Kan min man överföra pengar till mig skattefritt?

2018-10-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min man vill överföra en större summa pengar till mig. Kan han göra detta utan att någon av oss behöver skatta för detta. Finns det någon gräns för överföring mellan fru och man när man är gifta?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En överföring av pengar från en person till en annan kan bli skattefri om det är en gåva. Förr hade vi en s.k. gåvoskatt men den avskaffades 1 januari 2005. För att det ska vara en gåva behöver transaktionen uppfylla vissa uppställda krav.Krav för skattefri gåvaGåvor är skattefria. (8 kap. 2 § Inkomstkattelagen)Dock måste gåvan uppfylla kraven för att anses vara gåva enligt lag, nämligen att gåvan har gåvokaraktär. Det som avses är att avsikten med gåvan ska vara "en gåva utan motprestation". Låter kanske simpelt men det är viktigt att man kan visa att pengarna förts över utan att det har ett samband med en motprestation, att det endast skett gör att man vill ge bort något. Gåvan ska bara gynna gåvomottagaren. Det finns ingen gräns för hur mycket man får ge i gåva så länge gåvokravet uppfylls. Dock kan det vara bra att vara beredd på att kunna bevisa varför det är en gåva utan motprestation, att pengarna inte är en form av belöning, om summan är så stor att skatteverket kan reagera.Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Fördelar med att ge bort sin fastighet som gåva till sina barn

