Finns det några skatterättsliga för- eller nackdelar av att ett hus man ärver inte har några bolån?

2021-04-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag kommer i framtiden att ärva ett hus tillsammans med mina två syskon. Huset är testamenterat till mig, med förbehållet att jag köper ut mina syskon till minst taxeringsvärde. Det finns ett lån på huset som jag nu har fått frågan om jag vill hjälpa min förälder att lösa ut. Vi kommer att skriva ett skuldbrev på lånet så att det finns dokumenterat för framtida bouppteckning. Jag undrar om det finns det någon skattemässig fördel eller nackdel att lösa lånet nu, så att huset är skuldfritt när arvet faktiskt sker? Tack på förhand
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lag på din frågeställning:Inkomstskattelagen (IL).Svar:Det första jag tänker på är att om du betalar av lånet med dina tillgångar nu så ligger du ute med en summa pengar som du inte kan få att växa. Med det menar jag att om du inte betalar av skulden så kan du investera pengarna på olika sätt som gör att pengarna växer med åren. Medan om du lånar ut dem till dina föräldrar på så vis att du får tillbaka dem vid arvskiftet i framtiden, då får du ingen ränta, utan pengarna kommer inte ha vuxit när du väl får tillbaka dem. Om det inte är så att ni har avtalat om det i skuldebrevet såklart. Där måste du helt enkelt känna efter själv kring vad du hade gjort med pengarna om du inte lånat ut dem, hade du investerat dem eller "bara" låtit dem ligga kvar på ett vanligt bankkonto utan ränta. Rent skatterättsligt så kan jag inte komma på vare sig någon nackdel eller fördel om det enda som sker med huset är att bolånet betalas bort, men dina föräldrar står kvar som ägare. Utan då är skatteläget enligt min bedömning oförändrat, om du däremot skulle överta ägandet så sker givetvis skatterättsliga konsekvenser.För dina föräldrar blir det såklart billigare att leva utan att behöva betala ränta och amortering på lånet, så det kan ju ge en stor effekt på deras levnadsstandard även om den inte är skatterättslig, men jag misstänker att ni redan tänkte på allt sådant och att det är därav ni funderar på detta. Men som slutgiltigt svar, efter bedömning av inkomstskattelagens bestämmelser som helhet så finner jag inga rena skatteaspekter, som är varken för- eller nackdelar kring huruvida huset är belånat när du ärver det eller inte. Därav kan du ta ditt beslut baserat på andra för- och nackdelar du överväger. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om du har några följdfrågor så är du varmt välkommen att höra av dig på elin.englund@lawline.se!Med vänlig hälsning,

Behöver man skatta i Sverige på vinst i annat land?

2021-04-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag är bosatt i Nya Zeeland och äger ett hus här tillsammans med min sambo. Om vi i framtiden flyttar tillbaka till Sverige och behåller vårt hus i NZ och väljer att sälja huset efter några år, behöver vi då betala skatt på vinsten i Sverige? Tack på förhand
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som är bosatt i Sverige är vad som kallas obegränsat skattskyldig här (3 kap. 3 § första punkten inkomstskattelagen). Det innebär att man som huvudregel behöver betala skatt i Sverige inte bara för inkomster från Sverige utan även inkomster från utlandet (3 kap. 8 §). Ni skulle alltså behöva betala skatt på vinsten i Sverige. Detsamma gäller om ni skulle sälja fastigheten innan ni flyttar tillbaka, om ni tidigare varit bosatta i här och har någon form av väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § tredje punkten). Saker som tyder på en väsentlig anknytning är exempelvis svenskt medborgarskap, eller om man äger bostad, driver verksamhet eller har familj här (3 kap. 7 § första stycket). Den som på detta sätt har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här är alltså också obegränsat skattskyldig här. Tveka inte att ställa en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Hur kan man anmäla svartjobb?

2021-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Anmälde svartjobb till Skatteverket flera gånger men Skatteverket gjörde ingenting.
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag uppfattar din situation som att du har tipsat Skatteverket om att ett företag utnyttjar svartjobb eller att en person arbetar svart. På skatteverkets hemsida kan man tipsa om misstänkt fel eller fusk genom att fylla i ett formulär. Skatteverket anger att de tar hand om alla tips men om du tipsat genom formuläret utan framgång kan du även tipsa om ekonomisk brottslighet till Ekobrottsmyndigheten. För att tipsa Ekobrottsmyndigheten om ekobrott, hör du av dig till Polisen, antingen via telefonnummer eller webbformulär. Du kan antingen ringa polisen på 114 14 eller tipsa genom webbformuläret på polisens hemsida. Vänligen,

