter min mamma. Jag är sedan länge bosatt i Belgien (utskriven) och lämnar inte in någon deklaration i Sverige. Enligt vad jag förstår skall vinsten på lägenheten vid försäljning tas upp i deklarationen följande år. Hur gör jag eftersom jag inte gör någon deklaration?MvhPer Senninge
Anton Okic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomster på grund av kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL). Med kapitalvinst avses vinst vid avyttring av tillgångar enligt 41 kap. 2 § IL. Precis som du konstaterar ska du alltså betala skatt för eventuell vinst vid avyttring av bostadsrätten i inkomstslaget kapital, då detta anses vara en tillgång. Även om du är skattebefriad p.g.a. anställningsinkomst i utlandet ska du ändå deklarera alla dina inkomster i Sverige som vanligt, du är alltså i detta fallet begränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 18 § 10 p. IL och har således deklarationsskyldighet för en eventuell försäljning av lägenheten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,