Mervärdesskatt vid utbildning

2019-07-31 i Moms
FRÅGA |Hej! Jag har förstått att som privat konsument så betalar man givetvis moms för i princip allt man köper. Jag har läst att man inte behöver betala moms på vissa varor och tjänster som t.ex. sjukvård och tandvård, och även vad gäller viss utbildning inom universitet har jag förstått att man inte heller behöver betala moms. Nu till min fråga. Om jag studerar en uppdragsutbildning på ett privat universitet via min arbetsgivare där jag själv står för utbildningens kostnad, är jag då skyldig att betala moms om det i avtalet t.ex. står att priset är 202.000 exklusive moms? Tack på förhand, ditt arbete uppskattas
Fredrik Lindén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som är väsentligt att understryka beträffande moms vid utbildning är att undantag från moms vid utbildning främst gäller utbildningsverksamhet bedriven av det allmänna, d.v.s. stat kommun eller landsting. Momsfrihet vid utbildning gäller alltså för utbildning som bedrivs av det allmänna skolväsendet, men också vissa underentreprenörer till det allmänna skolväsendet. Som momsfri utbildning räknas högskoleutbildning som anordnas av staten, kommun eller landsting eller av erkänd utbildningsanordnare. Utbildningen ska vara anordnad så att det klart framgår att utbildningen företas i det allmännas regi eller med det allmännas stöd för att undantag ska kunna medges från skatteplikt. Av det allmänna erkänd utbildnings­anordnare är någon som med det allmännas stöd genom lag, författning eller tillstånd anordnar sådan utbildning där det klart framgår att den är ett led i det allmännas utbildningsinsatser (prop. 1996/97:10 s. 49). Alltså t.ex. friskolor.S.k. uppdragsutbildning är typiskt sett momspliktig. Det finns dock ett undantag. För att uppdragsutbildningen ska vara momsbefriad krävs att utbildningen som tillhandahålls ingår i en av uppdragsgivaren, d.v.s. din arbetsgivare, bedriven egen utbildning som är undantagen från skatteplikt, och alltså närmare bestämt momsbefriad enligt 3 kap. 8 1 st. § mervärdesskattelagen (ML) (3 kap. 8 § 3 st. ML). Om din arbetsgivare däremot inte bedriver sådan utbildning att den kan anses bedrivas i det allmännas regi så att den därmed är momsbefriad, eller om utbildningen du ska delta i inte ingår i en sådan av din arbetsgivare bedriven utbildning är utbildningen på det privata universitetet som du pratar om skattepliktig. I sådant fall måste det privata universitet alltså betala moms för utbildningen som tillhandahålls. Vid momspliktig uppdragsutbildning utgår moms med 25 %, d.v.s. 50,5 tkr i det aktuella fallet.Hoppas att du fick svar på din fråga, och återkom gärna om fler frågor uppstår.

Innebär (+ moms) exkl. moms och räknas sedan momsen som ingående moms?

2019-02-09 i Moms
FRÅGA |Hej! En fråga: "Hyra för kontoret betalas, 18000kr +moms". Innebär (+moms) exkl.moms, att jag lägger till 4500kr på hyran? Och sedan räknas momsen som ingående moms?Tack på förhand!
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt i det du själv skriver. Även jag tolkar "18 000 kr + moms" som "18 000 kr exkl. moms". För hyra av kontor tas skatten ut med 25 % och momsen blir därför 4 500 kr som du lägger till på hyran. Totalt 22 500 kr (Momslagen 7 kap. 1 §). Momsen på 4 500 kr räknas som ingående moms och det är den moms du som företagare har rätt att göra avdrag för och få tillbaka. Den ingående momsen blir alltså ingen kostnad för dig som företagare (Momslagen 8 kap. 3 §). Sammanfattningsvis: Ja, "+ moms" innebär att du lägger till 4 500 kr moms på hyran och sedan räknas momsen som ingående moms.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga. Mer information om vad som gäller om moms när du som har företag köper in varor och tjänster till din verksamhet kan du hitta på Skatteverkets hemsida. Med vänliga hälsningar

Varför moms tillkommer på fakturor till näringsidkare

2018-10-07 i Moms
FRÅGA |Jag ska köpa en tjänst ifrån en ideell förening. När jag ville ha faktura till min arbetsgivare tillkom moms, vilket det inte gjorde om jag betalade som privatperson. Är det olika momsregler beroende på vem som handlar?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Moms, eller mervärdesskatten, är en skatt på konsumtion, som gäller för köpta varor och tjänster. Reglerna för moms finns i bland annat medvärdesskattelagen och i diverse olika EU-direktiv. Man kan se på momsen som en trappa, där första steget är t.ex. en råvaruframställare och på toppen finns slutkonsument, den som slutligen köper varan för sin konsumtion.När företag handlar med varandra bokför de utgående och ingående moms beroende på om företaget är köpare eller säljare.Företag får sedan i varje led (från t.ex. råvaruframställare till slutkonsument) göra avdrag i deklarationen för den moms som de påförts av närmast föregående led.I varje led i produktionskedjan betalas bara in den moms som motsvarar det egna mervärdet. Förenklat kan man säga att det är mellanskillnaden mellan den utgående och den ingående momsen som företagen sedan betalar till staten. Men det är summan av den till staten betalda momsen från olika led som slutligen blir den momsen som slutkonsument fått betala. Momsen belastar alltså inte de skatteskyldiga företagen utan bara slutkonsumenten. Det innebär att det är skillnad på att i vilken egenskap man handlar, om man handlar som ett företag i produktionskedjan eller som slutkunden.Du kan läsa mer om systematiken i moms på Skatteverkets hemsida här.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man skriva + moms i stället för exklusive moms?

