Jag kryssade för en ruta om "Certificate of no US-Activity" på den plattform där jag utvecklar spel och får ersättning för in-app purchases. Betyder detta att jag inte kan anställa amerikansk personal i mitt företag?

2020-04-07 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag tillverkar ett spel på hemsidan roblox.com. Spelet är gratis att spela men man kan i spelet köpa skincrates och guld för 'robux'. Dessa robux kan jag sedan växla mot usd genom roblox dev-exchange. Detta är nice, men för att kunna ta ut pengarna måste ja skriva på ett w8ben-e (jag är ett enmans företag) kontrakt. Sen har dom lagt till en 'Certificate of no US-Activity' som man ska kryssa för. Betyder dehär att ja inte får anställa någon från usa? Får jag ens anlita nån från usa att göra tex. en 3d modell? Skulla gärna vilja ge över ansvaret för spelet till en kille i usa men kan jag inte anställa honom så blir de ju svårt.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kortfattat svar på din fråga: Nej, att du kryssat för "Certificate of no US-Activity" innebär inte att du inte kan anställa en amerikansk spelutvecklare till ditt företag. Däremot kan en sådan anställning eventuellt få andra konsekvenser, och då främst skattemässiga sådana, som måste tas med i beräkningen.Lite längre utredning: Det formulär som du pratar om - W-8BEN-E - tillämpas för de utvecklare på Roblox som inte är s.k. "U.S.-persons". På Roblox hemsida finns information om när man är en U.S-person, och det gäller då främst: - personer som är amerikanska medborgare,- bolag, partnerskap eller olika typer av föreningar och andra associationer som är organiserade och registrerade under amerikansk lagstiftning,- en amerikansk fastighet, samt- en amerikansk stiftelse (som definieras Treasury Regulations Section 301.7701-7). Denna uppdelning mellan U.S-persons och övriga har att göra med skattefrågor, eftersom amerikansk skattelagstiftning är relativt komplicerad och långtgående i sitt omfång (exempelvis måste samtliga amerikanska medborgare årligen deklarera amerikansk inkomstskatt även om de bor och arbetar utomlands). Att du fyllde i rutan för "Certificate of no US-Activity" innebär att du gick i god för att du inte är en U.S-person, vilket i sin tur innebär att varken Roblox eller ditt företag behöver följa processen för deklarering av amerikansk skatt, som vad jag förstår är mycket mer komplicerad än den som tillämpas för övriga skattskyldiga.Det här betyder alltså krasst sett att du inte är förhindrad att anställa någon från USA för att utveckla spel åt dig, utan vad du kryssat i innebär enbart att du inte är en U.S-person i skattebetalarhänseende. Du kan fortfarande anställa, eller köpa tjänster av, personen i fråga.Däremot bör du vara beredd på att du troligtvis kommer, i egenskap av arbetsgivare och utbetalare av lön, falla in under det amerikanska skattesystemet och behöva sätta dig in i det om du bestämmer dig för att anställa den amerikanske utvecklaren. Detta är fallet vad gäller vanlig inkomstskatt, men även det som i Sverige kallas arbetsgivaravgifter (i USA "social security and medicare tax"). Eventuellt kan det komma att bli fallet att ditt företag faller in under definitionen av en U.S-person i och med att du anställer en amerikansk medborgare, och därigenom behöver tillämpa det mer komplicerade regelverket. Detta innebär i så fall att du även måste ändra din registrering hos Roblox för att de ska skicka ut rätt formulär till dig o.s.v.Om du alltså går i tankarna på att anställa en amerikansk medborgare i företaget så är du inte förhindrad från att göra detta i dagsläget. Däremot råder jag dig att först ta reda på vad detta kommer att innebära i termer av skattskyldighet, merarbete och de eventuella risker som du utsätter dig och ditt företag för. Internationell skatterätt är komplicerat och svåröverskådligt och därför kan det vara bra att kontakta någon som sitter på kunskap i ämnet om du är osäker. Kanske kan Roblox tillhandahålla mer information i frågan?Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Om någonting i svaret är oklart eller behöver ytterligare förklaring kan du skicka ett mail till lucas.cyren@lawline.se så ska vi ta en titt på det.