Hur beskattas vite pga utträde av köpekontrakt

2021-02-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Under försäljningen av vår fastighet har en köpare hoppat av och betalat vite i enlighet med kontraktet. Hur beskattas vitet? Vi förutsätter att vi kommer att hitta en ny köpare och att huset så småningom blir sålt.
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Beskattning av kapitalvinster Vitet har en koppling till avtalet, som i sin tur reglerar försäljningen av fastigheten. En fastighet utgör en kapitaltillgång ur ett skatterättsligt perspektiv. Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster, (41 kap 1 § Inkomstskattelagen, IL). En kapitaltillgång beskattas när den avyttras, dvs säljs se (44 kap 3 § IL). Enligt realisationsprincipen ska en kapitalvinst beskattas det året den realiseras, dvs erhålls (44 kap 26 § IL). Som avyttringsdag anses den dag då bindande avtal träffats, då avhändelsen blir definitiv, se prop. 1989/90:110 del 1 s. 712. I ditt fall har bindande avtal träffats egentligen, men avtalet upphörde att gälla på grund av köparens utträde. Löpande kapitalinkomst? Vad gäller vitet, så är det svårt och omdiskuterad huruvida viten ska anses vara en kapitalinkomst eller en inkomst i inkomstslaget tjänst. Däremot framgår det av förarbetena till inkomstskattelagen att handpenning, intäkt av tillfällig förvärvsinkomst och liknande inkomster ska beskattas som en löpande kapitalinkomst. Det som avgör bedömningen är varför vitet erhålls. Hade inte fastigheten funnits, skulle ni inte erhållit vitet. Alltså tillgångens förekomst är det som leder till ert innehav av vitet. Det sagda innebär helt enkelt att vitet ska beskattas som en löpande kapitalinkomst. Löpande kapitalinkomster är inkomster från kapitaltillgångar som erhålls utan att tillgången helt eller delvis avyttras. Ett exempel är räntor på fordringar. Löpande kapitalinkomster beskattas då de disponeras/erhålls enligt den så kallad kontantprincipen, (41 kap 8 § IL). Beräkning I (42 kap 1 § IL) anges att löpande kapitalinkomster är skattepliktiga inkomster och ska läggas samman med alla andra inkomster som uppkommer på grund av innehav av tillgångar och med andra kapitalvinster. Dessa ska tas upp som intäkter då de disponeras. Skattesatsen på kapitalinkomster är 30%. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Var anmäler jag misstänkt skattefusk?

2021-04-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. Min granne säljer hundvalpar för stora summor utan att betala skatt för dom. Bara 2020 har hon tjänat ca 540000 kr på valpar och dessa pengar har, efterhand som dom kommit in, flyttats runt på olika konton mellan vänner och släkt. Kan jag anmäla henne och är det i så fall på skatteverket eller ekobrott.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SkattebrottInkomster från hundförsäljningen är skattepliktig inkomst. Det kan därmed utgöra skattebrott att uppsåtligen lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter om denna inkomst i deklarationen (2 § skattebrottslagen). AnmälaOm du misstänker att skattefusk förekommer rekommenderar jag dig att vända till till Skatteverket. Du kan tipsa dem anonymt om du vill det. Du kan göra en anmälan om misstänkt skattefusk på Skatteverkets hemsida här.Efter anmälan går Skatteverket vidare med saken och utreder huruvida skattebrott har begåtts eller inte.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste man deklarera hos Skatteverket köp av fastighet i utlandet?

2021-03-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag håller på att köpa en sommarbostad i Turkiet och jag undrar om jag måste deklarera och betala något till skatteverket eller annan myndighet?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan sägas att ett köp av en bostadsrätt inte är att betrakta som en beskattningsbar händelse. Detta innebär att ingen beskattning eller deklarering av köpet behöver ske på den grunden. Däremot är det vid försäljning samt uthyrning av bostaden utomlands som kan aktualisera beskattning. Det kan tilläggas att bostäder utomlands inte är skattepliktiga för fastighetsskatt i Sverige. Den kommunala fastighetsavgiften gäller inte för bostäder utomlands. Detta innebär dock inte att en kommunal fastighetsskatt i det aktuella landet kan komma att utkrävas. Här beror det lite på vilka regler som gäller i Turkiet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur sker beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt genom bodelning och kan Skatteverkets beslut överklagas?