2018-10-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Vår mamma äger en villa fastighet. Hon är 81 år och har fått kännedom om att flera i hennes generation överlåter fastigheten genom gåva till sina barn. Vad är "fördelen" med att ge bort fastigheten i gåva?Är det för att slippa en högre avgift om man hamnar på ett äldreboende?Våran och hennes önskan är att hon ska bo kvar i huset så länge hon själv vill och kan.Vi är två barn som är arvingar. Tack på förhand.
Marcus Ljungberg |Hej,Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger är det vanligt att många föräldrar ger bort sin fastighet till sina barn i gåva. Den främsta anledningen till att man gör så är för att något av barnen ska ta över fastigheten och att man vill skjuta upp den skatt som kommer när man säljer en fastighet. När man säljer sin fastighet ska man nämligen betala in en viss summa av den potentiella vinsten som skatt, oftast kallad för kapitalvinstskatt eller reavinst. Denna lösning är framför allt vanlig vad gäller sommarstugor, som någon av barnen i framtiden ska fortsätta äga.Avgift för äldreboendeNär man betalar för äldreboende betalar man för: omsorgsavgift, hyra samt måltider. Avgiften är den samma oavsett om du bor på ett privat eller kommunalt hem. Däremot kan det variera beroende på vilken kommun du bor i. Därför vore det bästa om du och ditt syskon kollade vad som gäller just i den kommun er mamma bor i. Avgiften beräknas individuellt och är grundat på inkomst och eventuella bidrag som den berörde har. Maxkostnader i månaden är dock 2044 kronor per månad. Att avgiften är grundat på inkomst innebär att man räknar pensionen plus räntor på sparade pengar. Att din mamma äger en villa spelar alltså inte roll när avgiften för äldreboende ska bestämmas. Återigen vill jag dock rekommendera att ni kollar upp vad som gäller just för den kommun hon lever i.Vanlig anledning till gåva av fastighetEn av de mest förekommande gåvorna är när en förälder eller bägge föräldrarna ger bort en fastighet till ett eller flera av barnen. Detta gör man för att barnen ska slippa att betala kapitalvinstskatt (kallas även för reavinst eller realisationsvinstbeskattning). Istället skjuts skatten på framtiden. Vilket i många fall möjliggör att ett av barnen kan bo i fastigheten, eller ha som sommarställe, utan att betala stora summor pengar i skatt.Hur mycket ska fastigheten beskattas?När det gäller skattemässiga frågeställningar får vi vända oss till inkomstskattelagen (IL). När man säljer en fastighet ska denna kapitalvinstbeskattas, IL 42: 1 och 44:3. Denna skatt räknar man ut genom att ta priset vid försäljningen av villan minus vad din mamma köpte villan för samt vissa utgifter för att förbättra fastigheten, enligt IL 44:13 och 44:14. Den summa som är kvar då är den som ska kapitalvinstbeskattas med 22 procent, IL 45:33 och 65:7.Jag förstår att det bara blev en massa siffror nu som verkar vara helt nonsens. Därför kan vi ta ett litet exempel för att du ska förstå, samt ställa upp en formel för det hela. Det är helt omöjligt för mig att veta exakt vad din mammas villa kommer att säljas för och hur mycket den kostade. Men jag utgår helt enkelt från att den skulle säljas för 2 000 000 kronor och att hon köpte den för 1 500 000, för att göra det lätt för oss.Då tar man försäljningspriset minus inköpspriset, alltså 2 000 000 – 1 500 000 = 500 000. Det är alltså 500 000 som är den summan som ska kapitalvinstbeskattas. Då tar man 500 000 x 0,22 = 110 000. 110 000 kronor behöver du alltså betala i skatt om du skulle vilja ta över din mammas villa till exempel, förutsatt att du köpte loss den av henne med dessa värden. Vill du räkna ut vad den egentliga beskattningen skulle bli är det bara att stoppa in de riktiga siffrorna i denna uträkning. Vad är en förbättringsutgift?I exemplet ovan förutsatte jag att några förbättringsutgifter inte har gjorts. I många fall har det däremot gjorts utlägg för att förbättra fastigheten. Sådana kan bestå i två saker, nämligen: att man har gjort grundförbättringar eller reparation och underhåll. Grundförbättringar kan vara en tillbyggnad på fastigheten eller att man har installerat en värmepump som inte fanns innan. Reparation och underhåll kan bestå av att man bytt handfat eller målat om väggarna. För att se mer om dessa förbättringsutgifter se Skatteverkets hemsida.Fördel med gåvaFörr i tiden hade vi en så kallad gåvoskatt i Sverige, vilket innebar att man skattade på gåvor. Den avskaffades dock i januari 2005. Fördelen med att ge en gåva är att det inte ses en "avyttring" vilket gör att man inte behöver betala kapitalvinstskatt. Däremot finns den så kallade "kontinuitetsprincipen", IL 44:21. Det innebär att du och ditt syskon träder in i er mammas ställe och när ni säljer fastigheten kommer ni att behöva betala kapitalvinstskatt. Ni kommer alltså inte undan att betala skatt utan ni skjuter det bara på framtiden.Hur genomför man en gåva?Det finns vissa formkrav som måste uppfyllas för att en gåva ska vara giltig. Gåvobrevet ska vara skriftligt samt underskrivet av gåvogivare och gåvotagare, Jordabalken (JB) 4:1 och 4:29. För att kunna få en lagfart krävs det även att gåvobrevet bevittnas av två personer, JB 20:7. Om du vill ha hjälp att skapa ett gåvobrev kan du boka tid hos våra jurister.SammanfattningÄldreboende: Att er mamma skulle ge bort fastigheten i gåva till dig och ditt syskon kommer inte att förändra hennes kostnad på äldreboendet. Men för att vara på säkra sidan, kolla vad som gäller i den kommun där hon bor då kommunernas regler ibland kan skilja sig. Kapitalvinstskatt: Ifall er mamma ger er fastigheten i gåva innebär det att ni skjuter kapitalvinstbeskattningen på framtiden. Och att ni behöver betala den först när ni eventuellt säljer fastigheten. Hoppas att detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är en avgift automatiskt momsbefriad, oavsett avgift?