Är mitt företag

2020-03-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är sedan oktober 2018 bosatt i Tyskland men har fortsatt min anställning på ett svenskt företag där jag har arbetat sedan 2009. Jag arbetar som teknisk konsult för sprinklersystem för brandskydd. Det har uppstått frågetecken om det svenska företaget kan bli skyldig att betala bolagsskatt i Tyskland på grund av att jag bor i Tyskland men jobbar via homeoffice åt det svenska företaget. Jag jobbar enbart med projekt åt Svenska kunder i Sverige och agerar inte representant för min arbetsgivare i Tyskland, jag utför alltså arbetet från mitt hem i Tyskland men helt och hållet på Svensk marknad. Vad gäller egentligen för mitt företag och för mig privat? Jag har fått meddelat från Skatteverket att jag är obegränsat skatteskyldig i Sverige och i Tyskland, jag är dock utförsäkrad från försäkringskassan.Vänliga hälsningar /Christian Mrotzek Becker
Binh Tran |Hejsan, Aktuell lagstiftning: inkomstskattelagen, svensk-tysk skatteavtal och tysk skatterätt. Vad gäller för din arbetsgivare? För att din arbetsgivare ska bli skattskyldig i Tyskland krävs att de har intäkter hänförliga till ett i Tyskland beläget fast driftställe. Ett fast driftställe är t.ex en filial, kontor fabrik, verkstad eller dylikt. Om du är den enda anknytningen de har i Tyskland så är det högst osannolikt att de blir skattskyldiga i Tyskland. Det finns dock vissa situationer där en person kan anses som ett driftställe, t.ex om du står för majoriteten av omsättningen för företaget, om du äger företaget eller om det är ett fåmansföretag. Om du inte är något av detta så är inte din arbetsgivare skattskyldig i Tyskland. Vad gäller för dig? I fråga om du är obegränsad skattskyldig i Sverige så är du det, 3 kap 3§ inkomstskattelagen. Frågan är om du också är obegränsad skattskyldig i Tyskland? Det är svårt att avgöra utan att kunna tysk rätt. Det är av naturliga skäl svårt för mig att avgöra detta. Men om de har ungefär likadan lagstiftning som oss, vilket jag misstänker att de har, så är du även obegränsad skattskyldig i Tyskland på grund av att du bor där. Om du är obegränsad skattskyldig i båda länder så får man gå på Sveriges och Tysklands skatteavtal (klicka här för att komma dit). Avtalet är där för att undvika eventuella dubbelbeskattningar så att enskilde ska slippa skatta i både Sverige och Tyskland. Där kan du se vart det ska beskattas för olika sorters inkomster (kapital, tjänst, näringsverksamhet), arv, gåva m.m. T.ex så beskattas din lön i Sverige (se 16§ skatteavtal, s.21).Det är dock märkligt att du har blivit utförsäkrad från försäkringskassan eftersom det är det landet man arbetar i som man får ska få socialförsäkring från. Det vill säga, där man betalar sociala avgifter ska man även få socialförsäkring. Jag tänker att vi kan ta detta under vårat samtal. Rekommendationer. För att få reda på exakt hur det ser ut för dig i Tyskland så kan du höra av dig till Tyskland skatteverk (länk här). Eftersom du beställde telefonrådgivning så tänkte jag att jag ringer dig klockan 14:00 imorgon tisdag 31/3. Om tiden inte passar får du gärna höra av dig till binh.tran@lawline.se så löser vi en annan tid. Med vänliga hälsningar.

Behöver jag skatta i Sverige om jag får socialförsäkringsförmåner från USA?

2020-03-17 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är en svensk medborgare och har varit gift med en amerikansk medborgare från 1979 t.o.m. 1997. Under dessa år var vi bosatta i Los Angeles, Ca. 1997 i samband med skilsmässa återvände jag till Sverige.Jag får Social Security Benefits från USA skickat till mig i Sverige. USA drar skatt och beloppet jag får är ett 'efter skatt' belopp. Vad gäller när jag nu ska deklarera denna inkomst i Sverige? Jag vet att det finns ett dubbelbeskattnings avtal länderna emellan, men vet inte riktigt hur det kommer att fungera i mitt fall. Det mesta av jag läste om dubbelbeskattning länderna emellan tycktes mest handla om amerikaner som flyttar till Sverige för att arbeta här.
