Vilket inkomstslag beskattas jag i som begränsat skattskyldig gällande uthyrning av bostad?

Hej ! Är sedan 1996 bosatt och verksam på Jersey ( Storbritanien ) och är begränsat skattskyldig i Sverige. Äger sedan många år en sommarstuga på Tjörn ( X ). Köpte grannfastigheten Y tillsammans med min hustru för några år sedan. Den är en permanentbostad och vi hyr nu ut den till en familj. Trodde att jag skulle deklarera detta i mitt nuvarande hemland och betala skatt på vinsten av hyra. Har nu blivit varse att så kanske inte är fallet utan jag kanske skall deklarera i Sverige och betala skatt på överskottet ( SINK ? ). Jag har nu pension inkomster från Sverige som jag betalar skatt ( SINK ). Vet också inte om denna fastighet räknas som privatbostad då vi inte har bott i denna och hur i så fall man redovisar deklarerar denna med avdragsgilla kostnader ( Slamsugning,soptömning, försäkring, fastighetsavgift m.m ) Tacksam för rådgivning

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den gäller en permanentbostad som hyrs ut till en familj och om det föreligger någon skattskyldighet för inkomsterna av denna i Sverige samt om den räknas som en privatbostad. Om det räknas som en privatbostad undrar du hur man deklarerar avdragsgilla kostnader för denna. Du skriver att det är en permanentbostad som ni hyr ut, men ni har inte själv bott i denna. Vidare skriver du att du är begränsat skattskyldig i Sverige och att du får pensionsinkomster i Sverige som du betalar skatt i Sverige för.

Jag kommer att gå igenom detta så tydligt jag kan här nedanför.


Privatbostad

Först och främst vill jag förtydliga att det finns tre inkomstslag som en fysisk person kan beskattas i; Tjänst, kapital och näringsverksamhet.

Den inkomst du beskriver (intäkterna av hyra) för huset är en kapitalinkomst. Begränsade skatteskyldiga är skyldig att betala skatt på kapitalinkomst för löpande inkomster av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt i Sverige. Detta framkommer av 3 kap 18 § p 9 Inkomstskattelagen (IL).

Definitionen av privatbostadsrätt återfinns i 2 kap 18 §§ IL samt för privatbostadsfastighet 2 kap 13 § IL.

Skillnaden mellan dessa är att en privatbostadsätt avses en andel i ett privatbostadsföretag och med privatbostadsfastighet avses en privatbostad som ex. småhus med mark som utgör småhusenhet. Enligt 2:8 IL anses en privatbostad utgöra ett småhus som av ägaren eller närstående till ägaren till större del används permanent boende. Som närstående räknas föräldrar, far- och morföräldrar, make, registrerad partner, barn, barns make, syskon, syskons make och syskonbarn. Om inte dessa krav uppfylls räknas det som en näringsfastighet.

Du skriver att ni hyrt ut till en familj men att ni inte har bott där själv. Jag utgår från att det inte är någon närstående till er som ni hyr ut till, varför huset betraktas som en näringsfastighet. Om bostaden betraktas som en näringsfastighet medför det att uthyrningen redovisas och beskattas på samma sätt som en näringsverksamhet, dvs att du anses vara obegränsat skattskyldig. Det framgår av 3 kap 3 § p 1 IL vilken hänvisar till 3 kap 7 § IL.


SINK

SINK däremot, behandlar inkomstskatt för utomlands bosatta. Dvs. om du bor utomlands men arbetar i Sverige så betalar du normalt skatt i Sverige för inkomsten från arbetet, det gäller även pension. Eftersom du hänvisar till SINK så antar jag att du beskattas enligt denna. SINK har således ingenting med den uthyrda bostaden att göra eftersom det rör sig om olika inkomstslag. SINK behandlar inkomstslaget tjänst medan huset berör inkomstslaget näringsverksamhet.


Deklaration

Vad gäller deklarationen måste jag hänvisa dig vidare att kontakta Skatteverket för att få reda på hur du ska redovisa detta i deklarationen samt vilka kostnader som är avdragsgilla.


Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis kan sägas att intäkterna från huset beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet om det inte är så att huset hyrs ut till en närstående. I sådana fall beskattas intäkterna i inkomstslaget kapital. Jag utgår från att huset inte hyrs ut till en närstående vilket medför att huset inte utgör privatbostad vilket får konsekvensen att det räknas som en näringsfastighet (och näringsverksamhet). I sin tur innebär det att du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige eftersom du då måste betala skatt på din näringsverksamhet.

SINK är således inte tillämplig.

Vad gäller deklarationen och hur du ska gå tillväga för att redovisa detta i deklarationen hänvisar jag dig till Skatteverket. De kan även berätta för dig vilka kostnader som är avdragsgilla.

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000