Skyldighet att betala arvsskatt i Sverige eller Norge?

2020-01-16 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag och min bror är norska medborgare, födda i Norge, men bor i Sverige. Vi har ärvt pengar efter våra föräldrar. Dessa pengar finns idag på ett norskt konto. Blir vi skyldiga på detta någon arvsskatt i Norge
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är avskaffad både i Sverige och NorgeI Sverige har vi ingen arvsskatt längre, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Svensk arvsskatt på pengarna är därför inte aktuellt. Vad gäller norsk skatterätt så avskaffades arvsskatten år 2014, varför arvsskatt inte är aktuellt för arv efter personer som avlidit år 2014 eller senare. Svaret på din fråga är därför att ni inte blir skyldiga att betala någon arvsskatt på det ärvda beloppet om dina föräldrar gått bort år 2014 eller senare.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Beräkning av kapitalvinstskatten när man ärvt hälften och köpt hälften av den sålda fastigheten

2020-01-15 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag och min syster ärvde ett småhus då värderad till 725000kr. Jag köpte ut min syster och har sedemera nu sålt huset för 1050000kr. Inköpspriset för våra föräldrar var 250000kr.Hur beräknar jag min reavinstskatt? Tycker att den borde vara tvådelad, då min syster har betalat en del av skatten redan.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår frågan handlar det om en privatbostadsfastighet, dvs ett småhus som använts som privatbostad av er eller den ni ärvt småhuset efter (2 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL). Vidare antar jag att du köpte ut din syster för 362 500 kr, dvs. hälften av småhusets marknadsvärde. Jag utgår från att du inte har haft några förbättringsutgifter för fastigheten eller mäklarkostnader för att sälja fastigheten.Jag kan även kort säga att det du skriver stämmer! Eftersom din syster sålt sin del av fastigheten till dig har hon fått betala kapitalvinstskatt (även kallat reavinstskatt), vilket påverkar hur mycket kapitalvinstskatt som du får betala med anledning av din försäljning av fastigheten. Nedan kommer jag förklara hur du beräknar din kapitalvinstskatt, först genom att beräkna kapitalvinsten och sedan skatten på kapitalvinsten (kapitalvinstskatten).Beräkningen av kapitalvinstenKapitalvinsten beräknas enligt följande formel:Kapitalvinst = Ersättningen för fastigheten – försäljnings- och mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL)Omkostnadsbeloppet består av fastighetens anskaffningsvärde, dvs. priset som fastigheten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av fastigheten, t.ex. utgifter för ny- till- och ombyggnad på fastigheten (44 kap. 14 § IL). Detta gäller den köpta halvan av fastigheten. Vad gäller den delen är ditt omkostnadsbelopp 362 500 kr, dvs det du betalade för den. Omkostnadsbeloppet blir dock ett annat för den ärvda delen av fastigheten. Eftersom du ärvt hälften av fastigheten kommer du i enlighet med kontinuitetsprincipen träda in i arvlåtarens skattemässiga situation vad gäller hälften av fastigheten, dvs den person som du ärvt villan efter (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att du kommer överta hälften av arvlåtarens omkostnadsbelopp, med andra ord utgifter för anskaffning och förbättring av halva fastigheten. Det blir så att säga ditt omkostnadsbelopp vad gäller den ärvda delen av fastigheten. För den ärvda halvan av fastigheten blir därför ditt omkostnadsbelopp hälften av arvlåtarens anskaffningsutgifter, dvs 125 000 kr (hälften av 250 000 kr). Totalt sett har du alltså ett omkostnadsbelopp på 487 500 kr (362 500 + 125 000) för hela fastigheten. I enlighet med formeln ovan blir kapitalvinsten 1 050 000 kr – 487 500 kr = 562 500 kr.Skatt på kapitalvinsten vid försäljning av fastighetKapitalvinsten som du får enligt formeln ovan kommer att kvoteras med 22/30-delar eftersom jag utgår från att det är en privatbostadsfastighet (45 kap. 33 § första stycket IL). Skattesatsen är 30 % (65 kap. 7 § IL) men i kombination med kvoteringen av kapitalvinsten på 22/30-delar innebär det en effektiv skattesats på 22 %.Alltså är kapitalvinstskatten eller "reavinstskatten" med anledning av din försäljning av småhuset 22 % av kapitalvinsten som ovan beräknades till 562 500 kr. 562 500 x 0,22 = 123 750 kr i kapitalvinstskatt.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vad bör man tänka på när man ska ge en gåva, och finns det någon gräns för hur stor gåvan får vara?