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lagstiftning: "AVTAL MELLAN SVERIGES REGERING OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST". Social Security Benefits Avtalet finns att hitta på svenska om du scrolla ner ungefär halva sidan. Avtalet är till för att medborgare i Sverige och i USA ska undvika dubbelbeskattning i vissa bestämda inkomster. Varje artikel hanterar olika sorters av inkomster. Det närmsta sorten av inkomst som du har kan hittas under artikel 19, där hanteras "pension och livräntor". Artikel 19 I artikel 19 i avtalet så regleras pension och livränta, Pension definieras i avtalet som: Förmåner som utgår enligt bestämmelserna i en avtalsslutande stats socialförsäkrings eller liknande lagstiftning. Livränta definieras i avtalet som: "livränta" i denna artikel åsyftar ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under visst angivet eller fastställbart antal år och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag. Det kan även jämföras med en sorts försäkring eller en a-kassa där man har betalat in pengar månatligen och senare får ersättning från denna månatligen.Anledningen till varför du får social security benefits kan vara väldigt varierande och bara du vet detta. Men har det att göra med USAs socialförsäkringslagstiftning att göra (pension och dylikt) eller om det handlar om en livränta så ska det endast beskattas en gång och du behöver inte deklarera dessa. Läs mer om vad en livränta är genom att klicka här. Jag hoppas jag har klargjort din situation, har du ytterligare funderingar så hör av dig till Binh.Tran@lawline.se. Med vänliga hälsningar.

Blir jag skatteskyldig i Sverige för utländsk arv?

2020-03-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej jag har ärvt av min pappa från Kosovo.Han avled december föra året och min del blir ungefär 2 miljon om vi växlar till svenska kronor. Jag själv är svenskt medborgare och bor i Sverige. Arvet är i Kosovo, måste jag betala skatt för dessa pengar eller inte?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.I och med att du bor i Sverige är du också skattskyldig i Sverige (3:3 IL 1 punkt). I Sverige är arvsskatten avskaffad, så du blir inte skattskyldig för att du tagit arv (8:2 IL). Det skulle kunna vara så att Kosovo tar ut skatt på arvet, men i och med att jag studerar svensk lag kan jag inte svara på om det är så. För att ta reda på detta rekommenderar jag dig att kontakta skattemyndigheten i Kosovo. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad gäller för en begränsat skattskyldig fysisk person bosatt i Hong Kong när denne har såväl svenska som utländska delägarrätter på ett vanligt depåkonto i en svensk bank?

2020-04-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag är begränsat skattskyldig i Sverige och bor permanent i Hong Kong sedan 2013. Jag hade ett ISK hos en svensk bank som jag har blivit schablon beskattad, men har nu fått veta att jag som begränsat skattskyldig inte kan ha ett ISK i Sverige och jag ska inte betala schablonskatt.Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag istället köper svenska aktier via en aktiedepå hos en svensk bank? Hur kommer jag att beskattas om jag köper utländska aktier via aktiedepå? Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag köper svenska eller utländska fonder via en svensk bank? Samt på vilka av dessa investeringar kommer jag att beskattas med kupongskatt?Vad klassas som en utländsk fond?Om jag inte säljer aktier eller fonder inom 10 år efter att jag blev utskriven från Sverige så påverkas jag inte av 10-årsregeln?Om jag inte blir beskattad i Sverige blir jag istället beskattad i Hong Kong där jag har min skattehemvist? Hur går det till isåfall, rapporterar Skatteverket i Sverige det till Hong Kong motsvarighet?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, UTREDNINGJag tolkar din fråga enligt följande. Du är sedan 2013 permanent bosatt i Hong Kong och därmed att betrakta som utlandssvensk. På ett av dig tidigare ägt investerarsparkonto (ISK) har du haft olika inhemska och utländska delägarrätter (skatterättsligt begrepp som bland annat inkluderar aktier och fondandelar). Till följd av din nuvarande bosättning och det avslutade ISK-kontot har du i enlighet med din ärendebeskrivning ovan ett antal delfrågor beträffande eventuella beskattningseffekter vid handel med vissa kapitalplaceringsandelar (delägarrätter som inte är lagertillgångar utan endast utgör kapitaltillgångar). Din fortsatta värdepappershandel kommer såvitt jag förstår att ske uteslutande från Hong Kong men via ett vanligt aktie- och fondkonto (depåkonto) hos en svensk bank. Du undrar nu vad som gäller skatterättsligt och vilken eventuell information som Skatteverket kan komma att lämna till sin motsvarighet i Hong Kong. Tillämplig lagstiftning här blir inkomstskattelagen (IL), kupongskattelagen (KupoL), lagen om investerarsparkonto (IskL) och lagen om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden (informationsavtalet). Notis: Eftersom du själv uppger att du är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) kommer jag inte att pröva den frågan inom ramen för den här utredningen. Det skatterättsliga begreppet delägarrätt kommer nedan att brukas frekvent varför definitionen kan vara bra att ha klar för sig. Jag nämnde ovan i de första parenteserna att bland annat aktier och fondandelar sorterar under det nu sagda begreppet, men även andra typer av kapitaltillgångar räknas som delägarrätter. En nästintill uttömmande lista står att finna i 48 kap. 2 § IL. Ett innehav av ett ISK-konto vid permanent bosättning utomlands, vad gäller?Jag tolkade inledningsvis din ärendebeskrivning som att ISK-kontot var avslutat. Jag vill dock bara för ordningens skull förtydliga följande. Att du inte skulle äga rätt att få behålla ditt ISK-konto och där bokade delägarrätter menar jag är en sanning med modifikation. Det är förvisso inte möjligt att teckna ett nytt avtal om ett ISK-konto med en bank, fondkommissionär eller annat finansinstitut efter genomförd utlandsflytt. Däremot ska det inte vara behövligt att inför en sådan flytt avyttra samtliga kapitaltillgångar registrerade på ett ISK-konto för att därefter tvingas avsluta detsamma. Som begränsat skattskyldig fysisk person är du endast skattskyldig för kapitalvinst på sådana tillgångar som uttryckligen framgår av lagtexten (3 kap. 18 § IL). Varken schablonintäkt, ränta eller försäljning av delägarrätter beskattas på ett ISK-konto, med undantag för så kallade kontofrämmande tillgångar om några sådana skulle finnas på ditt ISK-konto (3 kap. 19 § 2-3 st. IL och 8 § IskL). Däremot är du skattskyldig med 30 % för kapitalinkomster på delägarrätter (utdelningar) som begränsat skattskyldig (5 § KupoL) trots att dessa inte tas upp i 3 kap. 18 § IL. Det framgår av 4 § KupoL vilken är en speciallag och som därför äger företräde framför IL enligt principen om lex specialis - lex generalis (speciallag går före vanlig lag). Huruvida den ifrågavarande banken eventuellt har egna regler för innehav av ISK-konton vid fysiska personers bosättning utomlands vet jag ingenting om. Men av det ovan anförda kan det enligt min mening konstateras att ett ISK-konto vid en utlandsflytt delvis bara skulle få karaktären av ett vanligt depåkonto genom den beskattning som då skulle ske på kapitalinkomsterna (utdelningarna), vilket ju inte är fallet normalt sett på ett ISK-konto. Hur man formellt betecknar ett ISK-konto som delvis har ändrat karaktär låter jag dock vara osagt. Men oaktat detta är min bedömning att du egentligen inte behöver (hade behövt) avsluta ditt ISK-konto. En avyttring av samtliga delägarrätter, vilket är ett lagstadgat krav för att kunna avsluta kontot (27 § IskL), utlöser bara onödiga transaktionskostnader i form av courtageavgifter vilka trots allt kan uppgå till inte helt obetydliga summor vid större säljposter. Beskattningen för dig som begränsat skattskyldig vid förvärv av svenska och utländska aktier samt svenska och utländska fondandelar via ett vanligt depåkonto hos en svensk bank, vad gäller?Du skriver ovan "Hur kommer jag att beskattas i Sverige om jag istället köper svenska aktier via en aktiedepå hos en svensk bank? Hur kommer jag att beskattas om jag köper utländska aktier via aktiedepå?" Till att börja med kommer jag att utgå ifrån att det även är en aktiedepå i en svensk bank som åsyftas i den andra frågan avseende de utländska aktierna trots att detta inte kommer till uttryck där. Och inledningsvis kan sägas att ingen beskattning kommer att ske vid de förvärven (när du de facto gör dina investeringar i diverse svenska eller utländska delägarrätter). Det utlöses således ingen skatt motsvarande konsumtionsskatten (mervärdesskatten) vid köp av värdepapper. Men jag tror mig veta att det du egentligen syftar på när du skriver "köper" är de skatterättsliga effekterna som aktualiseras vid utdelningssituationer och vid uppkomna kapitalvinster efter genomförda försäljningar av delägarrätter. Notis: De termer och uttryck som används i IL omfattar också motsvarande utländska företeelser om det inte anges att bara svenska sådana avses (2 kap. 2 § IL). Skulle det exempelvis i ett visst lagrum (en lagparagraf) stå "delägarrätter och andelar i svenska handelsbolag" innebär det följaktligen att såväl svenska som utländska delägarrätter omfattas av den aktuella bestämmelsen men inte motsvarande utländska handelsbolag.Svenska delägarrätter - Av den så kallade tioårsregeln följer att kapitalvinster vid avyttring av delägarrätter ska beskattas i Sverige om överlåtaren (du) under avyttringsåret eller vid något tillfälle under de tio kalenderåren före avyttringsåret varit bosatt i Sverige (3 kap. 19 § IL). Givet den information som