2018-03-16 i Moms
FRÅGA |kan man skriva + moms i stället för exkl moms
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 11 kap. 8 § p. 8 mervärdesskattelagen framgår det, att enhetspriset ska anges exklusive skatt. Fastän det inte finns något uttryckligt förbud mot "+", får det anses att det i faktura ska anges ett pris "exklusive" alternativt "inklusive" skatt.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Momsskyldighet

2019-07-03 i Moms
FRÅGA |Hej!Vi har fakturerat en förening som inte är momsskyldig. De har inte betalat momsen till oss, så nu vill vi ha den av dem. Vi har ju betalt moms. Det är skickat till Kronofogden, om de inte betalar ska vi gå vidare.Vi har alla underlag som står på fakturan till dem.MVH
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, som jag om jag förstår dig rätt mellan raderna handlar om huruvida föreningen är skyldig att betala moms trots att den inte själv är momspliktig.Liksom privatpersoner är också ej momspliktiga föreningar skyldiga att betala moms vid köp av varor och tjänster från momspliktiga företag, föreningar med mera.Om jag missförstått din fråga, ska jag be dig att skicka in en ny fråga till oss på Lawline.Vänligen,

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

2019-01-31 i Moms
FRÅGA |Hejsan. Stämmer det att om jag (företagare) felaktigt angett ett belopp som moms på en faktura, ändå måste betala in detta till staten trots att det egentligen inte skulle ha varit moms? Tycker det låter konstigt. Tack på förhand.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du på en faktura felaktigt har debiterat ett belopp som mervärdesskatt (moms). I sådant fall blir du som huvudregel betalningsskyldig för beloppet trots att det är fel eller inte utgör mervärdesskatt enligt lagen (se 1 kap. 1 § 3 st. och 1 kap. 2 e § mervärdesskattelagen). Detta gäller även om exempelvis Sverige inte ens är beskattningsland för transaktionen (jfr Stadeco-målet C-566/07 p. 27 och 33).Det finns dock sätt att lösa detta på. Om kunden ännu inte har betalat den felaktiga fakturan är mitt råd att du kontaktar kunden så att ni kan makulera fakturan och skapa en ny där alla uppgifter är korrekta. Annars kan du utfärda en kreditnota ("omvänd faktura") för att ändra betalningsskyldigheten. Du kan läsa mer om detta här på Skatteverkets hemsida.Hoppas du fick svar på frågan! Återkom gärna om du har följdfrågor eller någon annan fundering.Med vänliga hälsningar,

Är en avgift automatiskt momsbefriad, oavsett avgift?

2018-10-06 i Moms
FRÅGA |Hej.Är en avgift automatiskt momsbefriad, oavsett avgift? T.ex. En avbokningsavgift eller en bokningsavgift för bokad tjänst. O.s.v.Mvh
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga kan jag inte avgöra vilken typ av avbokningsavgift eller bokningsavgift det rör sig om. Jag kan därför inte avgöra huruvida det är momspliktigt eller ej. I mitt svar har jag istället valt att allmänt gå igenom vad som är momsfritt respektive momspliktigt. Omsättningen av nästan alla tjänster är momspliktig (3 kap 1 § Mervärdesskattelagen, ML). Det finns vissa undantag som räknas upp i 3 kap ML som exempelvis sjukvård, tandvård, social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet mfl (se här). Allt annat är som huvudregel momspliktigt.Skatteplikten och undantagen avser själva omsättningen, importen respektive förvärvet och inte tjänsten som sådan. Med omsättning av tjänst förstås att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon (se 2 kap 1 § 3 st ML). Om du har ytterligare frågor är du också välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04Vänligen

Tjänar ett aktiebolag på att hyresvärden väljer att bli frivilligt skattskyldig för moms?