2020-01-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hejsan, Min mor försöker sälja hennes hus i Filippinerna. Hon har inte behovet att resa dit och ta hand om den längre sedan min styvfar avlidet pga cancer. Hon vill när hon väl har sålt huset skänka pengarna till hennes släktingar där i Filippinerna, det mesta vill hon skänka till mig som hennes enda son. En gåva så att säga. Hon undrar om det är möjligt att skänka en stor summa pengar?. Hon pratar om ca 500 000. Hon har så hon klarar sig enligt henne själv. Hon vill att jag ska ha en bättre ekonomi nu när jag precis köpt ett hus.Vad är det för skatteregler hon bör veta om hon vill ge bort så mycket pengar? Går det att skänka så mycket pengar? Vill tydliggöra att hon är bosatt i Sverige och är numera pensionerad efter många år som lokalvårdare och personlig assistent. Har ett hus i Filippinerna som hon inte vill ha längre. Pengar hon får för huset vill hon skänka till hennes släktingar där men det mesta vill hon skänka till mig.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).Är gåvor skattepliktiga eller skattefria?Vi hade tidigare gåvoskatt i Sverige, men den är sedan år 2005 avskaffad, och gåvor är numera skattefria. Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att: 1. En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, 2. det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om att hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och 3. gåvan bygger på frivillighet. Om dessa tre kriterier är uppfyllda är alltså gåvan skattefri.Finns det någon gräns för hur mycket pengar man kan ge bort som gåva?Det finns ingen gräns för hur mycket pengar man kan ge bort som gåva, eftersom en gåvoförbindelse är ett civilrättsligt avtal i grund och botten, och vi har avtalsfrihet i Sverige. Under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda följer inga beskattningskonsekvenser av en gåva. Något som är värt att nämna är att din mamma förmodligen kommer kapitalvinstbeskattas om det uppstår en kapitalvinst vid husförsäljningen, men detta har ingenting med gåvans giltighet att göra. Sammanfattning och rådGåvor är skattefria under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda och det finns ingen gräns på hur många gåvor man kan ge, eller hur stor summa gåvan får vara. Var dock noga med att gåvokriterierna är uppfyllda. Ett råd är att upprätta ett gåvobrev för att underlätta bevisningen om att överföringen faktiskt är en gåva, eftersom det rör sig om en så pass stor summa pengar. Behöver ni hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Måste jag betala skatt om jag byter bostadsrätt?