ges i din ärendebeskrivning behöver du således avvakta ytterligare några år innan en försäljning av dina aktier skulle bli skattefri på ett vanligt depåkonto. Andelar i investeringsfonder (värdepappersfonder) är dock undantagna tioårsregeln (3 kap. 19 § 2 st. IL). I fråga om löpande avkastning (utdelningar) på dina svenska delägarrätter träffas dessa av kupongskatt om 30 % (5 § KupoL) under förutsättning att du är en utdelningsberättigad begränsat skattskyldig fysisk person (4 § 1 st. KupoL). Med utdelningsberättigad avses här den som har rätt att ta emot utdelning för egen del vid utdelningstillfället (2 § 9 st. KupoL), vilket det naturligtvis är underförstått att du så skulle vara. Notera att eventuell löpande avkastning (utdelningar) på dina fondandelar också kommer att träffas av kupongskatt (1 § 2 st. KupoL). Det förtjänas även i sammanhanget att påpeka att kupongskatten är en definitiv källskatt, vilket innebär att du inte behöver deklarera inkomsten i Sverige. Kupongskatten innehålls således av det utbetalande bolaget varför den är relativt enkel att uppbära för staten. Utländska delägarrätter - Den ovan nämnda utflyttningsregeln (tioårsregeln) omfattar bara delägarrätter som getts ut av utländska företag i den mån de förvärvats under den tid den skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige (3 kap. 19 § 3 st. IL). Av det föregående kan alltså utläsas att alla de icke-svenska delägarrätter (typiskt sett utländska aktier) som du i närtid eventuellt ämnar köpa på plats i Hong Kong via ditt svenska depåkonto när som helst kan avyttras utan att någon kapitalvinstskatt blir aktuell. Annorlunda uttryckt: Dessa kan säljas skattefritt. Det gäller även andelar i investeringsfonder (värdepappersfonder) som redan från början är skattefria genom den stadgade undantagsregeln i 3 kap. 19 § 2 st. IL. I fråga om löpande avkastning (utdelningar) på dina utländska delägarrätter träffas inte dessa av den svenska kupongskatten. Och det gäller såväl dina i Sverige registrerad utländska aktier som dina utländska fondandelar (1 § 2 st. KupoL). Däremot torde det vara rimligt att utgå ifrån att delägarrätternas skatterättsliga hemvist får betydelse för hur mycket källskatt du kommer att betala i de länder i vilka de utbetalande bolagen har sitt säte. För de här skattesatserna kan jag dock av naturliga skäl egentligen inte säga någonting särskilt av värde. I praktiken är det ganska sällsynt att tioårsregeln enligt ovan tillämpas på grund av de många till dags dato ingångna svenska dubbelbeskattningsavtal som ofta sätter bestämmelsen ur spel. Men då Sverige saknar ett dubbelbeskattningsavtal med just Hong Kong valde jag att ingående redogöra för den ifrågavarande regeln eftersom denna således får stor påverkanseffekt på dig. För att knyta an till din sista fråga - Vid utebliven beskattning i Sverige, vad händer då inkomstskatterättsligt i Hong Kong? Och föreligger det någon ömsesidig informationsplikt i skattehänseende mellan de båda länderna?Hur det inkomstskatterättsliga regelverket ser ut i Hong Kong är för mig i mångt och mycket omöjligt att ingående redogöra för. Jag skulle inte ens våga ge mig på detta i någon sorts översiktlig form. Men jag kan däremot med säkerhet upplysa dig om att det i brist på ett tillämpligt dubbelbeskattningsavtal i vart fall existerar ett informationsavtal mellan de båda länderna och som sedan 2014 är inkorporerat såsom gällande svensk rätt. Notis: Nedan artikelhänvisningar utgör hänvisningar till några relevanta bestämmelser i det aktuella informationsavtalet. Den automatiska kopplingen för artiklarna fungerar emellertid inte i sin helhet genom att direktlänka till de specifika reglerna i lagtexten (informationsavtalet), vilket jag likaledes beklagar. Dessa får alltså sökas upp på egen hand, vilket å andra sidan inte på något sätt är en särskilt invecklad procedur. Den ömsesidiga information som de avtalsslutande staterna har förbundit sig att under vissa givna förutsättningar (artikel 5 och 6) delge varandra inkluderar bland annat just skatter avseende löpande avkastning på delägarrätter samt kapitalvinstskatter (artikel 3). Det troliga är därför att du för de fall du inte blir beskattad för vissa inkomster i Sverige förmodligen kommer att beskattas i Hong Kong. Svaren på exat hur detta går till och vilka eventuella avdrags- eller avräkningsmetoder som finns måste sökas i den inhemska lagstiftningen i Hong Kong. Och ja, på begäran från den lokala skattemyndigheten i Hong Kong kan alltså Sverige genom Skatteverkets försorg vara skyldig att lämna ut specifika skatterättsliga upplysningar om dig i enlighet med det nu gällande informationsavtalet. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se. Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme. Vänligen,

Måste en finsk avyttrad skogsfastighet tas upp för beskattning i Sverige?