2018-10-06 i Moms
FRÅGA |Hej.Är en avgift automatiskt momsbefriad, oavsett avgift? T.ex. En avbokningsavgift eller en bokningsavgift för bokad tjänst. O.s.v.Mvh
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga kan jag inte avgöra vilken typ av avbokningsavgift eller bokningsavgift det rör sig om. Jag kan därför inte avgöra huruvida det är momspliktigt eller ej. I mitt svar har jag istället valt att allmänt gå igenom vad som är momsfritt respektive momspliktigt. Omsättningen av nästan alla tjänster är momspliktig (3 kap 1 § Mervärdesskattelagen, ML). Det finns vissa undantag som räknas upp i 3 kap ML som exempelvis sjukvård, tandvård, social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet mfl (se här). Allt annat är som huvudregel momspliktigt.Skatteplikten och undantagen avser själva omsättningen, importen respektive förvärvet och inte tjänsten som sådan. Med omsättning av tjänst förstås att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon (se 2 kap 1 § 3 st ML). Om du har ytterligare frågor är du också välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04Vänligen

Skattemässiga konsekvenser vid gåva av fastighet

2018-10-03 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Vill ge bort mitt hus till min dotter. Huset är belånat så jag vill att lånet följer med.Taxvärdet är 2170000 vad skulle det bli för pengamässiga konsekvenser.
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar utgå från att du funderar över vilka skattemässiga konsekvenser gåvan av fastigheten får. När någon övertar ett lån vid en överlåtelse av en fastighet är detta detsamma som att mottagaren erlägger ersättning för överlåtelsen. Om lånet är mindre än fastighetens marknadsvärde innebär detta att överlåtelsen får blandat fång, dvs en del av överlåtelsen blir en gåva och en del av överlåtelsen blir ett köp. För att klarlägga de skattemässiga konsekvenserna måste vi därför fastställa om överlåtelsen är en gåva eller ett köp. HuvudsaklighetsprincipenNär det gäller överlåtelser av fastigheter finns det en princip som kallas för huvudsaklighetsprincipen (RÅ 81 1:29). Detta innebär att en överlåtelse som helhet ses som antingen köp eller gåva. Om ersättningen som erläggs är under fastighetens taxeringsvärde betraktas överlåtelsen vara en gåva medan det ses som ett köp om ersättningen för fastigheten överstiger fastighetens taxeringsvärde. I ditt fall avgör alltså lånets storlek i förhållande till taxeringsvärdet på fastigheten om det ska ses som en gåva eller ett köp.Om gåvaVad överlåtelsen betraktas som får sedan påverkan på skatten. En benetik överlåtelse, en gåva, ska som huvudregel inte beskattas av givaren utan mottagaren tar istället över den givarens skattesituation enligt kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Detta innebär att mottagaren av gåvan kommer överta givarens anskaffningsvärde för fastigheten. Om mottagaren säljer fastigheten kommer alltså givarens anskaffningsvärde användas vid beräkning av kapitalvinsten. På så sätt skjuter man på beskattningen från givaren till mottagaren eftersom givaren undgår att betala kapitalskatt och istället får mottagaren göra det vid en eventuell försäljning.Om köpOm överlåtelsen ska betraktas vara en gåva, kommer alltså ingen beskattning ske för givaren, eftersom ingen kapitalvinst skett. Om överlåtelsen däremot ska betraktas vara ett köp, kommer den ersättning (i ditt fall lånet) som ges för fastigheten användas för att beräkna kapitalvinsten som överlåtaren i sådant fall kommer skatta på. Beskattning för kapitalvinst vid avyttring av fastighet är 30 % av 22/30 av kapitalvinsten (45 kap. 33 §, 65 kap. 7 § inkomstskattelagen).StämpelskattUtöver eventuell vinstskatt för givaren måste stämpelskatt betalas av mottagaren om den ersättning som erläggs för överlåtelsen av fastigheten (i ditt fall lånet) är mer än 85 % av taxeringsvärdet (5, 9 §§ stämpelskattelagen). Stämpelskatten är 1,5 % av köpeskillingen (8 § stämpelskattelagen).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Behöver jag betala skatt på en internationell transaktion?

