Jubileumsgåva till anställd – vad krävs för skattefrihet och hur beräknas moms om gåvan köpts utomlands?

2018-06-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Har nyligen tagit över ett eget mindre företag och har nu en fråga angående skatt på gåvor till anställda. 1) När kan skattefri jubileumsgåva lämnas, kan jag lämna en skattefri jubileumsgåva vid företagets femårsjubileum eftersom vi ska fira det? 2) Undrar hur det blir med beräkningen av moms om jag köper in jubileumsgåvorna från utlandet? Ska jag räkna utifrån det landets moms eller svensk moms? 3) Som jag förstått är inte gåvor i form av pengar inte skattefria, men hur är det med presentkort? Tack på förhand!
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL) samt i ställningstaganden och allmänna råd från Skatteverket.När är en jubileumsgåva skattefri?Under vissa förutsättningar är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda skattefria (11 kap. 14 § IL).För jubileumsgåvor gäller att de är skattefria när de ges i 25-årsintervaller, det vill säga när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum osv. Du kan alltså inte lämna en skattefri jubileumsgåva vid ditt företags femårsjubileum (se rättslig vägledning från Skatteverket, här). Vidare gäller att jubileumsgåvan till den anställda inte får överskrida maxbeloppet 1 350 kr inklusive moms. Detta är ett så kallat gränsbelopp, vilket innebär att om det överskrids beskattas hela beloppet från första kronan (SKV A 2017:25, s. 2).Hur beräknas moms om gåvan köpts utomlands?För att en jubileumsgåva till en anställd ska kunna vara skattefri får gåvans värde som sagt inte överskrida maxbeloppet 1 350 kr inklusive moms (se ovan).Det är svensk moms som gäller. Detta innebär att om du exempelvis köper vin utomlands som du önskar ge bort som jubileumsgåva till en anställd, ska du för att räkna ut gåvans värde börja med att a) avräkna momsen du betalade enligt det landets momssats, b) räkna om beloppet till svenska kronor, och c) lägga på moms om 25 procent enligt svenska skatteregler. Lättillgänglig information över svenska momssatser hittar du på Skatteverkets hemsida, se här.Notera även att eventuella fraktkostnader inte räknas med när du räknar ut gåvans värde. Vidare är det gåvans marknadsvärde som gäller som gåvans värde, vilket innebär att om du har köpt gåvan till ett rabatterat pris är det inte detta pris utan ordinarie pris som du ska räkna utifrån. Anses presentkort vara en penninggåva?Gåvor till anställda som lämnas i form av pengar omfattas inte av skattefriheten (11 kap. 14 § 2 st. IL). I ett ställningstagande från Skatteverket anges emellertid att om man ger bort ett presentkort ska detta inte anses vara en penninggåva, förutsatt att presentkortet inte kan bytas in mot pengar samt att övriga förutsättningar för skattefrihet enligt 11 kap. 14 § IL är uppfyllda.Sammanfattningsvis1) Det är tyvärr inte möjligt att lämna en skattefri jubileumsgåva till de anställda vid företagets femårsjubileum, utan först vid företagets 25-årsjubileum.2) När du beräknar gåvans värde inklusive moms ska du beräkna utifrån svensk moms. Förenklat innebär detta att du i ditt fall alltså räknar det du betalade för gåvan exklusive moms plus svensk moms.3) Penninggåvor till anställda omfattas inte av skattefriheten, men däremot ett presentkort som inte kan bytas in mot pengar. Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna vid fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Vart vänder jag mig för att anmäla skattefusk?