2020-01-12 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag och bekanta till mig bor i samma BRF - kan vi byta lägenhet rakt av eller måste vi sälja/köpa från var sitt håll? På detta vis kan vi undvika höga mäklaravgifter - men vi undrar om det ändå praktiskt måste räknas som en försäljning som genererar skatt för oss båda? Tekniskt sätt så äger vi ju inte lägenheten utan endast en % av BRF, varpå det snarare endast blir en omskrivning av adress men % i föreningen förblir densamme. Eller tänker vi fel?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din frågaSåhär har jag förstått din fråga: Du vill byta lägenhet med någon i din bostadsrättsförening och undrar nu om du måste betala skatt på grund av detta. Jag kommer börja mitt svar med att förklara vad som gäller skatterättsligt för byten av bostadsrätter. Sedan kommer jag berätta vad skattekonsekvensen blir av ett byte. I slutet av svaret kommer jag förklara hur man gör för att begära uppskov med skatten. Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Måste jag betala skatt om jag byter bort min bostadsrätt?Om du gör en kapitalvinst vid en försäljning av en bostadsrätt, så ska du betala skatt på vinsten (42 kap. 1 § IL). Inom skatterätten likställs ett byte med en försäljning (44 kap. 3 § IL). Det betyder att du måste betala skatt vid en eventuell kapitalvinst, oavsett om du säljer eller byter bort lägenheten. Hur mycket skatt måste jag betala?Du ska betala skatt om du gör en kapitalvinst vid bytet. Du räknar ut kapitalvinsten genom att ta ersättningen minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Din ersättning är marknadsvärdet på lägenheten som du får i utbyte mot din nuvarande lägenhet. Ditt omkostnadsbelopp är vad du köpte din nuvarande lägenhet för, plus eventuella förbättringsutgifter som du har haft (44 kap. 14 § IL). En förbättringsutgift kan till exempel vara om du har gjort en ombyggnation, glasat in balkongen, tillfört vitvaror till lägenheten eller något likande. Om ersättningen är större än omkostnadsbeloppet så har du gjort en kapitalvinst som du måste betala skatt på. Skatten vid försäljning/byte av bostadsrätter är 22 % av vinsten (46 kap. 18 § IL och 65 kap. 7 § IL). Hur gör jag för att begära uppskov med skatten?Du kan begära att få uppskov med att betala skatten, vilket betyder att du skjuter upp beskattningen till ett senare beskattningsår. Regler om detta finns i 47 kap. IL. För att kunna begära uppskov så måste tre krav vara uppfyllda (47 kap. 2 § IL). 1: Du ska ta upp en eventuell vinst när du säljer/byter bort din ursprungsbostad (lägenheten du bor i nu). Bostaden ska dessutom vara din permanentbostad, vilket betyder att du bott där i minst ett år före det att du säljer/byter bort lägenheten, eller minst tre av de senaste fem åren. 2: Du har köpt/bytt till dig eller tänker köpa/byta till dig en ersättningsbostad. Ersättningsbostaden är den lägenheten som du ska bo i efter köpet/bytet. 3: Du måste flytta in i ersättningsbostaden. Om dessa krav är uppfyllda så har du rätt till uppskov med skatten. Du ska i så fall varje år ta upp en schablonintäkt till beskattning. Schablonintäkten är 1,67 % av ditt uppskovsbelopp (47 kap. 11 b § IL). Skatten på schablonintäkten är 30 % (65 kap. 7 § IL).Om du vill läsa mer om beskattning vid byte av bostadsrätter och vad som gäller för att få uppskov med skatten, så rekommenderar jag att du går in och läser på skatteverkets hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Skattskyldighet för hyresintäkter från svensk fastighet om man bor i ett annat land

2020-01-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag hyr ut några fastigheter. Behöver jag betala skatt om jag flyttar till ett annat land. Med vänliga hälsningar
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du äger och hyr ut fastigheter här i Sverige och att du undrar huruvida det gör någon skillnad i skattehänseende om du flyttar till ett annat land. Det korta svaret på din fråga är att du är skyldig att betala skatt med anledning av hyresintäkterna oavsett om du flyttar till ett annat land eller inte. Nedan förklarar jag varför det är så.Skattskyldighet för hyresintäkter från svensk fastighetI svensk skatterätt skiljer man mellan obegränsad skattskyldighet och begränsad skattskyldighet. En obegränsat skattskyldig är skattskyldig för samtliga inkomster oavsett var de intjänats (3 kap. 8 § inkomstskattelagen, IL). En begränsat skattskyldig är endast skattskyldig för vissa uppräknade inkomster (3 kap. 18 § IL) samt inkomster enligt annan lag (se hänvisningarna i 3 kap. 21 § IL). Man är obegränsat skattskyldig om man bor här i landet, stadigvarande vistas här i landet eller annars har en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). Om man inte uppfyller någon av dessa kriterier så är man begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL).Det är vid klassificeringen om man är begränsat eller obegränsat skattskyldig som faktum att man flyttat ut ur landet kan spela roll. Visar det sig att man är begränsat skattskyldig kan det i sin tur innebära att man inte är skyldig att betala skatt för vissa inkomster. I ditt fall spelar det ingen roll om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig eftersom hyresintäkter från fastigheter i Sverige är något som både obegränsat och begränsat skattskyldiga behöver betala svensk skatt för. För obegränsad skattskyldighet framgår detta av 3 kap. 8 § IL som gäller alla inkomster och för begränsad skattskyldighet framgår detta av, beroende på vad det är för fastighet, 3 kap. 18 § tredje eller nionde punkten IL.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Beräkning av kapitalvinst vid försäljning av skänkt fastighet