2021-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Min fd man och jag skilde oss 2020 och vi var överens om att jag skulle bo kvar i bostadsrätten och jag skulle köpa ut honom. Enligt det vi läst oss till räknade vi bort en framtida skatt från hans del och jag tog också över hans del av lånen på bostaden. Vi kontaktade bostadsrättsföreningens styrelse och förvaltarna och meddelade att min fd man inte längre skulle vara en del i föreningen. Vi fyllde i begärda uppgifter som vi skickade till dem bland annat den överenskommelse om summa för överlåtelsen som min fd och jag bestämt tillsammans. Trots att vi själva var överens måste nu min fd deklarera för vinsten. Jag trodde att den uppgörelse vi hade innebar att han inte skulle behöva redovisa något eller betala något mer utan att jag gör det den dag jag eventuellt säljer. Jag trodde att de uppgifterna enbart var för kännedom till föreningen, men jag kanske har fått något om bakfoten. Kan han överklaga på något vis?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatt vid bodelning:Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL) är en bodelning är skattefri. Det ska alltså inte ske någon beskattning av bostaden när någon av er övertar bostaden genom bodelning. Däremot ska den make som övertar bostaden kompenseras för att hen förr eller senare ska betala kapitalvinstskatt på försäljningen. Den här framtida skatten kallas för latent skatteskuld. Ni har alltså tänkt helt rätt om överlåtelsen skett genom bodelning.Har ni överlåtit bostadsrätten genom bodelning ska alltså din fd make inte beskattas för överlåtelsen. Jag rekommenderar att ni kontaktar Skatteverket och förklarar situationen. Om man inte är nöjd med Skatteverkets beslut kan man i första hand begära att Skatteverket omprövar det. Det gör man genom att skriva ett brev till det skattekontor som fattat beslutet. Man kan också i andra hand överklaga Skatteverkets beslut hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligen och sändas till det skattekontor som fattat beslutet man vill överklaga. Du hittar blanketter för omprövning och överklagande på Skatteverkets hemsida.Skatt utanför bodelning:Om ni har överlåtit bostadsrätten utanför bodelningen räknas överlåtelsen antingen som en försäljning eller som en gåva. För att det ska vara fråga om gåva krävs att det rör sig om en frivillig förmögenhetsöverföring som görs med gåvoavsikt. Gåvan ska även vara benefik vilket innebär att ersättning inte ska utgå. Eftersom du har betalat ersättning för bostadsrätten samt övertagit lånen är överlåtelsen inte att se som en gåva. Om överlåtelsen av bostadsrätten skett utanför bodelningen kommer alltså överlåtelsen att beskattas som försäljning. Din fd make måste då skatta för vinsten. Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis ska din fd make inte beskattas för överlåtelsen av bostadsrätten om den skedde genom bodelning. Om överlåtelsen däremot skedde utanför bodelningen ska överlåtelsen beskattas som en vanlig försäljning. Jag rekommenderar att ni först och främst hör av er till Skatteverket och försöker lösa problemet genom att förklara situationen. Om Skatteverket inte ändrar deklarationen kan ni ansöka om omprövning av beslutet genom att fylla i blanketten "Omprövning av beslut – begäran" som finns på Skatteverkets hemsida och skicka in till det skattekontor som fattat beslutet. Om Skatteverket inte ändrar beslutet kan ni slutligen gå vidare och överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Detta görs genom att fylla i blanketten "Överklagande" på Skatteverkets hemsida och skicka in till skattekontoret som fattat beslutet. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Du kan också nå mig direkt på elise.sohlberg@lawline.se. Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din beskattning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Jag behöver hjälp med min deklaration, vart vänder jag mig då?

2021-02-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |För ca en månad sedan skickade jag en kort beskrivning av mitt ärende och avslutade med frågan om ni kan hjälpa mig med att deklarera så att dubbelbeskattning mellan Sverige och USA blir korrekt.Eftersom jag inte har hört av er kanske mailet försvann.Kan ni kontrollera om mailet finns i ert arkiv. Om inte: vara vänlig att ringa eller mejla mig.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tyvärr så hjälper inte vi till med deklarationer under vår tjänst "gratis rådgivning" som du har skickat in din fråga till. Även om det hade varit fantastiskt att kunna hjälpa till med allt så besvarar vi här enklare juridiska frågeställningar gratis, vi upprättar således t.ex. inte avtal eller deklarationer gratis. Om du behöver hjälp med att upprätta en deklaration så att dubbelbeskattning mellan Sverige och USA blir korrekt så behöver du anlita en jurist eller t.ex. revisor med kompetens inom internationell skatterätt. Vi har tyvärr inga skattejurister på vår juristbyrå, varav jag tyvärr inte kan hjälpa till att förmedla en sådan kontakt till dig. Jag rekommenderar dig att till exempel googla "skattejurist" eller "deklarationshjälp" för att få upp alternativ som du kan kontakta. Jag önskar dig stort lycka till i ditt sökande efter rätt person för jobbet och är ledsen att vi inte kunde hjälpa dig mer än så!Med vänlig hälsning,