2018-06-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min hyresvärd hyr ut en lägenhet (snart två) samt husvagn, byggnadsställningar, partytält "svart". Han får in ca 150.000-300.000 sek/år som han inte tar upp i deklaration. Anser inte att detta är rätt och riktigt. Vad gör jag anmälan?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om din hyresvärd lämnar in en ofullständig deklaration till Skatteverket gör han sig skyldig till skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen (SBL).Mitt råd är att du lämnar in ett tips om skattefusk på Skatteverkets hemsida, se här. I formuläret anger du vad du vet om det misstänkta skattefusket. Du bör vara så konkret som möjligt för att underlätta handläggningen, ta upp samma information som du skrivit i din fråga här samt hur länge det hela kan ha pågått. Skatteverket kommer sedan gå vidare med ärendet och utreda huruvida hyresvärden har begått skattebrott eller inte.Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur mycket skatt ska man betala vid husförsäljning?

2018-06-18 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej ,har sålt min fastighet och vid tillfället var inteckningar/pantbrev 925000.Min skuld till bank var 869000.Påverkar det min uträkning av reavinst .
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaRegler om skatt vid husförsäljning finner man i Inkomstskattelagen (IL).När du räknar ut vinsten på försäljning av ditt hus räknas inte lånet med som en kostnad, lånet påverkar inte på något vis vinsten på huset. Vinsten på husets räknas ut genom försäljningspriset – (inköpsvärdet + försäljningskostnader + förbättringsutgifter) = vinst (44 kap 13 § IL). På skatteverkets hemsida finns det hjälp att räkna ut skatten man ska betala (här).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Skatteavdrag för arbetsresor och arbetskontor i hemmet?

2018-06-18 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Har nyligen skrivit på för ett jobb på annan ort, drygt 8 mil från där jag bor. Kommer att åka till och från jobbet tre dagar i veckan, med egen bil. Jag undrar hur mkt avdrag på skatten som jag kommer ha rätt till att göra för mina resor till och från detta jobb? Två dagar i veckan kommer jag att arbeta hemifrån. Jag undrar även om detta kan ge något avdrag på skatten, tex för kostnader för att inreda kontor hemma? Tack på förhand!
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras i 12 kap. inkomstskattelagen (IL). Jag kommer att börja med att besvara frågan om skatteavdrag för resor till och från arbetet. Därefter kommer jag att besvara frågan om skatteavdrag för kontor i hemmet.Avdrag för resor till och från arbetsplatsenDu har rätt att göra skatteavdrag för dina resor mellan bostaden och arbetsplatsen under de förutsättningar som anges i 12 kap. 26–30 §§ IL.För att få göra skatteavdrag för resor med egen bil kan det krävas lite olika saker beroende på hur många dagar under året som man använt bilen till jobbet (se SKV A 2015:25, s. 1). Notera dock att vissa undantagsregler finns vid hög ålder, sjukdom eller funktionshinder (12 kap. 30 § IL), men jag förutsätter att det inte är aktuellt i ditt fall eftersom du inte skrivit något om detta.Om du under ett år använder bilen till jobbet mer än 60 dagar men mindre än 160 dagar krävs två saker för att avdrag ska medges. För det första att avståndet till arbetsplatsen är minst 5 km, vilket är uppfyllt i ditt fall. För det andra krävs att man gör en regelmässig tidsvinst på sammanlagt två timmar genom att använda den egna bilen framför allmänna kommunikationsmedel såsom buss eller tåg (12 kap. 27 § 1 st. IL). När man beräknar tidsvinsten ska man ta hänsyn till både resan dit och hem, men även sådant som tiden det tar att leta upp en parkeringsplats och tiden det tar att gå ifrån parkeringsplatsen till arbetsplatsen (se SKV A 2015:25, s. 2).Om du använder bilen till jobbet minst 160 dagar om året är det enda kravet att körsträckan ska vara minst 300 mil per år (12 kap. 27 § 2 st. IL). Körsträckan skulle vara uppfylld i ditt fall, däremot skulle antal dagar kunna vara ett problem beroende på hur ditt schema ser ut eftersom du säger att du inte kommer att åka in till arbetsplatsen alla arbetsdagar. Dock kan du i så fall göra avdrag ändå förutsatt att du gör en tidsvinst på sammanlagt två timmar genom att använda bilen (se föregående stycke).Det skatteavdrag som du sedan får göra är 18,50 kr per mil om du använder en egen bensindriven bil. Om du använder en bensindriven tjänstebil gäller 9,50 kr per mil (12 kap. 27 § 3 st. IL). Vid sidan om detta schablonavdrag kan du även göra avdrag för eventuella väg-, bro- och färjeavgifter samt trängselskatt med den faktiska kostnaden för detta (12 kap. 27 § 4 st. IL).Om du 1) använder en egen bensindriven bil, 2) åker mellan din bostad och arbetsplats tre dagar i veckan, och 3) sträckan blir 16 mil fram och tillbaka, blir alltså summan som du sedan kan dra av 888 kr för varje vecka.Avdrag för arbetskontor i hemmetI praxis har man varit restriktiv med att bevilja avdrag för arbetskontor i hemmet. Detta eftersom arbetskontor ofta kan anses ingå i bostaden och därmed kan användas för privata ändamål (se bl.a. motiveringarna i rättsfallen RÅ 1975 ref. 114 I–V). För att medges avdrag måste därför arbetskontoret vara avskilt från övriga bostaden eller inrett på sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål. Ett exempel på hur dessa rekvisit kan uppfyllas ges i rättsfallet RÅ 1982 1:77, där avdrag beviljades för att arbetskontoret var beläget i ett uthus som saknade vatten och avlopp samt uteslutande var inrett med kontorsmöbler.Ett alternativ om man inte kan uppfylla kravet om avskildhet från övriga bostaden och därmed inte kan medges skatteavdrag, kan vara att hyra ut kontorsrummet till arbetsgivaren för att medges vissa avdrag den vägen. Du kan läsa mer om detta här. SammanfattningsvisDu torde ha goda möjligheter till skatteavdrag för dina resor till och från arbetsplatsen. Avdraget blir 18,50 kr per mil om du använder en egen bensindriven bil. Däremot blir det i normalfallet svårt att få göra avdrag för att upprätta ett arbetskontor i hemmet om du inte kan uppfylla kravet om avskildhet från övriga bostaden.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Betala skatt på arv från utlandet?