2020-03-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej !Ärvde en skogsfastighet av mina föräldrar för många år redan. Har betalat samt deklarerat den i Finland. Har nu sålt den samt betalat reavinstskatt i Finland.Skall det tas upp i deklarationen ?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar din fråga enligt följande. En skogsfastighet, vilken du äger till fullo, har avyttrats i Finland. En kapitalvinst hänförlig till försäljningen uppstod och denna är numera också beskattad i Finland. Du undrar därför om kapitalvinsten även måste tas upp i Sverige. Du uppger förvisso inte var någonstans du faktiskt stadigvarande bor, men jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att du har din skatterättsliga hemvist här i Sverige. Det mesta i din ärendebeskrivning tyder i vart fall på att det förhåller sig på det viset. Tillämplig lagstiftning är inkomstskattelagen (IL), avräkningslagen (AvrL) och det nordiska dubbelbeskattningsavtalet som är införlivat i den inhemska rätten genom lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. AllmäntInledningsvis kan konstateras att en fysisk person som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL) för alla sina inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Den grundläggande principen är således att en i Sverige bosatt fysisk person enligt den så kallade svenska interna internationella skatterätten beskattas på ett identiskt sätt för sina utländska inkomster som för sina svenska motsvarigheter. Kapitalvinster tas av en fysisk person upp i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL) för vilken denne får betala statlig inkomstskatt med 30 % (1 kap. 3 § 1 st. 2 p. IL). För vinster vid avyttring av fastigheter gäller dock i praktiken andra skattesatser även om det totala överskottet i inkomstslaget kapital fortfarande beskattas med 30 % statlig inkomstskatt. Det nu sagda kommer jag att återkomma till längre fram. För att lindra och i förekommande fall helt undanröja internationell dubbelbeskattning har Sverige träffat dubbelbeskattningsavtal med flertalet olika länder i vilka Sverige folkrättsligt gentemot de andra staterna har förpliktat sig att följa. Ett sådant exempel är just det nordiska avtalet i vilken en relativt enhetlig nordisk dubbelbeskattningsavtalsrätt har skapats. Syftet har bland annat varit att genom avtalet kunna fastställa hemviststat och fördela rätten att beskatta den skattskyldiges (dina) inkomster mellan de avtalsslutande parterna (med andra ord de nordiska länderna). Skattskyldiga personer (fysiska och juridiska) liksom myndigheter och domstolar är alltså rättsligt bundna av avtalet. Och det är följaktligen det nordiska avtalet jämte IL och i viss mån AvrL som äger relevans för ditt ärende. För att knyta an till din faktiska fråga - Ska den finska fastighetsförsäljningen tas upp i Sverige?Ett förtydligande. Nedan angivna artiklar utgör hänvisningar till bestämmelser i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet (fortsättningsvis bara benämnt avtalet). Notera också att den automatiska kopplingen för artiklarna inte fungerar i sin helhet genom att direktlänka till de specifika reglerna i lagtexten (avtalet), vilket jag likaledes beklagar. Dessa får alltså sökas upp på egen hand, vilket å andra sidan inte på något sätt är en särskilt invecklad procedur. Det korta svaret på din fråga lyder: Ja, en notis om fastighetsförsäljningen ska föras in i deklarationen. Du kan redan i år begära avräkning för den finska kapitalvinstskatten ("reavinstskatten") kopplad till den avyttrade fastigheten under förutsättning att du har redovisat inkomsten i årets finska deklaration. Annars måste du vänta ytterligare ett år. Var finner jag då stöd för det ovan anförda? Till att börja med föreskriver det aktuella avtalet att en fastighet ska beskattas där den är belägen. Annorlunda uttryckt: Du som har hemvist i Sverige och gör en kapitalvinst i samband med en försäljning av fast egendom som äger rum i Finland får beskattas där (artikel 6.1). Hur den finska beskattningen i detalj är konstruerad är för mig ovisst, men skatt kommer att tas ut på den framräknade kapitalvinsten i enlighet med gällande finsk inkomstskatterätt. I Sverige är du som sagt obegränsat skattskyldig och därför enligt huvudregeln tvungen att betala skatt på samtliga inkomster oavsett varifrån dessa kommer (3 kap. 8 § IL). Men avtalet medger dig rätt till avräkning i Sverige motsvarande den erlagda finska kapitalvinstskatten (artikel 25.6), vilket även framgår av AvrL som närmare reglerar hur detta ska gå till. Avräkningsrätten som följer av avtalet kommer också till uttryck och stadgas i den nyss nämnda lagstiftningen (2 kap. 8 § 1 st. 2 p. AvrL). Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter är skattepliktiga med 22/30, vilket i praktiken innebär en skatt på 22 % (22/30 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital) = 0,22 = 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL). Kapitalvinster på näringsfastigheter beskattas hårdare och tas upp till 9/10, vilket därmed leder till en skatt på 27 % (9/10 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital) = 0,27 = 27 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL).Du skriver ovan att det handlar om en skogsfastighet. Huruvida detta är att betrakta som en privatbostadsfastighet (2 kap. 13 § IL) eller en näringsfastighet (2 kap. 14-15 §§ IL) låter jag vara osagt. Min gissning är dock att det blir den senare som aktualiseras här. Detta får nämligen tillsammans med storleken på den finska kapitalvinstskatten betydelse för om du eventuellt behöver erlägga viss mellanskillnad (ytterligare skatt) i Sverige. Mycket förenklat kan följande anföras genom ett fiktivt exempel. Om det rör sig om en näringsfastighet och den finska skattesatsen på kapitalvinster är 25 % kommer du i Sverige att vara tvungen att skjuta till ett belopp motsvarande 2 % enligt avräkningsmetoden eftersom den svenska kapitalvinstskatten på näringsfastigheter är 27 %. Observera dock att om den utländska skatten skulle överstiga den svenska medges inte avräkning för mer än den svenska skatten. I en sådan situation får du alltså ingen återbäring i Sverige. SAMMANFATTNINGSammantaget blir min bedömning att du måste ta upp den avyttrade finska skogsfastigheten i Sverige. Avräkning tillåts enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet och denna ska genomföras på basis av relevanta bestämmelser i såväl avtalet som AvrL. Vilken typ av fastighet som såldes behöver fastställas och de finska skattesatserna måste mycket noggrant studeras för att beräkningen enligt ovan ska bli korrekt. Givet av vad som framgår av ditt inskickade ärende misstänker jag dock att du till dags dato själv besitter viss kunskap om den finska inkomstskatteregleringen. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag enklast på jacob.bjornberg@lawline.se.Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme. Vänligen,

Beskattning av pension från utlandet

2020-03-09 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min sambo är född i USA och har arbetat där i många år innan hon vid drygt 35 års ålder flyttat till Sverige och fått dubbelt medborgarskap (svensk medborgare). Nu många år senare så får hon pension från både USA och svensk ålderspension. Hennes pension är i form av Social Security-utbetalning från USA. Hon vet inte om pensionen från USA redan är beskattad där. Hennes fundering är om pensionspengarna från USA också skall beskattas i Sverige och när detta måste göras? Skall hon kryssa i rutan om att hon får inkomst från utlandet som finns på den förenklade självdeklarationen. Hon har missat att göra det för tidigare år. Kan hon nu bli återbetalnings skyldig av skatt för dessa år på pensionen från USA?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån omständigheterna som du anger är min bedömning att denna inkomst endast är beskattningsbar i USA och inte i Sverige. Ni behöver däremot ange att ni får inkomst från utlandet men om ni missat göra detta ska det inte innebära att ni blir återbetalningsskyldiga eftersom Sverige inte har beskattningsrätten för denna inkomst. Jag kommer nedan att redogöra djupare för vad som gäller för denna typ av pension samt redogöra vad jag grundar min bedömning på.Frågor gällande skatt i Sverige regleras i Inkomstskattelagen (IL)Frågor gällande dubbelbeskattning mellan Sverige och USA regleras genom ett särskilt skatteavtal, lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (1994:1617) (DBA).Skattskyldighet i Sverige och i USAI Sverige tillämpas hemvistprincipen vilken innebär att i den stat där personen är skatterättsligt bosatt beskattas all inkomst som personen har inom eller utom denna stat. Med skatterättsligt bosatt, eller obegränsat skattskyldig, menas en person som är bosatt i Sverige, som stadigvarande vistas i Sverige eller som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här, 3 kap. 3 § IL.I USA tillämpas nationalitetsprincipen vilken innebär att amerikanska medborgare beskattas oavsett var de uppehåller sig och oavsett varifrån deras inkomster härrör, däremot tillämpas endast denna princip på de federala inkomstskatterna. På socialförsäkringsområdet tillämpas iställetkällstatsprincipen vilken innebär att den stat som inkomsten härrör från beskattar inkomsten i fråga oavsett var den skattskyldige är skatterättsligt