2020-01-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och min syster fick 1981 ta över föräldrarnas skog. 50.000:- betalades för att slippa gåvoskatt. 1994 gjordes s.k. omarrondering. Vi var delägare i ett stort antal skiften, men nu fick vi mer sammanhängande skogsskiften. Man fick betala mellanskillnaden mellan sitt tidigare innehav och det nya. I vårt fall 50.000:-Taxeringsvärdet är nu c:a 4 miljoner, men vi har gjort avverkningar under årens lopp, så verkliga taxeringsvärdet borde ligga närmare 3 miljoner. 2014 överlät vi 1/3 till min son via gåvobrev. Nu har vi gjort avstyckning och sålt halva fastigheten för 1 miljon kronor.Frågan är hur reavinsten ska deklareras, dels för mig och min syster och dels för min son.Tacksam för svar.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL).Utredning Enligt huvudregeln i 44 kap. 13 § IL ska kapitalvinster beräknas som ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med kostnader för avyttrandet och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses enligt 44 kap. 14 § IL kostnader för anskaffning ökade med kostnader för förbättring av egendomen. Av 45 kap. 1 § IL framgår att kapitlet behandlar specialregler avseende kapitalvinster vid försäljning av fastigheter. I 45 kap. 19 § IL anges att kapitalvinsten ska beräknas på grundval av förhållande på den avyttrade delen av en fastighet om en del av en fastighet har sålts. Enligt den så kallade huvudsaklighetsprincipen ska en överlåtelse av en fastighet skatterättsligt behandlas som en gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde och överlåtelsen inneburit en frivillig förmögenhetsöverföring och det funnits en gåvoavsikt hos givaren. Enligt 44 kap. 21 § IL inträder den som genom gåva förvärvar en fastighet i givarens skattemässiga situation, det vill säga att denne tar över givarens anskaffningsvärde.Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan vi konstatera följande. När du och din syster tog emot fastigheten som gåva från era föräldrar utgjorde detta en gåva i skatterättslig mening eftersom ersättningen (antagligen) understeg fastighetens taxeringsvärde. Därmed hade ni inget anskaffningsvärde för fastigheten, utan ni tar istället över era föräldrars eventuella anskaffningsvärde. I samband med omarronderingen köpte ni i praktiken till mer mark för 50 000 kronor, vilket antagligen översteg taxeringsvärdet och därmed får betraktas som anskaffningsvärde. Eftersom ni skänkt en del av fastigheten till din son har han inget anskaffningsvärde för sin del av fastigheten, utan får istället ta över det som ni tagit över från era föräldrar. Med anledning av detta måste ni enligt min uppfattning kunna visa vad era föräldrars anskaffningsvärde uppgick till för att kunna tillgodoräkna er något anskaffningsvärde vid beräkningen av omkostnadsbeloppet. Er möjlighet att tillgodoräkna er anskaffningskostnaden för den del av fastigheten ni kan sägas ha köpt till i samband med omarronderingen är beroende av om den kostnaden kan anses hänförlig till en bestämd del av er fastighet och i sådana fall om det är den delen ni nu sålt. HandlingsplanMin rekommendation till er är att försöka ta reda på vad era föräldrars anskaffningskostnad uppgick till när de förvärvade fastigheten. Detta anskaffningsvärde, om ett sådant kan fastställas, kan ni i sådana fall använda för att minska er kapitalvinst när denna beräknas.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Kan jag använda schablonmetoden när jag säljer mitt aktieinnehav?