2018-06-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Behöver jag betala skatt för arv från utlandet i Sverige? Jag är en svenska medborgare person och har arv pengar från hemland efter att min mor har avlidit. hur jag kan hämtar hit för att inte få nåt problem som regel? Är arv pengar skattefri? Hur ska man börja? Bevis papper först eller pengar? bevis papper innebär att detta pengar är från arv från domstol och advokat som bevisar. Hälsningar
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du betalar inte någon arvsskatt i SverigeEnligt den svenska skattelagstiftningen är du inte skyldig att betala skatt på arv, varken på arv från utlandet eller från en arvlåtare som är bosatt i Sverige. Det finns alltså inte någon arvsskatt här, vilket innebär att du inte betalar någon skatt på arvet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta gäller sedan januari 2005, då lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes. Däremot kan det vara så att arvet ska beskattas i landet där din mor levde enligt det landets regler. Du bör kolla upp vad som gäller i landet där din mor levde.Att tänka på vid överföring till ditt konto i SverigeDet går bra att sätta in pengarna på ditt konto här i Sverige och det bör inte bli några problem.Om summan som kommer in från utlandet överstiger 150 000 kr är dock din svenska bank skyldig att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket (23 kap. 1 § skatteförfarandelagen). Du bör sedan vara beredd att bevisa för Skatteverket att det verkligen rör sig om pengar från ett arv, vilket du kan bevisa genom att hänvisa till en bouppteckningshandling eller liknande.I din nästa deklaration kan det även vara bra att nämna arvet under "Övriga upplysningar".SammanfattningsvisDet finns ingen arvsskatt i Sverige, varför du inte behöver betala skatt på arvet. Det går bra att sätta in pengarna på ditt konto här i Sverige, men du bör vara beredd att för Skatteverket kunna visa en bouppteckningshandling eller liknande för att kunna bevisa att pengarna verkligen kommer från ett arv.Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna vid fler funderingar!Önskar dig en trevlig midsommar!Med vänliga hälsningar,

Vad utgör ett preskriptionsavbrott?