2018-10-12 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! min svärfar kommer att göra en miljon kronor internationell transaktion till mig från ett sparkonto. Behöver jag betala skatt över det?
Christoffer Dahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Gåvoskatt är avskaffat i Sverige. Av 8 kap. 1 § Inkomstskattelagen (IL) framgår att vissa inkomster är skattefria. I 8 kap 2 § IL framkommer att bland annat att gåvor är skattefria. För att överföringen ska räknas som en gåva krävs att tre gåvokriterier är uppfyllda: Det krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring samt att transaktionen har skett frivilligt. Om dessa kriterier är uppfyllda, ska du inte behöva betala skatt på gåvan.I detta fall framgår inget annat än att det rör sig om en gåva.Dock kan det vara bra att ha i åtanke att din bank har en skyldighet att lämna kontrolluppgift om direkta eller indirekta betalningar som överstiger 150 000 kr. Uppgiftsskyldigheten gäller även om detta sker enbart vid något enstaka tillfälle. Detta framgår av 23 kap. 1 § Skatteförfarandelagen (SFL).Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Varför moms tillkommer på fakturor till näringsidkare

2018-10-07 i Moms
FRÅGA |Jag ska köpa en tjänst ifrån en ideell förening. När jag ville ha faktura till min arbetsgivare tillkom moms, vilket det inte gjorde om jag betalade som privatperson. Är det olika momsregler beroende på vem som handlar?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Moms, eller mervärdesskatten, är en skatt på konsumtion, som gäller för köpta varor och tjänster. Reglerna för moms finns i bland annat medvärdesskattelagen och i diverse olika EU-direktiv. Man kan se på momsen som en trappa, där första steget är t.ex. en råvaruframställare och på toppen finns slutkonsument, den som slutligen köper varan för sin konsumtion.När företag handlar med varandra bokför de utgående och ingående moms beroende på om företaget är köpare eller säljare.Företag får sedan i varje led (från t.ex. råvaruframställare till slutkonsument) göra avdrag i deklarationen för den moms som de påförts av närmast föregående led.I varje led i produktionskedjan betalas bara in den moms som motsvarar det egna mervärdet. Förenklat kan man säga att det är mellanskillnaden mellan den utgående och den ingående momsen som företagen sedan betalar till staten. Men det är summan av den till staten betalda momsen från olika led som slutligen blir den momsen som slutkonsument fått betala. Momsen belastar alltså inte de skatteskyldiga företagen utan bara slutkonsumenten. Det innebär att det är skillnad på att i vilken egenskap man handlar, om man handlar som ett företag i produktionskedjan eller som slutkunden.Du kan läsa mer om systematiken i moms på Skatteverkets hemsida här.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ska jag betala skatt på en gåva?

2018-10-05 i Gåvoskatt
FRÅGA |Mina förändra ska över pengar till mig i Sverige över en miljon. Min frågar är Ska jag betala skatt för dem pengar eller inte?
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så ska dina föräldrar ge dig en gåva på över en miljon kronor. Gåvor är i Sverige skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Svaret på din fråga är alltså nej, du ska inte betala skatt!Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Spelsida med licens från Malta – är vinsterna skattefria?

2018-09-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Om man bettar via pinnacle.com är vinsterna skattefria? Räcker det med att spelsidan har license från Malta (E.U.) eller måste spelsidan ha sin huvudsakliga verksamheten förlagd för att organisera och styra spelet i Malta. Observera att jag undrar om Pinnacles betting sektion endast. Tackar för svar!
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Spelvinster är skattefria om spelet anordnats inom EU/EES-området, vilket du kan läsa mer om här på Skatteverkets webbplats.Eftersom Pinnacle för sina oddsspel har en spellicens utfärdad från den maltesiska spelmyndigheten MGA genom det maltesiska bolaget PinBet Malta Ltd (se här) är dessa spel att anse som anordnade inom EU, varpå vinsterna är skattefria för dig som spelare från Sverige.Du är alltså inte skyldig att betala skatt på dina bettingvinster från sidan och du behöver inte ta upp vinsterna i din deklaration.Hoppas du fick svar på frågan. Önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,