2017-04-13 i Moms
FRÅGA |Hej.Jag är anställd i ett litet AB, som hyr kontorlokal av en bostadsrättsförening.Idag utgår ingen moms på hyran. Jag har hört talas om frivillig skattskyldighet för föreningen. Skulle det vara en fördel för företaget att betala moms på hyran, eller blir det till fördel, endast för föreningen, som hyr ut? Vänliga hälsningar
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Sammanfattande svar:Huruvida det är en fördel att betala moms eller inte beror helt enkelt på om man kan nyttja avdragsrätten. Rent generellt, om hyresvärden enbart har er som hyresgäst så skulle både hyresvärden och ni som aktiebolag tjäna på frivillig momsskyldighet. Jag visar med några enkla räkneexempel nedan vad effekterna blir.UTREDNING:En förening som hyr ut fastigheter är inte skattskyldiga när det gäller moms. Det beror på att man helt enkelt från lagstiftarens sida valt att inte belägga vanliga hyresbostäder med moms eftersom det skulle öka alla boendes hyreskostnader oerhört mycket. Därför finns en frivillig skattskyldighet. Eftersom en hyresvärd oftast inte är frivilligt skattskyldig så har de heller inte rätt att dra av moms på tjänster de själva köper. Beräkningar:Om hyresvärden inte är skattskyldig för moms:En hyresvärd som exempelvis köper in en extern vaktmästare och en städare för 1000 kr i månaden får alltså med moms betala 1 250 kr. (Vi förenklar lite här så strunta i eventuellt ROT och RUT osv).Hyresvärdens övriga kostnader är 900 kr samtidigt som han vill ha vinst på 100 kr. Hyresvärden kommer därför ta ut en hyra på 2 250 kr från er utan moms.Bolaget behöver alltså betala 2250 kr i hyra och någon moms för aktiebolaget att dra av finns inte. Om vi säger att bolaget under tiden producerar tjänster som säljs för 5000 kr så kommer bolaget alltså sälja tjänster för 5000 + 1 250 moms = totalt 6 250 kr. (För enkelhetens skull säger vi att ni är konsulter som enbart arbetar med huvudet och inte köper in några andra varor som kan ge rätt till avdrag för moms i aktiebolaget).Av dessa så har inte bolaget rätt att dra av någonting och 1 250 kr skall betalas in till skatteverket som moms. Bolaget slutar alltså med ett resultat på (5 000 - 2 250 =) 2 750 kr. Om hyresvärden är skatteskyldig för moms:Om vi istället tar ett exempel där bolaget är ett skatteskyldigt subjekt gällande moms så kommer siffran istället bli följande:Vaktmästare och städare kostar 1000 kr månaden. Totalt betalas 1 250 kr ut, men de 250 kronorna som betalas här får bolaget dra av från den momsbetalning ni gör. Hyresvärden har fortfarande övriga kostnader på 900 kr och en vinst på 100 kr.Hyresvärden kommer nu att fakturera bolaget 2000 kr + 500 kr moms. Totalt 2 500 kr. Vilket är lite mer än i förra exemplet.Bolaget gör samma arbete som innan och producerar tjänster för 5000 kr. När tjänsterna säljs så säljer bolaget tjänsterna för 6 250 kr igen. Även här blir det alltså samma moms till kund från ert aktiebolags sida. (1 250 kr)Av dessa får man dock dra av 500 kr som utgående moms eftersom man betalat det till hyresvärden.Till skatteverket ska man därför betala in resterande 750 kr. Vad blir då resultatet i bolaget om bolaget har samma pris mot kund som innan?Jo, 6 250 - 750 kr = 5 500 kr som bolaget behåller efter betalning av moms till skatteverket. Resultatet i bolaget blir därför (5 500 - 2 000 =) 3500 kr. Hur kan det blir så olika resultat?Eftersom ett bolag som hamnar i mitten av momskedjan avbryter kedjan så uppstår det ett hack där som ökar kostnaderna eftersom hyresvärden inte får dra av ingående moms. När hyresvärden inte är momspliktiga så blir inbetalningarna till skatteverket så här:250 - 0 = 250 kr Vaktmästare och städ 0 kr hyresvärd1 250 - 0 = 1 250 kr ert bolag. = 1 500 kr i moms. När även hyresvärden är momspliktig så blir inbetalningarna så här:250 - 0 = 250 kr vaktmästare och städ500 - 250 = 250 kr hyresvärd1250 - 500 = 750 kr ert bolag.= 1 250 kr i moms.Så vem tjänar egentligen på det?Som mitt enkla exempel illustrerar så tjänar både aktiebolaget och hyresvärden på att hyresvärden faktiskt är skatteskyldigt för moms. Det gör nämligen att hyresvärden får dra av sin egen moms, och därmed kan hyreskostnaderna faktiskt sjunka lite samtidigt som hyresvärden gör samma vinst som innan. Om hyreskostnaden sjunker så tjänar aktiebolaget självklart på det också, men aktiebolaget tjänar även på att bolaget får en högre ingående moms som är avdragsgill mot den utgående moms man får in när man säljer tjänster eller varor till slutkonsumenter. På sätt och vis en dubbel vinst för bolaget.En ekonomisk effekt skulle alltså kunna vara att hyran kan sänkas lite, samtidigt som aktiebolagets kostnad för hyran sjunker lite så kan alltså bolagets egna intäkter sänkas för att bibehålla samma vinst men med lägre pris mot konsument. Den som skulle förlora mycket på det är dock hyresvärden om det finns privata hyresgäster. De privata hyresgästerna skulle få en klart högre hyreskostnad och de har inte möjlighet att dra av moms på samma sätt eftersom de är "slutkonsumenter" som skall drabbas av momsen.Aktiebolag drabbas ju inte av moms på samma sätt eftersom bolaget har både ingående och utgående moms som ofta tar ut varandra. Jag hoppas att detta besvara din fråga!Med vänliga hälsningar,