2020-01-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag skall sälja ärvda aktier och har inga avräkningsnotor från inköpet. I utdraget från mitt depåinnehavfrån SHB är marknadsvärdet 102.695,00 och anskaffningsvärdet angivet till 2.515,15. Kan jag användaschablonmetoden för att räkna fram vinsten vid försäljningen trots att jag inte har någon avräknings-nota från inköpet?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När du ärver är detta förvärv skattefritt (8:2 IL), du inträder i arvlåtarens skattemässiga position. Detta innebär att du tar över arvlåtarens anskaffningsvärde, och den dagen du säljer så skattar du som om du hade köpt för deras anskaffningsvärde. Vid försäljning av aktier kan vinsten beräknas antingen med genomsnittsmetoden (48:7 IL) eller med schablonmetoden (48:15 IL). Det är valfritt vilken av metoderna du vill använda. GenomsnittsmetodenGenomsnittsmetoden bygger på att man känner till det faktiska anskaffningsvärdet för aktierna. Har aktierna köpts vid olika tillfällen läggs alla anskaffningsvärden ihop och delas på antal aktier, detta blir ditt anskaffningsvärde per aktie, och det är därför metoden kallas genomsnittsmetoden. I ditt fall har du inte kvar handling som styrker aktiernas värde vid förvärvet. När anskaffningsvärdet är okänt kan du vända dig till banken för att få hjälp att få fram uppgiften, om det är ett nyare förvärv. Om du kan göra sannolikt när aktierna köptes av arvlåtaren kan en uppskattning av anskaffningsvärdet göras utifrån prisnivån på aktien vid denna tidpunkt. Om det var väldigt länge sedan aktierna anskaffades av arvlåtaren kan anskaffningsvärdet vara mycket lågt. Vinsten efter avdraget anskaffningsvärde beskattas sedan med 30% (65:7 IL). Om det är så att anskaffningsvärdet hos SHB är det korrekta skulle skatten vid försäljning att bli 102.695 - 2.515 = 100.180 x 0.3 = 30.054.SchablonmetodenSchablonmetoden är bara tillämplig på marknadsnoterade aktier. Den innebär att du som anskaffningsvärde får dra av 20% av aktiernas marknadsvärde vid försäljning. Skattesatsen på kapitalinkomster är 30%, så du kan räkna ut den faktiska skatten genom att multiplicera marknadsvärdet med 24%. Skulle du sälja aktierna för 102.695 kronor skulle skatten enligt schablonmetoden bli 24.646 kronor.SammanfattningÄr ditt anskaffningsvärde lägre än 20% av marknadsvärdet är det mer förmånligt att använda schablonmetoden. Så länge du inte tror dig kunna få fram uppgifter på att aktierna haft ett högre anskaffningsvärde än så bör du alltså välja att använda schablonmetoden.Tack för att du kontaktade Lawline. Om du har några följdfrågor eller vill komma i kontakt med vår juristbyrå är du välkomna att höra av dig till mig.ebba.ekstrand@lawline.se

Är gåvor skattepliktiga, och ska de tas upp i deklarationen?

2020-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej , år 2013 10 22 Fick jag gåva från min bror på 400.000kr Kontoöverföring .Samt hade vi 2 st vittne o gåvobrev undertecknades samma dag.Bara för att jag inte hade noterat på min deklaration så fick jag betala 517.000 kr till skatteverket där det står oredovisade inkomst beskattning .Detta stämmer inte o nu har jag gått till Högsta förvaltningsdomstolen o behöver er hjälp .Det är riktigt skandal .Finns det gåvoskatt i Sverige?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen(IL). Regler om vad inkomstdeklarationen ska innehålla finns i 31 kap. skatteförfarandelagen (SFL)Behöver jag betala skatt för en gåva jag mottagit?Vi hade tidigare gåvoskatt i Sverige, men det är sedan 2005 avskaffad och gåvor är numera skattefria. Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att: En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om att hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och gåvan bygger på frivillighet. Om dessa tre kriterier är uppfyllda är alltså gåvan skattefri. Måste jag ta upp gåvan i min inkomstdeklaration?I deklarationen ska endast skattepliktiga inkomster tas upp (31 kap. 2 § andra punkten SFL). En gåva är som tidigare nämnt inte en skattepliktig inkomst och behöver därför inte tas upp i deklarationen. Du kan läsa mer om vad deklarationen ska innehålla på Skatteverkets hemsida.Sammanfattning och rådUnder förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda är gåvan skattefri, och behöver då inte tas upp i deklarationen. Det finns dock en möjlighet att ändå ta upp gåvan i deklarationen, även om det inte är något krav, för att stilla Skatteverkets nyfikenhet. Detta kan vara bra att göra om det rör sig om en stor summa pengar, så att Skatteverket vet var pengarna kommer ifrån. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid med en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar