Skattskyldighet vid arbete utomlands hos svensk arbetsgivare.

Hej om jag är skriven på heltid i Portugal men har kvar mitt jobb i Sverige jobbar som transportledare så behöver bara dator och telefon. Kan man ta ut lönen i Portugal utan att beskattas i Sverige. Eller kan jag vara skriven även i Sverige och betala skatt där och ha kvar mina svenska konton, utan att det blir problem i Portugal. Om jag avslutar allt i Sverige kan min arbetsgivare anställa mig i Portugal utan att få problem i Sverige? Men ni kanske har något bra förslag. Tack på förhand. 

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Din fråga aktualiserar inkomstskattelagen som förkortas IL.


Förutsättning för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige:

Enligt 3 kap. 3 § IL är en person obegränsat skattskyldig i Sverige om personen antingen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har tillräcklig väsentlig anknytning till Sverige. De omständigheter som bedöms ifall en person har väsentlig anknytning till Sverige regleras i 3 kap. 7 § IL omständigheter som kan vara av betydelse är om skattskyldig är varaktigt bosatt på utländsk ort eller bara tillfälligt bosatt där, om skattskyldige har bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige, om skattskyldig har familj i Sverige dvs make eller maka eller barn i Sverige eller bedriver någon form av näringsverksamhet i Sverige.

Konsekvensen av att vara obegränsat skattskyldig är enligt 3 kap. 8 § IL att skattskyldige kommer att få betala skatt på alla sina inkomster från Sverige och från utlandet.

Det är svårt för mig att svara på om du kommer att vara obegränsat skattskyldig i din situation då det är en helhetsbedömning som görs utifrån samtliga omständigheter i fallet.


Om du är fortsatt skriven i Sverige anses du vara obegränsat skattskyldig om inte din arbetsgivare har sänt ut dig för att arbeta i Portugal :


Om du är skriven i Sverige anses du vara bosatt i Sverige enligt 3 kap 3 § IL och därmed måste du betala svensk skatt. Men det finns undantag i 3 kap. 9 § IL regleras 6-månaders regeln som innebär att skattskyldig som är utsänd av sin arbetsgivare för att arbeta utomlands i mer än 6 månader är befriad från att betala skatt i Sverige på inkomsten som intjänats utomlands, detta gäller dock endast inkomst som förvärvats genom anställningen och att inkomsten är ifrån ett och samma land.


Sverige har inget skatteavtal med Portugal:

Detta innebär att både Sverige och Portugal kommer att utgå ifrån sina lagar när en inkomst beskattas. Det kan leda till att en inkomst kan komma att dubbelbeskattas det vill säga både Sverige och Portugal.


Utländsk skatt kan avräknas enligt avräkningslagen:

Om en person är skattskyldig i två länder och det inte finns ett skatteavtal som reglerar situationen om vilket land som har rätt att beskatta inkomsten så uppkommer dubbelbeskattning. För att lösa denna problematik finns Avräkningslagen som förkortas AvrL.  2 kap. 8 § AvrL  reglerar vilket belopp som du får göra avräkning på men begräsning för spärrbeloppet som regleras i 2 kap. 9 § AvrL.


Min rekommendation till dig:

Min rekommendation till dig är att ta kontakt med Skatteverket både i Sverige och i Portugal om du beslutar dig för att flytta till Portugal och arbeta kvar som transportledare. De kan göra en närmare bedömning utifrån din situation för att se vilket alternativ som blir lämpligast för dig om du kan få skatten undantagen enligt 6-månadersregeln, eller om du ska avräkna den utländska skatten enligt AvrL eller om du ens kommer att vara obegränsat skattskyldig i Sverige.


Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline.

Sebastian PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”