2018-06-18 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej!Jag har en skatteskuld hos kronofogden som jag skulle ha betalat år 2012 men inte gjort. Jag har varken jobb eller några tillgångar. År 2014 pratade jag med kronofogden för jag ville göra en avbetalningsplan men det gick dom inte med på. Jag vet att skatteskulder skrivs av efter 5 år men nu undrar jag, eftersom jag hade kontakt med kronofogden 2014 kommer preskriptionstiden att förlängas i och med detta?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den allmänna preskriptionen på fordringar i allmänhet är 10 år vilket framgår av 2 § preskriptionslagen (PreskL). När det gäller skattefordringar så är preskriptionstiden mycket riktigt 5 år, vilket framgår av 3 § lagen om preskription av skattefordringar m.m.Den 5 åriga tiden beräknas i första hand från och med det datum då fordringen förföll till betalning men om ett preskriptionsavbrott sker, räknas tiden från och med det. För att ett preskriptionsavbrott ska ha uppstått krävs, enligt 5 § 1 p. PreskL, att gäldenären (d.v.s. du) erkänner skulden gentemot borgenären. Att du diskuterat avbetalning med borgenären utgör ett sådant erkännande.Ett preskriptionsavbrott har således skett och skulden är inte preskriberad.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skatteavdrag för arbetsresor, bör kvitton sparas som underlag?

2018-06-18 i Avdrag
FRÅGA |Ställde nyligen en fråga om avdrag på skatt för resor till och från arbetsplats och vad som gäller för detta. Jag undrar även om det krävs att jag sparar kvitton för bensinkostnaderna eller räcker det med anställningsavtalet som bevis för att jag haft resekostnader?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att du ska medges skatteavdrag måste du kunna styrka att du haft kostnaderna som du ska dra av. Det effektivaste sättet att styrka detta är genom att spara kvitton. Du bör alltså spara kvitton för bensinen. Har du ett bensinkort kan du med fördel använda årsbeskedet från detta.Mitt råd är alltså att du bör spara kvitton. Detta underlättar för Skatteverket, vilket i förlängningen även gynnar dig.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Deklarera inköp av en bostadsrätt?

2018-06-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Om man köper en bostadsrätt helt kontant, alltså inte tar några lån alls. Och då inte behöver dra av för räntor och annat, måste man deklarera den då. Det på verkar ju så att säga inte inkomsten?Och om man nu har gjort det och trott att man inte behöver deklarera vad händer då? Alltså det rör sig inte om någon försäljning utan bara att man äger en bostadsrätt.Mvh
Dana Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Att du köper en bostadsrätt är inte någon sådan beskattningsbar händelse som gör att du behöver beskatta bostadsrätten. Det är säljaren som måste beskatta bostadsrätten vid försäljningen av den. Alltså, inte du. Du behöver således inte deklarera inköpet. Som du redan känner till får du däremot göra avdrag för låneräntan i din skattedeklaration, om du lånar pengar för att köpa en bostadsrätt. Det är i så fall då som man får fylla i räntebeloppet i deklarationsblanketten för att minska på skatten (Skatteverket brukar dock få uppgift om räntebeloppet från den bank som pengarna lånas från och den uppgiften brukar därför redan vara ifyllt på deklarationsblanketten hos dem som lånat pengar för att köpa en bostadsrätt). Endast om du exempelvis skulle vilja hyra ut din bostadsrätt eller om du senare skulle vilja sälja bostadsrätten som du måste beskatta och deklarera inkomster du får. Om du senare skulle vilja sälja din bostadsrätt kan det vara bra att spara kvitton på förbättringsutgifter eller andra renoveringsutgifter, eftersom det är något som du får göra avdrag för i deklarationen vid försäljningen av bostadsrätten. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,