Frågor & Svar

Separation - Bodelning - Kapitalvinstskatt - Kvarsittningsrätt - Vad gäller?

Jag meddelade min sambo i januari 2022 att jag önskade avsluta vårt samboförhållande och genomföra en bodelning. Vi har inget samboavtal, men äger en gemensamt anskaffad fastighet. Jag föreslog att vi antingen skulle sälja vår gemensamma bostad, eller att hon skulle lösa ut mig. Hon vägrade dock att gå med på att avsluta samboförhållandet. Jag skaffade därför en hyresrätt, flyttade dit och folkbokförde mig där 1 maj 2022. Jag begärde dessutom att tingsrätten skulle utse en bodelningsman, vilket den också gjort. Nu hävdar min f.d. sambo att eftersom hon har betalat för förbättringskostnader av fastigheten (verifierat med en bunt kvitton på inköpt material och anlitade hantverkare) så skall dessa utgifterna inte skall räknas in i samboegendomen. I andra hand hävdar hon, med hänvisning till rättsfallet RÅ 1986 ref. 62, "vid beräkning av realisationsvinsten skall förbättringskostnaderna avräknas som omkostnad endast från hennes andel av försäljningspriset". Vad säger detta rättsfall? Har hon verkligen rätt till att betrakta förbättringskostnaderna som "privata", när jag har betalat massvis med andra räkningar for drift och underhåll av huset under årens lopp? Hon begär dessutom ersättning för husets driftskostnader för tiden efter det att samboförhållandet upphörde, fram tills dess att bodelningen avslutats. Har hon rätt till det när hon vägrar medverka till bodelning?

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”