Har en ideell förening rätt till avdrag för ingående moms?

2020-12-30 i Moms
FRÅGA
Jag är kassör i en momsbefriad ideell förening, men vi betalar en del moms, framför allt för filmhyror, (Vi är en filmklubb) Jag har för mig att jag någonstans läst att om vi gör en sammanställning av den moms vi betalat och revisorerna intygar det så kan man få tillbaka den momsen. Stämmer det eller är jag helt fel ute?
SVAR

Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör avdragsrätt och regleras i mervärdesskattelagen. Rätten till avdragsrätt är beroende typen av verksamhet du bedriver.

Från skatteplikt undantas bland annat tillhandahållande av ljud- och bildupptagningar (Mervärdesskattelagen 3 kap. § 11 p. 2). En grundläggande princip är att den som bedriver momsskyldig ekonomisk verksamhet har rätt att få kompensation för ingående moms. Denna avdragsrätten förutsätter att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan inköpen och momspliktiga försäljningar.

Hur rätten till avdrag ska styrkas

Vid förvärv av vara ellet tjänst från någon som är skattskyldig ska avdragsrätten styrkas genom faktura. Föreligger särskilda skäl behövs ingen faktura, detta om förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig handling (Mervärdesskattelagen 8 kap. § 17).

Vad som gäller för dig

Du har tidigare nämnt att föreningen anses vara momsbefriad. Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet, är inte heller skyldiga att deklarera & betala moms. Ni ska därför inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet (ingående moms).

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Moms (24)
2021-08-31 Inköp av produkt med företagets pengar för privatbruk?
2021-06-20 Tillkommer moms eller ingår det i köparens bud?
2021-05-14 Måste jag betala moms vid uthyrning av fastighet?
2021-01-11 Hur deklarerar man momspliktig försäljning via internet?

Alla besvarade frågor (96595)