bosatt. Dessa principer kan oftast krocka med varandra i samband med att två olika länder tillämpar olika principer. För att undvika komplikationer och dubbelbeskattning har Sverige och USA kommit överens om ett särskilt skatteavtal, dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (1994:1617) (DBA). Hur beskattas Social Security-pension?En Social Security-pension är en typ av pension som är sammankopplad till socialförsäkringslagstiftningen och som dessutom härrör från USA, och i detta fall tillämpas källstatsprincipen. Denna pension ska därför beskattas endast i ursprungslandet även om personen i fråga bor i Sverige, Art 19.2 DBA. Detta innebär rent praktiskt att en person som bor i Sverige inte ska beskattas av Sverige, utan endast av USA men däremot ska detta tas upp i den svenska inkomstdeklarationen och dras av med motsvarande belopp. Alltså innebär det att en Social Security-pension är helt avdragsgill i Sverige men ska ändå deklareras, om det däremot hade varit en annan typ av pension som inte är hänförlig till socialförsäkring eller liknande hade denna pension istället beskattats endast i Sverige, Art 19.1 DBA.Sammanfattning och rådUtifrån omständigheterna som du har angett har din Sambo som är Amerikansk medborgare, jobbat i USA i många år och har blivit berättigad en Social Security-pension. Pensionen är en inkomst som härrör från socialförsäkringsområdet och därmed tillämpas källstatsprincipen enligt Art. 19.2 DBA. Vid denna typ av pension spelar det inte någon roll vilket medborgarskap som personen i fråga har, utan en Social Security-pension ska beskattas enligt USA:s skatteregler. Dessutom får Sverige inte heller avräkna den skatten, utan det är USA som ska undanröja eventuell dubbelbeskattning Art. 23.3 DBA. I den förenklade deklarationen bör din sambo kryssa i att hon tar emot en inkomst från utlandet, även om inkomsten inte ska beskattas i Sverige. Frågan om din Sambo blir återbetalningsskyldig är osannolik då Sverige inte har beskattningsrätten till inkomsten. Mitt råd till er är att kontakta Skatteverket och förklara situationen för att undvika eventuella problem i framtiden. Om något är oklart eller om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till mig på Arian.Shadmehr@Lawline.se.Jag hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Betala skatt på fastighet i Rumänien?

2020-02-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har dubbel medborgarskap (från Sverige och Rumänien). Jag (tillsammans med min syster, 50%-50%) äger ett hus i Rumänien som vi hyr ut. Min mamma som bor i Rumänien får alla hyresintäkter och betalar skatt för det där (hon har fullmakt från oss, för att göra vad hon vill med huset, fast jag och min syster är ägare). Behöver jag deklarera någonting till Skatteverket i Sverige? (med tanke på att jag själv får INGA pengar från hyresintäkterna, och min mamma betalar skatt för det i Rumänien).Tack.
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar regler som återfinns dels i inkomstskattelagen, dels i avtalslagen, dels i förordningen om dubbbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien.Enligt 1 kap. 3 § inkomstskattelagen ska du som fysisk person endast betala:1) kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet (skatt på förvärvsinkomster),2) statlig inkomstskatt på inkomstslaget kapital (skatt på kapitalinkomster), och3) statlig inkomstskatt på avsättning till expansionsfond (expansionsfondsskatt).Du kan alltså bara bli beskattad på sådana inkomster som du har fått. Om du inte har fått några inkomster från fastigheten, kan du möjligtvis inte bli beskattad på dem.Nu vet jag inte exakt hur fullmakten mellan dig och din mamma ser ut, men enligt 10 § avtalslagen är du som fullmaktsgivare omedelbart bunden till de avtal som fullmaktstagaren (din mamma) upprättar i ditt namn. Om ni har avtalat om att din mamma ska alla hyresintäkter, är det alltså det som gäller.Vidare har Sverige ett skatteavtal med Rumänien för att personer med skatterättsliga kopplingar till båda länder ska undvika att bli dubbelbeskattade i båda länderna, då dubbelbeskattning inte är tillåtet. Om du, din syster eller din mamma blir beskattad på dessa hyresintäker i Rumänien och ni också är obegränsat skattskyldiga i Sverige (se 3 kap. 3 § inkomstskattelagen för definition) ska eventuell rumänsk skatt räknas av mot den svenska skatten i deklarationen (Art. 25 i förordningen om dubbbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien). Eftersom varken du eller din syster får några hyresintäkter från fastigheten, skulle jag dock inte tro att detta skulle bli tillämpligt för er.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,